Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:5  Rechtsbrücke Prof. Dr. Yener Ünver

Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:5 Rechtsbrücke

1. Baskı, 
Aralık 2013
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
374
Barkod:
2146974113129
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
50,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
İçerdiği ilginç konular, bilimsel eserler ve yargı kararlarıyla Hukuk Köprüsü Dergisi, 5. sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Bu sayıda, yine Almanya ve Türkiye'den önemli hukukçuların bilimsel çalışmaları ile güncel konulara ilişkin yargı kararlarının çeviri veya değerlendirmeleri yer almaktadır. Önceki sayılarda daha az yer verilen özel hukuka ilişkin çalışmaların bu sayıda dengeli biçimde arttığı görülecektir. Çalışma konuları, konut dokunulmazlığını ihlal, hukuksak koruma sigortası, organ bağışı ve organ ticareti, tüketici hakları, miras sorunları, resmi makam izinlerinin ceza hukukundaki yeri, hasta hakları, spor politikası, tek satıcı sözleşmeleri, aciz vesikası, vergi kaçakçılığı ve rezervasyon anlaşmaları gibi konular ile bu alanlara yakın diğer önemli, güncel ve yeni tarihli yayınlara yer verilmiştir.
Çalışmada mümkün olduğunca her iki ülkenin hukukunun canlı biçimde yaşayan, güncel sorunları hakkında doyurucu bilgiler verilmiş ve çalışmanın en sonunda işbu yayının sahibi Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenleyicileri arasında yer aldığı Almanya, Japonya, Polonya ve Türkiye'nin önemli hukukçularınca düzenlenen uluslararası bir hukuk sempozyumunun sunumları hakkında özet bilgilere yer verilmiştir.
(Önsözden)
Ürün Konu Başlıkları
.
Bir Haksızlık Unsuru Olarak Resmi Makam İzni ve Bunun Alman Ceza Kanunu § 34 Karşısında Dolaylı "Bariyer Etkisi", Dr. iur. Mustafa Temmuz OĞLAKCIOĞLU
.
Ceza Hukuku Perspektifinden Hareketle "Polemik" Olgusu, Prof. Dr. Hans KUDLICH
.
Rus ve Alman Ceza Kanunlarında Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu: Hukuksal Değer, Prof. Dr. Anna V. SEREBNNIKOVA
.
"Lütfen Uygun Şekilde Yeniden Düzenleyiniz" – Alman Ceza Hukukunda Sorunlu Bir Nitelikli Hal Olarak Hırsızlık Suçunda Failin Tehlikeli Bir Eşyayı Yanında Bulundurması, Dr. iur. Mustafa Temmuz OĞLAKCIOĞLU
.
Tek Satıcının Sözleşmesel Hakkı ve Bu Hakkın Üçüncü Şahıslar Tarafından İhlali, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Türk–Alman Miras Problemleri ve 1929 Tarihli Tereke Antlaşması, Dr. Christian F. MAJER
.
Yeni Avrupa Birliği Tüketici Hakları Direktifi – 2011–83–AB (Arka Planı, İçeriği, Değerlendirmesi), Yard. Doç. Dr. disc. Pol. Dr. jur. Arndt KÜNNECKE
.
Tacir, Müteşebbis, Tüketici – Ne Zaman Alman Medeni Kanunu, Ne Zaman Alman Ticaret Kanunu, Ne Zaman Tüketici Hukuku Uygulanır?, Prof. Dr. Christian WOLF – Öğr. Gör. Moritz von BISMARCK
.
Simsarın Rezervasyon Anlaşması – quo vadis?, Dr. Markus WÜRDINGER
.
Bazı Bankalar ve Vergi Kaçakları – Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Borç Ödemeden Aciz Vesikası ve Bazı Bankalar, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Türkiye'de Hukuksal Koruma Sigortası: Avukatlık Kanunu Dikkate Alınarak Yapılan Bir İnceleme, Dr. Kadri A. BAHŞİ
.
Hastaların Hakları – Şeffaf, Güvenilir ve Uyumlu, Dr. Larissa THOLE – Michael SCHANZ
.
Almanya'da "Organ Bağışı Skandalı" – veya "Bağışlanan Bir Organın Dağıtımı Listesinde Manipülasyon Yapılması Suretiyle Bir Organ Nakli Tıp Mensubu'nun Cezalandırılabilirliği", Araş. Gör. Helena BEBERT
.
Ülke Çapında Spor Plan ve Politikası Nasıl Olmalıdır?, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Spor Hukuku ile İlgili Bazı Düşünceler, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
.
Sempozyum Raporu, Yrd. Doç. Dr. Dr. Altan HEPER