İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt:71 Sayı:2 2013 Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt:71 Sayı:2 2013

1. Baskı, 
Kasım 2013
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
576
Barkod:
9781111162900
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
430,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasının bu sayısında bulabileceğiniz makaleler şöyledir;
Ürün Konu Başlıkları
.
Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu, Yrd. Doç Dr. Burak Adıgüzel
.
Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr. Alihan Aydın
.
Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve–veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi, Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan
.
Teyit Mektubu, Prof. Dr. Rıza Ayhan
.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na Göre Kartın Haksız Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
.
Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, Doç. Dr. Hayri Bozgeyik
.
Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar, Yrd. Doç. Dr. Koray Demir
.
Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal
.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı, Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan
.
Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal Değişiklik ve Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Getirilmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürünün Bildirim Yükümlülüğü Ve Hukuki Sonuçları, Yrd. Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel
.
Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, Prof. Dr. Mehmet Helvacı
.
Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (SerPK M. 21), Prof. Dr. Arslan Kaya
.
Zamanaşımına Uğrayan Kâr Payı Alacağı Konusundaki Özel Düzenleme, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – Araş. Gör. M. Halil Çonkar
.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbirler, Araş. Gör. Dr. Cengiz Serhat Konuralp
.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği, Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkut
.
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Halka Açık Anonim Ortaklıklara Uygulanması ve Sınırları, Doç. Dr. Çağlar Manavgat
.
Üreticinin TBK 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması, Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy Av. Gizem Arslan Demir
.
"Compliance" Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk Sistemine Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Ali Paslı
.
Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi, Prof. Dr. Hasan Pulaşlı
.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâl Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu, Doç. Dr. Mehmet Özdamar
.
BIMCO'nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri, Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu
.
Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi, Doç. Dr. Sevilay Uzunallı
.
Anapara Faizi ve Temerrüt Faizine Üst Sınır Getiren TBK m. 88 ve TBK m. 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK M. 8 ve TTK M. 9) Bakımından Uygulanabilirliği, Araş. Gör. Dr. Kürşad Yağcı
.
Anonim Şirketlerde İmza Yetkilileri Sadece Yönetim Kurulu Tarafından mı Atanabilir?, Prof. Dr. Veliye Yanlı
Yorumlar