Garanti Markası ve Helal Sertifikası Beşir Abidin Hamarat  - Kitap

Garanti Markası ve Helal Sertifikası

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
205
Barkod:
9786050517736
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, hukukumuzun farklı alanlarında ele alınan ancak birbiri ile ziyadesiyle bağlantılı olan iki konuyu bir arada değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu konulardan ilki, bir marka türü olarak düzenlenen ancak öğretide ve uygulamada geri planda kalan garanti markası; ikincisi ise uygulamada sıklıkla kullanılan ancak yasal zemini henüz tam anlamıyla oturmamış helâl sertifikasıdır. Niyetim odur ki bu sayede uygulamada yaygın olarak kullanılan bir olgunun, benzer amaca matuf kavram içerisinde değerlendirilmesi mümkün hâle gelecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Garanti Markası Kavramı, Özellikleri, Fonksiyonları ve Marka Hukukundaki Yeri
.
Garanti Markasının Tescil Süreci
.
Helâl Sertifikası Kavramı ve Marka Olarak Tescili
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
SUMMARY
KISALTMALAR CETVELİ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GARANTİ MARKASI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ, FONKSİYONLARI VE MARKA HUKUKUNDAKİ YERİ
GARANTİ MARKASI KAVRAMI
1.1. Garanti Markası Tanımı
1.2. Garanti Markasının Anlamı
1.3. Garanti Markasının Tarihçesi
1.4.3. Terminoloji Sorunu
GARANTİ MARKASININ DOĞUMU VE MARKA NİTELİĞİ
2.1. Garanti Markasının Doğumu
2.2. Garanti Markasının Marka Niteliği
GARANTİ MARKASININ UNSURLARI
3.1. SMK m. 4’te Yer Alan Şartları Taşıyan Bir İşaretin Varlığı
3.1.1. Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olması
3.1.2. Korumanın Konusunu Açık ve Kesin Olarak Göstermesi
3.2. Teknik Şartname
3.2.1. Teknik Şartname Kavramı
3.2.2. Teknik Şartnamenin Hukuki Niteliği ve Taraflar Arası İlişki
3.3. Tescil
GARANTİ MARKASININ ÖZELLİKLERİ
4.1. Gayri Maddi Malvarlığı Niteliğinde Olması
4.2. Mutlak Hak Olması
4.3. Markanın İnhisarî İstifade Yetkisi
4.4. Marka Hakkı Sahibinin Markayı Kullanamaması
4.5. Marka Hakkı Sahibinin Denetim Yükümlülüğü
GARANTİ MARKASININ FONKSİYONLARI
5.1. Garanti Markasının Ayırt Edicilik Fonksiyonu
5.2. Garanti Markasının Garanti Fonksiyonu
5.3. Garanti Markasının Reklam Fonksiyonu
GARANTİ MARKASININ DİĞER MARKA TÜRLERİ VE BENZER İŞARETLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
6.1. Garanti Markasının Ferdi Marka ile Karşılaştırılması
6.2. Garanti Markasının Ortak Marka ile Karşılaştırılması
6.3. Garanti Markasının Coğrafi İşaretler ile Karşılaştırılması
6.4. Garanti Markasının Uygunluk İşaretler ile Karşılaştırılması
6.5. Garanti Markasının Bilgilendirici İşaretler ile Karşılaştırılması
İKİNCİ BÖLÜM
GARANTİ MARKASININ TESCİL SÜRECİ
GARANTİ MARKASININ TESCİLİ
1.1. Genel Olarak
1.2. Marka Sicili
1.2.1.1. Aleniyet İlkesi
1.2.1.2. Belirlilik İlkesi
1.2.1.3. Tescilde Öncelik İlkesi
1.2.1.4. Ülkesellik İlkesi
1.3. Tescil Başvurusu
1.3.3. Teknik Şartnamenin İçeriği
1.3.4. Garanti Markasının Uluslararası Tescil Başvurusu
1.3.5. Garanti Markası Tescil Başvurusunda Sınıflandırma Sorunu
1.3.6. Başvurunun Kesinleşmesi
TESCİL BAŞVURUSUNUN RET NEDENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
2.1. Tescil Başvurusunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi
2.2. Tescil Başvurusunun Nispi Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi
2.2.4. Tanınmış Markaların Aynı Mal veya Hizmet Sınıflarında Tescili
2.2.5. Tanınmış Markaların Farklı Mal veya Hizmet Sınıflarında Tescili
2.2.6. Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Sınai Mülkiyet Hakkına İlişkin Tescil
TESCİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HELÂL SERTİFİKASI KAVRAMI VE
MARKA OLARAK TESCİLİ
“HELÂL” SERTİFİKASI KAVRAMI
1.1. “Helâl” Tanımı
1.2. Helâl İşaretinin Kullanımı ve Belgelendirmenin Tarihçesi
1.2.1. Genel Olarak Dini İşaretlerin Ticaret Hayatında Kullanımı
1.2.2. İlk Denetim Uygulamaları ve “Kosher” Örneği
1.2.3. Bir Belgelendirme Faaliyeti Olarak “Helâl”
1.2.4. Helâl Sertifikasına İlişkin Düzenlemelerin Temelleri
HELÂL SERTİFİKASININ MARKA OLARAK TESCİLİ
2.1. “Helâl” Sözcüğünün Dini Değer ve Sembol Kapsamında Değerlendirilmesi
2.2. Helâl İşaretinin Marka Türleri Açısından Değerlendirilmesi
2.2.1. “Helâl” Kavramının Ferdi Marka ve Ortak Marka Olarak Tescili
2.2.2. Helâl Kavramının Garanti Markası Olarak Tescili
2.2.2.1. “Helal” İşaretinin Garanti Markasında Zayıf Unsur Olarak Yer Alması
2.2.2.2. Teknik Şartnamenin Düzenlenmesi
2.2.2.3. Diğer Dini Değer ve Sembollere İlişkin İşaretlerin Kullanılması
SONUÇ