Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:4  Rechtsbrücke Prof. Dr. Yener Ünver

Hukuk Köprüsü Dergisi Sayı:4 Rechtsbrücke

1. Baskı, 
Temmuz 2013
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
348
Barkod:
2146974113068
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
47,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Yepyeni içeriğiyle RB ‘nin 4. sayısı takdirlerinize sunulmaktadır. Bu sayıda, yine Türk ve Alman hukukunda güncel ve aynı zamanda önemli konular ele alınmış olup derginin çizgisi gereği tüm yazılar Türkçe ve Almanca olarak sunulmaktadır. Bu sayıdaki yenilikler, yazıların hukuk branşlarına göre gruplandırılması ve ilerideki sayılarda yapılacağı gibi güncel konularda Türk ve Alman hukukunda yeni tarihli yargı ve mevzuat aktarımı olmuştur.
Bu sayıda, Prof. Dr. Eric Hilgendorf insan onuru kavramını; Ar. Gör. Ahmet Mert Duygun Alman Anayasa Mahkemesi'nin "NSU" davasına ilişkin Türk medyasının akredite edilmesi hakkındaki kararını; Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver Türk Ceza Kanunu'nda evrakta sahtecilik suçlarını; Dr. Stefan Seiterle tıp ceza hukukunda varsayılan rıza ve bundan vazgeçmeyi; Prof. Dr. Frauke Brausius-Gersdorf Alman hukukunda evlilik veya hayat ortaklığının eşitliği; Doç. Dr. Mehmet Altunkaya Türk Borçlar Kanunu'na göre sözleşmenin kuruluşu ve şeklini; Prof. Dr. Michael Jaensch Alman hukukunda tali ifadan kaçınılma halinde tazminatı; Prof. Dr. Dirk Looschelders ve Ar. Gör. Mark Makowsky borç ilişkisinin nisbiliği ve üçüncü kişilerin hukuki durumunu; Öğretim Görevlisi Florian Loyal işlem temelinin çökmesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesini, Prof. Dr. Tankut Centel metal sanayii örneğinde Türk hukukunda işçinin temsilini; Kıvılcım Bilgen Alman hukukunda bazı değişiklikler ve kanun tasarılarını ve nihayet Yard. Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez ise, Alman Toplantılar ve Yürüyüşler Hakkında Kanun'unu incelemiştir. Bu sayıda, Kıvılcım Bilgen'in yazısında ele alınması nedeniyle, Alman hukukundaki gelişmelere ve buna paralel Türk hukukundaki yasal değişikliklere önsözde ayrıca yer verilmemektedir.
(Önsözden)
Ürün Konu Başlıkları
.
İstismar Edilen İnsan Onuru, Prof. Dr. Eric HILGENDORF
.
Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin "NSU" Davasında Türk Medyasının Akredite Edilmesine İlişkin İhtiyati Tedbir Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
.
TCK'daki Evrakta Sahtecilik Suçları, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Ceza Hukukunda Hastanın Tıbbi Müdahaleden (Varsayılan) Kaçınması – Her Sorun Çözüldü mü?, Dr. Stefan SEITERLE
.
Evlilik ve Hayat Ortaklığının Eşitliği, Prof. Dr. Frauke Brosius–GERSDORF
.
Türk Borçlar Kanunu'nun Sözleşmenin Kuruluşu ve Şekline İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
.
Alman Hukukunda Tali İfadan Kaçınılması Halinde Tazminat, Prof. Dr. Michael JAENSCH
.
Borç İlişkisinin Nispiliği ve Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Dirk LOOSCHELDERS – Arş. Gör. Mark MAKOWSKY
.
İşlem Temelinin Çökmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi, Öğr. Gör. Dr. Florian LOYAL
.
Türk Hukukunda İşçilerin Temsili – Örnek: Metal Sanayii, Prof. Dr. Tankut CENTEL
.
Alman Hukukunda Bazı Değişiklikler ve Kanun Tasarıları, Kıvılcım BİLGEN
.
(Alman) Toplantılar ve Yürüyüşler Hakkında Kanun (Toplantı Kanunu – TK), (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ)
.
Straftaten der Urkundenfälschung im türkischen StGB, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
.
Die (mutmaßliche) Behandlungsverweigerung des Patienten im Strafrecht – Alle Probleme gelöst?, Dr. Stefan SEITERLE
.
Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaft, Prof. Dr. Frauke Brosius–GERSDORF, LL. M.
.
Die Bewertung der Bestimmungen des türkischen Obligationengesetzbuches, die den Abschluss und die Form des Vertrages betreffen, Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
.
Schadensersatz bei Verweigerung der Nacherfüllung im deutschen Recht, Prof. Dr. Michael JAENSCH
.
Relativität des Schuldverhältnisses und Rechtsstellung Dritter, Prof. Dr. Dirk LOOSCHELDERS – Wiss. Ass. Mark MAKOWSKY
.
Vertragsaufhebung wegen Störung der Geschäftsgrundlage, Akad. Rat. Dr. Florian LOYAL
.
Vertretung von Arbeitnehmern Nach Dem türkischen Recht, Dargestellt am Beispiel Der Metallindustrie, Prof. Dr. Tankut CENTEL
.
Die Gesetzesentwürfe und Entscheidungen in Deutschland, Kıvılcım BİLGEN
.
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz – VersammlG), Üb.: Hilf. Doz. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ
Yorumlar