İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 74 Konkordato Sürecinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesi Şefika Memiş  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 74

Konkordato Sürecinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesi

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
182
Barkod:
9786254326806
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
265,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Konkordato sürecinde; konkordato mühletinin kaldırılması, konkordatonun tasdik edilmemesi ve konkordatonun tamamen feshi hallerinde borçlunun iflasına karar verilebilir. 7101 sayılı Kanun'la konkordato sürecinde borçlunun doğrudan doğruya iflasına karar verilmesine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklikler güncel tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaları ele aldığımız çalışmamızın birinci bölümünde, konkordatonun amacına ve doğrudan doğruya iflas sebeplerine yer verilmiştir. İkinci bölümde, konkordato sürecinde borçlunun doğrudan doğruya iflasına karar verilebilecek haller incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise konkordato sürecinde iflas kararı verilmesinde usul, iflasın hukuki sonuçları ve iflas tasfiyesinde özellik arz eden hususlar ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konkordatonun Amaç ve İşlevi Bağlamında Doğrudan Doğruya İflas Kavramı
.
Konkordato Sürecinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesini Gerektiren Sebepler
.
Konkordato Sürecinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesinde Usul, İflasın Hukuki Sonuçları ve İflas Tasfiyesinin Arz Ettiği Özellikler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Giriş 
Birinci Bölüm 
Konkordatonun Amaç ve İşlevi Bağlamında Doğrudan Doğruya İflas Kavramı 
I. Konkordatonun Amaç ve İşlevi 
A. Genel Olarak 
B. Borçlunun Borçlarını Tasfiye Etme Amacı 
C. Borçlunun Mali Durumunun İyileştirilmesi Amacı 
II. Doğrudan Doğruya İflas Kavramı 
A. Genel Olarak 
B. Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri 
C. Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri ile Konkordato Arasındaki İlişki 
İkinci Bölüm 
Konkordato Sürecinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesini Gerektiren Sebepler 
I. Genel Olarak 
II. Konkordato Mühletinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesi 
A. Konkordato Mühleti 
B. Konkordato Mühletinde Borçlunun Tasarruf Yetkisi 
C. Geçici Mühlet Talebinin Reddi Halinde Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
D. Geçici Mühletin Kaldırılması Halinde Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
E. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Halinde Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
F. Kesin Mühletin Kaldırılması Halinde Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
III. Konkordatonun Tasdiki Aşamasında Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesi 
A. Konkordatonun Tasdik Şartlarındaki Eksiklik Sebebiyle Reddedilmesi 
B. Konkordatonun Tasdik Şartlarındaki Eksiklik Dışındaki Bir Sebeple Reddedilmesi 
C. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi Halinde İflas Kararı Verilmesinin Şartları 
IV. Konkordatonun Feshedilmesi Üzerine Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
A. Genel Olarak 
B. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları 
C. İcra ve İflas Kanunu'nun 308. Maddesinin Kıyasen Uygulanması 
D. İflas İçi Konkordatonun Feshi 
V. Değerlendirme 
Üçüncü Bölüm 
Konkordato Sürecinde Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilmesinde Usul, İflasın Hukuki Sonuçları ve İflas Tasfiyesinin Arz Ettiği Özellikler 
I. İflas Kararı Verilmesinde Uygulanacak Usul 
A. Ortak Usuli Hükümler 
B. Mühletin Kaldırılması Halinde İflas Kararı Verilmesinde Uygulanacak Usul 
C. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi Halinde İflas Kararı Verilmesinde Uygulanacak Usul 
D. Konkordatonun Feshi Yargılaması 
II. İflasın Hukuki Sonuçları 
III. Konkordato Sonrası İflas Tasfiyesinin Arz Ettiği Özellikler 
Sonuç