Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 14 Tıp / Sağlık Hukuku Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 14

Tıp / Sağlık Hukuku

1. Baskı, 
Mart 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
400
Barkod:
9789750227561
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
510,00
İndirimli (%65):
180,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tıp/Sağlık hukuku ülkemizde karşılaştırmalı hukukta da her gün önemi artan ve gittikçe bağımsız bir disiplin haline gelme yolunda ilerleyen bir hukuk alanıdır. Bu alanda hem yeni sorunlar ve çözüm teklif ve uygulamaları hem de ulusalüstü düzenlemeler, konuya karşılaştırmalı hukuk açısından bakılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu hukuk dalının yıllarca hukuk öğretisi tarafından incelenmesinin ihmal edilmesi ve sağlıklı hukuksal tespitler sunmayan (yalnızca) Adli Tıp ve Etik ile ilgilenen kimselerin iştigal sahasına terkinin bu alandaki temel insan hakları açısından hukuksal kayıp ve zararı artırması da bu zorunluluğu daha da yoğunlaştırmaktadır. Diğer yandan, temel sorunlarda belirli bir mutabakat sağlansa dahi, yeni sorunlar ve yeni tıp teknolojilerinin yarattığı insan hakları sorunları ve çalışmaları da karşılaştırmalı hukuktaki farklı kanun koyucular, Öğreti ve yargı uygulamasının sunduğu çözümlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir.
Bu ihtiyaç, konuyu hukukçular dışındaki kişilerin sübjektif açıdan ve etik kuralmış gibi gösterilen ama belli bir hukuki çözüm sunmayan, yalnızca mesleki alan zemini kaygısıyla salt mesleki dayanışma duygusuyla hukukçuların dışında tartıştığı Türkiye açısından çok daha elzemdir.
Bu çalışmada, Türk tıp/sağlık hukukunun olması gerektiği biçimde ve çağdaş hukuk normları, etik, felsefi ve ulusalüstü kanun koyma çalışmaları çerçevesinde değerlendirip geliştirmeye çaba sarf eden, bu hukuk alanı açısından temelsiz boş tartışma veya sun'i medya baskısıyla sağlıklı ve doğru değerlendirmelerden kaçınmamaya yönelik gayretleri desteklemek ve nihayet bu hukuk alanına ilişkin yeni kaynak temini ve/veya seçenekler sunmak amaçlanmıştır. Eserde yer alan yayınlar, Türk hukukunun gelişimine, sadece kanun koyma alanında değil; öğreti ve uygulama için de çözüm seçenekleri sunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 2004–24–AT Direktifi 31 Mart 2004, Çev.: Serkan YAĞCI
.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin "Çocukların Fiziksel Bütünlüğü" Başlıklı 1 Ekim 2013 Tarihli Kararı – Karar 1952 (2013), Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
.
Tıbbi Ürünlerde Sahtecilik ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Benzeri Suçlara Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Çev.: Burcu BAŞAK ULUÇAY – Elif KARACA
.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin – Üye Devletlere İnsan Kökenli Biyolojik Materyaller Üzerinde Araştırma Yapılması Hakkında Rec(2006)4 Tavsiyesi, Çev.: Arş. Gör. Hande ÖZCAN
.
Tıbbi Ürünlerin Taklit Edilmesi ve Kamu Sağlığını Tehdit Eden Benzer Suçlarla İlgili Avrupa Konvansiyonunun Pratik Uygulaması Hakkında Bölgesel Konferans, Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER
.
Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Kısım 1: Genel Bakış, Çev.: Sibel BÜYÜKKILIÇ
.
Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 2, Çev.: Barış HOCAOĞLU– Beril KÖŞKER
.
Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 3, Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER
.
Hindistan Perspektifinden Tıbbi İhmal ve Suç Hukuku, Puneet YADAV – Prashant R. DAHAT
.
İsviçre Hukukunun İntihara Yardıma İzin Konusunda Yeterince Açık Olmaması, Çev.: Arş. Gör. Ceren SOYDAN
.
Fransa'daki Tıbbi Hata Yasasına Amerikan Bakış Açısı: Amerikan Hukuku'nun Kamusal ve Özel Yönleri Hakkında Yansıttıkları, Marc A. RODWIN
.
Biyoterör, Tarımsal Terör ve Yeni Hastalıklar, Julian L. AMBRUS
.
Trafik Kazası Kurbanlarına Yardım Sağlamayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Polonya Ceza Hukuku Uyarınca Sorumluluğu, Dr. Kamil FRACKOWIAK – Dr. Leszek FRACKOWIAK
.
Sağlık Yapısında Hukuka Uygun Davranma – Temel Dayanaklar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Matthias KRÜGER
.
Prof. Dr. Hans LILIE
.
Doktorun San'at Hatasının Ceza Hukuku Açısından Yaptırıma Tabi Tutulması, Dr. Oliver BRINKMANN
.
Ceza Hukuku ve Hukuk Felsefesi Bakış Açısından Ölüme Yardım, Dr. Beatrice BRUNHÖBER
.
Ölüme Yardım ve Demans, Arş. Gör. Dr. Dorothea MAGNUS
.
Klitorisin Kesilmesinde Çocuğun Menfaatinin Tehlikeye Atılması, Av. Dirk WÜSTENBERG
.
Teletıp ve Ceza Hukuku Uzaktan "Rahat" Tedavi İle Hekimin Özen Yükümlülüğü Arasındaki Çatışmanın Telefon Konsültasyonu Uygulaması Özelinde Değerlendirilmesi, Daniel HAERING – Mirjam OLAH, Besin Maddeleri Endüstrisinde Ceza Hukukuna Uygun Davranma, Prof. Dr. Matthias KRÜGER
.
Karaciğer Dağıtımında Yapılan Yolsuzlukların Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ulrich SCHROTH
.
Ölümle Sonuçlanan Yaralanma ve Karaciğer Hücresi Naklinde Hesaplama Dolandırıcılığı (Federal Mahkeme'nin 20. 02. 2013 Tarihli Kararı – 1 Str 320–12, Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
.
Alman Federal Yüksek Mahkemesi 3. Ceza Kurulu'nun 28 Mayıs 2013 Tarihli 437–12 Sayılı Kararı, Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ
.
Federal Almanya'da İnsan Hakları İhlali: AİDS Hastaları ile Temas Durumunda Sağlık Personeli İçin Yönergenin Eksik olması Sebebiyle Yaşam Hakkının İhlali, Çev: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
.
Kamu Görevlisi Olarak (Alman Ceza Kanunu §§ 331 vd.) veya Yetkili Kişi Olarak (Alman Ceza Kanunu § 299) Faaliyet Göstermiş Sayılmanın İşlevsel Gereklilikleri – Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin 5.5.2011– 3 StR 458– 10=NStZ 2012, 35 Künyeli Kararı'nın Değerlendirilmes, Dr. Jan C. SCHUHR
.
Çocuğun Soybağının Genetik Temelleri ve Soybağını Değiştirme Suçu, Av. Cahid DOĞAN
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
AVRUPA HUKUKU
1.Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 2004/24/AT Direktifi 31 Mart 2004 / (Çev.: Serkan YAĞCI) 
17
2.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin “Çocukların Fiziksel Bütünlüğü” Başlıklı 1 Ekim 2013 Tarihli Kararı - Karar 1952 (2013) / (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN) 
27
3.Tıbbi Ürünlerde Sahtecilik ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Benzeri Suçlara Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi / (Çev.: Burcu BAŞAK ULUÇAY - Elif KARACA) 
31
4.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin - Üye Devletlere İnsan Kökenli Biyolojik Materyaller Üzerinde Araştırma Yapılması Hakkında Rec(2006)4 Tavsiyesi / (Çev.: Arş. Gör. Hande ÖZCAN) 
47
5.Tıbbi Ürünlerin Taklit Edilmesi ve Kamu Sağlığını Tehdit Eden Benzer Suçlarla İlgili Avrupa Konvansiyonunun Pratik Uygulaması Hakkında Bölgesel Konferans / (Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER) 
57
KANADA
6.Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması - Kısım 1: Genel Bakış / (Çev.: Sibel BÜYÜKKILIÇ) 
61
7.Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 2 / (Çev.: Barış HOCAOĞLU- Beril KÖŞKER) 
71
8.Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması - Quebec: Kısım 3 / (Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER) 
81
HİNDİSTAN
9.Puneet YADAV - Prashant R. DAHAT / Hindistan Perspektifinden Tıbbi İhmal ve Suç Hukuku / (Çev.: Arş. Gör. Ceren SOYDAN) 
113
İSVİÇRE
10.İsviçre Hukukunun İntihara Yardıma İzin Konusunda Yeterince Açık Olmaması / (Çev.: Arş. Gör. Ceren SOYDAN) 
121
ABD - FRANSA
11.Marc A. RODWIN / Fransa’daki Tıbbi Hata Yasasına Amerikan Bakış Açısı: Amerikan Hukuku’nun Kamusal ve Özel Yönleri Hakkında Yansıttıkları / (Çev.: Esra Hazal ÖNCEL - Nur KALDIRIM) 
127
12.Julian L. AMBRUS / Biyoterör, Tarımsal Terör ve Yeni Hastalıklar / (Çev.: Arş. Gör. Seda PALANDUZ) 
147
POLONYA
13.Dr. Kamil FRACKOWIAK - Dr. Leszek FRACKOWIAK / Trafik Kazası Kurbanlarına Yardım Sağlamayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Polonya Ceza Hukuku Uyarınca Sorumluluğu / (Çev.: Av. Doruk ÖZGÜNDÜZ) 
157
ALMANYA
14.Prof. Dr. Matthias KRÜGER / Sağlık Yapısında Hukuka Uygun Davranma - Temel Dayanaklar ve Güncel Gelişmeler / (Çev.: Arş. Gör Ahmet Mert DUYGUN) 
167
15.Prof. Dr. Hans LILIE / Ceza Soruşturmasında Hekimin Tedavi Hataları / (Çev.: Kıvılcım BİLGEN - Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
183
16.Dr. Oliver BRINKMANN / Doktorun San’at Hatasının Ceza Hukuku Açısından Yaptırıma Tabi Tutulması / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
195
17.Dr. Beatrice BRUNHÖBER / Ceza Hukuku ve Hukuk Felsefesi Bakış Açısından Ölüme Yardım / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
205
18.Arş. Gör. Dr. Dorothea MAGNUS / Ölüme Yardım ve Demans / (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
219
19.Av. Dirk WÜSTENBERG / Klitorisin Kesilmesinde Çocuğun Menfaatinin Tehlikeye Atılması / (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
235
20.Daniel HAERING - Mirjam OLAH / Teletıp ve Ceza Hukuku Uzaktan “Rahat” Tedavi İle Hekimin Özen Yükümlülüğü Arasındaki Çatışmanın Telefon Konsültasyonu Uygulaması Özelinde Değerlendirilmesi / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Barış ATLADI) 
243
21.Prof. Dr. Matthias KRÜGER / Besin Maddeleri Endüstrisinde Ceza Hukukuna Uygun Davranma / (Çev: Arş. Gör Ahmet Mert DUYGUN) 
283
22.Prof. Dr. Michael KUBICIEL / Preimplantasyon Diyagnostik Yasağının Sebebi ve Sınırları / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ) 
295
23.Prof. Dr. Ulrich SCHROTH / Karaciğer Dağıtımında Yapılan Yolsuzlukların Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ) 
307
24.Ölümle Sonuçlanan Yaralanma ve Karaciğer Hücresi Naklinde Hesaplama Dolandırıcılığı (Federal Mahkeme’nin 20. 02. 2013 Tarihli Kararı - 1 Str 320/12) / (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN) 
333
25.Alman Federal Yüksek Mahkemesi 3. Ceza Kurulu’nun 28 Mayıs 2013 Tarihli 437/12 Sayılı Kararı / (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
337
26.Federal Almanya’da İnsan Hakları İhlali: AİDS Hastaları ile Temas Durumunda Sağlık Personeli İçin Yönergenin Eksik olması Sebebiyle Yaşam Hakkının İhlali - (Çolak ve Tsakiridis v. Almanya Kararı) / (Çev: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN) 
345
27.Dr. Jan C. SCHUHR / Kamu Görevlisi Olarak (Alman Ceza Kanunu §§ 331 vd.) veya Yetkili Kişi Olarak (Alman Ceza Kanunu § 299) Faaliyet Göstermiş Sayılmanın İşlevsel Gereklilikleri - Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 5.5.2011- 3 StR 458/ 10=NStZ 2012, 35 Künyeli Kararı’nın Değerlendirilmesi / (Çev: Arş. Gör. Serkan MERAKLI) 
359
TÜRKİYE
28.Av. Cahid DOĞAN / Çocuğun Soybağının Genetik Temelleri ve Soybağını Değiştirme Suçu 
377
Kavramlar Dizini 
397