İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No: 45 Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin İmtiyaz Yoluyla Yönetim Kurulunda Temsili Dr. Numan Sabit Sönmez  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No: 45

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin İmtiyaz Yoluyla Yönetim Kurulunda Temsili

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
596
Barkod:
9786254328152
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
850,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anonim şirketlerde pay sahiplerinin yönetimde etkili olmak için kullanabilecekleri en önemli araçlardan biri, belki de en önemlisi, yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazıdır. Bu sayede genel kurulda çoğunluğu sağlayamayan payların sahipleri de, genel kurulun irade serbestisini kısmen sınırlandırarak, yönetim kuruluna istedikleri kişileri üye olarak seçtirme imkanına sahip olmaktadır.
İşte bu çalışmada da genel olarak imtiyaz kurumu açıklandıktan sonra, pay sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazının hukuki dayanağı ve kanuni düzenlemenin içeriği, bu hakkın kimlere, nasıl tanınabileceği, ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, yönetim kuruluna seçilen üye ile kendisini seçtiren pay sahipleri arasındaki hukuki ilişki ve hakkı dolaylı yoldan ihlal edebilecek özel durumlar ele alınmıştır.(
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İmtiyaz Kavramı ve İmtiyaz ile İlgili Temel İlkeler
.
Kurum Olarak Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı ve Kanuni Düzenlemenin İçeriği
.
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı Çerçevesinde Üye Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi
.
İmtiyaz Yoluyla Seçilen Üyenin Hukuki Konumu ve Hakkın İhlali Bakımından Özellik Gösteren Durumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Giriş 
Birinci Bölüm 
Genel Olarak İmtiyaz Kavramı ve İmtiyaz ile İlgili Temel İlkeler 
I. İmtiyazın Tanımı ve İmtiyaz Kurumuna Hakim Olan İlkeler 
A. Genel Açıklamalar 
B. İmtiyaza ve İmtiyazlı Paylara Hakim Olan İlkeler 
II. İmtiyaz Kavramının Benzer Kavramlar ve Bazı İlkeler ile İlişkisi 
A. İmtiyaz Kavramının Müktesep Haklar ile İlişkisi 
B. İmtiyaz Kavramının Emredici Hükümler İlkesi ile İlişkisi 
C. İmtiyaz Kavramının Eşitlik, Oransallık ve Eşit İşlem İlkeleri ile İlişkisi 
D. İmtiyaz Kavramının Tek Borç İlkesi ve Pay Sahiplerinin Akdi Hakları ile İlişkisi 
İkinci Bölüm 
Kurum Olarak Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı ve Kanuni Düzenlemenin İçeriği 
I. Hakkın Amacı, Kanun Hükmünün Gelişim Süreci ve Hakkın Niteliği 
A. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkının Amacı 
B. Mehaz Kanundaki Düzenleme 
C. Türk Hukukunda Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkının Gelişimi 
D. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkının Hukuki Niteliği ve Nitelendirmeye Dair Özel Sorunlar 
II. TK 360 Kapsamında Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı Tanınabilecek Sınıflar 
A. Belirli Pay Grupları 
B. Özellik ve Nitelikleri ile Belirli Grup Oluşturan Pay Sahipleri 
C. Azlık 
Üçüncü Bölüm 
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı Çerçevesinde Üye Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi 
I. Yönetim Kurulu Üyesinin Seçiminde Hakkın Kullanılması Bakımından Tercih Edilebilecek Yöntemler 
A. Genel Olarak 
B. Aday Önerme Yöntemi 
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin İlgili Gruptaki Pay Sahipleri Arasından Seçilmesi Yöntemi 
II. İmtiyaz Aracılığı ile Seçilen Üyenin Görevinin Sona Ermesinde İmtiyazın Etkisi 
A. Genel Olarak 
B. Azil 
C. Yönetim Kurulu Üyesinin Pay Sahipliği Sıfatını veya Esas Sözleşme ile Belirlenen Özellik ve Nitelikleri Yitirmesi 
D. Herhangi Bir Nedenle Üyeliğin Boşalması Halinde Kooptasyon 
Dördüncü Bölüm 
İmtiyaz Yoluyla Seçilen Üyenin Hukuki Konumu ve Hakkın İhlali Bakımından Özellik Gösteren Durumlar 
I. Yönetim Kurulu Üyesi ile İmtiyazlı Grup Arasındaki Hukuki İlişki 
A. Genel Olarak 
C. Kanaatimiz 
II. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkının ve Buna Bağlanan Diğer Hakların İhlalinin Özel Görünümleri 
A. Genel Olarak İmtiyazın İhlal Edilmesi 
B. Yönetim Kurulu İçerisinde Ayrıcalık yahut Üstünlük Sağlayan Haklar ve Bunların İhlali 
C. Temsil Edilme Hakkını Açıkça Kaldırıp Sınırlandırmamakla Birlikte Hakkın İhlaline Sebebiyet Verebilecek Özel Haller 
Sonuç