II. Türkiye – Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

II. Türkiye – Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku

1. Baskı, 
Mayıs 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
293
Barkod:
9789750228605
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
400,00
İndirimli (%69):
123,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitap, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ev sahipliğinde müştereken düzenledikleri 2. Türkiye-Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu'nda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Sunumların bir kısmı iki dilde bir kısmı ise özet ve tam metin olarak iki dilde basılarak, her iki ülkenin hukukçularının bilgi ve değerlendirmelerine sunulmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Maddi Ceza Hukukunda Cinsel Suçların Eleştirisel Olarak İncelenmesi, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Yargı Uygulaması Açısından Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102), Veli KAFES
.
Eski Yugoslavya'dan Ayrılan Devletlerde Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu, Prof. Dr. Vid JAKULIN
.
Sloven Ceza Hukukunun Eleştirisel Sunumu, Prof. Dr. Damjan KOROSEC
.
Türk Hukukunda Kastrasyon Tıbbi Müdahalesi ve Yeni Gelişmeler, Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
.
Günümüz Cinsel Ceza Hukuku Açısından Failin Kastrasyonu, Araş. Gör. Miha SOSIC
.
Avrupa Birliği'nin Cinsel Bütünlüğe Karşı Suç Teşkil Eden Fiillere Bakışı, Yard. Doç. Dr. Sabina ZGAGA
.
Türk Hukukunda Ev– İçi Şiddet, Yrd. Doç. Dr. İrem ÇAĞLAR
.
Ebeveynlerin Boşanma Savaşındaki Sessiz Tanıklar Olarak Çocuklar, Doç. Dr. Suzana KRALJIĆ
.
Çocuğun Gelişme Hakkı ve İdarenin Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Sevgi USTA
.
Türk Aile Hukukunda Yasal Mal Rejimine Genel Bir Bakış, Yrd. Doç. Dr. Sandy YAKUPPUR
.
Evlilik Birliği Mallarının Tasfiyesi, Prof. Dr. Barbara NOVAK
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Preface 
7
CEZA HUKUKU
Türk Maddi Ceza Hukukunda Cinsel Suçların Eleştirisel Olarak İncelenmesi (Kritische Untersuchung der Sexuellstraftaten im Materiellen Türkischen Strafrecht) 
13
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
Yargı Uygulaması Açısından Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102) (Die Straftat sexueller Angriff (Türkisches Strafgesetzbuch Art. 102) aus der Sicht der Rechtsprechungspraxis) 
59
Veli KAFES
Eski Yugoslavya’dan Ayrılan Devletlerde Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu (Liability of Legal Persons for Criminal Offences in the Countries Formed out of the Former Yugoslavia) 
83
Prof. Dr. Vid JAKULIN (Çev.: Barış HOCAOĞLU)
Sloven Ceza Hukukunun Eleştirisel Sunumu (Kritische Darstellung des Sexualstrafrechts Sloweniens) 
113
Prof. Dr. Damjan KOROSEC
Türk Hukukunda Kastrasyon Tıbbi Müdahalesi ve Yeni Gelişmeler (Der Medizinische Eingriff “Kastration” im Türkischen Recht und neue Entwicklungen) 
131
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Günümüz Cinsel Ceza Hukuku Açısından Failin Kastrasyonu (Kastration von Straftätern im Gegenwärtigen Sexualstrafrecht) 
141
Araş. Gör. Miha SOSIC
Avrupa Birliği’nin Cinsel Bütünlüğe Karşı Suç Teşkil Eden Fiillere Bakışı (European View of Criminal Acts Against Sexual Integrity) 
155
Yard. Doç. Dr. Sabina ZGAGA (Çev.: Burcu Başak ULUÇAY) ÇOCUK HUKUKU ve EV-İÇİ ŞİDDET
Türk Hukukunda Ev- İçi Şiddet (Die häusliche Gewalt im türkischen Recht) 
191
Yard. Doç. Dr. İrem ÇAĞLAR
Ebeveynlerin Boşanma Savaşındaki Sessiz Tanıklar Olarak Çocuklar (Kinder als stille Zeugen im Scheidungskrieg der Eltern) 
207
Doç. Dr. Suzana KRALJIĆ (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
Çocuğun Gelişme Hakkı ve İdarenin Sorumluluğu (Das Entwicklungsrecht des Kindes und die Verantwortung der Verwaltung) 
245
Yard. Doç. Dr. Sevgi USTA ÖZEL HUKUK
Türk Aile Hukukunda Yasal Mal Rejimine Genel Bir Bakış (Eine Übersicht über den gesetzlichen Güterstand im Türkischen Familienrecht) 
253
Yard. Doç. Dr. Sandy YAKUPPUR
Evlilik Birliği Mallarının Tasfiyesi (Auseinandersetzung des ehelichen Gemeinschaftsvermögens) 
269
Prof. Dr. Barbara NOVAK (Çev.: Araş. Gör. Kerem ÖZ)
Kavramlar Dizini 
291