Kamu ihale Sözleşmelerinde Mal Alımlarına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri Sorular, Çözümler ve Emsal Kararlar Işıl Kılıç, Hakan Yaslıkaya  - Kitap

Kamu ihale Sözleşmelerinde Mal Alımlarına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Sorular, Çözümler ve Emsal Kararlar

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
276
Barkod:
9786259436432
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
660,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamu mal alım ihale sözleşmelerinin en sorunlu aşaması, muayene ve kabul sürecidir. Bunun nedeni ise idare ve yükleniciler arasındaki uyuşmazlıkların çoğunun, muayene ve kabul sürecinde yaşanmasıdır. Bu süreçte yaşanan uyuşmazlıklar ise çoğunlukla sözleşmenin feshine neden olmakta ve yüklenici firmalar ile idareler, hak kaybına uğramaktadır.
Kitabın amacı, yaşanan veya yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların çözümünü okuyucularla paylaşmaktır. Bu kapsamda kitaba, 100'den fazla örnek olay ile 70'den fazla emsal karar eklen¬miştir. Çözüm odaklı ve basit anlatımı nedeniyle bu kitap; kamu taahhüt firmaları, ihale yetkilileri, muayene ve kabul komisyonları ile diğer ilgililer için eşsiz bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Muayene ve Kabul İşlemleri
.
Kamu Mal Alımları
.
Muayene Kabul Komisyonları
.
Fiziki Muayene Komisyonu
.
İtiraz Muayenesi
.
Ara Denetim
.
Fonksiyon Testi
.
Sözleşmenin Fesih Edilmesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar ve Tanımlar 
15
1. BÖLÜM
DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR
1.1. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNİN YASAL
DAYANAĞI 
22
1.1.1. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerinin Mevzuata ve İhale Dokümanına Uygun Yapılma Zorunluluğu 
23
1.1.2. İhale Dokümanın Çelişkili Olması Durumunda Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerinin Yapılması 
24
1.1.3. İhale Dokümanının Mevzuata Aykırı Olması Durumunda
Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerinin Yapılması 
25
1.2. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNDE İLKELER 
26
1.2.1. İdarenin ve Yüklenicinin Eşitliği İlkesi 
27
1.2.2. Sözleşme Hükümlerinin Değişmezliği İlkesi 
27
1.2.3. İdarenin Güvenirliği İlkesi 
27
1.2.4. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması
ile Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi 
28
1.3. MAL TESLİMİ, TESLİM SÜRESİ VE GECİKME CEZASI UYGULAMALARI 
30
1.3.1. Süresinden Önce Teslim Edilen Mal ve/veya İşin Muayene
Edilmesi 
32
1.3.2. Sözleşme Konusu Malın, Geç Teslim Edilmesi 
33
1.3.2.1. Yükleniciden Kaynaklanan Gecikmeler 
34
1.3.2.2. İdareden Kaynaklanan Gecikmeler 
35
1.3.2.3. Mücbir Sebeplerden Kaynaklanan Gecikmeler 
36
1.3.3. Teslim Süresi ve Gecikme Cezasının Hesaplanması 
41
1.3.3.1. Sözleşme Konusu Malzemenin İdareye Teslim Süresi 
41
1.3.3.2. Redde Karşı Yüklenicinin Yeniden Mal Getirme Hakkı 
42
1.3.3.3. Gecikme Cezasının Hesaplanması 
43
1.4. EMSAL KARARLAR 
46
2. BÖLÜM
İDARELERİN DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNDE GÖREV VE SORUMLULUĞU
2.1. İDARELERİN İHALE DOKÜMANI HAZIRLAMA GÖREVİ 
61
2.1.1. İdari Şartnamenin Hazırlanması 
62
2.1.2. Teknik Şartnamenin Hazırlanması 
62
2.1.2.1. Numune Alma Planının Belirlenmesi 
65
2.1.2.2. Kabul Edilebilir Hata Miktarının Belirlenmesi 
66
2.1.2.3. Muayene Masraflarının Kime Ait Olduğunun
Belirlenmesi 
67
2.1.2.4. Taahhütname İstenecek Hususların Belirlenmesi 
70
2.1.3. Sözleşme Tasarısının Hazırlanması 
70
2.1.3.1. Gecikme Cezalarının Belirlenmesi 
71
2.1.3.2. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler Kapsamında
Düzenleme Yapılması 
72
2.1.3.3. Sözleşme Tasarısında “Diğer Hususlar” Bölümünün
Düzenlenmesi 
73
2.2. İDARELERİN İŞ YERİNİ VE PROJELERİ YÜKLENİCİYE TESLİM
ETME GÖREVİ 
74
2.2.1. İşyerinin Yükleniciye Teslim Edilmesi 
74
2.2.2. Projelerin Yükleniciye Teslim Edilmesi 
75
2.3. İDARELERİN MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU KURMA VE DENETİM PERSONELİ GÖREVLENDİRME SORUMLULUĞU . 75
2.3.1. Farklı Mevzuatların Kıyasen Uygulanması Kapsamında
Görevlendirme Yapılması 
80
2.3.2. Ceza Almış Olanların, Görevlendirilemeyeceği Kuralı 
82
2.3.3. İhale /Harcama Yetkilisi ve Ara Denetim Görevlilerine
Komisyonlarda Görev Verilip Verilemeyeceği Hususu 
82
2.4. İDARELERİN İHALE DOKÜMANINI KOMİSYON VE DENETİM GÖREVLİLERİNE VERME GÖREVİ 
83
2.5. İDARELERİN UYGUN YER VE TEST CİHAZLARINI TAHSİS ETME GÖREVİ 
83
2.6. İDARELERİN BİLDİRİM YAPMA GÖREVİ 
85
2.6.1. İdarenin, Muayene Yeri ve Zamanını Yükleniciye Bildirme Görevi 
86
2.6.2. İdarenin, Muayene Sonucunu Yükleniciye Bildirme Görevi 
87
2.7. İDARELERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN SUNULAN BELGELERİ KONTROL ETME GÖREVİ 
88
2.7.1. Vekâlet Belgelerinin Kontrolü 
90
2.7.2. Kalite ve Standartlara İlişkin Belgelerin Kontrolü 
90
2.7.3. Yurt Dışından Edinilen Belgelerin Kontrolü 
94
2.8. İDARELERİN NUMUNE ALMA VE SAKLAMA GÖREVİ 
95
2.8.1. Numune Alma İşlemi İçin Gerekli Araçların Sağlanması 
98
2.8.2. Numune Alınmasının Sağlanması 
99
2.8.3. Numunelerin Korunması ve Saklanması 
104
2.9. EMSAL KARARLAR 
107
3. BÖLÜM
İDARE ÇALIŞANLARININ DENETİM, MUAYENE VE KABUL SÜRECİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLARI
3.1. İHALE/HARCAMA YETKİLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
119
3.2. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ 
122
3.2.1. Teslim Alma Görevlilerinin Sorumlulukları ve Görevleri 
123
3.2.2. Komisyon Üyelerinin Görevleri ile Karar Almaması 
126
3.2.2.1. Komisyon Başkanının Görevleri 
127
3.2.2.2. Komisyon Üyelerinin Görevleri 
129
3.2.2.3. Komisyonun Karar Alması 
130
3.2.3. İtiraz Muayene Komisyonunun Kurulması ve Görevleri 
134
3.2.4. Ara Denetim Görevlilerinin Sorumlulukları ve Görevleri 
136
3.2.5. Laboratuvar Muayenesi Yapan Görevlilerin Sorumlulukları ve
Görevleri 
139
3.3. MUHASEBE YETKİLİSİNİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ 
140
3.4. EMSAL KARARLAR 
142
4. BÖLÜM
YÜKLENİCİLERİN DENETİM, MUAYENE VE KABUL SÜRECİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLARI
4.1. YÜKLENİCİLERİN GENEL OLARAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
157
4.1.1 Yüklenicilerin Sözleşme Hükümlerine Uyma Görev ve Sorumluluğu 
158
4.1.2. Yüklenicilerin Yasak Fiil ve Davranışlardan Sakınma Görev ve
Sorumluluğu 
158
4.1.3. Yüklenicilerin Sadakat ve Özen Gösterme Görev ve
Sorumluluğu 
160
4.1.4. Yüklenicilerin Bildirim ve İhbar Etme Sorumluluğu 
162
4.1.5. Yüklenicilerin İdareye Verilen Zararı Tazmin Etme
Sorumluluğu 
163
4.2. YÜKLENİCİLERİN DENETİM, MUAYENE VE KABUL SÜRECİNDEKİ GÖREVLERİ 
163
4.2.1. Yüklenicilerin İşyerini Teslim Alma ve Sigorta Yapma Görevi 
165
4.2.2. Yüklenicilerin Sözleşme Konusu Malı Süresi İçerisinde Teslim Etme Görevi 
165
4.2.2.1. Yüklenicilerin Reddedilen Malın Yerine, Yeniden Mal Getirme Görevi 
166
4.2.2.2. Yüklenicilerin İhtar Süresinde Mal Teslim Etme Görevi 
167
4.2.3. Yüklenicilerin Teslim Ettiği Malı Muayene Yapılmaya Elverişli
Düzene Sokma Görevi 
167
4.2.4. Yüklenicilerin İdareden Muayeneye ve Kabul İşlemlerine
Başlanmasını Talep Etme Görevi 
168
4.2.5. Yüklenicilerin Muayeneye ve Kabul İşlemlerine Katılma Görevi 
168
4.2.6. Yüklenicilerin Muayene ve Kabul Esnasındaki Görevleri 
169
4.2.6.1. Yüklenicilerin Belge ve Bilgileri Komisyona Sunma Görevi 
170
4.2.6.2. Yüklenicilerin Personel Araç ve Gereç Sağlama Görevi 
171
4.2.6.3. Yüklenicilerin Laboratuvar ve Muayene Masraflarını Karşılama Görevi 
171
4.3. YÜKLENİCİLERİN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNDEKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARININ SONA ERMESİ 
172
4.4. EMSAL KARARLAR 
173
5. BÖLÜM
DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
5.1. ARA DENETİM İŞLEMLERİ 
188
5.1.1. Ara Denetim İçin Personel Görevlendirilmesi 
191
5.1.2. Ara Denetimin Gerçekleştirilmesi 
192
5.1.3. Ara Denetim Sonucunun Değerlendirilmesi 
193
5.2. FİZİKSEL MUAYENE İŞLEMLERİ 
194
5.2.1. Fiziksel Muayenenin Yapılması 
196
5.2.1.1. Günlük İhtiyaç Nispetinde Alınan Malzemelerin Muayenesi 
199
5.2.1.2. Fonksiyon Testlerinin Yapılması 
201
5.2.1.3. Fabrika Testlerinin Yapılması (FAT) 
202
5.2.2. Fiziksel Muayene Kararının Verilmesi 
202
5.2.3. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler Kapsamında Karar Verilmesi 
205
5.3. LABORATUVAR MUAYENE İŞLEMLERİ 
208
5.4. İTİRAZ MUAYENE İŞLEMLERİ 
210
5.4.1. Fiziksel İtiraz Muayene İşlemleri 
211
5.4.2. Laboratuvar İtiraz Muayene İşlemleri 
212
5.5. İŞİN SÜRESİ İÇİNDE YÜKLENİCİNİN MUAYENE TALEP HAKKI
(SAYISI) 
214
5.5.1. Normal (Cezasız) Teslim Süresi İçinde Muayene Hakları 
215
5.5.2. İhtarlı (Cezalı) Teslim Süresi İçinde Muayene Hakları 
216
5.6. EMSAL KARARLAR 
218
6. BÖLÜM
KISMİ KABUL YAPILAN MAL ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
7. BÖLÜM
GEÇİCİ VE KESİN KABUL YAPILAN MAL ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
7.1. GEÇİCİ KABUL İŞLEMİNİN YAPILMASI 
233
7.2. KESİN KABUL İŞLEMİNİN YAPILMASI 
233
8. BÖLÜM
DOĞRUDAN TEMİN, İSTİSNA VE YURT DIŞI ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
8.1. DOĞRUDAN TEMİNDE MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 
238
8.2. İSTİSNA ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 
239
8.3 YURT DIŞINDAN TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 
240
8.4. EMSAL KARARLAR 
241
9. BÖLÜM
YÜKLENİCİLERİN KABUL İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRAKİ SORUMLULUKLARI
9.1. YÜKLENİCİDEN YENİDEN MAL GETİRMESİNİN TALEP EDİLMESİ 
248
9.2. YÜKLENİCİNİN YENİDEN MAL GETİRMESİ VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİNİN YAPILMASI 
249
9.3. EMSAL KARARLAR 
251
10. BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN FESHİNE NEDEN OLAN İŞLEMLER
10.1. YÜKLENİCİDEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
257
10.2. İMKANSIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
258
10.3. EMSAL KARARLAR 
261
KAYNAKLAR 
265
KAVRAMLAR DİZİNİ 
271