Kamu İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler Güncel Emsal Kararlar ve Konu Anlatımlı Prof. Dr. Ozan Can, Işıl Kılıç  - Kitap

Kamu İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler

Güncel Emsal Kararlar ve Konu Anlatımlı

1. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
440
Barkod:
9789750285790
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
550,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İhalelerde en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi de iş deneyimini gösteren belgelerde yaşanan uyuşmazlıklardır. Bu sorunun ele alınması ve derli toplu bir çalışmanın hazırlanabilmesi amacıyla kitabın yazarları, kararlı bir çalışma sergileyerek, üç yıllık yoğun bir emekle bu çalışmayı ortaya çıkarmışlardır.
Kitapta; konuyla ilgili hemen hemen her sorunun çözümüne yönelik anlatım ile Danıştay, yerel mahkeme ve Kamu İhale Kurulu'na ait yaklaşık 400 emsal karara yer verilmiştir.
Okuyucuların iş deneyimini gösteren belgelerle ilgili tüm sorunların çözümünü kolaylıkla bulabilecekleri, basit anlatımlı ve emsal kararlarla zenginleştirilmiş bu kitap sayesinde; ihalelere katılan şirketler ve ihale yapan İdarelerin yanı sıra, tüm ilgili kişiler ve hukukçuların da yararlanabileceği bir çalışma ortaya çıkmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve İhalede İstenecek Belgenin İdare Tarafından Belirlenmesi
.
İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi İçin Yüklenici Tarafından Başvuru Yapılması, Belgenin Düzenlenmesi ve Ekap'a Kaydedilmesi
.
İhale Türlerine ve Alınış Şekline Göre
.
Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler Kapsamındaki
.
Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler Kapsamında İş Deneyimini Gösteren Belgeler
.
İhalede İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Sunulması İle Bu Belgelerin Kullanılmasını Engelleyen Hukuki Durumlar
.
İş Deneyimini Gösteren Belgelerin İhalede İhale Komisyonlarınca Değerlendirilmesi
.
İş Deneyimleri Kapsamındaki Yasak Fiil ve Davranışlar İle İhalelerden Yasaklama İşlemi Yapılması
.
İş Deneyimi Kapsamında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Hak Arama Yolları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tanıtımlar ve Kısaltmalar 
15
KİTABA BAŞLARKEN 
19
1. BÖLÜM
İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER VE İHALEDE İSTENECEK BELGENİN İDARE TARAFINDAN BELİRLENMESİ
I. İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
21
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
28
II. İDARELERİN YETERLİKLER KAPSAMINDA İŞ DENEYİMİ BELİRLEME YETKİSİ 
30
A. İş Deneyimi İstenmemesi Zorunlu veya İdarelerin Takdirinde Olan İhaleler 
31
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
33
B. İş Deneyim İstenen İhalelerde Benzer İş Tanımı Yapılması 
35
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
39
C. İhalelerde İstenebilecek İş Deneyim Oranları 
43
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
48
III. ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİNİN BELİRLENMESİ 
50
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
54
2. BÖLÜM
İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN
BAŞVURU YAPILMASI, BELGENİN DÜZENLENMESİ VE
EKAP’A KAYDEDİLMESİ
I. İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ İDARELER 
59
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
62
II. İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN YETKİLİ İDARELERE BAŞVURU YAPILMASI 
72
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
75
III. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DÜZENLENME ESASLARI 
81
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
83
A. Ortak Girişimlerde İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi 
87
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
90
B. Devredilen veya Tasfiye Edilen İşlerde İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi 
91
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
93
IV. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İDARE TARAFINDAN EKAP KAYDININ YAPILMASI 
94
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
99
3. BÖLÜM
İHALE TÜRLERİNE VE ALINIŞ ŞEKLİNE GÖRE
İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER
I. MAL ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
103
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
106
A. Mal Alımlarında Yüklenici İş Bitirme Belgesi 
109
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
110
B. Mal Alımlarında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 
111
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
113
II. HİZMET ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
113
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
117
A. Hizmet Alımlarında Yüklenici İş Bitirme Belgesi 
118
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
119
B. Hizmet Alımları Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 
120
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
122
C. Hizmet Alımlarında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 
126
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
127
III. YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
129
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
134
A. Yüklenici İş Bitirme Belgeleri 
137
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
138
B. Yüklenici İş Durum Belgesi 
140
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
142
C. Yapım İşlerinde Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 
144
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
147
D. İş Denetleme Belgesi 
149
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
154
E. İş Yönetme Belgesi 
159
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
163
F. Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyim Belgesi Kapsamında Sunulması 
168
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
172
IV. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
179
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
185
4. BÖLÜM
ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER KAPSAMINDAKİ
İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER
I. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER VE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
191
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
194
II. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMLARI 
201
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
202
III. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET ALIMLARI 
204
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
207
IV. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİ 
217
A. Özel Statülü Bölgelerde Gerçekleştirilen İşler Kapsamındaki Deneyim Belgeleri 
220
1. Organize Sanayi Bölgelerinde Gerçekleştirilen Yapım İşleri 
220
2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gerçekleştirilen Yapım İşleri 
221
3. Serbest Bölgelerde Gerçekleştirilen Yapım İşleri 
222
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
223
V. ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI 
234
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
236
5. BÖLÜM
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER KAPSAMINDA
İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER
I. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER VE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
239
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
245
II. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMLARI 
249
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
250
III. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET ALIMLARI 
252
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
253
IV. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİ 
255
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
257
V. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI 
261
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
262
6. BÖLÜM
İHALEDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SUNULMASI İLE
BU BELGELERİN KULLANILMASINI ENGELLEYEN HUKUKİ DURUMLAR
I. İHALEDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SUNULMASINDA GENEL HUSUSLAR 
263
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
267
II. KLASİK İHALLERDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN FİZİKİ OLARAK SUNULMASI 
268
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
269
III. ELEKTRONİK İHALELERDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN EKAP ÜZERİNDEN SUNULMASI 
270
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
273
IV. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İHALEDE SUNULMASINI ENGELLEYEN HUKUKİ DURUMLAR 
276
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
280
7. BÖLÜM
İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İHALEDE
İHALE KOMİSYONLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ
I. BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR 
283
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
287
II. BELGELERİN ŞEKİL VE SÜRE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
289
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
293
III. İŞ DENEYİM TUTARININ TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
301
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
309
A. İş Artışı ve İş Eksilişlerinde Değerlendirme Yapılması 
313
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
315
B. Sözleşme Bedeli Olmayan İşlerde İş Deneyim Tutarının Tespiti 
320
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
322
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
329
IV. İŞ DENEYİMİNİN BENZER İŞ TANIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
331
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
333
A. Mal ve Hizmet Alımlarındaki Belgelerin, Benzer İşe Uygunluğu ve Ayrıştırılma İşlemi 
336
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
337
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
348
V. TÜZEL KİŞİLERİN, KENDİLERİNE AİT OLMAYAN İŞ DENEYİMİ veya MEZUNİYET BELGESİ İLE İHALEYE KATILMASI HALİNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASI 
355
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
359
VI. ŞİRKETLERİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE BİRLEŞMELERİNDE İŞ DENEYİMİNİN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRME YAPILMASI 
363
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
365
VII. TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI HALİNDE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
375
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
379
8. BÖLÜM
İŞ DENEYİMLERİ KAPSAMINDAKİ YASAK FİİL VE
DAVRANIŞLAR İLE İHALELERDEN YASAKLAMA İŞLEMİ YAPILMASI
I. GENEL OLARAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 
385
II. İŞ DENEYİMLERİ KAPSAMINDAKİ YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 
386
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
387
9. BÖLÜM
İŞ DENEYİMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA
HAK ARAMA YOLLARI
I. İHALE KOMİSYONUNCA İŞ DENEYİMİ UYGUN BULUNMAYANLARIN, BAŞVURU YOLLARI 
394
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
395
II. SUÇ UNSURU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN BELGE SAHİPLERİNİN, HAK ARAMA YOLLARI 
396
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
398
EKLER
EK–1 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KİK027.0/M) 
401
EK–2 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KIK026.1/H) 
402
EK–3 (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KIK026.2/H) 
403
EK–4 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi– KİK026.1/Y) 
404
EK–5 (Yüklenici İş Durum Belgesi– KİK026.2/Y) 
405
EK–6 (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi–KİK027.0/Y) 
406
EK–7 (İş Denetleme Belgesi (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)–KİK028.1/Y) 
407
EK–8 (İş Yönetme Belgesi (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)–KİK028.2/Y) 
408
EK–9 (İş Denetleme Belgesi (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)–KİK029.1/Y) 
409
EK–10 (İş Yönetme Belgesi (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)–KİK029.2/Y) 
410
EK–11 (İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi (Geçici Kabulü Yapılmış İşlerde)–KİK030.1/Y) 
411
EK–12 (İş Denetleme /İş Yönetme Belgeleri (İş Artışı Olan ve Devam Eden İşlerde)–KİK030.2/Y) 
412
EK–13 (Yüklenici İş Bitirme Belgesi–KİK.031.1/D) 
413
EK–14 (Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde Yüklenici İş Durum Belgesi–KİK.031.2/D) 
414
EK–15 (İş Denetleme Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.3/D) 
415
EK–16 (İş Yönetme Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.4/D) 
416
EK–17 (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi–KİK.031.5/D) 
417
EK–18 (İş Denetleme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.6/D) 
418
EK–19 (İş Yönetme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)–KİK.031.7/D) 
419
EK–20 (İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde) KİK.031.8/D) 
420
EK–21 (İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi (İş Artışı Olan ve Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde) –KİK.031.9/D) 
421
EK–22 (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi–(A) Alt Yapı İşleri) 
422
EK–23 (Ortaklık Durum Belgesi Standart Form– KİK031.3/Y) 
426
EK–24 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK028.0/M) 
427
EK–25 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK027.0/H) 
428
EK–26 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK031.1/Y) 
429
EK–27 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK040.1/D) 
430
EK–28 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK028.1/M) 
431
EK–29 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK027.1/H) 
432
EK–30 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK031.4/Y) 
433
EK–31 (Ortaklık Tespit Belgesi Standart Form– KİK040.3/D) 
434
Kaynakça 
435
Kavram Dizini 
437