İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 76 Sosyal Güvenlik Hukukunda Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Emre Köprücü  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 76

Sosyal Güvenlik Hukukunda Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
212
Barkod:
9786254326981
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yersiz ödemelerin geri alınması, uygulama alanının genişliği ve ilgililer üzerinde yaratabileceği olumsuz neticeler sebebiyle sosyal güvenlik hukukunun önemli meselelerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada 5510 sayılı Kanun'un 96. maddesi başta olmak üzere yersiz ödemelerin geri alınmasına ilişkin düzenlemelere değinilmiş, doktrinde yer alan görüşlerden ve mahkeme kararlarından istifade edilerek yersiz ödemelerin nasıl geri alınması gerektiği sorununa bir çözüm getirilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yersiz Ödemelere İlişkin Genel Bilgiler ve Yasal Düzenlemeler
.
Kaynaklandığı İşlem veya Davranışa Göre Yersiz Ödemeler
.
Yersiz Ödemelerin İadesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Giriş 
Birinci Bölüm 
Yersiz Ödemelere İlişkin Genel Bilgiler ve Yasal Düzenlemeler 
I. Yersiz Ödeme Kavramı 
II. Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlemeler 
A. Genel Olarak 
B. 5510 Sayılı Kanun Öncesi Yürürlükte Olan Düzenlemeler 
1. 506 Sayılı Kanun 
2. 1479 Sayılı Kanun 
3. 5434 Sayılı Kanun 
C. 5510 Sayılı Kanun Dönemi 
D. 4447 Sayılı Kanun 
III. 5510 Sayılı Kanun'un 96. Maddesinin Uygulama Alanının Tespiti 
A. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 
B. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 
C. Konu Bakımından Uygulama Alanı 
1. Genel Olarak 
2. Parasal İçerikli Edimler 
3. Hizmet İçerikli Edimler 
İkinci Bölüm 
Kaynaklandığı İşlem veya Davranışa Göre Yersiz Ödemeler 
I. 5510 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Yersiz Ödemeler 
A. Terminoloji Sorunu 
B. Yersiz Ödemelerin Sınıflandırılması 
C. İyi Niyetli–Kötü Niyetli Sebepsiz Zenginleşen Ayrımı 
D. Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Yersiz Ödemeler 
1. İlgililerin Kastından Kaynaklanan Yersiz Ödemeler 
2. Kurumun Kusurundan Kaynaklanan Yersiz Ödemeler 
II. 4447 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Yersiz Ödemeler 
Üçüncü Bölüm 
Yersiz Ödemelerin İadesi 
I. 5510 Sayılı Kanun 
A. Yersiz Ödemelerin Tespiti 
B. İade Yükümlüsü 
C. İade Yükümlülüğünün Kapsamı 
1. Genel Olarak 
2. İlgilinin Kastından Kaynaklanan Yersiz Ödemeler Bakımından İade Yükümlülüğünün Kapsamı 
3. Kurumun Kusurundan Kaynaklanan Yersiz Ödemeler Bakımından İade Yükümlülüğünün Kapsamı 
4. İade Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları 
D. Zamanaşımı 
E. Yersiz Ödemelerin Tahsili 
F. Kurumun Özen Yükümlülüğü Çerçevesinde Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 
II. 4447 Sayılı Kanun 
A. Yersiz Ödemelerin Tespiti 
B. İade Yükümlüsü 
C. İade Yükümlülüğünün Kapsamı 
D. Zamanaşımı 
E. Yersiz Ödemelerin Tahsili 
Sonuç