İlgilinin Rızasının Hekimin Cezai Sorumluluğuna Etkisi Şükrü Arı  - Kitap

İlgilinin Rızasının Hekimin Cezai Sorumluluğuna Etkisi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
234
Barkod:
9789750293191
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
346,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk Ceza Kanunu'nun 26. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ilgilinin vereceği rıza, aranan diğer şartları da sağladığı sürece, eylem hukuka uygun olup, suç teşkil etmeyecektir. Ancak ilgilinin rızası her durumda eylemi hukuka uygun hale getirmeyecektir. Kişinin tasarruf yetkisinin bulunduğu haklar bakımından ilgilinin rızası geçerli olacaktır. Rızanın geçerli olması için aranan şarlar; rızanın açıklanması, rızanın konusu, rızanın gösterileceği zaman ve rızayı gösteren kişinin rıza ehliyetine sahip olmasıdır.
Kitapta, TCK'da düzenlenen ilgilinin rızasının sağlık hukuku bakımından hekimin cezai sorumluluğuna olan etkisini irdelenmiştir.
Tıbbi müdahaleler, hukuka uygunluk koşullarını sağlamadıkları müddetçe kişinin vücut bütünlüğünü ihlal etmektedir. Ayrıca doğan neticeye bağlı olarak meydana gelen suç bakımından hekimin cezai sorumluluğu doğmaktadır. Tıbbi müdahalelerde ilgili, tıbbi müdahaleye maruz kalan kimsedir. İlgilinin vereceği rızayı almadan önce hekim, tıbbi müdahalenin özelliği ve sonuçları bakımından hastayı aydınlatmalıdır. Hastanın aydınlatılması ve rızası neticesinde müdahalenin hukuka uygun olmasının temelinde, kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı bulunmaktadır. Bu hak sadece rıza verme hakkı doğurmamakta, aynı zamanda tedaviyi ret hakkı da vermektedir. Bu nedenle kitapta, rızanın geçerlilik koşullarını açıklanmakla birlikte, rızanın gösterilmesi gereken tıbbi müdahaleler, bu müdahalelerin özellikleri ve rızanın alınmaması veya geçerli olmayan rıza neticesinde hekimin cezai sorumluluğunun ne olduğu da ortaya konulmuş, TCK'da suçların yer aldığı sıralama doğrultusunda bazı tıbbi müdahalelerde rızanın özelliği izah edilmiştir. Tıbbi müdahale için rızanın aranması temel ilke olduğundan, bu ilkenin istisnası olan durumların neler olduğu, bu durumlarda müdahalenin hukuka uygunluk koşullarına yer verilmiştir. Son bölümde ise tıbbi müdahale için rızanın alınmaması veya alınan rızanın geçerli olmaması durumu incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tıbbi Müdahalelerde Rıza
.
Rızanın Geçerlilik Koşulları
.
Rıza Aranmayan Tıbbi Müdahaleler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
11
Birinci Bölüm
RIZA KAVRAMI, İLGİLİ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER,
TIBBİ MÜDAHALE AÇISINDAN İLGİLİNİN RIZASI,
TIBBİ MÜDAHALEDE İLGİLİ,
HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
I. RIZA KAVRAMI 
13
A. İlgilinin Rızasının Ceza Hukuku Bakımından Etkisi 
14
B. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Rıza ve Tipikliği Ortadan Kaldıran Rıza 
18
C. Rızanın Hukuki Esası 
21
D. Rızanın Geçerlilik Koşulları 
23
1. Rızaya Ehliyet 
23
2. Rızanın Açıklanması 
25
a. Şekil Bakımından 
26
b. Zaman Bakımından 
29
3. Rızanın Konusu 
30
E. İrade Sakatlıkları 
31
F. Verilen Rızanın Geri Alınması 
32
II. İLGİLİ TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 
34
A. Yaşama Hakkı 
34
B. Sağlık Hakkı 
36
C. Kişinin Vücut Bütünlüğü Hakkı 
39
D. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı 
41
E. Tedaviyi Ret Hakkı 
45
III. TIBBİ MÜDAHALE AÇISINDAN İLGİLİNİN RIZASI 
49
A. Tıbbi Müdahale Kavramı 
49
1. Teşhis 
52
2. Tedavi 
53
3. Hastalıktan Korunmak 
54
4. Nüfus Planlaması 
55
B. Tıbbi Müdahalede Bulunma Yetkisi 
55
C. Hekimlik Meslek Koşulları 
56
1. Tıp Fakültesi Diplomasına Sahip Olmak 
56
2. Uzmanlık Şartı 
58
3. Türk Tabipler Odasına Üye Olmak 
59
4. Hekimlik Yapmaya Geçici ve Sürekli Bir Engelin Bulunmaması 
60
IV. TIBBİ MÜDAHALEDE İLGİLİ KİMSE 
60
A. Tıbbi Müdahaleye Rıza 
61
B. Tıbbi Müdahalede Rızanın Kapsamı 
63
C. Tıbbi Müdahalede Rızaya Ehliyet 
65
1. Tam Ehliyetliler Bakımından 
66
2. Sınırlı Ehliyetsizler Bakımından 
68
3. Tam Ehliyetsizler Bakımından 
75
V. HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
77
A. İlgilinin Aydınlatılması 
77
1. Aydınlatma Yükümlüsü 
79
2. Aydınlatılacak Kişi 
82
a. Aydınlatmanın Şekli 
83
b. Aydınlatma Zamanı 
84
c. Aydınlatma Kapsamı 
85
B. Aydınlatmanın Türleri 
88
1. Otonomi Aydınlatması 
88
a. Teşhis Aydınlatması 
89
b. Süreç Aydınlatması 
89
2. Risk Aydınlatması 
90
3. Tedavi Aydınlatması 
91
İkinci Bölüm
GENEL AÇIKLAMALAR, BAZI TIBBİ MÜDAHALELERDE RIZA, TIBBİ MÜDAHALEDE RIZA ARANMAYAN HALLER,
GEÇERSİZ RIZA VEYA RIZA YOKLUĞUNDA
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU, SONUÇ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
93
II. BAZI TIBBİ MÜDAHALELERDE RIZA 
93
A. Ötanazi 
94
1. Genel Olarak 
94
a. Aktif Ötanazi 
97
b. Pasif Ötanazi 
99
c. Dolaylı Ötanazi 
101
2. Türk Ceza Kanunu Bakımından Ötanazi 
102
B. Cinsiyet Değişikliği 
104
C. Kastrasyon (Hadım Etme) 
108
1. Cerrahi Kastrasyon 
112
2. Kimyasal Kastrasyon 
114
D. Kısırlaştırma (Sterilizasyon) 
117
E. Gebeliğin Sonlandırılması 
121
F. İnsan Üzerinde Deney 
126
G. Organ ve Doku Nakli 
131
1. Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Nakli 
132
a. Vericinin Rızası 
133
b. Alıcının Rızası 
140
2. Ölüden Organ ve Doku Nakli 
140
H. Estetik Müdahaleler 
145
III. TIBBİ MÜDAHALELERDE RIZA ARANMAYAN HALLER 
148
A. Varsayılan Rıza 
148
1. Vekaletsiz İş Görmeye Dayandığına İlişkin Görüş 
152
2. Zorunluluk Haline Dayandığına İlişkin Görüş 
153
3. İzin Verilen Riske Dayandığına İlişkin Görüş 
154
B. CMK’dan Kaynaklanan Bazı Müdahaleler 
154
1. Dış Beden Muayenesi 
155
2. İç Beden Muayenesi 
157
3. Vücuttan Örnek Alınması 
161
a. Genel Olarak 
161
b. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasında Rızanın Etkisi 
161
C. Tutukevi ve İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler Bakımından Rıza 
165
D. Açlık Grevleri Bakımından Rıza 
169
E. Acil ve Zorunlu Haller Bakımından Rıza 
170
F. Soybağı Araştırması Bakımından Rıza 
171
G. Zorunlu Aşı Bakımından Rıza 
174
IV. GEÇERSİZ RIZA VEYA RIZA YOKLUĞUNDA HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
178
A. Kasten Öldürme Suçu 
181
B. Taksirle Öldürme Suçu 
184
C. İhmali Davranışla Öldürme Suçu 
185
D. Kasten Yaralama Suçu 
187
E. Taksirle Yaralama Suçu 
190
F. İnsan Üzerinde Deney Suçu 
195
G. Organ veya Doku Ticareti Suçu 
198
H. Çocuk Düşürtme Suçu 
201
İ. Genital Muayene Suçu 
205
Sonuç 
211
Kaynakça 
219
Kavram Dizini 
233