İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt:72 Sayı:1 2014 Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt:72 Sayı:1 2014

Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan

1. Baskı, 
Ocak 2014
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
963
Barkod:
9781111163501
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
747,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasının bu sayısında bulabileceğiniz makaleler şöyledir;
Ürün Konu Başlıkları
.
Mehmed Seyyid Bey ve Hak Kavramı Üzerinden İslâm Hukuk Felsefesi ile Avrupa Hukuk Felsefesi Arasındaki Mukâyesesi, Prof. Dr. Fethi Gedikli
.
Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı – Utilitarianism, Prof. Dr. Ahmet Gürbüz
.
Bilgi–İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi: İktidarın Yasal(l)Aşması, Prof. Dr. Muharrem Kılıç
.
İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, Prof. Dr. Mehmet Yüksel
.
Birey Kavramının Gelişimi ve İnsan Hakları, Doç. Dr. Zeynep Özlem Üskül Engin
.
Küresel İktidarı Kuran ve Koruyan Şiddetin İdarecisi Olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım
.
Oyun Teorileri Işığında Thomas Hobbes’un Sosyal Sözleşme Kuramının Analiz ve Yorumu, Doç. Dr. Sevtap Metin
.
Felsefi Bir Sorun Olarak Hukuka İtaat Yükümlülüğü, Yrd. Doç. Dr. Sercan Gürler
.
Gelecek Nesillerin Haklarına Gewırth Formülü: Bireyden Topluma Doğru, Yrd. Doç. Dr. Şule Şahin Ceylan
.
Karayolları Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesislerde Yapı Ruhsatı ve Karayolu Geçiş İzin Belgesi, Yrd. Doç. Dr. Atila Erkal
.
Yasaya Sadakatin Farklı Bir Okuması: Philipp Heck, Yrd. Doç. Dr. Altan Heper
.
Uluslararası İlişkilerde Başarısız Devletler Sorunsalı ve Bu Sorunsalın Uluslararası Hukuka Etkileri, Yrd. Doç. Dr. Osman N. Özalp
.
Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı!, Yrd. Doç. Dr. Tuba Topçuoğlu
.
Toplu Hak Aramada Etkin Bir Yol Olarak Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Sınıf Davaları, Yrd. Doç. Dr. Murat Şahin – Yrd. Doç. Dr. Hande Çelik Şahin
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk, Yrd. Doç. Dr. Ebru Karaman
.
Yargı Kararına Göre İade Edilecek Vergilerde Faiz, Dr. Cengizhan Hatipoğlu
.
Hukuk ‘Biliminin Yapıbozumsal Okuması, Dr. Rabia Sağlam
.
TBMM Yeni İçtüzük Taslağında Getirilen Başlıca Kurumsal Yenilikler, Arş. Gör. Volkan Aslan
.
Hukuki Çoğullukta İktidar Problemi, Arş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın
.
Homo Commoditus: “Sahip Olmak, Genetik Metalar ve Fikri Mülkiyet”, Arş. Gör. Muzaffer Dülger
.
Osmanlı Hukukunda Vakıfların Denetimi (Evkaf–ı Hümayun Nezareti), Arş. Gör. Elif Genca
.
İnsanlığa Karşı Suçlarda “İnsanlık” Ne Manaya Gelmektedir: Felsefi Bir Analiz, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Günal
.
Liberal Komüniteryanizmin Temel İlkeleri, Arş. Gör. Muhammed İkbal İmamoğlu
.
Zerdüşt Henüz Olympos’tayken: Tragedya’nın Doğuşu’ndaki Dionysosçu Yargıya Dair, Arş. Gör. Osman Vahdet İşsevenler
.
Modern Hukuki Sistemin Temelleri Üzerine Bir Giriş Çalışması: Geç Ortaçağ’da Corpus Iuris Civilis’in Keşfi ve Etkileri, Arş. Gör. Oğuzhan Bekir Keskin
.
Türk Hukukunda İsnadın İspatı Hakkının Çok Boyutlu Hukuk Kavrayışı Bakımından Analizi, Arş. Gör. Umut Koloş
.
Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Müesseseleri Üzerine Değerlendirmeler, Arş. Gör. Dr. Halit Uyanık
.
Olumlu Edim Gerektiren Sosyal Hakların Sınırı: Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden 1961 ve 1982 Anayasaları Dönemi Uygulamaları, Arş. Gör. Zülfiye Yılmaz
.
Psikolojik, Metafizik ve Hukuki Bir Fenomen Olarak Hak Kavramı, Mehmet Akif Tutumlu
.
İslam Hukuku’nda Zimmet Sözleşmesinin Hukuki Kapsamı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Görünümü, Av. Özge Demir
.
Erdem Merkezli Bir Adalet Teorisi, Av. Faik Eren Kaptan
.
Avrupa Adalet Divanının Bilgisayar Programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Çerçevesinde Korunmasına Dair 2 Mayıs 2012 Tarihli Sas Institute–World Programming Kararının Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Mustafa Aksu
.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Uygulanacak Hukuk (TBK M. 339–f. II), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cahit Günel