İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi: 5 Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Anısına Armağan Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. Abdurrahman Eren  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi: 5

Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Anısına Armağan

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, (Yayına Hazırlayan)Prof. Dr. Abdurrahman Eren (Yayına Hazırlayan)

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1287
Barkod:
9786254327087
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.750,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin beşincisi olarak yayımlanan bu eser; Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun anısına ithaf edilen makalelerden ve anı yazılardan oluşmaktadır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Takdim 
Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. 
Sunuş 
Abdurrahman Eren, Prof. Dr. 
Önsöz 
Gökçe Nur Demir, Araş. Gör. 
Burhan Kuzu'nun Özgeçmişi ve Eserleri 
Azime Kuzu 
Eşim Burhan Kuzu 
Adnan Küçük, Dr. Öğr. Üyesi 
Türkiye'de Başkanlık Sistemi Fikrinin Önder Şahsiyeti: Prof. Dr. Burhan Kuzu 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine İlişkin Makaleler 
1. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. 
Kurumsallaşma Açısından Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yapılması Gereken Anayasal Uyarlamalar 
2. Ayhan Döner, Prof. Dr. / Yeşim Çelik, Dr. Öğr. Üyesi 
Yargısal Model Örneği: Cumhurbaşkanı Meclis Soruşturması Usulü 
3. Cengiz Gül, Prof. Dr. 
Türk Başkanlık Sisteminde Yürütmenin Etkin Bir Yasama Denetimine Tabi Olup Olmadığının Hukuki Analizi 
4. Richard Ghevontian, Prof. Dr. / Çeviren: Seda Dunbay, Dr. Öğr. Üyesi 
Doğrudan Genel Oylama ile Seçilen Cumhurbaşkanı: Ne İçin? Başkanlık Makamına Dair Samimi Açıklamalar 
5. Ömer Keskinsoy, Doç. Dr. / Semih Batur Kaya, Dr. Öğr. Üyesi 
Türkiye'nin Yeni Anayasa İhtiyacı: Anayasanın Yöntemi ve Muhtevası Üzerine Bir Değerlendirme 
6. Adnan Küçük, Dr. Öğr. Üyesi 
Amerika'da ve Türkiye'de Kuvvetler Ayrılığı Bağlamında Yasama ve Yürütme Arasında Dengeler ve Frenler Mekanizması 
7. Volkan Aslan, Dr. Öğr. Üyesi 
Başkanlık Sisteminin Uygulandığı Devletlerde ve Türkiye'de Bakanların Görevden Alınması 
8. Aylin Çırakcı, Araş. Gör. 
Devlet Başkanının Yüksek Mahkemelere Üye Atama Yetkisi 
9. Begüm Nur Kalıpçıoğlu Araş. Gör. 
1982 Anayasası'na Göre Bakanların Sorumluluğu 
10. Beren Şen Çetiner, Araş. Gör. 
Vekalet Teorisi Bağlamında Karşılaştırmalı Örneklerde ve 1982 Anayasası'nda Cumhurbaşkanına Vekalet Kurumu 
11. Doğukan Sever, Araş. Gör. 
2017 Anayasa Değişikliğinin Ardından Cumhurbaşkanının Sorumluluğu: Osmanlı–Türk Anayasacılığı Bakımından Karşılaştırmalı Bir İnceleme 
12. Erman Manav, Araş. Gör. 
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürütme Yetkisine İlişkin Konularda Çıkarılması Sınırlaması 
13. Mevlüt Göl, Araş. Gör. 
Devlet Başkanının Tarafsızlığı İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Partili Cumhurbaşkanı 
14. Murat Has, Araş. Gör. 
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 
15. N. Betül Haliloğlu Pakdil, Araş. Gör. 
ABD'de Yürütmenin Kanun Tekliflerinin Hazırlanması Asamasındaki Rolü 
16. Oğuzcan Kutkan, Araş. Gör. 
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Yüce Divan Yargılaması ve Türkiye İçin Öneriler 
17. Tevhide Gizem Soyergin Bildir, Araş. Gör. 
Üniversite Özerkliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Rektörleri ve Yükseköğretim Kurulu Üyelerini Atama Yetkisi 
18. Ülkü Olcay Uykun Altıntaş, Araş. Gör. 
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kurumu ve Başkanlık Sistemi Örnekleri ile Karşılaştırılması 
Diğer Makaleler 
1. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. 
Türk Hukukunda Hakkında Kapatılma Davası Açılan Siyasi Partinin Kapanma Kararı Almasının Hukuki Sonuçları 
2. Hasan Tahsin Keçeligil, Prof. Dr. 
Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kanunun Hükmünü ve Amirin Emrini İcra 
3. Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. / Erkam Yılmaz, Araş. Gör. 
Ceza Hukukundaki Okulların Felsefi Esası ve Garofalo 
4. Mustafa Ateş, Prof. Dr. 
Fikri Hakların Anayasal Himayesi Üzerine Notlar 
5. Mustafa Şentop, Prof. Dr. 
İşverenlerce Uygulanan Başörtüsü Yasağı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı 
6. Bayram Doğan, Dr. Öğr. Üyesi / Muhammed Mustafa Yırtıcı, Av. 
1921 Anayasası'nda Vatandaşlık Olgusu 
7. Didem Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi / Hikmet Tokgöz, Araş. Gör. 
İdari Yargılama Usulüyle Karşılaştırmalı Olarak Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru İncelemesinde Resen Araştırma İlkesi 
8. Mehmet Doğar, Dr. Öğr. Üyesi / Ahmet Terzioğlu, Dr. Öğr. Üyesi 
7392 Sayılı Kanun'un Ön Ödemeli Konut Satışlarında Konutun Teslim Edilmesi Bakımından Getirdiği Değişikliğe Dair Eleştiriler 
9. Mustafa Okur, Dr. Öğr. Üyesi 
Teknolojik Gelişmelerin Cebri İcra Hukukuna Etkisi 
10. Enes Ersöz, Araş. Gör. 
Asli Kurucu İktidarın Kaynağı Meselesi: Karşılaştırmalı Anayasalarda Anayasa Değişikliklerinin Denetimi 
11. Gökçe Nur Demir, Araş. Gör. 
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Anayasal ve Kişisel Önem Kriteri 
12. Rumeysa İspir, Araş. Gör. 
Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi'ne Göre İnternete Erişimin Engellenmesi 
13. Sümeyra Özkan Erdoğan, Av. 
Disiplin Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesine Yönelik Yüksek Yargı Kararlarının Analizi