Kamu İhale Hukuku Dersleri Prof. Dr. Yasin Sezer, Recep Emre Kalkan, Mustafa Emre Şahin  - Kitap
3. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
360
Barkod:
9786052645222
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
288,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamu İhale Hukuku, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için kamusal kaynaklardan yapılan harcamaların tabi olduğu hukuk dalıdır. Bahsi geçen işlerin hangi idari usullerle ve nasıl ihale edileceğini düzenler. Devlet, liberal politikaların daraltıcı etkilerine rağmen ekonominin ana aktörü olmayı sürdürmektedir. Devletçi politikaların baskın olduğu dönemlerde ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapıları kendi olanaklarıyla gidermeye yatkın olan kamu idarelerinin artık bunları piyasadan temin ediyor olması kamu kaynaklarının özel kişilerce kullanılmasının farklı ve temel bir uygulamasını doğurmuştur.
Devlet bütçesinin denetimi, hukukun temel ilgi alanlarındandır. Devlet içindeki kurumların bu iktisadi güçten pay alma yarışına, kamu ihalelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, özel hukuk kişileri de güçlü bir aktör olarak katılmıştır. Kamu ihalelerinin gayrisafi yurtiçi hasılada edindiği yer, ihalelerin iktisadi kaynakların dağıtımında önemli bir unsur olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle de Kamu İhale Hukuku son dönemlerde ön planda yer almaktadır.
Kamu İhale Hukukunun bahsedilen önemi, ilgili yasal ve idari düzenlemelerin bilinmesini hukukçular için elzem kılmıştır. "Kamu İhale Hukuku Dersleri" kitabımız bu ihtiyacı karşılamak için yazılmıştır. Kamu İhale Hukuku dersi hukuk fakültelerinde çoğunlukla seçimlik ders olarak verilmektedir. Ayrıca, bu konuya ilişkin hukuki düzenlemeler maalesef ki sıklıkla değişmektedir. Bu iki sınırlamanın bilincinde olarak eserimizin kapsamını belirlemeye çalıştık. Eserde temel olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu inceleme konusu yapılmıştır. Bazı konularda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili düzenlemelerine yer verilmiş olmakla birlikte işbu Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsama dahil edilmemiştir.