Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 10 Organ Nakli ve Organ Ticaret Suçu Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 10

Organ Nakli ve Organ Ticaret Suçu

1. Baskı, 
Ağustos 2009
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
364
Barkod:
9789750210372
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
470,00
İndirimli (%74):
124,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Onuncu kitabın konusunu oluşturan "Organ Nakli ve Organ Ticareti Suçu" nun tarihsel kaynağı çok eskilere dayanmamaktadır. Örneğin, 1967 yılında Güney Afrika Birliği'inden Dr. Christian N. Barnard 56 yaşındaki Louis Washkansky isimli hastaya kısa bir süre önce ölen 25 yaşında bir kadının kalbini ilk kez naklettiği zaman bu konuda hukuk alanında ciddi bir düzenleme yoktu. Aynı şekilde, 1968 yılında Türkiye'de birisi Ankara'da ve diğeri İstanbul'da olmak üzere iki ayrı kalp nakli yapılmış olmasına karşın, o yıllarda Türk Hukuk Sisteminde de organ nakillerini düzenleyen normatif kaynakların bulunmadığını söylememiz gerekir. Esasen bu nedenledir ki, o tarihlerde bir günlük gazetede "Kalp Nakillerinde Cezai Sorumluluk İhtimali" başlığını taşıyan makalemizi yayınlayarak, bir ceza hukukçusu olarak ilgililerin dikkatini çekme ihtiyacını duyduğumuzu, bir hukuksal anı olarak açıklamak isteriz.
Ülkemizde bu konuda yapılan ilk ciddi normatif düzenleme 1979 yılında çıkarılan 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun" (RG: 03. 06. 1979 – 16655) ile gerçekleştirilmiş olup,tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabi tutulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avrupa Birliği Bakış Açısı
.
Avrupa Konseyi Bakış Açısı
.
Çeşitli Ülkelerdeki Durum
.
Yüksek Yargı Organları Kararlarındaki Sorunlar
.
Ceza Hukuku Bakış Açısı
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
AVRUPA BİRLİĞİ BAKIŞ AÇISI
1.Prof. Dr. Thomas GUTMANN - Walter LAND: Avrupa Bakış Açısı(Çev. Ar. Gör. Fulya EROĞLU) 
15
2.Organ Bağışı ve Organ Nakli: Avrupa Birliği Düzeyinde Hükümet Eylemi (Çev.: Ceren UZUNOĞLU) 
29
3.Avrupa Birliği Düzeyinde Organ Bağışı ve Nakli Politika Seçenekleri Konsültasyon Dökümanı (Çev.: Dr. Elif VATANOĞLU) 
41
4.Dr. Elif VATANOĞLU: Avrupa Birliği İnsan Organlarının Nakli Raporu 
61
AVRUPA KONSEYİ BAKIŞ AÇISI
5.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinden Üye Devletlere, Organ Bağışı İçin Nitelik Geliştirme Programları Üzerine Tavsiye Kararı (Çev.: Av. O. Orçun GÜNDÜZ) 
83
6.Avrupa Konseyi Ulusal Transplantasyon Organizasyonunun (NTO) Geçmişi, Fonksiyonları ve Sorumlulukları Hakkında Üye Ülkelerin Bakanlar Komitesinin Rec (2006) 15 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. O. Orçun GÜNDÜZ) 
87
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ DURUM
7.(Alman) Organ ve Doku Bağışı, Alma ve Nakli Kanunu (Transplantasyon Kanunu) (Çev.: Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ, LL.M) 
95
8.Dr. Hermann Christoph KÜHN: Yeni Alman Nakil Kanunu (Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
119
9.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin DEUTSCH: 05.11.1997 Tarihli (Alman) Organ Nakli Kanunu (Çev.: Fatih DÖNMEZ) 
135
10.PD. Dr. iur. Adrian SCHMIDT-RECLA: Ölü Daha Uzun Yaşar: Beyin Ölümü Organ Bağışı İçin Yeterli Bir Kriter Midir? (Çev.: Arş. Gör. Koray DOĞAN) 
149
11.Dr. Murat AYDIN: Organ ve Doku Naklinde Verici Açısından Doğabilecek Hukuksal Problemler 
161
12.Dr. Thomas GUTMANN - Assessor Bijan FATEH: Organ Dağıtımına İlişkin Hukuksal Problemler – Organ Nakli Kanunu, Federal Hekimler Birliği Yönetmeliği ve Alman Tıp Hukuku Derneği’nin Tavsiyeleri (Özet) (Çev.: Prof. Dr. Hakan HAKERİ) 
173
13.Dr. Thomas GUTMANN - Bijan FATEH-MOGHADAM: Organların Hastalara Dağıtmına İlişkin Hukuki Sorunlar - Nakil Yasası, Alman Tabipler Odası Yönergesi ve Alman Tıp Hukuku Topluluğu Tavsiyeleri (Çev.. Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
183
14.Prof. Dr. Jochen TAUPITZ: Organ Naklinde Yönergeler (Çev.: Ar. Gör. Pınar BACAKSIZ) 
199
15.Dr. Stephan BAUSCH - Konstantin KOHLMANN: Organ Konumlandırmanın Anayasa Hukuku Açısından Meşru Bir Ölçütü Olarak Organ Bağışında Bulunmaya İsteklilik Beyanı (Çev. Yard. Doç. Dr. Barış ERMAN) 
209
16.Assessor iur. Julian MAUSBACH: İsviçre Organ Nakli Kanunu’nda Verilerin İfşası ve Sır Saklama Yükümlülüğü – Genişletilmış Rıza Çözümü Bağlamında Verilerle İştigal (Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
225
17.Wiss. Assis. Peter GRUBMILLER: İsviçre Organ Nakli Kanunu – Geliştirme Yükümlülüğü / Etkililik Denetimi ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi (Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
237
18.lic. iur. Susan MAURER: İsviçre Hukuku’na Göre Ölüm Sonrası Organ Alımı (Çev.: Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
245
19.Volker H. SCHMIDT- Chee HAN LIM: Singapur’da Organ Nakli: Tarihçe, Sorunlar ve Politikalar (Çev.: Ar. Gör. Esra DEMİR) 
259
20.Av. Hüseyin ÇEVİK: Singapur Organ Nakli Kanunu 
277
21.1994 Tarihli Hindistan İnsan Organlarının Nakli Hakkında Kanun (Çev.: Av. Seda KOÇ) 
291
YÜKSEK YARGI ORGANLARI KARARLARINDAKİ SORUNLAR
22.Dr. Dr. Altan HEPER: Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Sağlardan Organ Nakli (Organ Nakli Yasası) Konusundaki Bir Kararının Çevirisi 
307
23.İnsan Vücudunun Değeri Üzerine Fransız Asliye Mahkemesi Kararı (Çev.: Ar. Gör. Onur ÖZCAN) 
317
CEZA HUKUKU BAKIŞ AÇISI
24.Prof. Dr. Gerhard WOLF: Nakil İçin Organ Temininin Cezalandırılabilirliği Üzerine (Çev: Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK - Ar. Gör. İlker TEPE) 
325
Kavramlar Dizini 
359