İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi Uygulamalı Tazminat Hukuku Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. Başak Baysal, Dr. Öğr. Üyesi İrem Yayvak Namlı  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi

Uygulamalı Tazminat Hukuku

2. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
334
Barkod:
9786254323317
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
215,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Disiplinler arası çalışmanın bir ürünü olduğunu vurguladığımız eserimizin ilk basısının çok kısa bir sürede tükenmiş olmasının verdiği gurur ve şevk ile hazırlanan ikinci basının, öğrencilerimize ve uygulamacılara sunulmuş olmasının mutluluğunu paylaşarak başlamak isteriz. İlk basının önsözünde belirttiğimiz üzere; "öğretirken öğrendiğimize" dair anlayışımızın sürdüğünün bir göstergesi olarak bu basıda, uygulamaya ışık tutmak üzere Yargıtay'ın konuya ilişkin kararlarının titizlikle araştırılmasına devam edilmiş ve çarpıcı bulunan kararlar ilgili bölümlere eklenmiştir.
Bunun yanı sıra bu basıda, bir eksiklik daha tamamlanmıştır. Özellikle trafik kazalarında yıllardır uygulanmakta olan aktüeryal yöntemin genel esaslarına dördüncü bölüm altında kısaca yer verilmiştir. Aktüeryal yöntem çerçevesinde kullanılan formüllerin soyut kalmasının önlenmesi amacıyla, bu yönteme ilişkin bir örnek ve çözümü ile konu pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Esaslar
.
Bedensel Zarardan Doğan Maddi Tazminat ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Genel Esaslar
.
Örnek Olaylar ve Çözümleri
.
Aktüeryal Hesaplama Yöntemi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 
I. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI 
A. Genel Olarak 
B. Kusur 
C. Hukuka Aykırılık 
D. Zarar 
E. Nedensellik Bağı 
II. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ 
A. Genel Olarak 
B. Hakkaniyet Sorumluluğu 
C. Özen Sorumluluğu 
D. Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu 
E. Tehlike Sorumluluğu 
III. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN SONUÇLARI 
A. Genel Olarak 
B. Maddi Zararın Belirlenmesi 
C. Ölüm ve Destekten Yoksun Kalma Zararı 
D. Maddi Tazminatın Belirlenmesi 
E. Müteselsil Sorumluluk 
F. Temerrüt ve Zamanaşımı 
G. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
İKİNCİ BÖLÜM 
BEDENSEL ZARARDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESAPLAMASINDA GENEL ESASLAR 
I. GENEL OLARAK 
II. MADDİ TAZMİNAT HESABINDA DİKKATE ALINAN UNSURLAR 
A. Tazminat Hesabında Dikkate Alınan Dönemler 
B. Haksız Fiilin Gerçekleştiği Tarih İle Hüküm Tarihi 
C. Haksız Fiil Mağdurunun/ Müteveffanın Yaşı İle Muhtemel Yaşam Süresi 
D. Cinsiyet ile Muhtemel Çalışma Süresi 
E. Ücret 
F. Maluliyet Oranı 
G. Kusur Oranı 
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINAN UNSURLAR 
A. Destek Gören/Hak Sahibi Sıfatına Sahip Olmak 
B. Destek Sıfatına Sahip Olmak 
C. Tazminat Hesabında Dikkate Alınan Dönemler 
D. Kaza ve Hüküm Tarihi 
E. Cinsiyet ile Muhtemel Çalışma Süresi 
F. Destekten Yoksunluk Süresi ve Bu Süreye Etki Eden Faktörler 
G. Tazminat Hesabına Esas Kazanç/Gelir 
H. Destek Yaşasaydı Kazancından/ Gelirinden Kendisine Ayıracağı Oran 
I. Kusur Oranı 
J. Tazminat Hesabında Destek Payları 
IV. TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI VE İNDİRİM KALEMLERİ 
A. Evlenme İhtimali İndirimi 
B. SGK Tarafından Yapılan Ödemeler 
C. Yetiştirme Gideri 
D. Sigorta Şirketlerince Ödenen Tazminatlar 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖRNEK OLAYLAR VE ÇÖZÜMLERİ 
I. BEDENSEL ZARARDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEPLİ DAVALARA İLİŞKİN PROGRESİF RANT USULÜ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 
II. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEPLİ DAVALARA İLİŞKİN PROGRESİF RANT USULÜ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
AKTÜERYAL HESAPLAMA YÖNTEMİ 
I. GENEL OLARAK 
II. HAYAT ANNÜİTESİ ÇEŞİTLERİ 
A. Tam Hayat Annüitesi 
B. Dönemsel Hayat Annüitesi 
C. Ertelenmiş Tam Hayat Annüitesi 
D. Ertelenmiş Dönem Hayat Annüitesi 
ÖRNEK OLAY VE ÇÖZÜMÜ 
YARARLANILAN KAYNAKLAR