Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi Global ve Yerel Yaklaşım Öğr. Üyesi Erdoğan Koç  - Kitap

Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi

Global ve Yerel Yaklaşım

4. Baskı, 
Ekim 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
456
Barkod:
9789750273056
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Prof. Dr. Erdoğan Koç 20 yılı aşkın bir süredir üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde hizmet pazarlaması ve yönetimi alanında dersler vermektedir. Yüksek cirolu markaların ürün yöneticiliği deneyimi de bulunan yazar 15 yılı aşkın bir süredir ulusal ve uluslararası şirketlere eğitimler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır. Etki değeri yüksek ve saygın uluslararası dergilerde pek çok bilimsel çalışması bulunan yazar aynı zamanda pek çok saygın uluslararası bilimsel dergide editörler kurulu üyeliği ve hakemlik görevlerini de yürütmektedir. Kitap bu deneyimlerin ışığında, Türkiye'de ve dünyada ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri ve ihtiyaçlardaki değişimleri göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Kitapta hizmet pazarlaması stratejleri 1500'den fazla araştırma sonucu ve 1000 civarında ilginç örnekle desteklenerek, uygulama esaslı bir yaklaşımla anlatılmaktadır. Ayrıca, kitabı derslerinde kullanan akademisyenlere özel sunuları da yayınevinden isteyebilirsiniz.
İşletmenin temel amacı müşteri yaratmak ve müşterileri tutmak olduğu için bir isletmenin iki (ve sadece iki) temel fonksiyonu vardır: pazarlama ve inovasyon (yenilikçilik). Pazarlama ve inovasyon (yenilikçilik) sonuç üretir. Diğer fonksiyonların hepsi maliyet üretir." (Peter Drucker)
Hizmet sektörünün milli gelir içindeki payı ülkemizde % 65, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkede % 70- 80'ler seviyesindedir. Günümüzde hizmet işletmeleri müşteri sofistikasyonunun derinleştiği ve marka kalabalıklığının arttığı pazarlarda rekabet etmek durumundadırlar. Bu rekabet ortamında hizmet pazarlaması ve yönetimini derinlemesine anlamak ve gerekli yenilikleri pazarlama stratejileri ile hayata geçirmek hizmet işletmelerinin rekabet gücü geliştirmesini etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.
Araştırma sonuçları göstermektedir ki müşteri memnuniyetindeki %1'lik bir artış yatırım üzerindeki getirinin yaklaşık olarak %12 artmasına neden olmaktadır. Müşteri tatminindeki %1'lik bir artış ise müşteri sadakat oranını %10 artmasına neden olabilmektedir. Araştırmalara göre yeni müşteri kazanmak eskileri muhafaza etmekten 5 kat daha maliyetlidir ve mevcut müşterilerin elde tutulma oranındaki %5'lik bir artış kârın %25 ila %125 artmasına neden olmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hizmetlere ve Hizmet Pazarlamasına Giriş
.
Hizmet Sektörünün Gelişimine Etki Eden Faktörler
.
Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Hizmet Pazarlamasının Temel Farklılıkları
.
Hizmet Pazarlaması Bileşenleri
.
Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Yönetimi
.
Hizmetlerin Fiyatlandırılması
.
Hizmetlerde Dağıtım
.
Hizmetlerde Pazarlama İletişimi–Tutundurma
.
Hizmet Kalitesi
.
Hizmet Hatası ve Telafisi
.
Hizmetlerde Fiziksel Kanıtlar
.
Hizmetlerde Kapasite Yönetimi
.
Hizmetlerde Süreç
Kitabın İçindekileri
Önsöz ve Teşekkür 
5
Şekiller Listesi 
13
Tablolar Listesi 
14
Anekdotlar Listesi 
17
BÖLÜM 1:
HİZMETLERE VE HİZMET PAZARLAMASINA GİRİŞ
Hizmet Kavramı 
23
Hizmetlerin Gelişimi 
30
Hizmet Sektörünün Gelişimine Etki Eden Faktörler 
34
Hizmetler ve Rekabet 
45
Hizmetlerde Rekabet Stratejileri 
46
Maliyet Liderliği 
47
Düşük Maliyetli Müşterileri Aramak 
47
Kişiselleştirilmiş Bir Hizmeti Standartlaştırmak veya Standart Bir Hizmeti Kişiselleştirmek 
47
Hizmet Sunumunda İnsan Faktörünün Rolünü Azaltmak 
47
Farklılaştırma 
48
Odaklanma 
48
Hizmet Sektörü Hileleri 
49
Değerlendirme Soruları 
50
BÖLÜM 2:
HİZMETLERİN ÖZELLİKLERİ VE HİZMET PAZARLAMASININ
TEMEL FARKLILIKLARI
Hizmetlerin Özellikleri 
53
Hizmetlerin Soyutluk (Intangibility) Özelliği 
53
Hizmetlerde Risk Kavramı 
62
Hizmetlerde Risk Algılamasını Azaltmada Kontrol Teorisi 
63
Hizmetlerde Soyutluğun Etkisini Azaltmada Kullanılabilecek Stratejiler 
70
Hizmetlerin Ayrılmazlık (Inseparability) Özelliği 
72
Hizmetlerde Ayrılmazlığın Etkisini Azaltmada Kullanılabilecek Stratejiler 
74
Hizmetlerin Heterojenlik (Heterogeneity) Özelliği 
75
Hizmetlerde Heterojenliğin Etkisini Azaltmada Kullanılabilecek Stratejiler 
76
Hizmetlerin Bozulabilirlik / Dayanıksızlık (Perishability) Özelliği 
80
Hizmetlerde Bozulabilirliğin Etkisini Azaltmada Kullanılabilecek Stratejiler 
81
Hizmet Sektörü Hileleri 
84
Değerlendirme Soruları 
84
Uygulama 
85
Kontrol Ölçekleri 
85
BÖLÜM 3:
HİZMET PAZARLAMASI BİLEŞENLERİ VE HİZMET ÜRÜNÜ
Hizmet Pazarlaması Bileşenleri 
91
Hizmet Ürünü 
93
Hizmet Ürününün Seviyeleri 
95
Birinci Seviye – Çekirdek Hizmet – Temel Hizmet Paketi 
99
İkinci Seviye – Genişletilmiş Hizmet 
100
Müşterinin Hizmet Üretimine Katılımı 
102
Müşterinin Rolünün Büyüklüğü, Rolün Sınırları ve Katılım 
109
Müşterinin Kabiliyet Derecesi 
110
Müşterinin Katılıma İstekli Olması 
110
Üçüncü Seviye – Pazarlama İletişimi 
111
Hizmet Tasarımı, Hizmet Oluşturma ve Hizmet Geliştirme 
111
Hizmet Tasarımında Ayrıntılı Hizmet Planı (Service Blueprint) 
113
Müşteri Davranışları (Customer Actions) 
116
Sahne Önü Personel (Front Office/On Stage) Davranışları 
116
Sahne Arkası Personel (Back Office/Back Stage) Davranışları 
117
Destek Prosedürleri (Support Pocedures) 
117
Dış Etkileşim/İletişim Sınır Çizgisi (Line of Exterior Interaction) 
117
Görünürlük Sınır Çizgisi (Line of Visibility) 
118
İç Etkileşim Sınır Çizgisi (Line of Interior Interaction) 
118
Hizmet Tasarımında Stratejiler 
121
Hizmet Stratejilerini Etkileyen Faktörler 
126
Yeni Hizmet Geliştirme Nedenleri 
128
Hizmetlerin Konumlandırılması 
130
Hizmet Sektörü Hileleri 
134
Değerlendirme Soruları 
134
BÖLÜM 4:
HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI
Hizmetlerde Fiyatlandırma 
137
Fiyatlandırma Yöntemleri 
144
Maliyet Temelli Fiyatlandırma 
145
Rekabet Temelli Fiyatlandırma 
147
Talep Temelli Fiyatlandırma 
147
Müşteriler için Parasal Olmayan Maliyetler 
148
Zaman Maliyetleri 
148
Arama / Araştırma Maliyetleri 
149
Ruhsal / Psikolojik Maliyetler 
149
Fiyat Hassasiyeti Kavramı ve Fiyat Hassasiyetini Etkileyen Faktörler 
150
Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler ve Fiyatlandırma Amaçları 
153
Değer ve Fiyat 
154
Uygulama 
165
Hizmet Sektörü Hileleri 
166
Değerlendirme Soruları 
166
BÖLÜM 5:
HİZMETLERDE DAĞITIM
Hizmetlerde Dağıtım 
169
Hizmetlerde Dağıtım Türleri 
176
Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi 
189
Dağıtım Kanalında Inovasyon ve Teknoloji Kullanımı 
190
Hizmet Sektörü Hileleri 
192
Değerlendirme Soruları 
192
BÖLÜM 6:
HİZMETLERDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ / TUTUNDURMA
Pazarlama İletişimi 
195
İletişim Süreci 
197
Pazarlama İletişimi ve Ürünün/Hizmetin Benimsenmesi 
199
Pazarlama İletişiminde Karar Alma Kontrol Listesi 
200
Pazarlama İletişiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 
204
Kaynak ile İlgili Değişkenler 
205
Mesaj ile İlgili Değişkenler 
206
Alıcı ile İlgili Değişkenler 
206
Mecra ile İlgili Değişkenler 
207
Kurumsal İmaj 
207
Hizmetlerin Pazarlama İletişimi Süreci 
208
Hizmetlerde Planlı ve Planlı Olmayan Mesajlar 
209
1. Planlı Mesajlar 
209
2. Ürün Mesajları 
214
3. Hizmet Mesajları 
215
4. Planlı Olmayan Mesajlar 
217
Hizmetlerin Soyutluk Özelliği ve Pazarlama İletişimi 
225
Cisimsiz Olma (incorporeal existence) 
225
Soyut Olma – Mücerretlik, (abstracness) 
226
Belirli Olmama – Genel Olma (generality versus specificity) 
227
Araştırılamaz Olması (nonsearchability) 
227
Zihinsel Olarak Kavranamaması (mental inpalpability) 
227
Soyutluk Kavramının Sonuçları ile İlgili İletişim Stratejileri 
228
Cisimsiz Olma (incorporeal existence) 
228
Soyut Olma – Mücerretlik (abstracness) 
229
Belirli Olmama–Genel Olma (generality versus specificity) 
229
Araştırılamaz Olması (nonsearchability) 
230
Zihinsel Olarak Kavranamaması (mental inpalpability) 
230
Hizmetlerin Pazarlama İletişimlerinde Yaşanan Zorluklar 
231
Müşteri Beklentilerinin ve Hizmet Vaatlerinin Yönetimi 
231
Müşterinin Eğitimi 
232
İç İletişimin Yönetilmesi 
233
Hizmet Sektörü Hileleri 
234
Değerlendirme Soruları 
234
BÖLÜM 7:
HİZMET KALİTESİ
Kalite Kavramı ve Hizmet Kalitesi 
237
Hizmet Kalitesinin Önemi 
240
Hizmet Kalitesi Kavramına Giriş 
243
Beklenen Kalite ve Algılanan Kalite 
252
Hizmet Kalitesi Modelleri 
253
SERVQUAL Hizmet Kalitesi Modeli 
253
Fark / Boşluk (gap) Modeli 
260
SERVPERF Hizmet Kalitesi Modeli 
268
Covey’nin Güven Modeli 
270
Hizmet Sektörü Hileleri 
272
Değerlendirme Soruları 
272
BÖLÜM 8:
HİZMET HATASI VE TELAFİSİ
Hizmet Hatası ve Telafisinin Önemi 
276
Hizmet Hatası ve Atfetme 
280
Temel Hizmet Hatası Türleri 
282
Müşterilerin Hizmet Hatalarına Tepkileri 
284
Müşterilerin Başka Hizmet İşletmelerine Gitmelerinin Nedenleri 
285
Hizmet Hatası ve Müşteri Şikâyetleri 
287
Müşterilerin Şikâyet Etme Güdüleri 
291
1. Zararını Karşılamak veya Tazminat Kazanmak 
291
2. Öfkelerini Dindirmek 
291
3. Hizmetin Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak 
292
4. Başka Müşterilerin Zarar Görmesini Önlemek 
292
Hizmet Hatası ile Karşılaşan Müşterilerin Hizmet Almaya Devam Etmesi 
293
Şikâyet Etmeyi Etkileyen Faktörler 
297
Hizmet Hatalarının Belirlenmesi 
300
Hizmet Telafisi (Service Recovery) 
301
Hizmet Telafisi Paradoksu (Service Recovery Paradox) 
306
Hizmet Telafisi Çabalarında Yetkilendirme ve Hızın Önemi 
308
Hizmet Telafisi ve Adalet Teorisi (Justice Theory) 
314
Hizmet Telafisi Çabaları ve Kültürün Etkisi 
318
Hizmet Sektörü Hileleri 
320
Değerlendirme Soruları 
320
BÖLÜM 9:
FİZİKSEL KANITLAR
Fiziksel Kanıtlar / Unsurlar 
323
Çeşitli Hizmetlerde Diğer Müşterilerin Negatif Etkileri 
327
Hizmet Atmosferi 
331
Fiziksel Kanıtlarda Tasarım ve Estetik 
337
Hizmetin Fiziksel Çevresi 
340
Fiziksel Çevreyi Algılama ve Beş Duyu 
343
Görme Duyusu (Seeing) 
343
Koku Alma Duyusu (Smelling) 
352
Tat Alma Duyusu (Tasting) 
356
İşitme Duyusu (Hearing) 
358
Dokunma Duyusu, (Touching) 
361
Hizmet Sektörü Hileleri 
362
Değerlendirme Soruları 
362
BÖLÜM 10:
HİZMETLERDE KAPASİTE YÖNETİMİ
Kapasite Kavramı ve Kapsamı 
365
Hizmetlerde Talebin Esnekliği – Mevsimsellik 
368
Talepteki Dalgalanmalarının Temel Nedenleri 
369
Kapasite Yönetimi 
370
Kapasite Yönetiminde Talep Stratejileri 
371
Kapasite Yönetiminde Arz Stratejileri 
375
Kapasite Yönetiminde Gelir / Verim Yönetimi (Yield Management) Uygulaması 
379
Hizmet Sektörü Hileleri 
380
Değerlendirme Soruları 
381
BÖLÜM 11:
HİZMETLERDE SÜREÇ YÖNETİMİ
Süreç Kavramı 
385
Süreçlerin Tasarımı 
390
İş Akış Diyagramları 
392
Gantt Şemaları 
393
Kritik Yol / Patika Analizi 
394
Süreçler ve Bekleme Süresi 
394
Bekleme Süresinin Algılanması, Duygusal Reaksiyonlar ve Hizmet Değerlendirmeleri 
400
Hizmet Sektörü Hileleri 
410
Değerlendirme Soruları 
410
Kaynakça 
411
Kavram Dizini 
451
Yazar Hakkında 
456