İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt:72 Sayı:2 2014 Prof. Dr. Berin Ergin'e Armağan Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt:72 Sayı:2 2014

Prof. Dr. Berin Ergin'e Armağan

1. Baskı, 
Ocak 2014
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
783
Barkod:
9781111163495
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
630,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasının bu sayısında bulabileceğiniz makaleler şöyledir;
Ürün Konu Başlıkları
.
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Sorumluluğunun Niteliği, Arş. Gör. Ayşe Ledün Akdeniz
.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Genel Esasları, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
.
Yargıtay Kararları Işığı Altında ‘İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşyerindeki Malları Zarara Uğratması’ Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Feshi, Arş. Gör. Seda Arslan
.
İş Hukukunda Yenilik Doğuran Hakkın Etkisizleşmesi, Yrd. Doç. Dr. Gaye Baycık
.
Elli ve Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyeri veya İşletmelerde Tarım İşlerinde Çalışmayanlar İş Kanunu Kapsamında Mıdır?, Dr. Ulaş Baysal
.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Ülkemize Getirisi ve Götürüsü, Fatih Cengizler
.
6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü ve Deliller, Şahin Çil
.
Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine, Yrd. Doç. Dr. Ender Gülver
.
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Geçersizliğinin İşçi ve İşveren Açısından Farklı Değerlendirilmesi Gereği, Doç. Dr. Mahmut Kabakçı
.
Evde Çalışma ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri, Doç. Dr. Murat Kandemir
.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na Etkisi, Bektaş Kar
.
Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu, Arş. Gör. Mustafa Halit Korkusuz
.
4857 sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma, Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
.
Anglo–Sakson Hukuk Sistemi Çalışma Mevzuatında Psikolojik Taciz, Yrd. Doç. Dr. S. Alp Limoncuoğlu
.
İşyeri Hekimliğinde Güncel Gelişmeler, Arş. Gör. Vuslat Özyurt
.
Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı, Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli
.
Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu, Prof. Dr. Sarper Süzek
.
Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan
.
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler, Arş. Gör. Özge Yıldız
.
İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo), Doç. Dr. Sabahattin Yürekli
.
Yeni Yasal Düzenleme Çalışmaları Işığında Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyet ve Yetkisi, Doç. Dr. Cevdet İlhan Günay
.
İsteğe Bağlı Sigortalık Sürelerininin Hizmet Birleştirmesindeki Yeri, Doç. Dr. Saim Ocak
.
Sanatçıların Sosyal Güvenliği, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu