Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5 Suç Politikası Doç. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5

Suç Politikası

1. Baskı, 
Ocak 2006
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
564
Barkod:
9789750201233
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
670,00
İndirimli (%64):
242,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Suç Politikası, ceza hukukunun toplumu koruma görevini en uygun şekilde yürütebilmesi için izlenmesi gereken yolların, ulaşılması düşünülen hedefler için kullanılması gereken araçların neler olabileceği sorununun çözümlenmesi ile ilgilenir.
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisinin beşinci kitabının konusu Suç Politikasıdır. Kitapta suçun nedenleri saptanıp uygulanan yaptırımların etkinlikleri araştırılmakta, hukuku ihlal eden davranışların önlenebilmesi için yasa koyucunun ceza hukukunun kapsamını nereye kadar genişletebileceği ve suç olayını en iyi belirleyecek yasal unsurların neler olabileceği irdelenmektedir.
Suç ve Ceza Politikası konusuna ülkemiz yönünden somut olarak güncellik getiren Ceza Yasası Hazırlanırken Uyulması Gereken 10 Ana Kural da kitap da yer almaktadır.
KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ
Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır. Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Yasası Hazırlanırken Uyulması Gereken On Ana Kural
.
Uluslararası Terörizmle Mücadelede Suç Siyaseti İlkeleri
.
Ceza Hukuku Biliminin Bakış Açıları
.
Vatandaş Özgürlüğü ve Suçlu Özgürlüğü – Leviathan ile Bekçi Arasındaki Devlet
.
Mağdurun Korunması – Ceza Usul Hukuku Reformu Düşüncelerinin Sınanması
.
Almanya'da Yolsuzlukla Mücadelede Ceza ve Vergi Hukuku Tedbirlerinin Sertleştirilmesi
.
Ceza Hukukunun Avrupa Hukuk Kültürüne Katkısı
.
Denetimli Serbestlik Yardımı ve İnsancıl Ceza Yargısı
.
Kusur İle Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Hukuka Aykırılık İlişkisi
.
Kusur Yeteneğini Etkileyen Arızi Sebepler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
1.Prof. Dr. Kayıhan İÇEL: Ceza Yasası Hazırlanırken Uyulması Gereken On Ana Kural 
15
2.Prof. Dr. Feridun YENİSEY: Uluslararası Terörizmle Mücadelede Suç Siyaseti İlkeleri 
19
3.Edward L. RUBIN: California’da Suç Siyasetinin Hedefi Olarak Zararın En Aza İndirgenmesi (Çev.: R. Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI) 
37
4.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus ROXIN: Ceza Hukukunun Bir Geleceği Var Mıdır? (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
55
5.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Ceza Hukuku Biliminin Bakış Açıları (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
71
6.Prof. Dr. Hans-Heiner KÜHNE: Vatandaş Özgürlüğü ve Suçlu Özgürlüğü- Leviathan ile Bekçi Arasında Devlet (Çev.: Doç. Dr. Hakan HAKERİ) 
83
7.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Avrupa’da “Aynı Fiilden Dolayı Ancak Bir Defa Ceza Verilebileceği” İlkesinin Getirdiği Garanti (Çev.: Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK) 
97
8.Prof. Dr. Heinz SCHÖCH: Mağdurun Korunması - Ceza Usul Hukuku Reformu Düşüncelerinin Sınanması (Çev.: Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU) 
133
10.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER/ Dr. Robert FREITAG: Finansal Yaptırımlar ve Dış Ticaret Hukukunda Avrupa ve Almanya Düzeyinde Ceza Hukuku Alanında Yeni Yasama Faaliyetleri (Çev.: Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM) 
159
11.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Alman Yargıtayı İçtihatlarında Avrupa Ceza Hukuku (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK) 
177
12.Prof. Dr. Klaus VOLK: "Gerçek - Gerçeklik Çeşitliliği" (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
213
14.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Topluluk Markasının Korunmasına Yönelik Bir Suç Tipi Tasarısı (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ) 
229
15. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus ROXIN: Yasağa İlişkin Yanılma (Çev.: Asis. Osman İSFEN) 
243
16.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus ROXIN-Asis. Osman İSFEN: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri (Çev.: Asis. Osman İSFEN) 
277
17.Prof. Dr. Edwin H. SUTHERLAND: Beyaz - Yaka Suçluluğu (Çev.: Arş. Gör. Selman DURSUN) 
295
18.Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN – Av. Özen ATLIHAN: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Toplum Yaptırımları ve Tedbirleri Hakkında Avrupa Kuralları Üzerine (92) 16 sayılı Tavsiyesi 
307
19.Prof. Dr. Randall G. SHELDEN: “Kırık Pencereler”i Değerlendirmek: Kısa Bir Eleştiri (Çev.: Araş. Gör. Burak GEMALMAZ) 
323
20.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Avrupa Birliğinde Topluluk Hukuku Kapsamındaki Kartel Hukuku İhlallerinin 1/2003 s. Tüzük (AT) Uyarınca Yaptırıma Bağlanması (Çev.: Araş. Gör. Şirin AYDINCIK) 
335
21.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Ceza Hukukunun Avrupa Hukuk Kültürüne Katkısı (Çev.: Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
353
22.Prof. Dr. Heinz SCHÖCH: Denetimli Serbestlik Yardımı ve İnsancıl Ceza Yargısı (Çev.: Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
375
23.Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ: Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Hata Kavramı 
385
24.Doç. Dr. Friedrich- Christian SCHROEDER: Federal Yargıtay ve “Nulla Poena Sine Lege” Prensibi (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ) 
403
25.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Ceza Hukukunun Avrupalılaşması Sürecinin İsviçre Bakımından Anlamı - Sınır Aşan Suçlulukla Mücadele Hususunda İsviçre ve Avrupa Birliği Arasındaki İlişkiler - (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ) 
415
26.Prof. Dr. Gerhard DANNECKER: Avrupa Topluluğunda Vergi Ceza Hukuku Gelişmeleri (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ) 
423
27.Çev.: Esra DEMİR: Avrupa Konseyi Komitesinin Üye Devletlere Halkın Suç Politikasına Katılması Hakkında Tavsiye Kararı (Nd. R. (83) 7) 
461
28.Prof. Dr. Randall G. SHELDEN: Neden Bu Kadar Cezalandırıcıyız? SonZamanlardaki Hapsetme Eğilimleri Üzerine Bazı Gözlemler (Çev.: Esra DEMİR) 
465
29.Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Suçluluğun Önlenmesinde Erken Psiko-Sosyal Müdahalenin Rolüne İlişkin, Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Rec(2000)20 Tavsiye Kararı 
487
30.Av. Hande ÖZDEMİR: Kusur ile Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Hukuka Aykırılık İlişkisi 
493
31.Av. Seda KOÇ: Kusur Yeteneğini Etkileyen Arızi Sebepler 
529
32.Prof. Dr. Horst SCHLEHOFER: Anayasa’nın İnsan Onuru Garantisi-Devletin Cezalandırma Yetkisinin Mutlak ve Göreceli Sınırları Üzerine (Çev.: Stj. Av. İlker TEPE) 
557