Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:7 
Rechtsbrücke Aralık 2014 Prof. Dr. Yener Ünver

Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:7 Rechtsbrücke

Aralık 2014

1. Baskı, 
Aralık 2014
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
350
Barkod:
2146974114126
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
48,50
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yayın organı Hukuk Köprüsü/Rechtsbrücke dergisinin bu 7. sayısı hukukçu okurlarına çok sayıda oldukça güncel ve içeriği zengin makale ve kısa yazılar sunmaktadır.
Bu sayı, Türkiye açısından siyasal rejiminin güncel sorunları, Müslüman kız öğrencilerin Almanya'da karma yüzme derslerinden muafiyet talebi, İnsan ticareti suçu, çocuk pornografisi, Türk yabancılar ve uluslararası koruma kanunu, Erkek çocukların sünneti, bilgi toplumu ve yayıncılık, taşınmaz satımı sözleşmelerinde erteleme, tek satıcılık sözleşmeleri, banka teminat mektupları ve kontrgaranti sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri ve kefalet, genel kredi sözleşmeleri, kambiyo senetlerinde aval, bonolarda ibraz yükümlülüğü, sahipsiz eserlerin kullanım şekli ve sporda doping sorunu hakkındaki çalışmaları içermektedir.
(Önsözden)
Ürün Konu Başlıkları
.
Türkiye Siyasal Rejimi'nin Genel Esasları ve Güncel Değerlendirmeler, Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU – Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
.
Müslüman Kız Öğrencinin Karma Yüzme Eğitimi Dersinden Muaf Kılınma Talebine İlişkin Federal İdare Mahkemesi'nin 11.9.2013 Tarihli Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
.
Başarısız Bir Disiplin Mahkemesi Tarafından Kararın Yayınlanmasına Karşı Anayasa Şikâyeti, (Çev.: Arş. Gör. Hande ÖZCAN)
.
Alman Ceza Hukukunda İnsan Ticareti Suçuna İlişkin Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Jan C. JOERDEN – Sebastian WROBEL – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
İnternette Çocuk Pornografisi, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN)
.
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Genel Bir Bakış, Esen MERAY TÜMER
.
Köln İlk Derece Mahkemesi Hükmü (7.5.2012 151 – Ns 169–11), (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN)
.
Yayıncı Kim? Federal Yüksek Mahkeme'nin Bölgesel Sözleşme Kararı'na İlişkin Bir İnceleme, Prof. Dr. Karl RIESENHUBER (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Taşınmaz Satım Sözleşmesinde Erteleme Anlaşmasının Şekil Zorunluluğu, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Bir Bankanın Somut Genel Kredi Sözleşmesinde Teminat Mektupları ve Akreditiflerle İlgili Bazı Hükümlerin İncelenmesi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Banka Genel Kredi Sözleşmelerine İlişkin Kefaletle İlgili Bir Yargıtay Kararı Eleştirisi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Tek Satıcılık Sözleşmesinin Feshi Halinde Özellikle Reklam Giderlerinin Üreticiden Talep Edilmesi ve Bir Yargıtay Kararı, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Banka Teminat Mektupları ve Kontrgaranti Sözleşmeleri, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Bir Bankanın Somut Genel Kredi Sözleşmesinde Teminat Mektupları ve Akreditiflerle İlgili Bazı Hükümlerin İncelenmesi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Kambiyo Senetlerinde Aval ve İki Yargıtay Kararı Eleştirisi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Bonolarda İbraz Mükellefiyeti ve Bir Yargıtay Kararı, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Sahipsiz Eserlerin İzin Verilen Belirli Kullanım Şekillerine Dair 25 Ekim 2012 Tarihli 2012–28–AB Sayılı Direktifi, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Türk Spor Hukukunda Doping, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU