Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 3 Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku Doç. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 3

Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku

1. Baskı, 
Ağustos 2004
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
465
Barkod:
9789753478229
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
575,00
İndirimli (%79):
119,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta, Adil Yargılanma Hakkını ceza hukuku açısından inceleyen yabancı yazarların makale çevirileri bulunmaktadır. Ayrıca, aynı konuda üç adet Türkçe telif makale bulunmaktadır. Ancak, bu makaleler de karşılaştırmalı hukuk içerikli olduklarından, serinin karşılaştırmalı hukuk niteliğinin dışına çıkmamaktadırlar.
İçinde bulunduğumuz dönem, temel hak ve özgürlüklerin ve bu bağlamda Adil Yargılanma Hakkının çeşitli boyutlarıyla gözler önüne serilmesi, hatırlatılması gereğinin en çok olduğu dönemdir. Özellikle yabancı ceza hukuku uzmanlarının bu konudaki görüş ve düşünceleri dönemin sözü geçen gereksinimini önemli ölçüde karşılayacaktır.
KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ
Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır. Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılama Hakları – Silahların Eşitliği, Çelişmeli Önsoruşturma ve AİHS m. 6 –
.
Adil Bir Yargılanmaya İlişkin Avrupa Temel Hakkı
.
Devletin Hazırlık Soruşturması Faaliyeti ve Adil Yargılanma (AİHM Kararı Değerlendirmesi)
.
Adil Yargılanma Hakkı – II
.
Avukat Telefonlarının Dinlenmesi (AİHM Kararı Değerlendirmesi)
.
Avrupa İki Ağızlı mı Konuşuyor?
.
Adil Yargılanma (m. 6. f. 1 ve 2)
.
(Alman) Ceza Muhakemesi İçin Avrupa Hukuku'ndan Kaynaklanan Yükümlülükler – AİHM'nin 2000 – 2002 Yılları Arasındaki Kararları Hakkında
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Tutuklama Konusundaki Yargısı – 2000 ve 2001 Yıllarındaki Gelişim Üzerine Bir İnceleme
.
Yargılama Güvenceleri – Adil Yargılama Hakkı (İHAS Md. 6)
.
Adil Yargılanma Hakkı – I
.
Adil Yargılanma ve Anonim Tanık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında Tanığın Korunmasında Üç Basamak Teorisi
.
Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı
.
Ceza Muhakemesinde Delillerin Kabul Edilemezliği, Kullanılamazlığı ve Geçersizliği
.
Masumiyet Karinesinin Ceza Muhakemesini
.
Sınırlayıcı Etkisi
.
Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması
.
Adil Yargılama Nedir? Yasal Standartlar ve Uygulamaya Yönelik Temel Rehber
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Çapraz Sorgu
.
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde Adil
.
Yargılanma Hakkı: Sanık Haklarına Genel Bir Bakış
.
Muhakeme İlkeleri
.
Hakimin Bakış Açısından Ceza Muhakemesinde Tarafların Birlikte Etkileme Hakları – Bir İsviçre Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Öntasarısı'na İlişkin Eleştirisel Düşünceler
Yorumlar