İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Başar, Arş. Gör. Dr. Mehpare Çaptuğ Dilek, Arş. Gör. Dr. Ezgi Palas Dağlı, Ar  - Kitap
13. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9789750280436
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
395,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı; idare hukuku temel bilgilerinin sınanmasına, pratik çalışmalar ve çözümlerine hâkim olunmasına, nihayet karşılaşılabilen test sorularının doğru cevaplandırılmasına yardımcı olmaktadır.
Kitap, idare hukuku ile ilgilenen herkese yararlı olup, önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Pratik Çalışmalar
.
Sınav Soru Örnekleri
.
Test Soruları
.
Mesleki Sınavlara Hazırlık
.
Yargı Kararlarından Örnekler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
13. Basıya Önsöz 
7
Genel Açıklamalar 
17
Bölüm I
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY 1: (Fonksiyonel (İşlevsel) Anlamda İdare– Milli Saraylar– Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi) (Çözümü Verilmiştir) 
19
OLAY 2: (Kamu Tüzel Kişiliği– İdare Hukukunun Kaynakları– İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) (Çözümü Verilmiştir) 
21
OLAY 3: (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi– İdari Fonksiyon– Vekâlet) (Çözümü Verilmiştir) 
24
OLAY 4: (İdari Fonksiyon– İdarenin Görevleri– İhtisas İlkesi– İyi Yönetim Hakkı) (Çözümü Verilmiştir) 
26
OLAY 5: (Cumhurbaşkanı Kararı– Kamu Yararına Çalışan Dernek) (Çözümü Verilmiştir) 
28
OLAY 6: (Rüzgâr Enerji Santrali– Danıştayın İdari Fonksiyonu– İmtiyaz Sözleşmesi) (Çözümü Verilmiştir) 
29
OLAY 7: (Yetki Genişliği– Yetki Devri– Hiyerarşi– İdarenin Takdir Yetkisi– Bağlı Yetki) (Çözümü Verilmiştir) 
30
OLAY 8: (İdare Hukukunun Kaynakları– İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir) 
32
OLAY 9: (Tebliğ– İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir) 
35
OLAY 10: (Emir– Hiyerarşi– İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
36
OLAY 11: (Kamu Kurum ve Kuruluşları– Yetki Devri– İmza Devri– İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir) 
38
OLAY 12: (İmza Devri ve Sorumluluk– Vekalet– Genel Emir) (Çözümü Verilmiştir) 
39
OLAY 13: (Danıştayın İdari Görüşü – Köy – Belediye – Hiyerarşi – AİHM) (Çözümü Verilmiştir) 
42
OLAY 14: (Yönetmeliklerin Çatışması– Yetki Saptırması) (Çözümü Verilmiştir) 
44
OLAY 15: (Danıştay İdari Fonksiyon– İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
46
OLAY 16: (Danıştay İdari Fonksiyon– İdari Para Cezası) (Çözümü Verilmiştir) 
47
OLAY 17: (Sayıştay– Sosyal Devlet) (Çözümü Verilmiştir) 
48
OLAY 18: (Kamu Zararı– Sayıştay– Sosyal Denge Tazminatı– Belediye) (Çözümü Verilmiştir) 
49
OLAY 19: (Kamu Tüzel Kişiliği– Basın İlan Kurumu– Sayıştay) (Çözümü Verilmiştir) 
50
OLAY 20: (İl İdaresi– Valilik ve Görevleri) (Çözümü Verilmiştir) 
51
OLAY 21: (Valilik– Toplu Konut Alanı İlânı– Menfaat Kavramı– Mülkiyet Hakkı– İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
52
OLAY 22: (Kaymakam– Vali– Yönerge– Yönetmelik) (Çözümü Verilmiştir) 
54
OLAY 23: (İdare Hukuku ilkeleri– İdarenin Yetkileri– İdari itiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
56
OLAY 24: (Kaymakam– Yetki Genişliği– Hiyerarşi– Baro) (Çözümü Verilmiştir) 
58
OLAY 25: (İdarenin Yükümlülükleri– İdare Hukukuna Hâkim İlkeler) 
59
OLAY 26: (Danıştayın İdari Görüşü– Belediyenin Görev ve Yetkileri– İmtiyaz Verme– Valilik Kararı) (Çözümü Verilmiştir) 
60
OLAY 27: (Belediye– İdari Teşkilat– Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir) 
62
OLAY 28: (Büyükşehir belediyesi – İlçe belediyesi–Kırsal Mahalle) (Çözümü Verilmiştir) 
64
OLAY 29: (Spor Kulübü– Belediye– Kamu Malı– Tahsis– Kiralama) (Çözümü Verilmiştir) 
66
OLAY 30: (Belediye Meclisi– Belediye Encümeni– Görev ve Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir) 
67
OLAY 31: (Belediye Meclisi Toplantı ve Karar Nisabı– Danıştayın İdari Görüşü– Belediye Meclisi Toplantı Zamanı) (Çözümü Verilmiştir) 
69
OLAY 32: (Belediye Meclisi Toplantı Nisabı– Belediye Encümeninin Yetkileri– İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir) 
70
OLAY 33: (Belediye Başkanına Vekâlet– Belediye Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi– Dış İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir) 
71
OLAY 34: (İmar Plân Değişikliği– İmar Plân Hiyerarşisi) (Çözümü Verilmiştir) 
73
OLAY 35: (Belediye Başkanı– Belediye Meclisi– Fiilen Kamuya Tahsis– İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir) 
74
OLAY 36: (Belediye Organları– Hizmetlerde Aksama– Belediye Meclisinin Denetimi) (Çözümü Verilmiştir) 
75
OLAY 37: (Belediye Encümeni– Görev ve Yetkileri– Kiralama) (Çözümü Verilmiştir) 
77
OLAY 38: (Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu– Otopark Geliri– Vergi Dairesi) (Çözümü Verilmiştir) 
78
OLAY 39: (Büyükşehir Belediyesi– İlçe Belediyesi– Belediyelerarası İlişkiler) (Çözümü Verilmiştir) 
79
OLAY 40: (Büyükşehir Belediyesi– İlçe Belediyesi– Zabıta Yönetmeliği– Meclis Kararlarının Kesinleşmesi) (Çözümü Verilmiştir) 
80
OLAY 41: (Büyükşehir Belediyesi– Yol Katılım Bedeli– Hukuk Komisyonu– Plan Notları) 
81
OLAY 42: (Büyükşehir Belediyesi– İlçe Belediyesi– Dış İdari Denetim– Belediye Meclisinin Feshi) (Çözümü Verilmiştir) 
81
OLAY 43: (İl Özel İdaresi– İl Daimi Encümeni– İl Genel Meclisi– Vali) (Çözümü Verilmiştir) 
84
OLAY 44: (Köy– Belediye– Valinin Adliye ile Olan İlişkisi– Emir– Danıştayın İdari Fonksiyonu) (Çözümü Verilmiştir) 
85
OLAY 45: (Köy Muhtarı– Kaymakam– Belediye– İdarenin Bütünlüğü İlkesi) (Çözümü Verilmiştir) 
87
OLAY 46: (Köy İdaresi– Vesayet Denetimi– Festival) (Çözümü Verilmiştir) 
88
OLAY 47: (Mahalli İdare Birlikleri– İdari Teşkilat– İdare Hukuku İlkeleri) (Çözümü Verilmiştir) 
89
OLAY 48: (Üniversiteler– İdari Teşkilat– İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir) 
90
OLAY 49: (Kamu Kurum ve Kuruluşları– Üniversite– İdare Hukukuna Hâkim İlkeler– Bilgi Edinme Hakkı) (Çözümü Verilmiştir) 
92
OLAY 52: (T.C. Merkez Bankası– İdari Teşkilat– İdarenin Görev ve Yetkileri) (Çözümü Verilmiştir) 
97
OLAY 53: (HSK– Baro Levhasından Silinme– Dış İdari Denetim) (Çözümü Verilmiştir) 
99
OLAY 54: (İdari Teşkilât– Bağımsız İdari Otorite– İdare Hukukunun Kaynakları–Tebliğ) (Çözümü Verilmiştir) 
100
OLAY 55: (Bağımsız İdari Otorite– Yetki ve Usûlde Paralellik İlkesi) (Çözümü Verilmiştir) 
102
OLAY 56: (Kişisel verilerin korunması– Kişisel Verileri Koruma Kurulu– İdari Başvuru) (Çözümü Verilmiştir) 
104
OLAY 57: (İdari İşlem– Yapı Yasağı– Mülkiyet Hakkı) (Çözümü Verilmiştir) 
108
OLAY 58: (İdari İşlem– Tebligat– Yapı Tatil Zaptı) (Çözümü Verilmiştir) 
109
OLAY 59: (İdari İşlemlerin Yürürlük Zamanı– İmar Planı– Ruhsat– Mühürleme– Oda Kurulması) (Çözümü Verilmiştir) 
111
OLAY 60: (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar– İdari İşlem– Türleri– Temel Hak ve Özgürlükler– İdarenin Takdir Yetkisi) (Çözümü Verilmiştir) 
112
OLAY 61: (Araştırma Görevlisi– İdari İşlem– İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
114
OLAY 62: (İdari İşlemin Değiştirilmesi– İdari İtiraz– Kamu Hizmeti– İhale) (Çözümü Verilmiştir) 
115
OLAY 63: (İdari İşlemin Değiştirilmesi– Protokol– Kamulaştırma– Uzlaşma– Takas) (Çözümü Verilmiştir) 
117
OLAY 64: (Üniversite–Öğrenci Disiplin Soruşturması–İdari İşlem–İdarenin Sorumluluğu) (Çözümü Verilmiştir) 
119
OLAY 65: (İdari İşlem– İdarenin Takdir Yetkisi– Yargı Kararının Uygulanması) (Çözümü Verilmiştir) 
123
OLAY 66: (Doçentlik Başvurusu– İdari Teşkilât– İdari İşlem– İdari Usûl– İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
126
OLAY 67: (Reklam Panosu– Ruhsat– İdari İşlemin Sona Ermesi– Kazanılmış Hak) (Çözümü Verilmiştir) 
127
OLAY 68: (Sit Alanlarında Kazanılmış Haklar) (Çözümü Verilmiştir) 
129
OLAY 69: (Köy Yerleşik Alanı– Yapı Tatil Zaptı– Çevre Düzeni Planı– Özel Mahsûl Alanı–Koruma Amaçlı İmar Planı) (Çözümü Verilmiştir) 
130
OLAY 70: (Yeni Belediye Başkanının Belirlenmesi– Belediye Meclis Kararı– İdari İşlemler– İdari İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
132
OLAY 71: (Afet Konutu–Ağır Hasarlı Bina– Konut Hakkı–İdari İşlemin İptali) (Çözümü Verilmiştir) 
134
OLAY 72: (Turizm Alanı–İmar Planı–İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir) 
136
OLAY 73: (Turizm Merkezi– Sit– Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA)– Turizmi Teşvik) (Çözümü Verilmiştir) 
137
OLAY 74: (Organize Sanayi Bölgesi (OSB)– İmar Planı– Yıkım– Para Cezası– İfraz–Tevhid) (Çözümü Verilmiştir) 
138
OLAY 75: (İşçi Alacağı– Sözleşme Feshi– Hizmet Alım İhalesi) (Çözümü Verilmiştir) 
141
OLAY 76: (Memuriyete Girişte Sınav– Kadro– İşe Başlama) (Çözümü Verilmiştir) 
142
OLAY 77: (Memuriyete Giriş Koşulları– Aday Memuriyet– Polis Memuru – Kurumlararası Nakil) (Çözümü Verilmiştir) 
143
OLAY 78: (Hile–İdari İşlem Türleri– Memuriyete Giriş Koşulları– Sınıflandırma) (Çözümü Verilmiştir) 
145
OLAY 79: (Aday Memuriyet– Sınıflandırma– İzin Hakkı) (Çözümü Verilmiştir) 
149
OLAY 80: (İdari İşlem– Atama– Vali) (Çözümü Verilmiştir) 
151
OLAY 81: (Memurun Şirket Ortaklığı– İdari Usul– Rüşvet– Tedavi İzni) (Çözümü Verilmiştir) 
152
OLAY 82: (Disiplin Soruşturması– Ceza Davası) (Çözümü Verilmiştir) 
155
OLAY 83: (Görevden Uzaklaştırma–Naklen Atama–Mahkumiyetin Memuriyete Etkisi) (Çözümü Verilmiştir) 
157
OLAY 84: (Disiplin Soruşturması– Görevden Uzaklaştırma– Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir) 
160
OLAY 85: (Naklen Atama–Sınıflandırma–Sözleşmeli Personel) (Çözümü Verilmiştir) 
162
OLAY 86: (Geçici Görevlendirme– Görevden Uzaklaştırma) (Çözümü Verilmiştir) 
164
OLAY 87: (Sınıflandırma–Devlet Memurluğu–Başka İş Alma Yasağı) (Çözümü Verilmiştir) 
165
OLAY 88: (Seçim–İstifa–Vekâlet–Kadro) (Çözümü Verilmiştir) 
169
OLAY 89: (Kamu Personeli–Kamu Personelinin Hak ve Yükümlülükleri–Disiplin Soruşturması–Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir) 
171
OLAY 90: (Disiplin Cezası– Ceza Yargılaması) (Çözümü Verilmiştir) 
172
OLAY 91: (Mobbing– İmar Ruhsatı– Belediye–Soruşturma–Sosyal Denge Tazminatı) (Çözümü Verilmiştir) 
175
OLAY 92: (Disiplin Yaptırımları–Özelleştirme–Sözleşmeli Personel–Savunma Hakkı) (Çözümü Verilmiştir) 
176
OLAY 93: (Sınav–Sınıflandırma–Ailenin Korunması–Memuriyete Son Verme) (Çözümü Verilmiştir) 
179
OLAY 94: (Hiyerarşi–İdari İşlem– Kamu Görevlisi–Ceza Kovuşturması) (Çözümü Verilmiştir) 
180
OLAY 95: (Kamu görevlisi– İdari İşlem– Disiplin Yaptırımı– Geri Alma) (Çözümü Verilmiştir) 
182
OLAY 96: (Kamu görevlisi–Disiplin Soruşturması–Yargı Kararının Uygulanması) (Çözümü Verilmiştir) 
185
OLAY 97: (Disiplin Cezası–Devlet Memurluğundan Çıkarma) (Çözümü Verilmiştir) 
191
OLAY 98: (Memuriyetin Sona Ermesi–Mahkûmiyet) (Çözümü Verilmiştir) 
192
OLAY 99: (Kamu Hizmeti ve Görülme Usûlleri–Hâkim İlkeler–İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir) 
193
OLAY 100: (Kamu Hizmeti–Türleri–Hâkim İlkeler–Kamu Hizmetinin Yürütülmesi) (Çözümü Verilmiştir) 
197
OLAY 101: (Kamu Hizmeti– Yönetişim– Kamu Denetçiliği Kurumu) (Çözümü Verilmiştir) 
198
OLAY 102: (Kamu Hizmeti–Türleri–Yürütülmesi) (Çözümü Verilmiştir) 
199
OLAY 103: (Genelge–Kamu Hizmeti–Sosyal Devlet) (Çözümü Verilmiştir) 
200
OLAY 104: (Kamu Hizmeti–Belediye–Özelleştirme) (Çözümü Verilmiştir) 
201
OLAY 105: (Kamu Hizmeti–İdari Kolluk–Doğal Sit) (Çözümü Verilmiştir) 
203
OLAY 106: (Kamu Hizmeti–İdarenin Sözleşmeleri–İdari Kolluk) (Çözümü Verilmiştir) 
206
OLAY 107: (Genel Aydınlatma Faturası–Denetim–Kamu Alacağının Tahsili) (Çözümü Verilmiştir) 
209
OLAY 108: (İdarenin Sözleşmeleri–Hukuki Sonuçları) (Çözümü Verilmiştir) 
211
OLAY 109: (Aile Hekimliği–İdarenin Sözleşmeleri–Sözleşmenin Feshi) (Çözümü Verilmiştir) 
213
OLAY 110: (İmtiyaz Sözleşmesi–Danıştay’ın Danışma Kararı) (Çözümü Verilmiştir) 
215
OLAY 111: (İmtiyaz Sözleşmesi–Ruhsat) (Çözümü Verilmiştir) 
217
OLAY 112: (İdarenin Sözleşmeleri–İhale Süreci–İlkeler) (Çözümü Verilmiştir) 
219
OLAY 113: (Kamu İhale Kanunu–İstisnalar) (Çözümü Verilmiştir) 
221
OLAY 114: (Hizmet Alım İhalesi–İş Ortaklığı–Teminat–İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir) 
222
OLAY 115: (Yaklaşık Maliyet–İhale–Kamu Malı) (Çözümü Verilmiştir) 
226
OLAY 116: (İhale–İhale Türleri–İş Ortaklığı) (Çözümü Verilmiştir) 
229
OLAY 117: (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi–İhale Komisyonu–Ortak Girişim–Kamu İhale Genel Tebliği) (Çözümü Verilmiştir) 
231
OLAY 118: (İhale–İdari İşlem–İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir) 
235
OLAY 119: (İhale–İhalenin İptali–Şikayet–İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir) 
236
OLAY 120: (İhale–İhaleye İtiraz–Kamu İhale Kurumu) (Çözümü Verilmiştir) 
238
OLAY 121: (Elektronik İhale Usulü– Dijital Kamu Hizmeti–İtirazen Şikayet) (Çözümü Verilmiştir) 
240
OLAY 122: (Kamu Hizmeti–İdarenin Sözleşmeleri–Fesih) (Çözümü Verilmiştir) 
243
OLAY 123: (Kamu Malı–Kumsal–Denetim) (Çözümü Verilmiştir) 
244
OLAY 124: (Kıyı Kenar Çizgisi– Kıyılarda Yapılaşma– Yapı Ruhsatı) (Çözümü Verilmiştir) 
246
OLAY 125: (Kamu Malı–Fuzuli Şagil–Ecrimisil) (Çözümü Verilmiştir) 
248
OLAY 126: (Ecrimisil–Yıkım) (Çözümü Verilmiştir) 
250
OLAY 127: (İşgaliye–Ecrimisil–Hayvan Pazarı–Kira Sözleşmesi) (Çözümü Verilmiştir) 
251
OLAY 128: (Kamulaştırma–Kamu Yararı Kararı–Mülkiyetin Geçişi–İtiraz) (Çözümü Verilmiştir) 
253
OLAY 129: (Kamulaştırma–İdarenin Yetkileri–Mülkiyetin Kamuya Geçmesi–Taksitle Ödeme–İdarenin Mâli Sorumluluğu) (Çözümü Verilmiştir) 
256
OLAY 130: (Kamulaştırma–Acele Kamulaştırma–Kentsel Dönüşüm) (Çözümü Verilmiştir) 
259
OLAY 131: (Kamulaştırma–Yetki Devri–İdari İşlem) (Çözümü Verilmiştir) 
260
OLAY 132: (Kamulaştırma–İhale) (Çözümü Verilmiştir) 
263
OLAY 133: (Uzlaşma–Kamulaştırmasız El Atma–İhale–Şuyulandırma) 
264
OLAY 134: (Kültürel Kamu Hizmeti–Birel Kolluk İşlemi–Devlet İhale Kanunu– Kira Sözleşmesi–Tahliye) (Çözümü Verilmiştir) 
264
OLAY 135: (İdari Kolluk–Adli Kolluk–Kolluk Faaliyetinin Sınırları) (Çözümü Verilmiştir) 
266
OLAY 136: (İdari Kolluk–Kamu Sağlığı–İdari Denetim) 
268
OLAY 137: (Silah–İdari Kolluk–Telefon Dinleme–İdarenin Mâli Sorumluluğu–Üçüncü Kişinin Kusuru) (Çözümü Verilmiştir) 
268
OLAY 138: (İdari yaptırım–Mühürleme–İmar Para Cezası) 
271
OLAY 139: (Çevre–İdari Para Cezası) 
271
OLAY 140: (İdari Kolluk–Adli Kolluk–Önleme Araması) (Çözümü Verilmiştir) 
272
OLAY 141: (Cezaların Şahsiliği İlkesi–Kabahatler Kanunu) 
274
OLAY 142: (İdarenin Mali Sorumluluğu–Hizmet Kusuru–Kusursuz Sorumluluk) (Çözümü Verilmiştir) 
275
OLAY 143: (İdarenin Mâli Sorumluluğu–Kusursuz Sorumluluk–Hizmet Kusuru–Temel Kavramlar) 
276
OLAY 144: (İdarenin Mâli Sorumluluğu–Sorumluluğa Etki Eden Haller–Rücû) (Çözümü Verilmiştir) 
277
OLAY 145: (İdarenin Mâli Sorumluluğu–Sorumluluğa Etki Eden Haller) (Çözümü Verilmiştir) 
278
OLAY 146: (Memur Sendikaları–Tedavi İzni–İdarenin Mâli Sorumluluğu) (Çözümü Verilmiştir) 
279
OLAY 147: (Kamu Görevlileri–Sendikal Haklar– İdarenin Mâli Sorumluluğu) 
280
OLAY 148: (Belediye– İdarenin Mâli Sorumluluğu–İlliyet Bağı) 
281
OLAY 149: (Kamu Hizmeti–İdarenin Mâli Sorumluluğu–Sorumluluğa Etki Eden Haller) 
281
OLAY 150: (Hizmet Kusuru–Kusursuz Sorumluluk–Manevi Tazminat) 
281
Bölüm II
SINAV SORU ÖRNEKLERİ
I. VİZE/ARA SINAVLAR VE MAZERET SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ 
283
ÖRNEK 1 
283
ÖRNEK 2 
284
ÖRNEK 3 
285
ÖRNEK 4 
286
ÖRNEK 5 
288
ÖRNEK 6 
289
ÖRNEK 7 
290
ÖRNEK 8 
290
ÖRNEK 9 
291
ÖRNEK 10 
293
ÖRNEK 11 
294
ÖRNEK 12 (Vize– Mazeret Sınavı Soru Örneği) 
294
ÖRNEK 13 
295
ÖRNEK 14 (Çözümü Verilmiştir) 
296
ÖRNEK 15 (İmar Hukuku Dersi Ara Sınavı Soru Örneği) 
300
ÖRNEK 16 (Çözümü Verilmiştir) 
302
ÖRNEK 17 
307
ÖRNEK 18 (Çözümü Verilmiştir) 
308
ÖRNEK 19 
311
ÖRNEK 20 (Çözümü Verilmiştir) 
312
ÖRNEK 21 (Çözümü Verilmiştir) 
318
ÖRNEK 22 (Yaz Okulu) 
322
ÖRNEK 23 
323
ÖRNEK 24 
323
ÖRNEK 25 
324
ÖRNEK 26 
325
ÖRNEK 27 
325
ÖRNEK 28 (Çözümü Verilmiştir) 
327
ÖRNEK 29 (Çözümü Verilmiştir) 
333
II. FİNAL/DÖNEM SONU SINAVLARINDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ 
337
ÖRNEK 1 
337
ÖRNEK 2 
339
ÖRNEK 3 
340
ÖRNEK 4 
342
ÖRNEK 5 
344
ÖRNEK 6 
346
ÖRNEK 7 
347
ÖRNEK 8 
348
ÖRNEK 9 
349
ÖRNEK 10 
350
ÖRNEK 11 
351
ÖRNEK 12 (Çözümü Verilmiştir) 
353
ÖRNEK 13 (Çözümü Verilmiştir) 
360
ÖRNEK 14 
363
ÖRNEK 15 
364
ÖRNEK 16 
365
ÖRNEK 17 (Çözümü Verilmiştir) 
366
ÖRNEK 18 (Çözümü Verilmiştir) 
372
ÖRNEK 19 
377
ÖRNEK 20 (Çözümü Verilmiştir) 
379
ÖRNEK 21 (Çözümü Verilmiştir) 
384
ÖRNEK 22 
388
ÖRNEK 23 
389
ÖRNEK 24 
390
ÖRNEK 25 
391
ÖRNEK 26 (Çözümü Verilmiştir) 
394
III. METİN TİPİ SORU ÖRNEKLERİ 
400
IV. MESLEKİ SINAV SORU ÖRNEKLERİ (SORULMUŞ/ESİNLENİLMİŞ) 
403
V. LİSANSÜSTÜ SINAVLARDA SORULMUŞ SORU ÖRNEKLERİ 
471
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI 
483