Kamu İhale Sürecinde Yasaklama İşlemleri Sorular, Çözümler ve Emsal Kararlar Işıl Kılıç, Ruhi Arslan  - Kitap
Kamu İhale Sürecinde

Yasaklama İşlemleri

Sorular, Çözümler ve Emsal Kararlar

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
232
Barkod:
9786259436418
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
600,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamu ihaleleri kapsamında yapılan yasaklama işlemleri, taahhüt firmaların telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasına neden olmaktadır. Ancak yasaklama işlemlerin büyük bir bölümü ihale sürecinde yaşanmakta ve basit usul hatalarından kaynaklanmaktadır. İdarelerce yapılan yasaklama işlemlerinin önemli bir bölümü de mahkemelerce iptal edilmektedir.
Bu kitabın amacı yaşanan veya yaşanması muhtemel yasaklama işlemlerine karşı gerekli olan çözümleri, okuyucularla paylaşmaktır. Kitaba eklenen 220'den fazla emsal karar ve örnek olaylar, kitabın çözüm odaklı nitelikte olmasını sağlamıştır. Kitap bu yönüyle; kamu taahhüt firmaları, ihale yetkilileri, ihale komisyonları ve ilgililer için eşsiz bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu İhale Süreci
.
Yasak Fiil ve Davranışlar
.
İdarelerin Yasaklama İşlemi
.
Teminatın Gelir Kaydedilmesi
.
Yasaklama Süresi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
KISALTMALAR VE TANIMLAR 
15
1. BÖLÜM
İDARELERİN YAPACAĞI YASAKLAMA İŞLEMİNİN KAPSAMI VE İÇERİĞİ
1.1. YASAKLAMA İŞLEMİNDE YETKİLİ İDARELER VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI 
24
1.1.1. Yasaklama İşlemini Başlatmaya Yetkili İdareler 
24
1.1.2. Yasaklama Kararını Vermeye Yetkili İdareler 
26
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
30
1.2. YASAKLAMA İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI KİŞİLER 
34
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
35
1.3. YASAKLANANLAR İÇİN UYGULANACAK YAPTIRIMIN NİTELİĞİ 
37
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
38
2. BÖLÜM
YARGI MAKAMLARININ YAPACAĞI YASAKLAMA İŞLEMLERİNİN KAPSAMI VE İÇERİĞİ
2.1. HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALELERE KATILIMININ TEDBİREN YASAKLANMASI. 
45
2.2. MAHKEMELERİN GEÇİCİ OLARAK İHALELERDEN YASAKLAMA KARARI VERMESİ 
46
2.3. MAHKEMELERİN SÜREKLİ OLARAK İHALELERDEN YASAKLAMA KARARI VERMESİ 
46
2.4. HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLAR İLE MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN YASAKLAMA KARARLARININ SİCİLLERİNİN TUTULMASI VE SİCİLDEN TERKİN İŞLEMİ 
46
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
48
3. BÖLÜM
İHALE SÜRECİNDE YASAKLAMAYI GEREKTİREN FİİL VEYA DAVRANIŞLAR
3.1. ADAY VE İSTEKLİLERİN YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNMASI 
56
3.1.1. Hile, Vaat, Tehdit, Nüfuz Kullanma, Çıkar Sağlama, Anlaşma, İrtikap, Rüşvet Suretiyle veya Başka Yollarla İhaleye Fesat Karıştırmak veya Teşebbüs Etmek 
57
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
58
3.1.2. İsteklileri Tereddüde Düşürmek, Katılımı Engellemek, İsteklilere Anlaşma Teklifinde Bulunmak veya Teşvik Etmek, Rekabeti veya İhale Kararını Etkileyecek Davranışlarda Bulunmak 
63
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
64
3.1.3. Sahte Belge veya Teminat Düzenlemek, Kullanmak veya Bunlara Teşebbüs Etmek 
70
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
71
3.1.4. Alternatif Teklif Verebilme Halleri Dışında, Bir İstekli Tarafından Birden Fazla Teklif Verilmesi 
73
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
75
3.1.5. İhaleye Katılamayacağı Belirlenenlerin İhaleye Katılması 
79
3.1.5.1. İdareler veya Mahkeme Kararıyla İhalelere Katılmaktan Yasaklananların İhaleye Katılması 
80
3.1.5.2. Örgütlü Suçlar, Terörle İlgili Suçlar veya Rüşvet Verme Suçundan Hükümlü Bulunanların İhaleye Katılması 
81
3.1.5.3. Haklarında Hileli İflas Ettiğine Karar Verilenlerin İhaleye Katılması 
81
3.1.5.4. İhale Yetkilisi ve İhale Konusu İşle Çalışanlar ile Akraba ve Hısımlarının İhaleye Katılması 
82
3.1.5.5. İhale Konusu İşin Danışmanlık Hizmetlerini Yapan Yüklenicilerin İhaleye Katılması 
83
3.1.5.6. İhaleyi Gerçekleştiren İdarenin Bünyesinde Bulunan veya İdare ile İlgili Vakıf, Dernek, Birlik, Sandık Gibi Kuruluşlar ile Bunların Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Katılması 
84
3.1.5.7. İhaleye Katılamayacağı Belirlenen Vekil Aracılığı ile İhalelere Katılmak 
84
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
85
3.2. SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLEN İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALAMAMASI 
90
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
91
3.3. DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNANLARIN BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞINA AYKIRI DAVRANMASI 
96
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
97
4. BÖLÜM
İHALE SÜRECİNDE YASAKLAMAYI GEREKTİRMEYEN FİİL VEYA DAVRANIŞLAR
4.1. İSTEKLİLERİN MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE SÖZLEŞME
İMZALAMAMASI 
101
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
102
4.2. SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLEN İSTEKLİNİN SUNDUĞU BELGELERİN TEKLİF MEKTUBUNDA TAAHHÜT ETTİĞİ DURUMDAN FARKLI OLMASI 
104
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
107
4.3. İHALE TARİHİNDEN ÖNCEKİ BEŞ YIL İÇİNDE, İHALEYİ YAPAN İDAREYE YAPTIĞI İŞLER SIRASINDA İŞ VEYA MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNMUŞ OLMAK 
113
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
115
4.4. İDAREDE GÖREV YAPARKEN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE AYRILANLARIN AYNI İDAREDE İHALEYE KATILMASI 
116
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
117
4.5. YASAKLI FİRMANIN ÜRÜNÜNÜN BAŞKASI TARAFINDAN TEKLİF EDİLMESİ 
118
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
118
4.6. TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN İSTEKLİNİN, SÖZLEŞME
İMZALAMAKTAN İMTİNA ETMESİ 
119
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
120
4.7. HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLENLERİN İHALEYE KATILMASI 
121
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
122
5. BÖLÜM
İDARELERİN YASAKLAMA KARARI ALMASI VE YASAKLAMA İŞLEMİNİN UYGULANMASI
5.1. İDARENİN YASAKLAMAYI GEREKTİREN FİİL VEYA DAVRANIŞLARI TESPİT ETMESİ 
131
5.1.1. İhaleye Sunulan Belge ve Bilgilerin İncelenmesi Sonucu Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışların Tespit Edilmesi 
132
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
133
5.1.2. Yasaklı Sorgulaması Sonucu İsteklilerin Yasaklı Olduğunun Anlaşılması 
135
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
137
5.1.3. Verilen Sürede İsteklinin Sözleşme İmzalamayacağının Anlaşılması 
139
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
139
5.1.4. Şikâyet Başvurularının İncelenmesi Neticesinde Yasaklamayı Gerektiren Durumun Tespit Edilmesi 
141
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
142
5.2. YASAKLAMA İŞLEMİNDE GÖZETİLMESİ GEREKEN İLKELER 
143
5.2.1. Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi 
143
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
144
5.2.2. Cezanın Şahsiliği İlkesi 
145
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
146
5.2.3. Ölçülülük İlkesi 
146
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
147
5.2.4. Eşit Muamele İlkesi 
148
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
148
5.3. YASAKLAMA İÇİN GEREKLİ FORMLARIN DOLDURULMASI 
148
5.4. YASAKLAMA KARARINDA SÜRELER 
150
5.4.1. Yasaklama Kararının Uygulanması İçin Gereken Süre 
150
5.4.2. Onaylanan Yasaklama Kararının Resmî Gazeteye Gönderilme Süresi 
150
5.4.3. Uygulanacak Yasaklama Sürelerinin Alt ve Üst Sınırı 
151
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
151
5.5. YASAKLAMA İŞLEMİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE BU TARİHE KADAR ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 
153
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
153
5.5.1. Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışların Belirlendiği İhalenin İptali 
156
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
156
5.5.2. Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışlarda Bulundukları Tespit Edilenlerin, Aynı İdarenin Sonraki İhalelerine İştirak Ettirilmemesi 
157
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
158
6. BÖLÜM
YASAKLAMA İŞLEMİYLE BİRLİKTE TEMİNATIN DA GELİR KAYDEDİLİP KAYDEDİLMEYECEĞİ HUSUSU
6.1. HEM YASAKLAMA HEM DE TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİNİ GEREKTİREN FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 
165
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
166
6.2. YASAKLAMANIN YAPILACAĞI ANCAK TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMEYECEĞİ FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 
167
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
168
6.3. YASAKLAMA VE TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİNİ GEREKTİRMEYEN FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 
171
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
171
6.4. YASAKLAMA YAPILMAMASI, ANCAK TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİNİ GEREKTİREN FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 
177
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
177
6.5. GEÇİCİ TEMİNATIN %3 DEN FAZLASININ GELİR KAYDEDİLEMEYECEĞİ HUSUSU 
179
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
180
7. BÖLÜM
YASAKLAMA İŞLEMİNİN ŞİRKETLERE, KOOPERATİFLERE VE ORTAK GİRİŞİMLERE UYGULANMASI
7.1. ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN YASAKLANMASI 
187
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
190
7.2. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN YASAKLANMASI 
190
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
193
7.3. ORTAK GİRİŞİMLERİN YASAKLANMASI 
196
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
197
7.4. KOOPERATİFLERİN YASAKLANMASI 
200
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
201
8. BÖLÜM
İSTİSNA VE DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA YASAKLAMA İŞLEMİ
8.1. İSTİSNA ALIMLARINDA YASAKLAMA İŞLEMİ 
205
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
205
8.2. DOĞRUDANTEMİN ALIMLARINDA YASAKLAMA İŞLEMİ 
207
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
207
9. BÖLÜM
YASAKLAMA İŞLEMLERİNİN İPTALİ VE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİN EDİLMESİ
9.1. YASAKLAMA İŞLEMİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI 
211
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
214
9.2. İPTAL EDİLEN YASAKLAMA İŞLEMİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI 
216
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
218
9.3. HAKSIZ YASAKLANMA NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ 
220
KONUYLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
220
KAVRAMLAR DİZİNİ 
225
KAYNAKLAR 
229