İnternetteki Suçlar ve Suçun İnternetteki Takibi Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

İnternetteki Suçlar ve Suçun İnternetteki Takibi

1. Baskı, 
Haziran 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
223
Barkod:
9789750229077
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Eser, Almanya’nın Freiburgi. Br. Şehrindeki Max Planck Yabancılar ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Müdürü sayın Prof. Dr. Dr. h.c Ulrich Sieber’in 69. Alman Hukukçular Günü için hazırladığı rapor metninin Türkçeye çevirisinden oluşmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bilirkişi Raporunun Konusu, Amacı ve Yönetimi
.
İnternetteki Suçluluk ve İnternetteki Suç Takibi
.
Normatif Envanter Çıkartma: Uluslararası Alan ve Mer’i Alman Hukuku
.
Hukuk Politikasına İlişkin Sonuç Çıkarma: Reform İhtiyacı ve Tavsiyeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Vorwort 
5
Sunuş 
7
GİRİŞ:BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KONUSU,AMACI VE YÖNTEMİ
I. İNTERNET SUÇLULUĞUNDAKİ GELİŞMELER 
17
A. Bilgi Toplumunun Zarara Uğratılabilirliği 
17
B. Güvenlik Hakkının Anlamı 
19
C. Reform Çalışmalarının Durumu 
20
II. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HEDEFİ VE YÖNTEMİ 
22
A. Hedef Belirleme 
22
B. Yöntem 
23
III. SUNUMA GİRİŞ 
25
İNTERNETTEKİ SUÇLULUK VEİNTERNETTE SUÇ TAKİBİ
I. İNTERNETTEKİ SUÇLULUK 
29
A. Bilgi Teknolojisi Sistemleri ve Verilerinin Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 
30
1. Başkasına Ait Sisteme Girilmesi ve Verilerin Elde Edilmesi 
30
2. Verilerin Değiştirilmesi ve Silinmesi 
33
3. Hazırlayıcı Hareketler 
34
4. Organize IT-Suçluluğu 
35
5. Suç Sıklığı ve Zararlar 
39
B. Geleneksel Hukuksal Değerlere Saldırılar (Özellikle Malvarlığı) 
41
1. İhlal Hareketleri 
41
2. Suç Sıklığı ve Zararlar 
42
C. Kişilik Haklarının İhlali ve Verilerin Koruması 
43
1. Tehlike ve Zarar Hareketleri 
43
2. Suç Sıklığı ve Zararlar 
45
D. Telif Hakkı İhlalleri 
46
1. İhlal Hareketleri 
46
2. Suç Sıklığı ve Zararlar 
49
E. Hukuka Aykırı İçerikler (Çocuk Pornografisi Örneğinde) 
50
1. Çocuk Pornografisi Biçimleri 
51
2. Çoğaltma Yolları 
52
3. Ticarileştirme 
52
4. Suç Sıklığı 
54
II. İNTERNETTE SUÇ TAKİBİ 
54
A. Bilgisayar Verilerinin Globalliği ve Her Yerde Mevcut Olma 
55
B. İnternetin Anonimliği 
56
C. Bilgilenme Tekniğinin Kontrol Direnci 
57
D. Değerlendirilen Veri İçeriğinin Büyüklüğü 
59
E. Hızlılık ve Karmaşıklık 
59
NORMATİF ENVANTAR ÇIKARTMA:ULUSLARARASI ALAN VE MER'İ ALMAN HUKUKU
I. MADDİ CEZA HUKUKU 
62
A. Bilgisayar Sistemleri ve Verilerin Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 
62
1. Uluslararası Düzenlemeler 
62
2. Alman Hukuku 
64
3. Merkezi Sorun 
67
B. Verilerin Korunması Suçları 
68
1. Uluslararası Düzenlemeler 
68
2. Alman Hukuku 
70
3. Merkezi Sorun 
71
C. Telif Hakları Suçları 
73
1. Uluslararası Düzenlemeler 
73
2. Alman Hukuku 
76
3. Merkezi Sorun 
79
D. Hukuka Aykırı İçerikler (Çocuk Pornografisi Örneğinde) 
79
1. Araştırma Konusunun Sınırlandırılması ve Biçimlendirilmesi 
79
2. Uluslararası Düzenlemeler 
80
3. Alman Hukuku 
81
a. Çocuk Pornografisi: İçerik Suçlarının Suç Konusu Olarak Veri Taşıyıcısı veya Veriler 
81
b. Gençlik Pornografisi: İnternetteki İçerik Suçlarındaki Önalanın Korunmasının Sınırları 
84
c. Basit Pornografi: Düzenlemelerin Çokyönlülüğünün Sınırları 
85
4. Merkezi Sorun 
86
E. Malvarlığına ve Hukuksal İlişkilerin Güvenliğine Saldırılar 
87
1. Uluslararası Düzenlemeler 
87
2. Alman Hukuku 
89
3. Merkezi Sorun 
90
F. Ceza Hukukunun Genel Kısmı: Özellikle Servis Sağlayıcının Sorumluluğu 
91
1. Uluslararası Düzenlemeler 
91
2. Alman Hukuku 
92
3. Merkezi Sorun 
93
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 
95
A. Müdahalelerin Hukuki Temelleri 
95
1. Uluslararası Düzenlemeler 
95
2. Alman Hukuku 
96
a. Bilgilenme Tekniği Alanında Yeni Yasal Düzenlemeler 
96
b. Klasik AL. CMK Hükümlerinin Uygulanması 
99
3. Merkezi Sorun 
100
B. Delillerin Değerlendirilmesi 
102
1. Uluslararası Düzenlemeler 
102
2. Alman Hukuku 
102
3. Merkezi Sorun 
104
C. Adli Teşkilata İlişkin Tedbirler 
104
III. TEHLİKENİN ÖNGÖRÜLMESİ VE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI 
105
A. Verilerin Depolanması 
106
1. Uluslararası Düzenlemeler 
106
2. Alman Hukuku 
107
3. Merkezi Sorun 
109
B. Çocuk Pornografisine Karşı Ağ Bağlantısı Engelleri 
109
1. Uluslararası Düzenlemeler 
109
2. Alman Hukuku 
110
3. Merkezi Sorun 
111
IV. SUÇ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASININ ULUSLARARASI KOORDİNASYONU 
111
A. Ceza Kanunlarının Uygulanması 
112
1. Uluslararası Düzenlemeler 
112
2. Alman Hukuku 
114
3. Merkezi Sorun 
115
B. Küresel Siber Uzayda Sınıraşan Soruşturmalar 
117
1. Sorunun Ortaya Konulması 
117
2. Uluslararası Düzenlemeler 
119
3. Merkezi Sorun 
121
C. Uluslararası İşbirliği Hukuku 
121
1. Kişilerin Geri Verilmesi ve Teslim Edilmesi 
121
2. Hukuki Yardım 
122
3. Kurumsal Yaklaşımlar 
124
4. Merkezi Sorun 
125
V. SONUÇLAR 
125
HUKUK POLİTİKASINA İLİŞKİN SONUÇ ÇIKARMA: REFORM İHTİYACI VE TAVSİYELER
I. MADDİ CEZA HUKUKU 
127
A. Bilgisayar Sistemlerinin ve Verilerinin Bütünlüğünün Korunması 
127
1. Sorun: Yeni Hukuki Değerlerin Korunması 
127
2. Veri Casusluğu ve Verilerin İletilirken Ele Geçirilmesi Suçları İçin Tavsiyeler (AL. CK. prg. 202a, 202b, 205) 
129
3. Verileri Değiştirme ve Bilgisayar Sabotajı İçin Tavsiyeler (Al. CK. prg. 303a ve 303b) 
132
4. Ön Alan Suçları İçin Tavsiyeler (Özellikle Al. CK. prg. 202c, 263a/3, 303a/3 ve 303b / 5) 
135
a. Bilgisayar Programları 
136
b. Güvenlik Şifreleri 
137
c. Nitelikli Haller ve Etkin Pişmanlık 
138
d. „Araçlara“ Karşı Diǧer Ön Alan Suçları 
139
5. Emanet Edilen Verilerin Yetkisiz Paylaşımı İçin Tavsiyeler (Yeni Suç Tipi) 
139
B. Kişilik Haklarının Korunması ve Verilerin Korunması Ceza Hukuku 
140
1. Sorun: İnfaz Eksiklikleri ve Karmaşık Tipiklik Yapısı 
140
2. Çekirdek Ceza Hukuku Düzenlemesine Yönelik Tavsiyeler 
141
3. İdari Yaptırımlara Yönelik Tavsiyeler 
142
C. Telif Hakları (Ceza) Hukuku ile Ürün Yaratıcısının Korunması 
143
1. Sorun: İnfaz Eksiklikleri Ve Farklı Çözüm Önerileri 
143
2. Ceza Takibinin Cezalandırılabilir Ticaret Modellerine Odaklanması İçin Tavsiyeler 
143
3. Three-Strikes-Modelleri İçin Tavsiyeler 
144
4. Medeni Hukuk Çerçevesinde Hukuk Uygulamaları İçin Tavsiyeler 
146
5. Alternatif Ticaret Modelleri İçin Tavsiyeler 
150
D. Pornografi Ceza Hukuku Örneǧinde Hukuka Aykırı İçerikler 
150
1. „Yazı Kavramı“ İçin Tavsiyeler (mesela Al. CK. prg. 11 fık. 2) 
150
2. Pornografiyi Konu Alan Diğer Suç Tipleri İçin Öneriler 
151
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 
153
A. Kaynak Telekomünikasyon Denetimi (şu anki Al. CMK. prg. 100a) 
153
1. Sorun 
153
2. Kaynak Telekomünikasyon Denetimi İçin Öneriler (Me’i Al. CMK. prg. 100a) 
155
B. Baskı Amacıyla Yapılan Online Arama ve Online Denetim 
159
1. Sorun 
159
2. Baskı Amacıyla Yapılan Online Arama İçin Tavsiyeler 
161
C. E-Postalara Ve Diğer Telekomünikasyon Verilerine El Koyma 
161
1. Sorun 
161
2. E-Postalara ve Diğer Telekomünikasyon Verilerine El Koyma İçin Tavsiyeler 
164
D. Arama ve El Koyma 
166
1. Sorun 
166
2. Arama ve El Koyma İçin Tavsiyeler 
168
E. Genel Teslim ve Bilgi Verme Mükellefiyeti (Özellikle „imalat emileri” Olarak Anılan) 
168
1. Sorun 
168
2. Genel Teslim ve Bilgi Verme Mükellefiyeti İçin Tavsiyeler 
170
F. Telekomünikasyon Verilerine İlişkin Özel İade ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 
170
1. Sorun 
170
2. Telekomünikasyon Verileri İle İlgili Bilgi İçin Tavsiyeler 
173
G. Korunan Bilgisayar Verilerine ve Uç Aygıtlarına Erişim (Özellikle Açıklama Zorunluluğu ve „decryption orders“) 
175
1. Sorun 
175
2. Korunan Bilgisayar Verilerine ve Uç Aygıtlarına Erişim İçin Tavsiyeler 
178
H. Verileri Güvenlik Altına Alma İçin Seri Usul (Özellikle Quick-Freeze) 
179
1. Sorun 
179
2. Quick-Freeze-İşlemi İçin Tavsiyeler 
181
İ. İnternette Gizli Soruşturmalar 
182
J. Tertip İle İlgili Tedbirler 
184
III. TEHLİKEYE KARŞI ÖNLEM ALMAK VE TEHLİKENİN SAVUŞTURULMA HAKKI 
186
A. Verilerin Muhafazası 
186
1. Genel Sorun 
186
2. Hedefler ve Müdahale Alanları Arasında Ayrışım 
189
3. Risk Analizi 
191
4. Genel Telekomünikasyon Trafik Veri Muhafazası İçin Öneriler 
193
5. IP-Tasnif Verilerinin Özel Muhafazası İçin Öneriler 
195
B. Hukuka Aykırı İçeriklere Karşı Kapatma Direktifi 
196
1. Sorun 
196
2. Hukuka Aykırı İçeriklere Karşı Tedbirler İçin Öneriler 
199
IV. ULUSAL CEZA HUKUKU SİSTEMLERİNİN KOORDİNASYONU 
200
A. Cezanın Uygulanması Hukuku 
200
1. Sorun 
200
2. İnternetteki Ceza Uygulaması Hukuku İçin Öneriler 
203
B. Küresel Siber Uzayda Sınırları Aşan Soruşturmalar 
204
1. Sorun 
204
2. Devletler Genel Hukuku Açısından Soruşturma Sınırları 
205
a. Egemenliğe Müdahale 
205
b. Kamusal Erişilebilirliği Haiz Verilere Erişim 
206
c. Kamusal Erişilebilirliği Haiz Olmayan Verilere Erişim 
207
d. Şirket Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlar Üzerinden Veri Toplama 
211
e. Sonuç 
211
3. Alman Hukuku Açısından Sonuçlar 
212
4. Sınır Ötesi Münhasır Soruşturmalar İçin Öneriler 
213
C. İdari/ Adli Yardım ve Uluslararası Kuruluşların Oluşturulması 
213
V. KALICI BİR REFORM YAKLAŞIMININ GELİŞİMİ 
215
TEZLERİN ÖZETİ
I. ESASLAR 
217
II. MADDİ CEZA HUKUKU 
218
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 
220
IV. TEHLİKEYE KARŞI TEDBİR VE ÖNLEM ALMA 
222
V. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
222