Hınç Adaleti ve Affetme Rabia Sağlam  - Kitap

Hınç Adaleti ve Affetme

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
227
Barkod:
9786254327803
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Hınç adaleti, mağdur psikolojisini, nesnel ölçütler ve tarihi koşullarla örülü özgün bir bağlama yerleştiriyor: Kişisel öfke ve nefret duygusu veya öç alma dürtüsü, yapısal sorunlar ve kurumsal aksaklıklarla bağlantısı temelinde adaletin konusudur. Psikolojik bir olgunun adalet meselesine dönüşmesini haklı kılan, hukukun yozlaşması ve sosyoekonomik eşitsizliktir. Canı yanmış bir mağdurun, duygu ve düşüncelerine hak vermek, sağduyunun ortak paydasıdır. Hakka saygılı bir hukuk düzeni ve hak görgüsü olan bir ahlakilik bilinci, kimseyi adalet duygusuna sadakatinden ötürü suçlamaz. Ne var ki hınç adaleti, kolektif duygudaşlığın ötesine geçiyor; duyguların eyleme dökülmesinin ahlaken mazur görülebilme imkanını tartışıyor. Tedavülden kalkmış romantik bir önermenin peşine takılması da cabası: Adil olmayan bir hukuk sisteminde, öfkenin, nefretin ve intikamın çekim gücüne kapılan mağdurların bireysel adalet edimleri makul ve meşrudur. Mağdurun faili hınçla cezalandırma hakkından vazgeçmesi anlamına gelen 'cezalandırıcı affetme' de aynı önermeden hareket etmektedir; kayıtsız şartsız af dilemeyen faili ne mağdur ne hukuk affetmelidir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hınç
.
Hınç Psikolojisi
.
Hınç ve Adalet
.
Michael Kohlhaas ve Hınç Adaleti
.
Affetme
.
Affetmenin Dünü ve Bugünü
.
Ahlaki ve Hukuki Affetme
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
Hınç 
I. HINÇ PSİKOLOJİSİ 
1. Resentment ve Ressentiment 
2. Hıncın Psiko–Tarihi Soykütüğü 
3. Hıncın Psikolojik Analizi 
4. Alelade ve Kronik Hınç Psikolojisi 
II. HINÇ VE ADALET 
1. Nietzsche'de Ceza Adaleti 
2. Adalet Duygusu ve Hınç 
3. Hukukun Cezalandırıcı Adaleti 
4. Cezalandırmanın Haklı Gerekçesi Nedir? 
5. Yozlaşmış Hukuk Düzeni 
III. MİCHAEL KOHLHAAS VE HINÇ ADALETİ 
1. Hınç Süreci ya da Hukuki Adaletsizlik 
2. Ara Başlık: Hukuki Problem 
3. Hukuki Adalet Arayışından Hınç Adaletine 
4. Extra Legem Hınç Adaleti ve Şiddet 
5. Kohlhaas'ın Hıncının Ahlakiliği 
Affetme 
I. AFFETMENİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 
1. Hıncın Alternatifi Olarak Affetme 
2. Affetmeyen İyi Niyetli Hınç 
3. Affetmeyen Kötü Niyetli Hınç 
4. Antik Dünyada İntikamın Hizaya Gelişi 
5. Talmud'un Af Buyurması 
II. AHLAKİ VE HUKUKİ AFFETME 
1. Affetme, Bağışlama, Af Dileme 
2. Koşulsuz ve Koşullu Affetme 
3. Affetmenin Tekil Hali: Ahlaki Affetme 
4. Affetmenin Çoğul Hali: Hukuki–Politik Af 
5. Neden ve Nasıl Affedelim? 
6. Kayıtsız Şartsız Af Dileme 
SONUÇ