İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Doç. Dr. M. Aytaç Özelçi, Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilg  - Kitap
12. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
200
Barkod:
9789750287886
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
11. baskı
Ekim 2022
120,00
65,00 (%46)
10. baskı
Eylül 2021
115,00
35,00 (%70)
9. baskı
Eylül 2020
110,00
25,00 (%77)
6. baskı
Ekim 2017
105,00
9,90 (%91)
Kitabın Açıklaması
İdari yargı pratik çalışma kitabının 12. basısında yeni olaylar eklenmiş ve önceki basılarda ilgili mevzuat bölümünde yer alan kanunlara karekod okutarak erişim sağlanmıştır. Basım tarihi itibariyle (mevzuat.gov.tr) adresinden erişilen kanunların en güncel hali görülebilecektir. Bu haliyle kitap; idari yargıya giriş, temel ilkeler, idari yargı teşkilatı ve personeli, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargıda ilk inceleme, iptal davası, tam yargı davası, yargılamanın işleyişi, yargı kararlarının uygulanması ve kanun yolları konularındaki pratik çalışmalar ve idari yargıya ilişkin güncel mevzuatı içermektedir.
Bu eserin, idari yargı alanındaki usul hukuku bilgisinin kurgusal olaylarda nasıl uygulanması gerektiğini göstermesi açısından, pratiğe katkı sağlayacağı inancıyla öğrencilere, idare ve idari yargılama hukuku alanında çalışan tüm hukukçulara yararlı olması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargıya Giriş–Temel İlkeler
.
İdari Yargı Teşkilâtı
.
Uyuşmazlık Mahkemesi
.
İdari Yargıda İlk İnceleme
.
İptal Davası
.
Yürütmenin Durdurulması
.
Tam Yargı Davası
.
Yargılamanın İşleyişi
.
Yargı Kararlarının Uygulanması
.
Kanun Yolları
.
İlgili Mevzuat
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
12. Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Bölüm I
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY 1: Yerindelik Denetimi Yasağı, İdarenin Takdir Yetkisi, Yasama Kısıntısı (Çözümü Verilmiştir) 
15
OLAY 2: Yürütme İşlevi, Yasama İşlevi, İdari İşlem, Yargı Düzeni (Çözümü Verilmiştir) 
18
OLAY 3: Uyuşmazlık Mahkemesi, Görev Uyuşmazlığı 
21
OLAY 4: Uyuşmazlık Mahkemesi, Adli ve İdari Yargıda Görev, Görev Uyuşmazlığı, Görev Kuralları (Çözümü Verilmiştir) 
23
OLAY 5: Uyuşmazlık Mahkemesi, Olumlu Görev Uyuşmazlığı (Çözümü Verilmiştir) 
26
OLAY 6: Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar, İdari Yargıda Tek Dilekçeyle Dava Açılması (Çözümü Verilmiştir) 
28
OLAY 7: İdari İşlem, İptal Davası, Husumet, Ehliyet, Görev ve Yetki (Çözümü Verilmiştir) 
30
OLAY 8: İdari İşlemin İcrailiği, İptal Davası, Görev ve Yetki Kuralları, Dava Açma Süresi, Uyuşmazlık Mahkemesi Çözümü Verilmiştir) 
36
OLAY 9: İdari İşlemler, İptal Davası, Görev ve Yetki Kuralları (Çözümü Verilmiştir) 
39
OLAY 10: İptal davası, İlk İnceleme, Yürütmenin Durdurulması (Çözümü Verilmiştir) 
42
OLAY 11: İdari İşlem, İdari Başvurular, İlk İnceleme, İdari Merci Tecavüzü (Çözümü Verilmiştir) 
49
OLAY 12: İdari Yargıda Yetki Uyuşmazlığı (Çözümü Verilmiştir) 
51
OLAY 13: İdari İşlem, İptal Davası, Tek Dilekçeyle Dava Açılması, Dava Açma Ehliyeti (Çözümü Verilmiştir) 
52
OLAY 14: İdari İşlemler, İdari İşlemin İcrailiği, İmar Planı–Yargısal Denetimi, Dava Açma Süresi, İdari Başvuru, Tek Dilekçeyle Dava Açılma Halleri, Menfaat İhlali, Yürütmenin Durdurulması (Çözümü Verilmiştir) 
54
OLAY 15: Yargı Kararlarının Gereklerine Uyma Zorunluluğu, Menfaat İhlali, Süre, Husumet (Çözümü Verilmiştir) 
60
OLAY 16: İdari Dava Türleri, İptal Davası, Menfaat İhlali, Süre, Husumet, Görev ve Yetki Kuralları (Çözümü Verilmiştir) 
62
OLAY 17: İptal Davası, Tek Dilekçeyle Dava Açma, İlk İnceleme, Görev ve Yetki Kuralları, Dava Açma Süresi, Yürütmenin Durdurulması (Çözümü Verilmiştir) 
68
OLAY 18: İdari Yargıda Ehliyet–Menfaat İhlali–Sendikaların Dava Açma Ehliyeti (Çözümü Verilmiştir) 
70
OLAY 19: İptal Davası, Dava Açma Ehliyeti, Dava Açma Süresi, Görev ve Yetki (Çözümü Verilmiştir) 
72
OLAY 20: İdari İşlemler, İcrai İşlem, İlk İnceleme, Görev ve Yetki Kuralları, Dava Açma Süresi, Tek Dilekçeyle Dava Açma, Feragat, Yürütmenin Durdurulması (Çözümü Verilmiştir) 
75
OLAY 21: İdari İşlem, İdari Yargıda Bağlantı, Tek Dilekçeyle Dava Açma, Davaya Müdahale, Taraf Değişikliği (Çözümü Verilmiştir) 
81
OLAY 22: İdari İşlem, İptal Davası, Süre, Ehliyet, Sendikaların Dava Açma Ehliyeti, Disiplin Hukuku (Çözümü Verilmiştir) 
83
OLAY 23: İptal Davası, Ehliyet (Çözümü Verilmiştir) 
88
OLAY 24: İdari İşlem, İptal Davası, İvedi Yargılama Usulü (Çözümü Verilmiştir) 
91
OLAY 25: İptal Kararlarının Sonuçları, İdari Başvurular, Görev (Çözümü Verilmiştir 
94
OLAY 26: İdari İşlem, İptal Davası, Görev, Yetki, Süre (Çözümü Verilmiştir) 
96
OLAY 27: İptal Davası, Ehliyet, Görev, Yetki, Süre (Çözümü Verilmiştir) 
98
OLAY 28: İdari İşlem, Yasama Kısıntısı, İptal Davası, Görev, Yetki, Süre (Çözümü Verilmiştir) 
101
OLAY 29: İptal Davası, Ehliyet, Zorunlu İdari Başvuru, Süre, Görev, Yetki (Çözümü Verilmiştir) 
103
OLAY 30: Yetki Devri, İptal Davası, Ehliyet, Görev, Yetki, Süre (Çözümü Verilmiştir) 
105
OLAY 31: İdari İşlem, İptal Davası, Ehliyet, Üstün Kamu Yararı (Çözümü Verilmiştir) 
107
OLAY 32: İptal Davası, Tek Dilekçeyle Dava Açılması, Yürütmenin Durdurulması (Çözümü Verilmiştir) 
109
OLAY 33: İdari İşlemler, İptal Davası, Dava Açma Süresi, Tek Dilekçeyle Dava Açılması (Çözümü Verilmiştir) 
111
OLAY 34: İptal Davası, Tam Yargı Davası, Dava Açma Süresi, Bilirkişi İncelemesi (Çözümü Verilmiştir) 
114
OLAY 35: İptal Davası, Tek Dilekçeyle Dava Açma, Davaya Müdahale, Yargı Kararının Uygulanması, Kanun Yolları (Çözümü Verilmiştir) 
118
OLAY 36: İptal Davası, İdarenin Takdir Yetkisi, Yargı Kararlarının Uygulanması (Çözümü Verilmiştir) 
124
OLAY 37: İptal Davası, Yürütmenin Durdurulması, İvedi Yargılama Usulü (Çözümü Verilmiştir) 
128
OLAY 38: İptal Davası, Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi, Kanun Yolları (Çözümü Verilmiştir) 
131
OLAY 39: İptal Davası, Taşınmaz Mal Tahsisi, Belediye Meclisi Kararlarının Denetimi (Çözümü Verilmiştir) 
134
OLAY 40: İptal Davası, Görev ve Yetki Kuralları, İdari Yargıda Yetki Uyuşmazlığı (Çözümü Verilmiştir) 
135
OLAY 41: Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem, İYUK m. 11, Dava Açma Süresi, İptal Kararlarının Üçüncü Kişilere Etkisi (Çözümü Verilmiştir) 
136
OLAY 42: 
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu, Ehliyet, Dava Açma Süresi,
İYUK m. 10 (Çözümü Verilmiştir) 
139
OLAY 43: Tam Yargı Davası, Görev ve Yetki Kuralları, İdari İşlemden Kaynaklanan Zararların Giderimi, İhtiyari Başvuru, 2577 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinin Uygulanışı (Çözümü Verilmiştir) 
142
OLAY 44: Tam Yargı Davası, Adli ve İdari Yargının Görev Alanı, Ön Karar, İdari Başvuru, Dava Açma Süresi (Çözümü Verilmiştir) 
143
OLAY 45: Tam Yargı Davası, İdarenin Sorumluluğu, Görev ve Yetki Kuralları, Dava Açma Süresi Çözümü Verilmiştir) 
145
OLAY 46: Tam Yargı Davası, Görev ve Yetki Kuralları, İhtiyari Başvuru, 2577 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinin Uygulanışı (Çözümü Verilmiştir) 
148
OLAY 47: Yürütmenin Durdurulması, Tam Yargı Davası, Ön Karar, Görev ve Yetki, İdarenin Sorumluluğu (Çözümü Verilmiştir) 
149
OLAY 48: Sağlık Hizmetleri, Hizmet Kusuru, Görev Kusuru–Kişisel Kusur, Tam Yargı Davası, Göre ve Yetki Kuralları, Ehliyet, Husumet, Kanun Yolları (Çözümü Verilmiştir) 
152
OLAY 49: İptal Kararının Gereklerinin Yerine Getirilmesi, İdarenin Sorumluluğu, Tam Yargı Davası, Dava Açma Süresi, İdari Başvuru (Çözümü Verilmiştir) 
157
OLAY 50: İdari İşlemden Doğan Tazminat İstemi, Dava Açma Yöntemi (Çözümü Verilmiştir) 
158
OLAY 51: İdarenin Sorumluluğu, Hizmet Kusuru, Görev, Yetki, Süre, Tek Dilekçe Dava Açılması, Zorunlu İdari Başvuru, Ehliyet, Kanun Yolları (Çözümü Verilmiştir) 
159
OLAY 52: İdarenin Kusur Sorumluluğu, İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Durumlar (Çözümü Verilmiştir) 
164
OLAY 53: Hizmet Kusuru, Görev Kusuru, Kişisel Kusur, Görev, Yetki, Süre, Zorunlu İdari Başvuru, Kanun Yolları, 2330 Sayılı Kanun Uygulaması (Çözümü Verilmiştir) 
165
OLAY 54: İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması, Dava Açma Süresi ve Usulü (Çözümü Verilmiştir) 
171
OLAY 55: İdarenin Sorumluluğu, Hizmet Kusuru, Tek Dilekçeyle Dava Açma, Görevli Yargı Kolu, Zorunlu İdari Başvuru, 5233 Sayılı Kanun Uygulaması, Kanun Yolları (Çözümü Verilmiştir) 
173
OLAY 56: İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması, Dava Açma Süresi ve Usulü (Çözümü Verilmiştir) 
179
OLAY 57: Zorunlu İdari Başvuru, Tam Yargı Davası, İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Maddi ve Manevi Tazminat, Mücbir Sebep, İstinaf Çözümü Verilmiştir) 
183
OLAY 58: Tam Yargı Davası, Manevi Tazminat, İstinaf (Çözümü Verilmiştir) 
185
OLAY 59: Tam Yargı Davası, Görev ve Yetki Kuralları, Tek Dilekçeyle Dava Açılması, İdari Merci Tecavüzü, Dava Açma Süresi, Kanun Yolları (Çözümü Verilmiştir) 
188
OLAY 60: İdari İşlemden Kaynaklanan Zararların Giderimi İçin Açılacak Tam Yargı Davalarında Dava Açma Usulü (Çözümü Verilmiştir) 
192
Bölüm II
İDARİ YARGI İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
197
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN 
197
ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 
197
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN 
197
TEBLİGAT KANUNU 
198
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU 
198
KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN 
198
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
198
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
199
DANIŞTAY KANUNU 
199
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 
199
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
199