Herkes İçin Etkili İletişim Stratejileri Kemal Çağlar  - Kitap
Herkes İçin

Etkili İletişim Stratejileri

8. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
160
Barkod:
9786052648001
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
180,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta, iletişim halinde insanların kullanabilecekleri etkili stratejilerin yanında birtakım önemli pratik bilgilere de yer verilmiştir.
Bundan böyle sizin de etkili iletişimi kullanmanızın zamanı gelmiştir. Böylece başkalarını yalnız sözlerinizle değil, beden dilinizle de etkileyebileceksiniz. Karşımızdaki kişinin beden dilini anlamlandırmanın yanında söylenenlerden değil, söylenmek istenenlerden en kısa zamanda haberiniz olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İletişim Nedir ve Günlük Hayatımızdaki Rolü
.
Beden Dili İle Çözümleme Yolları
.
Aile ve İnsan İlişkileri
.
Empati
.
Dilimizin İletişim Üzerindeki Etkileri
.
Beden Dilimizin İfade Ettikleri
.
Beden Dilini Geliştirmenin Yolları
.
Eğitimde Beden Dilinin Önemi
.
Güzel Söz Söyleme Sanatı Hitabet
.
Hitabetin İlkeleri
.
Hitabette Sözlerin Önemi
.
Etkili Dinlemenin Püf Noktaları
.
Dramanın Önemi ve Drama Yöntemleri
.
İletişime Dair Büyük Sözler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
BİRİNCİ BÖLÜM
İLETİŞİM NEDİR ve GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ ROLÜ
İletişim Nedir? 
15
İletişim Türleri 
17
Etkili İletişim Nedir? 
18
İletişim Kavramları 
19
Gösterge Nedir? 
20
Sözlü İletişim 
22
Sözsüz İletişim 
23
Yüz İfadeleri 
24
Jestler 
24
Baş Hareketleri 
25
Bedensel Temas 
26
Giyim Kuşam 
27
Yazılı İletişim 
28
Beden Dili Neden Önemlidir? 
30
Beden Dilimiz ve Diğer Öğeler 
30
Aile Yaşamında Beden Dili 
33
İş Hayatımızda Beden Dili 
35
İKİNCİ BÖLÜM
BEDEN DİLİ İLE ÇÖZÜMLEME YOLLARI
Bedenimizin Yöneticisi Başımız 
39
Gözlerin İfadesi 
41
Dudaklarımız Neyi İfade Eder 
41
Ellerimizin Büyülü Gücü 
43
Parmaklarımızın Anlamları 
44
Bedenimizi Taşıyan Ayaklarımız 
44
Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker 
45
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AİLE VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Aile ve İnsan İlişkileri 
47
İşlevsel olmayan aile ilişkileri 
49
Ötelenen ve paylaşılmayan sorumluluklar 
50
Ailede Eşler Arası İletişim 
51
İşlevsel olmayan ailelerdeki çocuk ve gençlerin durumu 
51
İşte size yardımcı olabilecek belli başlı ipuçları 
53
Değişim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
54
Ailede İletişim Sorunları, Neden ve Çözüm Yolları 
55
Mutlu Olmaya Mahkûmsunuz! 
55
Geçimsizlik Sebeplerinizi Belirleyin 
56
En Büyük Yanılgıdan Kurtulun 
56
Önce Hatayı Kendinizde Arayın 
57
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EMPATİ
Empati Ile Ilgili Söylenmiş Güzel Sözler 
60
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİLİMİZİN İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Kişi İletişim ve Dil 
65
İletişimde Dilin İşlevleri 
67
Göndergesel İşlev 
67
Heyacana Bağlı İşlev 
67
Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi 
68
Kanalı Kontrol İşlevi 
68
Dil Ötesi (Üst Dil) İşlevi 
69
Sanatsal İşlev 
69
Dilin Kültür İle İlişkisi 
70
ALTINCI BÖLÜM
BEDEN DİLİMİZİN İFADE ETTİKLERİ
Kucaklaşmak ve Sırtı Sıvazlamak 
73
İnsanların Kucaklaşmalarının Sebep ve Sonuçları 
75
YEDİNCİ BÖLÜM
BEDEN DİLİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI
Kişiler İsterse Anlaşmak Kolaydır 
77
Dil Yalan Söyler Ama Beden Dili Asla 
79
SEKİZİNCİ BÖLÜM
EĞİTİMDE BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ
Öğretmenlerimiz Sınıfta Beden Dilini Nasıl Kullanmalıdırlar 
84
Öğrencilerin Beden Diline Tepkileri 
85
Öğrencinin Başarısına Beden Dilinin Katkıları 
86
DOKUZUNCU BÖLÜM
GÜZEL SÖZ SÖYLEME SANATI HİTABET
Hitabet Nedir? 
89
Hitabetin Özellikleri Nelerdir? 
90
İyi Bir Konuşmada Altın Noktalar 
91
Topluluk Önünde Etkili Konuşma Nasıl Yapılmalıdır 
91
ONUNCU BÖLÜM
HİTABETİN İLKELERİ
Konuşma Yapmadan Önce Neler Yapılmalıdır 
95
a. Yüz Yüze Konuşma 
95
b. Her Şey Konuşma Tarzında Başlar 
96
1) Sözlü İletişim 
96
Konuşma Hızı (Oran / Ritim) 
97
Ses Seviyesi / Gürültü 
97
Vurgu / Ayar 
98
Durak / Nefes Kontrolü 
98
Telaffuz ve Türkçe 
99
Uzunluk / Zamanlama 
99
2) Sözsüz İletişim 
100
Terli Eller Korkusunu Yenmek 
102
Garip Davranışlar 
104
Konuşmaya Başlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler 
107
Konuşma Boyunca Yapılması Gerekenler 
108
Etkili Bir Konuşma Yapmanın Stratejileri 
108
Güzel ve Etkili Konuşmanın İlkeleri 
110
İyi bir konuşma yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır 
110
İyi bir konuşma, ilginç ve değerli konuları kapsar. 
110
İyi bir konuşma, konuşmacının kişiliği ile bütünleşir 
110
İyi bir konuşma, belli bir amaca yönelir. 
111
İyi bir konuşma, konuşmayı etkileyen etkenleri çözümleyerek
oluşur 
111
İyi bir konuşma, sağlam bir konuşma yöntemi üzerine
kurulur 
112
İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplar 
112
İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır 
112
İyi bir konuşma, etkili bir ses tonu, el ve yüz hareketleri
gerektirir 
112
İyi bir konuşma, canlı bir dil, hareketli bir üslup gerektirir. 
113
Stratejik ve etkili konuşma mimik ve hareketleri 
113
ONBİRİNCİ BÖLÜM
HİTABETTE SÖZLERİN ÖNEMİ
Hitabet (Söylev, Nutuk) Nedir? 
115
Hitabette Sözlerin Anlatım Tarzı 
116
Hitab Şeklinin Önemi ve Kuralları 
117
Söylev (Hitabet, Nutuk) Veren Kişide Bulunması Gereken
Özellikler 
119
Sözlerde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar 
121
ONİKİNCİ BÖLÜM
ETKİLİ DİNLEMENİN PÜF NOKTALARI
Etkili Dinlemenin Önemli Noktaları 
123
a. Duymayı ve Dinlemeyi Anlama 
123
b. Dinlemenin Önemi 
124
Dinlemenin Püf Noktaları 
125
ç. Dinleme Çeşitleri 
128
Dinlemede Özellik Arzeden Hususlar 
131
Etkili Bir Dinlemede İki Yönlü İletişim 
133
Duygusal Dinlemeyi Geliştirmenin Yolları 
135
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DRAMANIN ÖNEMİ VE DRAMA YÖNTEMLERİ
Drama ve Temel Kavramlar 
139
Dramanın Aşamaları ve Yöntemleri 
140
Dramanın Kullanım Alanları 
142
Dramanın Önemi 
143
Eğitimde Dramanın Amaçları 
145
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLETİŞİME DAİR BÜYÜK SÖZLER
KAYNAKLAR 
157
YAZAR HAKKINDA 
161