İdari Yargı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar Zeki Gözütok  - Kitap

İdari Yargı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
758
Barkod:
9786050518719
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
800,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap fikri de bu düşünceyle ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahke-mesinin bireysel başvuruya ilişkin kararları incelenerek idari yargıdaki hangi uygulamaların ihlal nedeni sayıldığını bir kitapta toplayıp bir bü-tün olarak ortaya koymak bu kitabın temel amacını oluşturmaktadır.
Bu çalışmalar sırasında ihlal nedenlerini usul hukuku uygulamaları ile maddi idare hukuku ve maddi vergi hukuku uygulamaları olarak ayrı başlıklar altında vermenin kitabı daha verimli hale getirebileceği düşünülerek bu konulardaki ihlal nedenleri kitapta ayrı bölümlerde bir sıra dahilinde ele alınmıştır.
Kitabın konusu idari yargı uygulamalarındaki ihlal nedenleri olsa da ihlale neden olan kamu gücü uygulamaları, yargı uygulamalarından ibaret değildir. İdarenin işlemleri, eylemleri, eylemsizlikleri de temel hak ve özgürlükleri ihlal edebiliyor, ihlal nedenleri bu yönüyle de değerlendirilerek, yargı denetiminin yapıldığı idare ve vergi mahkemelerinde ortaya çıkan idarenin işlem ve eylemleri bakımından da ihlal nedenlerine kitapta ayrı başlıkta bu nedenle ve bu kapsamda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargı Usul Uygulamaları
.
İdare Hukuku Uygulamaları
.
Vergi Hukuku Uygulamaları
.
İhlal Yaratan Kanun Hükümleri
.
İdarenin İşlem ve Eylemleri
.
Bireysel Başvuru Yolunu Usul ve Esasları
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
1 ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU 
35
1.1 BİREYSEL BAŞVURU YOLU 
35
1.2 ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU GÖREVİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
39
1.3 BİREYSEL BAŞVURU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
40
1.4 ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ 
45
1.5 YER BAKIMINDAN YETKİ 
45
1.6 KONU BAKIMINDAN YETKİ 
48
1.7 ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
49
1.8 BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYAN İŞLEM VE KARARLAR 
52
1.8.1 ORTAK KORUMA ALANI DIŞINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
52
1.8.2 YASAMA İŞLEMLERİ VE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER 
56
1.8.3 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
58
1.8.4 ANAYASANIN YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKTIĞI İŞLEMLER 
58
1.9 KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ 
65
1.10 MAĞDUR SIFATI 
66
1.11 GERÇEK KİŞİLERİN BAŞVURU HAKKI 
71
1.12 ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURUSU 
74
1.13 YABANCILARIN BAŞVURUSU 
78
1.14 KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURAMAMASI 
78
1.15 ÖLÜ KİŞİ ADINA BAŞVURU 
79
1.16 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞLANGICI 
81
1.17 OLAĞAN ETKİLİ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU 
89
1.18 BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 
99
1.19 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER 
101
1.20 BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ YERLER 
102
1.21 VEKALETNAME VE TEMSİL BELGESİ 
103
1.22 BİREYSEL BAŞVURU HARCI 
104
1.23 ADLİ YARDIM 
104
1.24 TEDBİR TALEBİ VE İNCELENMESİ 
106
1.25 BİLGİ BELGE İSTEME, YAZIŞMALAR 
109
1.26 BAŞVURU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI 
110
1.27 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ 
111
1.28 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEME SIRASI 
113
1.29 AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURULAR 
114
1.30 ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMİ OLMAYAN BAŞVURULAR 
116
1.31 BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 
117
1.32 MÜKERRER BAŞVURU 
120
1.33 BAŞVURUDAN FERAGAT EDİLMESİ 
121
1.34 BAŞVURUNUN TAKİPSİZ BIRAKILMASI 
122
1.35 İHLALİN VE SONUÇLARININ ORTADAN KALKMASI 
123
1.36 İNCELEMEYİ HAKLI KILAN BAŞKA BİR NEDEN KALMAMASI 
125
1.37 BAŞVURUCUNUN ÖLÜMÜ 
127
1.38 ADALET BAKANLIĞINA BİLDİRİM 
133
1.39 DURUŞMA YAPILMASI 
134
1.40 BAŞKAN VE ÜYELERİN REDDİ 
134
1.41 ESAS İNCELEMESİ 
135
1.42 ESASA İLİŞKİN KARARLAR 
136
1.43 PİLOT KARARLAR 
136
1.44 TAVZİH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
138
2 İHLAL NEDENİ SAYILAN USUL HUKUKU UYGULAMALARI 
139
2.1 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ / YETERSİZ GEREKÇELERLE RED 
139
2.2 YARGI YOLU / TUTUKLUNUN RESEN NAKLİ İŞLEMİNİN İPTALİ 
139
2.3 YARGI YOLU / NEZARETHANEDE KÖTÜ KOŞULLARDA TUTULMA 
141
2.4 YARGI YOLU / AYİM'İN KAPATILMASI / DERDESTLİK 
143
2.5 ZIMNİ RET /KAPSAM BELİRLEMESİ / ESASI İNCELEMEME 
145
2.6 YARGI DENETİMİ / HSK GENEL SEKRETERLİĞİ İŞLEMİ / ESASI İNCELEMEME 
147
2.7 DİLEKÇENİN REDDİ ÜZERİNE YENİ DAVA / İRTİBATLANDIRMA / DAVA TARİHİ / SÜRE AŞIMI 
149
2.8 ADLİ YARDIM TALEBİ / İNCELENMEMESİ / AÇILMAMIŞ SAYILMA 
151
2.9 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN 
153
2.10 DİLEKÇENİN REDDİ / AYRI DAVALARIN GEREKMEMESİ/ AYNI KARARLA BİRDEN FAZLA DİSİPLİN CEZASI 
153
2.11 PEŞİN HARÇ / DİLEKÇENİN REDDİ SONRASI AÇILAN DAVADA / AÇILMAMIŞ SAYILMA 
155
2.12 DERDESTLİK / TEK İŞLEMDEKİ FARKLI TALEPLER İÇİN AYRI DAVA 
156
2.13 TEMSİL BELGESİ EKSİKLİĞİ / SÜRE VERİLMEMESİ / AKTİF HUSUMET 
158
2.14 HUKUKİ SEBEBİN YANLIŞ BELİRLENMESİ / DAVA AÇMA SÜRESİ 
160
2.15 HUKUKİ SEBEBİN YANLIŞ BELİRLENMESİ / TALEBE GÖRE İNCELEME YAPMAMA / 
162
2.16 HUKUKİ SEBEP / DOĞRU BELİRLEMEME 
163
2.17 DEĞERLENDİRMEME / ÖNLENEBİLİR TERÖR EYLEMİ İDDİASI / SOSYAL RİSK ESASINA GÖRE İNCELEME 
163
2.18 YERLEŞİK UYGULAMAYA AYKIRI KARAR / DAVA AÇMA SÜRESİ 
166
2.19 ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHADINA AYKIRI KARAR 
167
2.20 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN EMSAL KARARLARI / AKSİNE UYGULAMA 
168
2.21 ISLAH DİLEKÇESİ / İÇERİK VE SONUÇ KISMINDAKİ FARKLILIK 
168
2.22 SÜRE AŞIMI / ÖĞRENMEYİ SAĞLAYACAK VASITALARLA İLAN 
170
2.23 DAVA AÇMA SÜRESİ / SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMİN İDARİLİĞİ 
172
2.24 SÜRE AŞIMI / AMELİYATTA HİZMET KUSURU / EYLEMİN İDARİLİĞİ 
174
2.25 DAVA AÇMA SÜRESİ / İPTAL EDİLEN İŞLEM/ MESLEĞE GEÇ BAŞLAMA / TAZMİNAT 
176
2.26 SÜRE AŞIMI / İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ / İLGİLİ RAPOR TARİHİ 
178
2.27 DAVA AÇMA SÜRESİ / SÜREGELEN MÜDAHALE / TAZMİNAT 
180
2.28 SÜRE AŞIMI / TAM YARGI DAVASI / İDARİ İŞLEME DAYANMAMA 
182
2.29 DAVA AÇMA SÜRESİ / ADLİ YARGI HUSEMETTEN RED KARARI SONRASI AÇILAN DAVA 
184
2.30 SÜRE AŞIMI / MAAŞIN DÜZELTİLMESİ / GELECEĞE ETKİLİ TALEP 
187
2.31 DAVA AÇMA SÜRESİ / ZİMMET SUÇUNDAN BERAAT / YATIRILAN PARANIN İADESİ TALEBİ 
188
2.32 DAVA AÇMA SÜRESİ / KESİN OLMAYAN CEVAP / BEKLEME SÜRESİ OLMASI 
190
2.33 DAVA AÇMA SÜRESİ / HATALI BEYAN İLE FAZLA ÖDENEN MİKTARIN İADESİ TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI 
192
2.34 DAVA AÇMA SÜRESİ / İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASI AÇILANTAM YARGI DAVASINDA 
194
2.35 DAVA AÇMA SÜRESİ / BAŞLANGICI / TIBBİ TEDAVİ / TAM YARGI DAVASI 
196
2.36 DAVA AÇMA SÜRESİ / SÜREGELEN ZARARLARDA 
196
2.37 DAVA AÇMA SÜRESİ / TSK'DA GÖREV YAPMA NİTELİĞİNİ KAYBETME / TAM YARGI DAVASI 
196
2.38 DAVANIN İHBARI / İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ BULUNMASI HALİNDE 
196
2.39 DAVANIN İHBARI /ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İPTAL DAVASINDA 
198
2.40 ÜÇÜNCÜKİŞİNİN AÇTIĞI İMAR PLANIYLA İLGİLİ DAVA / TAŞINMAZ MALİKİNE DAVANIN İHBAR EDİLMEMESİ 
201
2.41 EMSAL DANIŞTAY KARARINDAN FARKLI SONUCA ULAŞMA / NEDENİNİ AÇIKLAMAMA 
202
2.42 YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR / GEREKÇE 
204
2.43 ÖZENLİ İNCELEME / YAPILDIĞINI GÖSTERMEYEN GEREKÇE 
205
2.44 HUKUKİ SEBEP KOŞULLARINA UYGUN ARAŞTIRMA EKSİKLİĞİ 
206
2.45 EKSİK İNCELEME / KAZA TUTANAĞINDAKİ TESPİTLER ÜZERİNDE DURULMAMASI 
208
2.46 EKSİK İNCELEME / GEREKÇE 
210
2.47 KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİNİN REDDİ 
211
2.48 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAMASI / EKSİK İNCELEME 
213
2.49 BİLİRKİŞİ RAPORU / UYULAN BOZMAYA UYGUN RAPOR ALINMAMASI 
215
2.50 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI / KURUM SEÇİMİ GEREKLİLİKLERİ 
215
2.51 BİLİRKİŞİ RAPORU/ YETERLİ DEĞERLENDİRME İÇERMEYEN CEZA DOSYASINDAKİ RAPOR ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ 
218
2.52 EKSİK İNCELEME / BİLİRKİŞİ RAPORU 
219
2.53 BİLİRKİŞİ RAPORU / RAPORA İTİRAZ / GEREKÇE 
221
2.54 EKSİK ARAŞTIRMA / OLAYA UYGUN İNCELEME İÇERMEYEN RAPOR 
222
2.55 GEREKEN ÖZEN VE DERİNLİKTE İNCELEME / TIBBİ İHMAL 
223
2.56 BİLİRKİŞİ RAPORU ALMAMA / İDARE TESPİTİYLE YETİNME 
225
2.57 DAVACI DELİLLERİNİN TOPLANMAMASI / İDARE TUTANAĞININ ESAS ALINMASI 
227
2.58 İDARE TUTANAKLARININ ESAS ALINMASI / TERÖR ZARARI 
230
2.59 RESEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN GEÇERLİ OLMASI / İSPAT YÜKÜ 
232
2.60 HÜKME ESAS ALINAN DELİLE İTİRAZ ETME FIRSATI 
234
2.61 SAVUNMA HAKKINDA ZEDELENME / TEBLİĞ EDİLMEYEN DELİL 
236
2.62 ESASA ETKİLİ İDDİALARIN KARŞILANMAMASI / İDARE GÖRÜŞÜNE ÜSTÜNLÜK TANIMA 
238
2.63 İDDİALARI VE RAPORDAKİ TESPİTLERİ(YANLIŞ PROTEZ SEÇİMİ) DEĞERLENDİRMEME 
240
2.64 ESASLİ İDDİANIN ARAŞTIRILMAMASI / HASTANE ENFEKSİYONU 
242
2.65 TARAF İDDİALARINI İNCELEMEME 
243
2.66 DAVACININ KARŞIT ARGÜMANLARI ÜZERİNDE DURMAMA 
243
2.67 İDDİALARININ İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMEMESİ / HASTANEDE GEÇ MÜDAHALE 
246
2.68 ESASLI İDDİANIN KARŞILANMAMASI / TEBLİĞ USULSÜZLÜĞÜ 
248
2.69 DELİLLER / RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ / TARAFA SÜRE VERME 
249
2.70 DELİLLER / KESİNLEŞMEMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARI 
250
2.71 DELİLLER / HAGB KARARI VERİLEN CEZA DOSYASI 
252
2.72 DELİLLER / BERAAT KARARI VERİLEN CEZA DOSYASI 
253
2.73 DELİLLER / KHBE VE SONRA ORTADAN KALDIRILMIŞ KAMU DAVASI DOSYASI 
255
2.74 DELİLLER / AKSİNİ ORTAYA KOYMAKSIZIN KABUL ETMEME 
256
2.75 DELİLLER / KESİNLEŞMEMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARI 
257
2.76 DELİLLER / İPTAL DAVASI / KESİNLEŞEN TAM YARGI DAVASINDAN FARKLI SONUCA VARMA 
257
2.77 İSPAT YÜKÜ / AKSİ İSPAT EDİLEMEZ İÇERİKTE KANUNİ KARİNE 
257
2.78 İSPAT YÜKÜ / ZOR KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN VARLIĞI 
260
2.79 GEREKÇE / YETERSİZ GEREKÇEYLE DAVANIN REDDİ 
260
2.80 GEREKÇE / OLGULARIN İNCELENMEDİĞİNİ GÖSTEREN GEREKÇE 
262
2.81 GEREKÇE / TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİNİN GÖSTERİLMEMESİ 
264
2.82 GEREKÇE / BERAAT KARARINI TARTIŞMAYA AÇAN İFADELER 
264
2.83 GEREKÇE / TIBBİ İHMAL NEDENİYLE TAM YARGI DAVASI 
265
2.84 GEREKÇE / ORTADAN KALDIRILAN KAMU DAVASINDAKİ SUÇUN İŞLENDİĞİ İZLENİMİNİ DOĞURAN İFADELER 
267
2.85 GEREKÇE / KİŞİYE ÖZGÜ DEĞERLENDİRME İÇERMEYEN GEREKÇE / YAKINI HAKKINDAKİ TESPİTLERE DAYANMA 
267
2.86 GEREKÇE / AMELİYAT OLAN HASTANIN / AZARLANMA AŞAĞILANMA İDDİALARINI DEĞERLENDİRMEME 
267
2.87 GEREKÇE / HAGB VE DÜŞME KARARINA RAĞMEN / SUÇ İŞLEDİĞİ İZLENİMİ OLUŞTURABİLECEK İFADELER 
268
2.88 GEREKÇE / DAVAYA KONU OLGUYU DEĞERLENDİRMEYEN GEREKÇE 
268
2.89 GEREKÇE / MOBBİNGİDDİASI / İLGİSİZ VE YETERSİZ GEREKÇE 
268
2.90 GEREKÇE / DİSİPLİN CEZASI TEKERRÜR / NEDENİ AÇIKLANMAKSIZIN YERLEŞİK UYGULAMAYA AYKIRI KARAR 
269
2.91 GEREKÇE / KANUNUN GEREKÇESİNE DAYANILARAK / KANUN HÜKMÜNE UYMAYAN KARAR 
269
2.92 VEKALET ÜCRETİ / ISLAH YAPILAMAYAN DÖNEMDE AÇILAN DAVA 
269
2.93 ESASI İNCELEMEME /KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ / HUKUKİ YARAR 
271
2.94 ESASI İNCELEMEME / DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ / ZIMNİ RED 
273
2.95 ESASI İNCELEMEME / GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA / İPTAL DAVASI SONRASI GÖREVE İADE 
273
2.96 FERAGAT ETMİŞ SAYILMA / DAVADAN SONRA ÇIKAN KANUN 
273
2.97 İDAREYE BAŞVURU ŞARTI ARANMASI / YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ / TAM YARGI DAVASI / SÜRE AŞIMI 
275
2.98 İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİHESABI / BAŞLANGIÇ GÜNÜ 
277
2.99 KANUN YOLU SÜRECİ / ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARINI DEĞERLENDİRMEME 
279
2.100 İSTİNAF / TARAFIN HABERDAR OLMADIĞI DELİL /İTİRAZ ETME FIRSATI / HÜKME ESAS ALMA 
281
2.101 MAKUL SÜRE / İDARİ YARGILAMA SÜRESİ 
283
2.102 MAKUL SÜRE / TIBBİ İHMAL / TAM YARGI DAVASI 
284
2.103 MAKUL SÜRE / KİLİSE VAKFI YÖNETİM KURULUNDAN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI 
285
2.104 GEREKÇE / YERLEŞİK İÇTİHADA AYKIRI KARAR / NEDENLERİNİN AÇIKLANMAMASI 
287
2.105 TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA / ADLİ YARDIM TALEBİ 
288
2.106 TEMYİZ –KARAR DÜZELTME / ARAŞTIRMA BOZMASI SONRASI ONAMADA GEREKÇE 
289
2.107 TEMYİZ AŞAMASINDA GEREK DUYULAN BİLGİ / CEVABI DEĞERLENDİRMEME / GEREKÇE 
290
2.108 TEMYİZ İNCELEMESİ / USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN GÖZETİLMEMESİ 
292
2.109 KARAR DÜZELTME / İDDK BEKLETME KARARI / GEREKÇESİZ OLARAK VAZGEÇME 
295
2.110 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUNUN İŞLETİLMEMESİ / SÜRE AŞIMI 
297
2.111 EKSİK İNCELEME / OTOYOL VİYADÜĞÜ / TAŞINMAZ DEĞER KAYBI 
299
2.112 SENDİKANIN HUSUMET EHLİYETİ / SENDİKAL FAALİYETİ ENGELLEME / SUÇ ŞİKAYETİ / İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI / İPTAL DAVASI 
301
2.113 SÜRELER / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI 
303
2.114 TEBLİĞİN USULÜNE UYGUNLUĞU / ARAŞTIRMAMA 
304
2.115 BEKLETİCİ MESELE / KENTSEL DÖNÜŞÜM / RIZA GÖSTERMEYEN PAYDAŞ / PAY SATIŞI / İPTAL DAVASI / BİRLEŞTİRMENİN İPTALİ SONUCUNU BEKLEMEME 
305
3 İHLAL NEDENİ SAYILAN İDARE HUKUKU UYGULAMALARI 
309
3.1 HİZMET KUSURU / SAKAT KALMA / MADDİ TAZMİNAT 
309
3.2 ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ / TAM YARGI DAVASI 
311
3.3 TERÖR OLAYI / MANEVİ ZARAR 
311
3.4 MAYIN PATLAMASI / KALICI SAKATLIK / EFOR TAZMİNATI / YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR 
313
3.5 TERÖR ZARARI / KISMEN BOŞALMIŞ YERLEŞİM YERİ / YAKINLARI ÖLDÜRÜLENLER 
314
3.6 TERÖR EYLEMİ / MANEVİ ZARAR / SOSYAL RİSK İLKESİ 
317
3.7 YOLDAKİ SU BİRİKİNTİSİ / KAZADA YARALANMA / İDARE KUSURU / MANEVİ TAZMİNAT 
319
3.8 CEZA İNFAZ KURUMU / OPERASYON SIRASINDA YARALANMA / TAM YARGI DAVASI 
321
3.9 HİZMET KUSURU / TAŞINMAZI KULLANAMAMA ZARARI 
324
3.10 SÜRE GELEN MÜDAHALE / TAZMİNAT / DAVA AÇMA SÜRESİ 
325
3.11 VİYADÜK YAPILMASI / TAŞINMAZDA DEĞER KAYBI İDDİASI 
325
3.12 HİZMET KUSURU /KONUT ZARARI/ RUHSATSIZ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ 
326
3.13 KUDUZ HASTALIĞI / YAYILMASININ ÖNLENMESİ / İMHA EDİLEN HAYVANLAR / TAZMİNAT / KANUNA AYKIRI YÖNETMELİK 
326
3.14 YIKIM KARARI UYGULANMAMASI / DAĞAN ZARAR 
328
3.15 İHALEDE SATIN ALINAN ARAÇ / TESCİL ETMEME / KULLANAMAMA ZARARI 
329
3.16 ECZANE AÇMA BAŞVURUSU / MUVAZAA / İPTAL KARARI/ MANEVİ ZARAR 
329
3.17 HAKSIZ MEN KARARI (3091)İSTEYEN İDARENİN SORUMLULUĞU 
332
3.18 YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ / TAM YARGI DAVASI 
334
3.19 KESİNLEŞMİŞ İDARİ YARGI KARARI / GEREĞİNİN YERİNE GELMEMESİ / TAM YARGI DAVASI 
334
3.20 KAMU KURUMUNDA MOBBİNG / HİZMET KUSURU / TAM YARGI D. 
335
3.21 PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) / TAM YARGI DAVASI 
337
3.22 İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ / SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM / DAVA AÇMA SÜRESİ 
338
3.23 ATIŞ ALANINDA BULUNAN PATLAYICI MADDE / YARALANMA / MANEVİ ZARAR 
338
3.24 TIBBİ HATA / BEBEĞİN KAYBEDİLMESİ / HUKUKİ SORUMLULUK 
340
3.25 NORMAL YOLLA DOĞUM / RIZA ALMA ÖDEVİ / ARAZ NEDENİYLE TAM YARGI DAVASI 
342
3.26 TIBBİ İHMAL / KÜRTAJ SIRASINDA ÖLÜM / HİZMET KUSURU 
342
3.27 TIBBİ İHMAL / HASTANE KAYITLARI TUTULMASI, SAKLANMASI SUNULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ / KUSUR SORUMLULUĞUNA ETKİSİ 
345
3.28 TIBBİ İHMAL / RİSKLER HAKKIDA BİLGİLENDİRİP ONAM ALMA 
346
3.29 TIBBİ İHMAL/ HASTANIN AYDILATILMASI / DEĞERLENDİRİLMEMESİ 
348
3.30 TIBBİ İHMAL / ELİNİ KULLANAMAMA / MADDİZARAR 
348
3.31 İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ / AMELİYATTA KUSUR / DAVA AÇMA SÜRESİ 
350
3.32 HEKİMİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ / HİZMET KUSURU / MADDİ VE MANEVİ ZARAR 
351
3.33 İDARİ YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ / TAZMİNAT YOLUNUN SEÇİLMESİ 
352
3.34 KHK İLE KAPATILAN KURULUŞUN SATTIĞI TAŞINMAZDA MUVAZAA 
355
3.35 MÜZEYE TESLİMİN İSTENMESİ / ÖZEL KOLEKSİYON/İPTAL DAVASI 
355
3.36 BELEDİYE BAŞKANININ YIKIMA İZİN KARARI / İPTAL DAVASI 
357
3.37 HEYKELİN YIKILMASI KARARI / ESER SAHİBİNİN İPTAL DAVASI 
358
3.38 RUHSATSIZ YAPI/ İMAR SONRASI İDARECE YIKIM / TAZMİNAT 
358
3.39 BEDELSİZ YIKTIRILAN GECEKONDU / TAZMİNAT TALEBİ 
360
3.40 ARABULUCULUK SİCİLİNDEN SİLİNME / İPTAL DAVASI 
360
3.41 TARTI ALETLERİ / TİP VE SİSTEM ONAY BELGESİ İPTALİ / TAM YARGI DAVASI 
362
3.42 BARO LEVHASINA YAZILMA İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTALİ / KAMU HİZMETİ KAVRAMI 
364
3.43 BARO LEVHASINA YAZILMA İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTALİ / CEZA SORUŞTURMASI 
366
3.44 HAC KURASI ÇIKMASI / PASAPORT ÜZERİNDEKİ ŞERH 
369
3.45 PASAPORT TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI 
371
3.46 PASAPORT İPTALİ TEDBİRİ / İPTAL DAVASI 
371
3.47 PASAPORT İPTALİ / MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 
373
3.48 İDARİ PARA CEZASI / ÇEVRE KANUNU 23. MADDE / TEKERRÜR 
374
3.49 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 
376
3.50 İPTAL EDİLEN İDARİ PARA CEZASI / FAİZSİZ GERİ ÖDEME / TAM YARGI DAVASI 
377
3.51 HAK SAHİPLİĞİ / KONUT TAHSİSİ 
378
3.52 İSKAN KANUNU / HAK SAHİPLİĞİ KARARININ İPTALİ / İPTAL DAVASI 
379
3.53 AFET SEBEBİYLE HAK SAHİPLİĞİ / PREFABRİK KONUT VERİLEN KİŞİLER 
382
3.54 İSKAN KANUNU / HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ / İPTAL DAVASI /YENİ KANUN GERİYE YÜRÜTÜLEREK KARAR VERİLMESİ 
382
3.55 İSKAN KANUNU / KONUT YARDIMI / KARDEŞİ OLMAYAN TEK ÇOCUK 
382
3.56 DEPREMDE HASAR GÖREN BİNA / HASAR TESPİT RAPORU / KESİNLEŞMESİ 
382
3.57 RİSKLİ YAPI / MALİK HİSSESİNİN SATIŞI İŞLEMİNİN İPTALİ / BEDEL İTİRAZI 
385
3.58 HAZİNE TAŞINMAZINDA YETİŞTİRİLEN AĞAÇLAR / SULAMA KANALI NEDENİYLE SÖKÜLMESİ / TAM YARGI DAVASI 
387
3.59 ŞUYULANDIRMANIN İPTALİ / BELEDİYECE SATILAN TAŞINMAZ / TAZMİNAT 
389
3.60 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANI / 5 YIL KAMULAŞTIRMAMA / TAM YARGI DAVASI 
391
3.61 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANINA AYRILAN TAŞINMAZ /KAMULAŞTIRMAMA / TAM YARGI DAVASI 
392
3.62 KAMULAŞTIRMA / ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ YARARINA /İPTAL DAVASI 
393
3.63 KAMULAŞTIRMA İDARİ YARGI DENETİMİ / ADLİ YARGIDAKİ DAVADAN SONRA SONUÇLANMASININ YARATTIĞI ETKİSİZLİK 
395
3.64 SU BASMASI / HİZMET KUSURU / TAM YARGI DAVASI 
395
3.65 SU TAŞMASI SONUCU DOĞAN ZARAR 
397
3.66 KIYI KENAR ÇİZGİSİ / TAPULU TAŞINMAZ / TAM YARGI DAVASI 
397
3.67 DOĞAL SİT ALANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZ / GEREKLİ İMAR PLANLARININN HAZIRLANMAMASI / TAZMİNAT İSTEMİ 
400
3.68 TERÖR / MÜLKE ULAŞILAMAMASI / TAZMİNAT TALEBİ 
402
3.69 DERE İŞLETME BANDINDA KALAN TAŞINMAZ / DOĞAN KISITLAMALAR / TAM YARGI DAVASI 
404
3.70 ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ ŞERHİ / İDARENİN SORUMLULUĞU 
406
3.71 TAŞINMAZIN DOĞAL SİT ALANINDAN ÇIKARILMASI TALEBİNİN REDDİ / İŞLEMİN İPTALİ / TAM YARGI DAVASI 
408
3.72 BARAJ KISA MESAFELİ KORUMA KUŞAĞINDA KALAN TAŞINMAZ / İDARENİN SORUMLULUĞU 
410
3.73 SOKAĞIN TRAFİĞE KAPATILMASI / TAM YARGI DAVASI 
412
3.74 BALIK TOPTANCI HALİ YAPILMASI KARARININ İPTALİ DAVASI 
414
3.75 ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZIN İADESİ / KOŞULLLARI 
417
3.76 GREV ERTELEME KARARININ İPTALİ DAVASI 
418
3.77 SENDİKA ÜYE TESPİT TOPLANTISININ YENİLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI 
421
3.78 SENDİKA / GÖREVE GELMEME ÇAĞRISI / DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ 
423
3.79 SINAV İPTALİ / DİPLOMA VERMEME / İPTAL DAVASI 
425
3.80 TIBBİ TEDAVİ / TAM YARGI DAVASI / SÜRE BAŞLANGICI 
427
3.81 TERÖR / MÜLKE ULAŞAMAMA ZARARI / ÖNCESİ DÖNEM SÜRE AŞIMI 
429
3.82 TSK'DA GÖREV YAPMA NİTELİĞİNİ KAYBETME / TAM YARGI DAVASI / SÜRE AŞIMI 
431
3.83 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (4045 SAYILI KANUN DÖNEMİ) / HÜKME ESAS ALINMASI 
434
3.84 GÜVENLİK SORUŞTURMASI / YAKINI HAKKINDAKİ TESPİTLER / UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ / KİŞİYE ÖZGÜ OLMAYAN GEREKÇEYLE KARAR VERİLMESİ 
437
3.85 GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ATAMA YAPILMAMASI / İPTAL DAVASI 
439
3.86 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN / SÖZLEŞMENİN FESHİNİN İPTALİ / KESİNLEŞMEMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARINA DAYALI KARAR 
440
3.87 MESLEĞE KABUL EDİLMEME / İPTAL DAVASI / HAGB VE DÜŞME KARARI VERİLEN CEZA YARGILAMASINA DAYALI KARAR 
441
3.88 KAMU GÖREVLİSİNİNİPTAL DAVASI /STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ NEDENİYLE KARAR VERİLMEMESİ 
443
3.89 MEMURLUKTAN ÇIKARILMA / SİYASİ PARTİ ÜYESİ İKEN DEVLET MEMURU OLAN KİŞİ / İPTAL DAVASI 
444
3.90 MEMURİYETTEN İHRAÇ / İPTAL DAVASI 
444
3.91 GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA / İPTAL DAVASI 
444
3.92 BAŞKA YERDE GÖREVLENDİRME / BAKIMA MUHTAÇ ANNE / İPTAL DAVASI 
444
3.93 MİLLETVEKİLİ SEÇİLMEK İÇİN İSTİFA / FARKLI KADROYA ATANMASI / İPTAL DAVASI 
447
3.94 ADAYLIKTAN İLİŞİK KESME / İPTALİ / GEÇ ATANMA / TAM YARGI DAVASI 
447
3.95 KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN KİŞİ / GÖREVE İADESİNİN YÖNETİCİLİK GÖREVİNE YAPILMAMASI / İPTAL DAVASI 
450
3.96 MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI / MÜFETTİŞLİĞE GEÇ ATAMA / PARASAL FARKLAR 
450
3.97 MESLEĞE GEÇ BAŞLAMA / TAZMİNAT / DAVA AÇMA SÜRESİ 
453
3.98 NÖBET ÜCRETİ ÖDENMEMESİ / İPTAL DAVASI 
453
3.99 TUTUKLULUK / MAAŞ KESİNTİSİ / DEĞER KAYBI 
455
3.100 İDARİ SÖZLEŞMENİN FESHİ / İŞÇİLİK ALACAĞI / ZAMANAŞIMI / DAVA AÇMA SÜRESİ 
456
3.101 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / İŞ SONU TAZMİNATI 
457
3.102 MESLEKİ SİCİL NOTLARI / BAŞKALARINCA GÖRÜLMESİ / MANEVİ TAZMİNAT 
459
3.103 SİCİL RAPORU / YER ALAN İFADELER / MANEVİ TAZMİNAT 
459
3.104 YAZILI ŞEKİLDE UYARILMA / İPTAL DAVASI 
461
3.105 DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ / TOPLANTIYA KATILMA 
463
3.106 PARMAK İZİ KAYIT SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ / İPTAL DAVASI 
465
3.107 MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) / TAM YARGI DAVASI 
465
3.108 AİLE HEKİMİ / İŞ BIRAKMA EYLEMİ / İHTAR PUANIYLA CEZALANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ 
468
3.109 DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ / TOPLANTIYA KATILMA 
470
3.110 TELEVİZYONDA TIBBİAÇIKLAMALAR / DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI 
472
3.111 BASIN AÇIKLAMASI / DİSİPLİN CEZASI / OKULDAN UZAKLAŞTIRMA / İPTAL DAVASI 
472
3.112 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK KOŞULU / İPTAL DAVASI 
472
3.113 SANATÇI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ / DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI 
473
3.114 TSK EMEKLİ PERSONELİ / DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI 
473
3.115 BAŞÖRTÜLÜ OLUNMASI / MEMURLUKTAN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI 
473
3.116 EMNİYET MENSUBU / DİSİPLİN CEZASI / TÜZÜK HÜKMÜNE DAYANMASI / İPTAL DAVASI 
474
3.117 DİSİPLİN CEZASI (OKULDAN ÇIKARMA) İPTALİ / TAM YARGI DAVASI 
474
3.118 DİSİPLİN CEZASI / TEKERRÜR UYGULAMASI / İPTAL DAVASI 
476
3.119 UZUN SÜRE SONRA ÜNVAN VE EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ / İPTAL DAVASI 
478
3.120 WATSAP GRUBU ÜYELİĞİ / İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALMA / İPTAL DAVASI 
478
3.121 PERSONEL GÜVENLİK İNCELEMESİ (PERGİN) / İPTAL DAVASI 
479
3.122 TSK'DAN AYIRMA İŞLEMİ / ÖZEL HAYAT / İPTAL DAVASI 
479
3.123 TSK MEMURLUKTAN ÇIKARILMA / AHLAKİ DURUM / İPTAL DAVASI 
479
3.124 TSK'DAN AYIRMA İŞLEMİ / TAKDİR YETKİSİ SINIRI / İPTAL DAVASI 
481
3.125 DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ / UZAKLAŞTIRMA CEZASI 
485
3.126 DİSİPLİN CEZASI / KAMU GÖREVLİSİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI / İPTAL DAVASI 
487
3.127 DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ / ZIMNİ RED / İPTAL DAVASI 
490
3.128 DİSİPLİN CEZASI İPTALİ / KESİNLEŞMEYEN CEZA KARARI ESAS ALINARAK EYLEMİN SABİT KABUL EDİLMESİ 
492
3.129 DİSİPLİN CEZASI İPTALİ / HAGB KARARINA DAYANARAK RED / DİSİPLİN HUKUKUNA GÖRE DELİLLENDİRMEME 
492
3.130 DİSİPLİN CEZASI /YURTTAN ÇIKARMA VE ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLMESİ / İPTAL DAVASI 
492
3.131 DİSİPLİN CEZASI / AVUKATIN DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR / İPTAL DAVASI 
493
3.132 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA / İPTAL DAVASI SONRASI GÖREVE İADE 
493
3.133 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ / GÖREVE İADE / KESİLEN AYLIKLARININ ÖDENMEMESİ / İPTAL DAVASI 
495
3.134 YABANCI UYRUKLU ASİSTAN DOKTOR / DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPMAMA / İPTAL DAVASI 
495
3.135 TUTUKLU KALINAN SÜRE / MUHTARLIK MAAŞI 
495
3.136 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ / MEMURLUKTAN ÇIKARILAN KİŞİ / İPTAL DAVASI 
495
3.137 İLKSAN EMEKLİ YARDIMI / ÖĞRETMENLİĞİ EMEKLİ OLMAKSIZIN SONA EREN KİŞİ 
498
3.138 EMEKLİ İKRAMİYESİ / DEĞER KAYBI / FAİZ TALEBİ 
498
3.139 AÇIĞA ALINAN KAMU GÖREVLİSİ / KESİLEN AYLIKLAR / FAİZ İSTEĞİ 
499
3.140 ECRİMİSİL TAHAKKUKUNUN İPTALİ / TESCİL KARARI BULUNMASI 
499
3.141 TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ İŞLEMİ / İKİ KATLI GECEKONDU / İPTAL DAVASI 
501
3.142 BİLGİ EDİNME TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI 
503
3.143 FİİLİ EL KONULAN ARAÇ / SAHİBİNE TESLİMDE GECİKME / TAM YARGI DAVASI 
505
3.144 BURSLARIN GERİ İSTENMESİ İŞLEMİ / İPTAL DAVASI / BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE ALINMAYAN ÖĞRENCİ 
507
3.145 YEDEKSUBAYLIK KARARININ ER OLARAK TADİLİ / İPTAL DAVASI 
509
3.146 ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜM / SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ / İTİRAZIN REDDİ 
511
3.147 SENDİKADAN AYRILMA / BASKI İDDİASI / SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ / İTİRAZIN REDDİ 
514
3.148 DENİZ KAZASINDA ÖLÜM / SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ / İTİRAZIN REDDİ 
516
3.149 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / MARKER SEVİYESİ GEÇERSİZ AKARYAKIT 
518
3.150 BAŞARILI SPORCU ÖDÜLÜ / DEĞER KAYBI 
521
3.151 BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN ÇOK DÜŞÜK OLMASI / GEÇ ÖDEMEDE DEĞER KAYBI 
523
3.152 OKULUN KAPATILMASI / ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI / İPTAL DAVASI 
525
3.153 SİNEMA FİLMİNİN KAYDI VE TESCİLİ TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI 
527
3.154 ÖSYM / EŞ DEĞER SINAVA ÇAĞIRMA / İPTAL DAVASI 
528
3.155 KAMU İHALE KURUMU / İTİRAZEN ŞİKAYET / BAŞVURU BEDELİ 
528
3.156 TALİH OYUNLARI SALONU İŞLETİLMESİ / KATKI PAYI TAHAKKUKU / İPTAL DAVASI 
528
3.157 TMSFBLOKE TEDBİRİ / KALDIRMA TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI 
528
3.158 HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İPTALİ / ERTELİ CEZAYA DAYANMAİPTAL DAVASI 
529
3.159 YENİ DİPLOMA TALEBİ / DOKTORUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE /İPTAL DAVASI 
529
3.160 DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ / MUAF TUTULMA TALEBİ / İPTAL DAVASI 
529
3.161 TAPU İPTALİ KARARININ İCRA EDİLMEMESİ / İPTAL DAVASI 
530
3.162 YURDA GİRİŞ YASAĞI TAHDİT KARARI / İPTAL DAVASI 
530
3.163 YURDA GİRİŞ YASAĞI / İPTAL DAVASI 
532
3.164 SINIR DIŞI ETME KARARI / İPTAL DAVASI 
532
3.165 SINIR DIŞI ETME VE TERKE DAVET KARARI / İPTAL DAVASI 
534
3.166 ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SINIR DIŞI ETME / ÖLÜM CEZASINA MAHKUM YABANCI / İPTAL DAVASI 
536
4 VERGİ YARGISINDA İHLAL NEDENİ SAYILAN USUL HUKUKU UYGULAMALARI 
539
4.1 DAVANIN AÇILMA TARİHİ / SÜRE AŞIMI 
539
4.2 İTİRAZ BAŞVURUSU / DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI 
540
4.3 ESASI İNCELEMEME / İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMESİ / VERGİ TARHI VE VERGİ ZİYAI CEZASI / İPTAL DAVASI 
543
4.4 GEREKÇE / TARH ZAMANAŞIMI DOLDUĞU HALDE İŞLEM YAPILDIĞI İDDİASININ İNCELENİP GEREKÇEDE KARŞILANMAMASI 
543
4.5 DAVA EHLİYETİ / İHYASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET 
544
4.6 ANAYASAYA AYKIRILIK İTİRAZI / KARŞILANMAMASI 
547
4.7 DELİLLER – GEREKÇE / AYNI MADDİ OLAYLA İLGİLİ DİĞER DAVALARDA VERİLEN KARARLAR / DEĞERLENDİRMEME VEFARKLI SONUCU GEREKÇELENDİRMEME 
549
4.8 ESASA ETKİLİ İDDİALAR KARŞILANMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ 
551
4.9 İSPAT YÜKÜ / GÜMRÜK ALANINDA YANGIN / ZAYİ OLAN MALLAR / ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ İSTEĞİ 
553
4.10 RESEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN GEREĞİ / HACZEDİLMEZLİK / HALİNE MÜNASİP EV 
555
4.11 YENİ KANUN İLE KONUSUZ KALMA / DAVA TARİHİNDE HAKLILIK / ALEYHE VEKALET ÜCRETİ 
555
4.12 TEMYİZ KESİNLİK SINIRI / TEMYİZ İTİRAZLARINI İNCELEMEME 
556
4.13 YERLEŞİK UYGULAMAYA AYKIRI KARAR 
558
4.14 FARKLI İÇTİHATLAR BULUNMASI 
558
4.15 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMEMESİ 
558
5 VERGİ YARGISINDA İHLAL NEDENİ SAYILAN MADDİ HUKUK UYGULAMALARI 
559
5.1 KESİNLEŞTİRİLEN VERGİ CEZASI ALACAĞI / ÖDEME EMRİNİN İPTALİ / BİLİNEN ADRES TANIMI / İLANEN TEBLİĞ 
559
5.2 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI / ELEKTRONİK TEBLİĞ / O TARİHTE KANUNİ DAYANAĞI OLMAYAN TEBLİĞİN ESAS ALINMASI 
561
5.3 DAVA AÇMA HAKKI / İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMESİ / VERGİ TARHI VE VERGİ ZİYAI CEZASI 
563
5.4 TASFİYE DIŞINDAKİ NEDENLE SONA EREN ŞİRKET / VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ / KANUNİ TEMSİLCİ ADINA TARH / İPTAL DAVASI 
565
5.5 VERGİ İSTİSNASI BELGESİNİN İPTALİ / ULUSLARARASI İHALE / İPTAL DAVASI 
567
5.6 VERGİ BORCU / HACZEDİLEMEYECEK MALLAR (6183)/ HALİNE MÜNASİP EV 
570
5.7 KDV VE VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ / MOTORİN KDV İSTİSNASI / KANUNA DAYANMAYAN TEBLİĞ 
571
5.8 ÇİFTE VERGİLENDİRME / FAZLA STOPAJ KESİNTİSİ / BELİRLİLİK TAŞIMAYAN KANUN / İADE İSTEĞİ 
573
5.9 DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ / VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATI / İPTAL İSTEMİ 
576
5.10 VERGİ İNCELEMESİ / ÜÇ KAT VERGİ ZİYALI CEZALI ÖTV / AYNI SEKTÖRDE FARKLI UYGULAMALAR 
578
5.11 OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN KİRALANAN KANTİNLER / KİRA TUTARI ÜZERİNDEN KDV TALEBİ 
580
5.12 BANKA KATILIM PAYLARI / VERGİLENDİRME / İPTAL DAVASI 
582
5.13 İHTİYACI İÇİN ÜRETİLEN ELEKTRİK VE KOK GAZI / VERGİLENDİRME / İPTAL DAVASI 
582
6 İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEMLERDE İHLAL NEDENİ SAYILAN UYGULAMALAR 
583
6.1 BU BÖLÜM HAKKINDA 
583
6.2 EMEKLİ İKRAMİYESİ / DEĞER KAYBINA UĞRATARAK ÖDEME 
583
6.3 TERÖR / MÜLKE ULAŞILAMAMASI / ZARARIN KARŞILANMASI TALEBİ 
585
6.4 HİZMET KUSURU / RUHSATSIZ KONUT ZARARI/ KARŞILANMAMASI 
585
6.5 GECEKONDUNUN BEDELSİZ YIKTIRILMASI 
587
6.6 RUHSATSIZ YAPI/ İMAR SONRASI İDARECE YIKIM / BEDEL ÖDENMEMESİ 
589
6.7 HAZİNE TAŞINMAZINDA YETİŞTİRİLEN AĞAÇLAR / SULAMA KANALI NEDENİYLE SÖKÜLMESİ / BEDELİNİN ÖDENMEMESİ 
590
6.8 BELEDİYE BAŞKANININ YIKIMA İZİN KARARI 
590
6.9 İHALEDE SATIN ALINAN ARAÇ / TEDBİR ŞERHİ / TESCİL ETMEME 
592
6.10 NORMAL YOLLA DOĞUM / RIZA ALMA ÖDEVİ 
593
6.11 HAK SAHİPLİĞİ (DEPREM AĞIR HASAR) / YENİ KANUN /GERİYE YÜRÜTÜLEREK İPTALİ 
595
6.12 ESER SAHİBİ OLUNAN HEYKELİN İDARECE YIKTIRILMASI 
597
6.13 GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA / MAZERETLERİ DEĞERLENDİRMEME 
598
6.14 AÇIĞA ALINAN KAMU GÖREVLİSİ / KESİLEN AYLIKLAR / DEĞER KAYBI 
601
6.15 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ / GÖREVE İADE / KESİLEN AYLIKLARININ ÖDENMEMESİ 
603
6.16 MEMURLUKTAN ÇIKARILMA / SİYASİ PARTİ ÜYESİ İKEN DEVLET MEMURU OLAN KİŞİ 
605
6.17 ARABULUCULUK SİCİLİNDEN SİLME 
607
6.18 YABANCI UYRUKLU ASİSTAN DOKTOR / DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPMAMA 
608
6.19 UZUN SÜRE SONRA ÜNVAN VE EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ 
610
6.20 MUHTARLIK MAAŞI / TUTUKLU KALINAN SÜRE 
612
6.21 MEMURİYETTEN İHRAÇ 
613
6.22 WATSAP GRUBU ÜYELİĞİ / İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALMA 
615
6.23 PERSONEL GÜVENLİK İNCELEMESİ (PERGİN) BAŞLATILMASI 
616
6.24 TSK'DAN AYIRMA İŞLEMİ / ÖZEL HAYAT / GEREKLİLİK NEDENLERİ 
619
6.25 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (4045 SAYILI KANUN DÖNEMİ) 
621
6.26 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (4045 SAYILI KANUN DÖNEMİ) 
623
6.27 PSİKOLOJİK TACİZ / İDARİ SORUŞTURMA VE ÖNLEMLERDE YETERSİZLİK 
623
6.28 KAMU KURUMUNDA MOBBİNG / ÖNLEMLER ALINMASINDA ÖZEN 
626
6.29 PASAPORT İPTALİ TEDBİRİ 
626
6.30 PASAPORT TALEBİNİN REDDİ 
626
6.31 HAC KURASI ÇIKMASI / PASAPORT ÜZERİNDEKİ ŞERH 
630
6.32 GREV ERTELEME KARARI 
630
6.33 SENDİKA ÜYE TESPİT TOPLANTISININ YENİLENMESİ 
630
6.34 SİNEMA FİLMİNİN KAYDI VE TESCİLİ TALEBİNİN REDDİ 
630
6.35 ÖSYM / EŞ DEĞER SINAVA ÇAĞIRMA 
632
6.36 SINAV İPTALİ / TAMAMLANMIŞ EĞİTİM / DİPLOMA VERMEME 
635
6.37 SINIR DIŞI ETME / KÖTÜ MUAMELE RİSKİ 
635
6.38 YURDA GİRİŞ YASAĞI 
637
6.39 BARINMA MERKEZİNİ PROTESTO / İLİN TAMAMINDA ETKİNLİKLERİ YASAKLAMA 
639
6.40 TAKSİM MEYDANI / 1 MAYIS ETKİNLİĞİNE MÜDAHALE 
642
6.41 ULUSAL RADYO YAYINI LİSANSI TALEBİNİN KARŞILANMAMASI 
645
6.42 AMELİYAT OLAN HASTA / AZARLANMA AŞAĞILANMA İDDİALARI / DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMAMASI 
648
6.43 BANKA KATILIM PAYLARI / VERGİLENDİRME 
650
6.44 KAMU İHALE KURUMU / İTİRAZEN ŞİKAYET / BAŞVURU BEDELİ 
651
6.45 TALİH OYUNLARI SALONU İŞLETİLMESİ / KATKI PAYI TAHAKKUKU 
653
6.46 İHTİYACI İÇİN ÜRETİLEN ELEKTRİK VE KOK GAZI / VERGİLENDİRME 
655
6.47 TMSFBLOKE TEDBİRİ / KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ 
656
6.48 TMSF / YÖNETİMİNE EL KONULAN BANKA / ÜÇÜNCÜ KİŞİ ALACAĞI / SIRA CETVELİ 
659
6.49 DEĞER KAYBINIGİDERMEYEN ÖDEME 
661
6.50 İDARİ YARGI KARARIYLA VARLIĞI BELİRLENMİŞ HAKSIZLIK / ZARARIN KARŞILANMAMASI 
663
6.51 İPTAL EDİLEN İDARİ PARA CEZASI / FAİZSİZ ÖDEMEYLE DEĞER KAYBINA UĞRATMA 
665
6.52 KAMULAŞTIRMA / ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ YARARINA YAPILMASI 
667
6.53 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANINA AYRILAN TAŞINMAZ / KAMULAŞTIRMAMA 
667
6.54 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANI / 5 YIL KAMULAŞTIRMAMA 
669
6.55 BEDELSİZ MÜZEYE TESLİMİN İSTENMESİ / ÖZEL KOLEKSİYON 
669
6.56 PARMAK İZİ KAYIT SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ 
669
6.57 MESLEKİ SİCİL NOTLARI / GİZLİ VE KİŞİYE ÖZEL BİLDİRİM / İŞLEME ALINMA ŞEKLİ 
673
6.58 MİLLETVEKİLİ SEÇİLMEK İÇİN İSTİFA / FARKLI KADROYA ATANMASI 
675
6.59 DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ / MUAF TUTULMA TALEBİ 
677
6.60 DİSİPLİN CEZASI /YURTTAN ÇIKARMA VE ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLMESİ 
680
6.61 DİSİPLİN CEZASI / AVUKATIN DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR 
682
6.62 AVUKATIN DERNEK ÜYELİĞİ / DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ 
685
6.63 TELEVİZYONDA TIBBİAÇIKLAMALAR / DİSİPLİN CEZASI 
686
6.64 BASIN AÇIKLAMASI / DİSİPLİN CEZASI / OKULDAN UZAKLAŞTIRMA 
689
6.65 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK KOŞULU 
691
6.66 SANATÇI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ / DİSİPLİN CEZASI 
695
6.67 TSK EMEKLİ PERSONELİ / DİSİPLİN CEZASI 
697
6.68 BAŞÖRTÜLÜ OLUNMASI / MEMURLUKTAN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI 
699
6.69 EMNİYET MENSUBU / DİSİPLİN CEZASI / TÜZÜK HÜKMÜNE DAYANMASI 
701
6.70 DİSİPLİN CEZASI / SENDİKANIN GÖREVE GELMEME ÇAĞRISINA UYMA 
703
6.71 TSK YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI / AHLAKİ DURUM / ETKİ VE RİSK TARTIŞMASI 
703
6.72 TSK MENSUBU / BİMER BAŞVURUSU / DİSİPLİN CEZASI 
703
6.73 DİSİPLİN CEZASI / KAMU GÖREVLİSİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI 
705
6.74 KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN KİŞİ / GÖREVE İADESİNİN YÖNETİCİLİK GÖREVİNE YAPILMAMASI 
705
6.75 ADLİ İŞLEM OLMAKSIZIN / KARAKOLA ÇAĞIRMA / KARAKOLDA TUTMA 
708
6.76 TAZMİNAT KOMİSYONU / MAKUL SÜRE / DÜŞÜK TAZMİNAT 
709
6.77 TAZMİNAT KOMİSYONU / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI / MAKUL SÜRE BAŞVURUSU 
711
6.78 HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İPTALİ / ERTELİ CEZA NEDENİYLE 
712
6.79 ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ / TEDBİRLERİ ALMAMA 
714
6.80 KAMU KURUMU / KESİNLEŞEN TAKİP / BORCU ÖDEMEME 
716
6.81 İDARE MAHKEMESİ KARARI / İDARECE GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
718
6.82 MAHKEME KARARININ İCRA EDİLMEMESİ 
721
6.83 KAMU KURUMUNCA YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ 
725
6.84 İDARİ YARGI KARARININ (MÜLKİYETE İLİŞKİN) İCRA EDİLMEMESİ 
727
6.85 YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEME 
729
6.86 İDARİ YARGI KARARI / İDARİ İŞLEMİN İPTALİ / İCRA EDİLMEMESİ 
729
6.87 İDARİ YARGI KARARI (İPTAL DAVASI) / İCRA EDİLMEMESİ 
731
6.88 İDARİ YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ 
733
6.89 MESLEĞE KABUL ETMEME / HAGB VE DÜŞME KARARI VERİLEN CEZA YARGILAMASI 
735
6.90 ADAYLIKTAN İLİŞİK KESME / İPTALİ / GEÇ ATANMA / PARASAL FARK HAKLAR 
735
6.91 NÖBET ÜCRETİ / DOKTORLAR ARASINDA FARKLI UYGULAMA 
736
6.92 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / İŞ SONU TAZMİNATI 
736
6.93 DİSİPLİN CEZASI / KAMU GÖREVLİSİNİN KATILDIĞI TOPLANTI 
736
6.94 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ / MEMURLUKTAN ÇIKARILAN KİŞİ 
737
6.95 ECRİMİSİL TAHAKKUKU/ MAHKEME KARARIYLA TESCİL EDİLENYER 
737
6.96 TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ / İKİ KATLI GECEKONDU 
737
6.97 BİLGİ EDİNME TALEBİNİN REDDİ 
738
6.98 BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE ALINMAMASI 
738
6.99 YENİ DİPLOMA TALEBİ / DOKTORUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE 
738
6.100 YEDEKSUBAYLIK KARARININ ER OLARAK TADİLİ 
740
6.101 OKULUN KAPATILMASI / ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI 
740
6.102 SINIR DIŞI ETME VE TERKE DAVET KARARI 
740
6.103 GÜMRÜK ALANINDA YANGIN / ZAYİ OLAN MALLAR / ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ İSTEĞİNİN REDDİ 
741
6.104 BİLİNEN ADRES (VUK) / İLANEN TEBLİĞ 
741
6.105 KANUNİ DAYANAĞI OLMAYAN DÜZENLEYİCİ İŞLEM 
741
6.106 ÇİFTE VERGİLENDİRME / FAZLA STOPAJ KESİNTİSİ 
741
6.107 VERGİ İNCELEMESİ / EŞİTLİĞE AYKIRI UYGULAMA 
742
6.108 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN / YERİNDE İNCELEME 
742
7 İHLAL YARATAN KANUN HÜKÜMLERİ 
743
7.1 MAKUL SÜREDE YARGILANMA ŞİKAYETİ / ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI 
743
7.2 KAMULAŞTIRMA İDARİ YARGI DENETİMİ / ADLİ YARGIDAKİ DAVADAN SONRA SONUÇLANMASININ YARATTIĞI ETKİSİZLİK 
745
7.3 İSKAN KANUNU / KONUT YARDIMI / KARDEŞİ OLMAYAN TEK ÇOCUK 
747
7.4 VEKALET ÜCRETİNDEN PERSONELE PAY VERİLMESİ 
750
7.5 SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR / SOSYAL GÜVENLİK / YURTDIŞI BORÇLANMA 
752
7.6 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN / YERİNDE İNCELEME 
754
7.7 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN 
756
KAYNAKLAR 
759