Kamu İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Belirlenmesi, Sorgulanması ve Açıklanması Örnek Uygulamalar ve Emsal Kararlar Eşliğinde Işıl Kılıç, Murat Aşkın  - Kitap

Kamu İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Belirlenmesi, Sorgulanması ve Açıklanması

Örnek Uygulamalar ve Emsal Kararlar Eşliğinde

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
328
Barkod:
9786259436425
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
840,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamu ihaleleri kapsamında yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının büyük bir bölümü aşırı düşük teklifler kapsamında yaşanmaktadır. Aşırı düşük teklif açıklaması yapamayan veya açıklaması uygun bulunmayan firmalar ile aşırı düşük teklif değerlendirmesini kusurlu yapan idareler, hak kaybına uğramaktadırlar.
Bu kitabın amacı ise yaşanan veya yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların çözümünü, okuyucularla paylaşmaktır. Kitaba eklenen mal, hizmet ve yapım işleri kapsamındaki "Örnek Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması" ve "Aşırı Düşük Teklif Açıklaması" ile 250'den fazla "Emsal Karar", kitabın çözüm odaklı nitelikte olmasını sağlamıştır.
Kendi alanında bir ilk olan bu kitap, anlaşılır anlatımı ile kamu taahhüt firmaları, ihale yetkilileri, ihale komisyonları ile ilgililer için eşsiz bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Aşırı Düşük Teklifler
.
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
.
Aşırı Düşük Teklif Açıklaması
.
Sınır Değer
.
Yaklaşık Maliyet
.
İhale Komisyonu
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR VE TANIMLAR 
12
1. BÖLÜM
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
24
2. BÖLÜM
İHALE DOKÜMANININ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER GÖZETİLEREK
DÜZENLENMESİ
2.1. ALIM TÜRÜNE GÖRE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER GÖZETİLEREK
İHALE DOKÜMANININ DÜZENLENMESİ 
28
2.1.1. Yapım İşlerinde İhale Dokümanının Düzenlenmesi 
29
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
30
2.1.2. Hizmet Alımlarında İhale Dokümanının Düzenlenmesi 
31
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
35
2.1.2.1. Yemek Hizmet Alımlarında İhale Dokümanının Düzenlenmesi 
39
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
39
2.1.3. Mal Alımlarında İhale Dokümanının Düzenlenmesi 
41
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
41
2.2. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER GÖZETİLEREK YAKLAŞIK MALİYET VE SINIR DEĞER KATSAYISININ BELİRLENMESİ 
42
2.2.1. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet ve Sınır Değer Katsayısının
Belirlenmesi 
43
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
45
2.2.1.1. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Öngörülen İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması Sırasında Yapılacak İşlemler 
47
2.2.1.2. Yapım İşlerinde Sınır Değer Katsayısının Belirlenmesi 
51
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
52
2.2.2. Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet ve Sınır Değer Katsayısının Belirlenmesi 
53
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
55
2.2.2.1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi 
59
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
61
2.2.2.2. Hizmet Alımlarında Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi 
62
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
62
2.2.3. Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet ve Sınır Değer Katsayısının Belirlenmesi 
63
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
64
3. BÖLÜM
İHALENİN YAPILMASI VE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ VERMESİ
3.1. İHALE KOMİSYONLARININ KURULMASI VE İDARENİN GENEL SORUMLULUKLARI 
67
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
68
3.2. İSTEKLİLERİN TEKLİF MALİYETLERİNİ BELİRLEMESİ 
71
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
73
3.2.1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Maliyetinin Belirlenmesi 
74
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
75
3.3. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
76
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
77
4. BÖLÜM
İHALEDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN BELİRLENMESİ
4.1. İHALEDE İLK DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI 
81
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
82
4.2. SINIR DEĞERİN BELİRLENMESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 
83
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
84
4.2.1. Yapım İşlerinde Sınır Değerin Belirlenmesi ve Yapılacak İşlemler 
86
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
89
4.2.2. Hizmet Alımlarında Sınır Değerin Belirlenmesi ve Yapılacak İşlemler 
90
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
92
5. BÖLÜM
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ YAPILMASI
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
97
5.1. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 
99
5.1.1. Klasik (Yüz yüze yapılan) İhalelerde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
99
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
99
5.1.2. Elektronik İhalelerde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
101
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLA 
103
5.2. İHALE TÜRLERİNE GÖRE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI. .105
5.2.1. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
105
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
109
5.2.1.1. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasındaki Şekil ve Süre Unsuru 
114
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
115
5.2.2. Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
118
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
120
5.2.2.1. Malzemeli Yemek Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
121
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
125
5.2.2.2. Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Şekil ve Süre Unsuru 
127
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
127
5.2.3. Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
128
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
129
6. BÖLÜM
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ YAPILMASI VE ÖRNEK
UYGULAMALAR
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
134
6.1. YAPIM İHALELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMA YAPILMASI 
140
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
141
6.1.1. İsteklilerin Analiz Düzenleyerek Açıklama Yapmaları 
145
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
146
6.1.1.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri İle Açıklama Yapılması 
147
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
148
6.1.1.2. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara Ait Fiyatlar ile Açıklama Yapması 
151
6.1.1.3. İhale Tarihi İtibariyle Stoklarda Bulunan Mal Kapsamında Açıklama Yapılması 
152
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
152
6.1.1.4. Ortak Tüzel Kişiden Mal Çekilmesi veya Satın Alınması Kapsamında Açıklama Yapılması 
153
6.1.1.5. Resmi Kurumların Fiyatları ile Açıklama Yapılması 
153
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
154
6.1.1.6. Çimento veya Demir Ürünleri Üreticisinin İlan Edilmiş Fiyat Tarifeleri İle Açıklama Yapılması 
157
6.1.1.7. Akaryakıt Maliyetlerinin Açıklanması 
157
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
157
6.1.1.8. Tesis, Makine, Teçhizat, Ekipman, Araç, İş Makinesi vb.
İlişkin Açıklamalar 
159
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
160
6.1.1.9. Yapı Malzemelerinin Nakliye Maliyetinin Açıklanması 
167
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
167
6.1.1.10. İşçilik Maliyetlerinin Açıklanması 
168
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
168
6.1.2. İsteklilerin Analiz Düzenlemeden Açıklama Yapabileceği Durumlar 
169
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
171
6.1.3. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Açıklama Örneği 
172
6.2. HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA AÇIKLAMA YAPILMASI 
197
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
198
6.2.1. Hizmet Alımlarında Açıklama Yapılmasındaki Usul ve Yöntemler 
199
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
200
6.2.1.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri ile Açıklama Yapılması 
201
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
202
6.2.1.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar ile Açıklama Yapılması 
204
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
204
6.2.1.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlarla Açıklama Yapılması 
205
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
205
6.2.1.4. Ticaret Borsası Fiyatları ile Açıklama Yapılması 
211
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
211
6.2.1.5. Toptancı Hal Fiyatları ile Açıklama Yapılması 
212
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
212
6.2.1.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar ile Açıklama Yapılması 
213
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
213
6.2.1.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlarla Açıklama Yapması 
214
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
214
6.2.1.8. İsteklinin, Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel Üzerinden Açıklama Yapması 215
6.2.1.9. Akaryakıt Maliyetinin Açıklanması 
215
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
215
6.2.1.10. İşçilik, Yüklenici Karı, Sözleşme Giderleri ve Genel Gider Maliyetlerinin Açıklanması 
216
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
218
6.2.1.11. Sigorta Maliyetlerinin Açıklanması 
221
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
221
6.2.1.12. Araç, Makine, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Araç Muayene İşlemleri Gibi Maliyetlerinin Açıklanması 
224
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
224
6.2.2. Malzemeli Yemek Hizmet Alımları Kapsamında Açıklama Yapılması 
230
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
232
6.2.3. Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Açıklama Örneği 
241
6.3. MAL ALIMLARI KAPSAMINDA AÇIKLAMA YAPILMASI 
267
7. BÖLÜM
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
279
7.1. YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
281
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
282
7.2. HİZMET ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
284
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
284
7.3. MAL ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
286
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
286
8. BÖLÜM
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI KAPSAMINDAKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR İLE YASAKLAMALAR
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
292
9. BÖLÜM
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER KAPSAMINDA İDAREYE VE YARGIYA BAŞVURMA YÖNTEMİ İLE GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
300
EKLER 
305
KAYNAKLAR 
321
KAVRAM DİZİNİ 
325