Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 13 İnternet Hukuku Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 13

İnternet Hukuku

1. Baskı, 
Nisan 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
449
Barkod:
9789750223495
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
560,00
İndirimli (%50):
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İnternet hukuku hızla bağımsız bilim dalı olma yolunda ilerlemekte ve bu gelişimde, yalnızca ceza hukuku kaynaklarındaki gelişmeler değil, özel hukuk, fikri haklar hukuku, idare hukuku, basın hukuku, ticaret hukuku ve insan hakları hukuku alanındaki gelişmelerden de önemli ölçüde beslenmektedir. İnternetin klasik kullanımı yanında, sosyal medyadaki gelişim, e-Devlet'e geçiş, veri bankaları, elektronik yayıncılık, elektronik veri transferi, ticari hayatta internetin aktif kullanımı ve özellikle internet bankacılığı ve gazeteciliği, gerek ulusalüstü kuruluşları ve devletlerarası örgütleri gerek ulusal kurum ve kuruluşları ciddi biçimde hukuksal düzenlemeler yapmaya zorlamaktadır.
Konuya yalnızca güvenlik kaygılarıyla yaklaşılmamalı, aynı zamanda bilgilenme hakkı, iletişim özgürlüğü ve başta fikri haklar ve kişisel veriler olmak üzere bireyin korunması gerekli diğer temel hakları da gözetilmelidir. Aynı bakış açısına yargı organları ile diğer adli kurumların da sahip olması gerekir. Şüphesiz burada, uluslar arası sözleşmeler, diğer ulusalüstü düzenlemeler ve uluslar arası mahkemelerin yargı kararları ile mevzuatımızın büyük kısmına kaynaklık eden Alman mevzuatı, öğreti ve yargı uygulamasına konu örneklerden de azami yararlanmak gerekmektedir.
Bu nedenle, özellikle AB ve Avrupa Konseyi'nin bu alandaki tasarrufları, AİHM'nin kararları, yabancı hukuk düzenlerindeki temel mevzuat ile öğreti ve yargı kararlarına konu uyuşmazlıklar ve bunlara karşı alınan hukuksal yaklaşım ve duruşlar aktarılarak, Türk hukukçusuna konuya karşılaştırmalı hukuktan bakması için hizmet verilmek istendiği gibi, olası kanuni düzenlemeler için de kanun koyucunun tasarruflarında modern gelişmeler ve bu hukuka özgü gelişmelerle ışık tutulmak istenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bilgisayar Suçluluğu, Prof. Dr. Ulrich SIEBER (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
İnternet Ceza Hukukundaki Gelişmeler, Prof. Dr. Marco GERCKE (Çev.: Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT)
.
Bilgi Teknolojisi ve Ceza Hukuku, Doz. Dr. Andreas POPP, M.A. (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ)
.
Siber Suç Sözleşmesi İle 10 Yıl: Avrupa Konseyi'nin İnternet Bağlantılı Suçlara Karşı Mücadele Belgesinin Başarıları ve Kusurları, Prof. Dr. Marco GERCKE (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
.
İnternet Çağında Ulusal Hukuk Sistemlerinin Uygulama Alanı, Prof. Dr. Brian VALERIUS (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ramazan Barış ATLADI)
.
Avrupa Konseyi'nin 24. 02. 2005 Tarih ve 2005
.
222
.
Jha Sayılı Bilişim Sistemlerine Karşı Yapılan Saldırılara İlişkin Çerçeve Kararı, (Çev. Araş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ)
.
İnternet, İfade Özgürlüğü ve Ceza Hukuku: Şimdi İnternette Bir Uluslararası Antlaşma Zamanı mı?, Prof. Dr. Russell L. WEAVER (Çev: Araş. Gör. Zeynep BİÇİMSEVEN)
.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T–CY) (İkinci Çok Taraflı Taraf Müzakeresi – Strazburg, 13 ve 14 Haziran 2007 T–CY (2007) 03), Çev.: Av. Zeynep UĞURLU
.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T–CY), Çev.: Av. Doruk ÖZGÜNDÜZ
.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T–CY) Beşinci Toplantısı'nın Özet Toplantı Raporu, Çev.: Stj. Av. Bengü ÖZ
.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi'ne Taraf Devletlerarası Çok Taraflı Müzakere, Çev.: Stj. Av. Gizem HERTUNA
.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T–CY) Altıncı Kurul Özet Toplantı Raporu, Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ
.
Avrupa Komisyonu Siber Suçlar Sözleşme Komitesi'nin (T–CY) Siber Suçlar Hakkında Tarafların Birinci Çok Taraflı Müzakeresi, Çev.: Esra Hazal ÖNCEL
.
Ceza Hukukuna Ilişkin Sinirlar Olmaksizin Internette Gezinti Yapmak, Av. Dr. Stephan BEUKELMANN (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)Dolandırıcılık – Bilgisayar Dolandırıcılığı, Dr. Jan C. SCHUHR (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
Bilgisayar Ceza Hukukunda Kıyas ve Davranış Normu Verilerin Değiştirilmesi Örneği (Alman Ceza Kanunu § 303a ve Siber Suç Sözleşmesi Madde 4), Dr. Jan C. SCHUHR, (Çev: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
.
İnternet Sansürünün Başlangıcı: Erişim Sağlayıcılar Üzerinden Erişimin Engellenmesi, Av. Annette MARBERTH KUBICKI (Çev.: Araş. Gör. Serkan MERAKLI)
.
Müstehcenlik, Çocuk Pornografisi ve Ahlaka Aykırılık: Kısa Arkaplan ve Mevcut Gelişmeler, Çev.: Araş. Gör. Türker ERTAŞ
.
Avrupa Komisyonu Siber Suçlar Komitesi'nin Siber Suçlar Hakkında Budapeşte Sözleşmesi'nin Saklı Hükümlerinin Uygulanması Değerlendirmesi – Ön Sonuçlar ve Tavsiyeler, Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER
.
Avrupa Komisyonu'nun Uygulamayla İlgili Etki Değerlendirmesi – Özet, Çev.: Araş. Gör. Alev DİLBER
.
Yeni Bir Temel Hak Olarak "Bilişim Teknolojisi Sistemlerinin Gizliliğinin ve Bütünlüğünün Korunması Hakkı" – Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin "Onlıne Arama" Kararının Sistematik Analizi, Araş. Gör. İlker TEPE
.
İnternette Kişiliğin Korunması: Şerefin ve Profilin Korunması İçin Karşı Çıkışlar Olarak Bilişim Teknolojileri Kullanımının Anonimliği ve Kesintisiz Veri Bağlantısı, Prof. Dr. Dirk HECKMANN (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
.
WEB 2.0'da Şeref Zedeleyici Eylemler Olan ve Olması Gereken Hukuk Bakımından Bir Sorun Tespiti, Prof. Dr. Dr. Eric HİlGENDORF (Çev.: Yard. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
1.Bilgisayar SuçluluğuProf. Dr. Ulrich SIEBER (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
13
2.İnternet Ceza Hukukundaki GelişmelerProf. Dr. Marco GERCKE (Çev.: Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
59
3.Bilgi Teknolojisi ve Ceza HukukuDoz. Dr. Andreas POPP, M.A. (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ) 
87
4.Siber Suç Sözleşmesi İle 10 Yıl: Avrupa Konseyi’nin İnternet Bağlantılı Suçlara Karşı Mücadele Belgesinin Başarıları ve KusurlarıProf. Dr. Marco GERCKE (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ) 
103
5.İnternet Çağında Ulusal Hukuk Sistemlerinin Uygulama AlanıProf. Dr. Brian VALERIUS (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ramazan Barış ATLADI) 
121
6.Avrupa Konseyi’nin 24. 02. 2005 Tarih ve 2005/222/Jha Sayılı Bilişim Sistemlerine Karşı Yapılan Saldırılara İlişkin Çerçeve Kararı(Çev. Araş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ) 
135
7.İnternet, İfade Özgürlüğü ve Ceza Hukuku: Şimdi İnternette Bir Uluslararası Antlaşma Zamanı mı?Prof. Dr. Russell L. WEAVER (Çev: Araş. Gör. Zeynep BİÇİMSEVEN) 
143
8.Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T-CY) (İkinci Çok Taraflı Taraf Müzakeresi - Strazburg, 13 ve 14 Haziran 2007 T-CY (2007) 03)Çev.: Av. Zeynep UĞURLU 
171
9.Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T-CY)Çev.: Av. Doruk ÖZGÜNDÜZ 
187
10.Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T-CY) Beşinci Toplantısı’nın Özet Toplantı RaporuÇev.: Stj. Av. Bengü ÖZ 
211
11.Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ne Taraf Devletlerarası Çok Taraflı MüzakereÇev.: Stj. Av. Gizem HERTUNA 
229
12.Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Komitesi (T-CY) Altıncı Kurul Özet Toplantı RaporuÇev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ 
249
13.Avrupa Komisyonu Siber Suçlar Sözleşme Komitesi’nin (T-CY) Siber Suçlar Hakkında Tarafların Birinci Çok Taraflı MüzakeresiÇev.: Esra Hazal ÖNCEL 
279
14. Ceza Hukukuna Ilişkin Sinirlar Olmaksizin Internette Gezinti YapmakAv. Dr. Stephan BEUKELMANN (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
285
15.Dolandırıcılık – Bilgisayar DolandırıcılığıDr. Jan C. SCHUHR (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 
297
16.Bilgisayar Ceza Hukukunda Kıyas ve Davranış Normu Verilerin Değiştirilmesi Örneği (Alman Ceza Kanunu § 303a ve Siber Suç Sözleşmesi Madde 4)Dr. Jan C. SCHUHR, (Çev: Araş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN) 
309
17.İnternet Sansürünün Başlangıcı: Erişim Sağlayıcılar Üzerinden Erişimin EngellenmesiAv. Annette MARBERTH-KUBICKI (Çev.: Araş. Gör. Serkan MERAKLI) 
347
18.Müstehcenlik, Çocuk Pornografisi ve Ahlaka Aykırılık: Kısa Arkaplan ve Mevcut GelişmelerÇev.: Araş. Gör. Türker ERTAŞ 
361
19.Avrupa Komisyonu Siber Suçlar Komitesi’nin Siber Suçlar Hakkında Budapeşte Sözleşmesi’nin Saklı Hükümlerinin Uygulanması Değerlendirmesi - Ön Sonuçlar ve TavsiyelerÇev.: Araş. Gör. Alev DİLBER 
371
20.Avrupa Komisyonu’nun Uygulamayla İlgili Etki Değerlendirmesi – ÖzetÇev.: Araş. Gör. Alev DİLBER 
375
21.Yeni Bir Temel Hak Olarak “Bilişim Teknolojisi Sistemlerinin Gizliliğinin ve Bütünlüğünün Korunması Hakkı” - Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin “Onlıne Arama” Kararının Sistematik AnaliziAraş. Gör. İlker TEPE 
387
22.İnternette Kişiliğin Korunması: Şerefin ve Profilin Korunması İçin Karşı Çıkışlar Olarak Bilişim Teknolojileri Kullanımının Anonimliği ve Kesintisiz Veri BağlantısıProf. Dr. Dirk HECKMANN (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ) 
415
23.WEB 2.0’da Şeref Zedeleyici Eylemler Olan ve Olması Gereken Hukuk Bakımından Bir Sorun TespitiProf. Dr. Dr. Eric HİlGENDORF (Çev.: Yard. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ) 
427
Kavramlar Dizini 
443