İbraname "Borçtan Aklanma Belgesi"  (Uygulama ve Örneklerle)  Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

İbraname "Borçtan Aklanma Belgesi"

(Uygulama ve Örneklerle)

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
340
Barkod:
9786256338043
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
435,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma bilimsel bir çalışma değildir, Uygulamaya yönelik olarak, kıymetli okuyucularımıza pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İbraname, yani borçtan kurtulma belgesi çok önemlidir. İbra, 6100 sayılı TBK'nın 132. maddesinde düzenlenmiş olup, taraflar şekle bağlı olmaksızın düzenleyecekleri bir ibra sözleşmesi ile borcu tamamen veya kısmen ortadan kaldırabilirler.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
I. TEMEL BİLGİLER 
11
A. Genel İnceleme 
11
a. Taraf Ehliyeti 
12
b. Ayırtım Gücü (Temyiz Kudreti) 
12
B. İş Sözleşmesi – İbraname 
13
a. İbra Sözleşmesi 
15
b. İş İlişkisi Devam Ederken Düzenlenen İbra Sözleşmeleri
Geçersizdir. 
16
aa. Miktar İçeren İbra Sözleşmeleri 
20
bb. Miktar İçermeyen İbra Sözleşmeleri 
20
cc. Trafik Kazaları 
21
dd. Haksız Fiil 
22
dd. Gabin 
24
ee. Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmeleri 
24
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme 
24
2. İlgili Hukuk 
24
3. Değerlendirme 
25
ff– 9. Hukuk Dairesi 2022/9778 E., 2022/9954 K. 
30
C. Feragat 
34
a. Genel İnceleme 
34
b. 6100 Sayılı Hukuk Muhakeleleri Kanunu'nun 311. Maddesi 
34
c. Sulh 
34
d. Davadan Feragat Neticesinde Feragate Konu Teşkil Eden Hak
Tamamen Düşer ve Artık Bir Daha Dava Konusu Yapılamaz 
35
e. Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada
Davadan Feragat Edilebilir. 
36
D. Tebligat 
36
II. YÜKSEK MAHKEME KARARLARI 
39
İş Hukuku 
39
Boş İbraname ile İlgili İçtihatlar 
76
İcra – Ticaret – Kira – Aile – Kişiler Hukuku – Borç İlişkilerinde
İbraname (Konu Dizin Listeli) 
99
Haciz 
99
Nişanlanma 
100
Menfi Tespit 
103
Davacının Eli Ürünü Olduğunun Tespiti 
103
Vekil Avukata Ödeme 
105
Tarihsiz İbra 
106
Zorla Senet Alınması İddiası 
108
Trafik Kazası–I 
109
Trafik Kazası–II 
111
Trafik Kazası–III 
111
Teminat Bonosu 
113
Muvazaa 
113
Feragat 
116
İbranamenin İptali 
116
Temlik 
117
İbranamede Feragat Beyanı 
118
Trafik Tazminat 
119
İtirazın İptali 
120
İhraç Kararının İptali 
121
Zmms Ödemesi 
122
Ölümlü Trafik Kazası 
123
Arabulucu Tutanakları 
124
Kooperatif – İbra 
130
Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülme 
130
İcra Ödemesi 
132
Haksız Rekabet 
134
İtirazın İptali 
135
Antrepo Ücreti 
137
Trafik Poliçesi 
138
9
Kira Alacağı 
139
Tebligat 
140
Destekten Yoksun Kalma 
142
Manevi Tazminat 
143
Karşılıksız Çek 
144
Tasarrufun İptali 
145
Yaralamalı Trafik Kazası 
146
Ceza Mahkemesi Sonucu 
147
Ayıp – Konutta Değer Kaybı 
150
Temlik 
151
Hile İddiası 
152
Futbolcu Sözleşmesi 
153
Boşanma 
154
Boşanma Davasından Feragat 
155
Feragat ile İlgili Kararlar 
155
Geçersiz Feragat ile İlgili İçtihatlar 
170
Sulh ile İlgili İçtihatlar 
273
III. UYGULAMA – ÖRNEK SÖZLEŞMELER 
281
İbra Sözleşmesi 
281
İbraname (I) 
281
İbraname (II) 
282
İbraname (III) 
283
İbraname (IV) 
284
İbraname (V) 
285
İbraname (VI) 
286
İbraname (VII) 
287
İbraname ve Feragatname (I) 
288
İbraname ve Feragatname (II) 
289
Sulh Protokolü 
290
Sulh Sözleşmesi (I) 
292
Sulh Sözleşmesi (II) 
294
Sulh Sözleşmesi (III) 
295
Sulh Sözleşmesi (IV) 
296
Sulh ve Feragat Sözleşmesi 
298
Sulh ve İbra Sözleşmesi 
299
Dava Dosyası Haricen Ödeme – İbraname 
300
Feragat ve İbraname 
301
Davadan Feragat ve Uzlaşma Protokolü 
304
Feragat – Duruşma Zabtı 
307
Ödeme, Sulh, İbra ve Gizlilik Protokolü ile
Delil ve İspat Sözleşmesi 
308
İşveren Talebi Belgesi (İkale Talepli) 
313
İşci Çıkış Belgesi (İkale Talepli) 
314
Ödeme Beyan ve Bildirimi 
315
Sulh ve İbra Sözleşmesi–I 
316
Sulh ve İbra Protokolü–II 
318
İşçi Alacakları Davası Sonucu – İbraname 
320
İşçi Tarafından İddia Edilen Yasal Hakların Ödenmemesi
Nedeniyle Açılan Davalarla İlgili Tutanak 
321
IV. MEVZUAT 
323
4721 sy. Türk Medenî Kanunu 
323
6098 sy. Türk Borçlar Kanunu 
327
KAYNAKÇA 
339