İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2016 Cilt:74  Özel Sayı  (2 Cilt) Prof. Dr. Fevzi Şahlanan'a Armağan Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası 2016 Cilt:74 Özel Sayı (2 Cilt)

Prof. Dr. Fevzi Şahlanan'a Armağan

1. Baskı, 
Ekim 2016
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1363
Barkod:
9781111166472
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Ürün Açıklaması
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasının bu sayısında bulabileceğiniz makaleler şöyledir;
Ürün Konu Başlıkları
.
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler, Arş. Gör. Ayşe Ledün Akdeniz
.
İşverene Bağlı Olarak Üçüncü Kişinin Ev Hizmetlerinde Çalışma, Prof. Dr. Erol Akı
.
İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. Mustafa Alp – Arş. Gör. Duygu Çelebi
.
Ödünç İş İlişkisi, Arş. Gör. Yasemin Başmanav
.
Alt İşveren İlişkisinden Doğan İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, Demet Belverenli
.
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Kapsamında Yapılan Zincirleme İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı, Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
.
Bilirkişilik Kanun Tasarı Taslağının İş Yargısı Yönünden Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Talat Canbolat
.
Fazla Çalışma Ücretinin Temel Ücret İçinde Ödenmesi Uygulaması, Şahin Çil
.
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Sözleşmesi, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey
.
İş Hukuku Uygulamasında Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Hukuki Sonuçları, Yrd. Doç. Dr. Ali Ekin
.
Hocayla İş Yargısı Üzerine Sohbet, Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
.
İş Hukuku Açısından Uluslararası Hukuk – Ulusal Hukuk İlişkisi ve Yargı Kararları, Prof. Dr. Öner Eyrenci
.
İş Sözleşmesinin İşçinin Savunması Alınmaksızın Sağlık Sebeplerine Dayanılarak İşverence Derhâl Feshi ve İşe İade, Yrd. Doç. Dr. Ender Gülver
.
Çalışan Çocuk ve Gençlerin Korunması, Arş. Gör. İlke Gürsel
.
İşçilerin İş Sözleşmeleri Haklarında Çok Sayıda İcra Takibi Bulunması Nedeniyle Feshedilebilir mi? – Bir Kamu İktisadi Teşebbüsünün Konuyla İlgili Genelgesi Üzerine Değerlendirme – Doç. Dr. Mahmut Kabakçı – Yrd. Doç. Dr. Ulaş Baysal
.
Yeni Teknolojiler ve İş Sağlığı, Doç. Dr. Murat Kandemir
.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Dışarıdan Temini, Arş. Gör. Ebru Karabacak
.
2006–54–AT Sayılı Direktif ve Avrupa Adalet Divanı Kararları Işığında İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkek Arasında Eşit Davranılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması, Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz – Arş. Gör. Nihat Seyhun Alp
.
Kanuna Aykırı Olarak Yapılmış Bildirimsiz Feshin İş Güvencesi Prosedürü İçinde Kanuna Uygun Fesih Bildirimine Dönüşmesi (Kanuna Aykırı Olduğu Anlaşılan Bir Feshin Mahkeme Kararıyla Kanuna Uygun Sayılması), Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu
.
İş Kanunu'nda Düzenlenen Eşit Davranma İlkesi ve Uygulama Sorunları Üzerine Değerlendirmeler, Yrd. Doç. Dr. Seçkin Nazlı
.
İş Uyuşmazlıklarında İşçi Lehine İspat Kolaylığı, Doç. Dr. Zeki Okur
.
Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Araş. Gör. Olgu Özdemir
.
Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbıng), Yrd. Doç. Dr. F. Burcu Savaş Kutsal
.
Bir Normlar Çatışması Sorunu Olarak İş Kanunu Kapsamındaki İşçilere Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin Yaptırımı, Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli
.
İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Önellerinin Eşitliği İlkesi, Prof. Dr. M. Polat Soyer
.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının İşveren Niteliği, Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer
.
An Overview of the EU Gender Equality Law, Prof. Dr. Nurhan Süral
.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Gerçekleştirilen Alt İşverenlik ve İşçi Temini Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Sarper Süzek
.
Toplu İşçi Çıkarmalar Üzerine, Prof. Dr. Savaş Taşkent