Fransız, Türk, Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunları Prof. Dr. Oğuz Sancakdar  - Kitap

Fransız, Türk, Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunları

1. Baskı, 
Aralık 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
744
Barkod:
9789750265198
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
640,00
İndirimli (%34):
424,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ülkemiz hukuk sistemi, Tanzimat'tan beri - içtihat eksenli Anglo-Sakson Hukuk sisteminden farklı olarak- ihtisaslaşmayı esas alan Kara Avrupası Hukuk anlayışını benimsemiştir. Bu kitap ile idari uyuşmazlıkların çözümü ve akademik çalışmaların farklı eksenlerde geliştirilmesine katkı verilerek, ışık tutma amaçlanmıştır. Eserde Fransız ve Federal Alman İdari Yargılama Kanunlarının Türkçe çevirisi ile orjinal dillerinde tam metni yer almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Fransız İdari Yargılama Usulü Kanunu Türkçe Tercümesi
.
Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunu Türkçe Tercümesi
.
Türkiye Cumhuriyeti İdari Yargılama Usulü Kanunu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Preface 
7
Préface 
9
Vorwort 
11
FRANSIZ İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
TÜRKÇE TERCÜMESİ
KANUNİ BÖLÜM 
43
GİRİŞ FASLI 
43
I. KİTAP: Danıştay 
45
I. FASIL: Yetkileri 
45
1. Bölüm: Yargısal yetkiler 
45
2. Bölüm: İdari ve teşrii yetkiler 
46
3. Bölüm: Hukuki bir mesele hakkında görüş 
47
4. Bölüm: Arabuluculuk 
48
II. FASIL: Örgütlenme ve işleyiş 
48
1. Bölüm: Genel hükümler 
48
1. Kısım: Örgütlenme 
48
2. Kısım: İstisnai hizmetteki Danıştay üyeleri 
49
2. Bölüm: Yargısal yetkilerinin yürütülmesinde Danıştay 
51
1. Kısım: Örgütlenme 
51
2. Kısım: Kararların oluşumu 
51
3. Kısım: Dava bölümü sekreterliği 
52
4. Kısım: Yargılama yardımcıları 
52
5. Kısım: Hukukçu yardımcılar 
52
3. Bölüm: İdari ve teşrii yetkilerin yürütülmesinde Danıştay 
52
Tek Kısım: Kanun teklifi hakkında görüş 
52
III. FASIL: Statülere ilişkin hükümler 
53
1. Bölüm: Genel hükümler 
53
2. Bölüm: Danıştay yüksek komisyonu 
59
3. Bölüm: Atamalar 
60
1. Kısım: Genel hükümler 
60
3. Kısım: İstisnai hizmetteki tetkik hakimlerine ilişkin hükümler 
63
4. Bölüm: Terfi 
64
5. Bölüm: Görevler 
64
6. Bölüm: Disiplin 
64
7. Bölüm: Danıştay üyelerinin idari ya da kamu yararına ilişkin faaliyetlere katılımı 
66
II. KİTAP: İdare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemeleri 
67
I. FASIL: Yetkiler 
67
1. Bölüm: Yargısal yetkiler 
67
2. Bölüm: İdari yetkiler 
68
3. Bölüm: Arabuluculuk 
68
1. Kısım: Genel hükümler 
68
2. Kısım: Taraflarca başlatılan arabuluculuk 
69
3. Kısım: Hâkim tarafından başlatılan arabuluculuk 
70
II. FASIL: Örgütlenme ve işleyiş 
71
1. Bölüm: İdare mahkemelerinin ve idari istinaf mahkemelerinin örgütlenmesi 
71
1. Kısım: Ortak hükümler 
71
2. Kısım: İdare mahkemelerinin örgütlenişi 
72
3. Kısım: İdari istinaf mahkemelerinin örgütlenişi 
72
2. Bölüm: İdare mahkemelerinin ve idari istinaf mahkemelerinin işleyişi 
72
1. Kısım: Ortak hükümler 
72
2. Kısım: İdare mahkemelerinin işleyişi 
73
3. Kısım: İdari istinaf mahkemelerinin işleyişi 
75
4. Bölüm: Yeni Kaledonya’ya özgü düzenlemeler 
78
1. Kısım: Yeni Kaledonya idare mahkemesi tarafından iletilmiş hukuka uygunluğun incelenmesi ya da iptal davası başvurusu dosyası hakkında görüş talebi 
79
2. Kısım: Yeni Kaledonya idari mahkemesine görüş almak için başvurulması 
79
3. Kısım: Yeni Kaledonya ülkesine ait bir yasa düzenlemesinin hukuki cinsi 
79
5. Bölüm: Fransız Polinezyası’na özgü düzenlemeler 
80
5a. Bölüm: Wallis ve Futuna adalarına özgü düzenlemeler 
80
6. Bölüm: Mahkeme kalemleri 
80
7. Bölüm: Yargılama yardımcıları 
81
8. Bölüm: Hukukçu yardımcılar 
81
III. FASIL: Statüye ilişkin düzenlemeler 
82
1. Bölüm: Genel hükümler 
82
2. Bölüm: İdare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemeleri üst kurulu 
88
1. Kısım: Üst kurulun yetkileri 
88
2. Kısım: Üst kurulun oluşumu 
90
3. Kısım: Üst kurulun işleyişi 
92
4. Kısım: İdare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemeleri genel sekreteri 
92
3. Bölüm: Atama, yeni üye alımı ve eğitim 
93
1. Kısım: Genel düzenlemeler 
93
2. Kısım: Harici usulle atama 
93
3. Kısım: Geçici görev sonrası yeni üye alımı 
94
4. Kısım: Doğrudan işe alım 
95
5. Kısım: Fazla üye durumu 
96
6. Kısım: Eğitim 
97
4. Bölüm: Atama, terfi ve değerlendirme 
97
1. Kısım: Atama 
97
2. Kısım: Terfi 
97
3. Kısım: Değerlendirme 
100
5. Bölüm: Görevler 
100
6. Bölüm: Disiplin 
100
1. Kısım: Uygulanacak yaptırımlar 
100
2. Kısım: Yetkili makam 
102
3. Kısım: Uygulanacak usul 
102
4. Kısım: Askıya alma 
104
7. Bölüm: İdare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemeleri üyelerinin idari faaliyetlere veya kamu yararına katılması 
104
III. KİTAP: Yetki 
104
I. FASIL: Birinci derecenin yetkisi 
104
1. Bölüm: Maddi anlamda yetki (Görev) 
104
2. Bölüm: İdare mahkemelerinin yer yönünden yetkisi 
110
II. FASIL: İstinaf yetkisi 
110
1. Bölüm: Maddi anlamda yetki (Görev) 
110
2. Bölüm: İdari istinaf mahkemelerinin yer yönünden yetkisi 
111
III. FASIL: Temyiz mahkemesi olarak Danıştay 
111
IV. FASIL: Bağlantı 
111
V. FASIL: Yetki sorunlarına ilişkin düzenleme 
111
IV. KİTAP: Birinci derecede dava açma 
111
I. FASIL: Dava dilekçesi 
111
2. Bölüm: Ek belgeler veya deliller 
111
3. Bölüm: Dilekçenin sunulması 
111
II. FASIL: Süreler 
112
III. FASIL: Tarafların temsili 
112
IV. FASIL: Adli yardım 
112
V. KİTAP: Seri muhakeme 
112
I. FASIL: Seri muhakeme hâkimi 
112
II. FASIL: Acil durumda karar verecek seri muhakeme hakimleri 
113
1. Bölüm: Yetkiler 
113
2. Bölüm: Yargılama usulü 
114
3. Bölüm: Kanun yolları 
115
III. FASIL: Seri muhakeme hakiminin bir tespitte veya tedbir emrinde bulunması 
115
IV. FASIL: Seri muhakeme hâkimi nezdinde avans yatırılması 
115
V. FASIL: Bazı uyuşmazlardaki çeşitli ve özel düzenlemeler 
116
1. Bölüm: Sözleşme ve piyasa düzenlemesine ilişkin seri muhakeme 
116
1. Kısım: Sözleşme öncesi seri muhakeme 
116
1. Alt Kısım: İhale memurunun yetkisi dahilinde düzenlenen sözleşmeler 
116
2. Alt Kısım: İhale kurumları tarafından düzenlenen sözleşmeler 
117
3. Alt Kısım: Ortak hükümler 
119
2. Kısım: Sözleşmeye ilişkin seri muhakeme 
120
1. Alt Kısım: Başvurunun niteliği ve sunumu 
120
2. Alt Kısım: Hâkimin yetkileri 
121
3. Kısım: Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası ve Wallis ve Futuna adalarına uygulanacak hükümler 
123
2. Bölüm: Vergiye ilişkin seri muhakeme 
124
3. Bölüm: Görsel–işitsel iletişime dair seri muhakeme 
126
4. Bölüm: Özel askıya alma usulleri 
127
1. Kısım: Valinin yargıya başvurması üzerine askıya alma 
127
2. Kısım: Şehirciliğe ve doğa veya çevrenin korunmasına ilişkin askıya alma 
132
3. Kısım: Anayasanın 74. maddesinde yer alan deniz aşırı yerel yönetimlere ve Yeni Kaledonya’ya seri muhakeme açısından uygulanacak özel hükümler 
133
5. Bölüm: Çeşitli hükümler 
133
VI. KİTAP: Tahkikat 
134
Tek Fasıl: Olağan usul 
134
Tek Bölüm: Dilekçe ve belgelerin sunulması 
134
1. Kısım: Genel hükümler 
134
2. Kısım: Elektronik belge sunumuna ilişkin belgeler 
134
3. Kısım: İdare mahkemeleri nezdinde uygulanabilir hükümler 
134
4. Kısım: İdari istinaf mahkemeleri nezdinde uygulanabilir hükümler 
134
5. Kısım: Danıştay nezdinde uygulanabilir hükümler 
134
6. Kısım: Ticari sırların bulunduğu belgelerin korunması 
134
VII. KİTAP: Karar 
135
I. FASIL: Listeye kayıt 
135
II. FASIL: Çekilme ve reddetme 
135
III. FASIL: Duruşmanın görülmesi 
135
1. Bölüm: Genel hükümler 
135
2. Bölüm: İdare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemelerinde uygulanacak hükümler 
135
IV. FASIL: Karar 
136
1. Bölüm: Genel düzenlemeler 
136
1. Kısım: Kararın bildirilmesi 
136
2. Kısım: Kararın zorunlu unsurları 
136
3. Kısım: Karar nüshası 
136
4. Kısım: İdare mahkemesi nezdinde esasa ilişkin hataların düzeltilmesi 
136
5. Kısım: Kötüye kullanılan başvurular için yaptırım 
136
6. Kısım: Çeşitli hükümler 
136
2. Bölüm: Yönetmeliklere özgü hükümler 
138
V. FASIL: Kararın tebliği 
138
VI. FASIL: Masraflar ve harçlar 
138
VII. FASIL: Özel hükümler 
138
1. Bölüm: Uyuşmazlık mahkemesine başvuru 
138
1a. Bölüm: Öncelikli anayasallık sorunu 
138
2. Bölüm: Doğrudan vergilerin, bilançoya ilişkin vergilerin ve vergi benzerlerinin yargılamaları 
139
3. Bölüm: Seçimlerin yargılaması 
139
3a. Bölüm: İzne tabi teknik ve bilgilerin uygulamasının ve Devlet güvenliğine ilişkin dosyaların yargılaması 
139
3b. Bölüm: Terör eylemlerinin önlenmesi ile ilgili gerekçelere dayanan idari kararların yargılaması 
142
4. Bölüm: Anayollara ilişkin cezalar 
143
5. Bölüm: Rekabete aykırı uygulamaların tazminine ilişkin uyuşmazlıklar 
147
6. Bölüm: Fransız topraklarını terk etme zorunluluğuyla ilgili uyuşmazlıklar 
148
7. Bölüm: Fransız toprağına sığınma amaçlı girişin reddine ve sınırda alınan transfer kararlarına ilişkin uyuşmazlıklar 
148
7a. Bölüm: Sığınma talebi halinde tutulmanın durumuna dair kararlara ilişkin uyuşmazlıklar 
149
7b. Bölüm: Sığınma talebinin incelenmesinden sorumlu Devlete transfer kararına ilişkin uyuşmazlıklar 
149
7c. Bölüm: Sığınma talebinde bulunanlara yönelik uzaklaştırma tedbirlerinin yürütmesinin durdurulması 
149
8. Bölüm: İskân hakkı ve imara ilişkin uyuşmazlıklar 
150
10. Bölüm: Grup davası 
151
1. Kısım: Grup davasının konusu, dava açma ehliyeti ve davanın açılması 
151
2. Kısım: İhlalin durdurulması 
152
3. Kısım: Zararın tazmini 
153
1. Alt Kısım: Sorumluluğa ilişkin karar 
153
2. Alt Kısım: Yargılamanın gerçekleştirilmesi ve zararların tazmini 
154
1. Paragraf: Bireysel usul ve zararların tazmini 
154
2. Paragraf: Toplu usul ve zararların tasfiyesi 
155
3. Alt Kısım: Grup üyelerinin tazminatı için alınan fonların yönetimi 
156
4. Kısım: Arabuluculuk 
157
5. Kısım: Çeşitli hükümler 
157
11. Bölüm: İşverene yüklenebilir bir ayrımcılığa ilişkin grup davası 
159
12. Bölüm: Hakların tanınması davası 
160
13. Bölüm: Ticari sırların ihlalinin önlenmesi, durdurulması veya zararın tazmini ile ilgili dava 
163
14. Bölüm: Askeri malullük aylığı davası 
163
VIII. FASIL: Denizaşırı idare mahkemelerine özgü düzenlemeler 
163
VIII. KİTAP: Kanun yolları 
164
I. FASIL: İstinaf 
164
II. FASIL: Temyiz başvurusu 
164
1. Bölüm: Genel hükümler 
164
2. Bölüm: Kabul usulü 
165
III. FASIL: Diğer kanun yolları 
165
IX. KİTAP: Kararların yürütülmesi 
165
I. FASIL: İlkeler 
165
II. FASIL: İdare mahkemeleri ve idari istinaf mahkemelerinde uygulanabilecek hükümler 
170
III. FASIL: Danıştay’da uygulanabilecek hükümler 
170
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE FRANÇAIS
Partie législative 
171
Titre préliminaire 
171
Livre Ier: Le Conseil d'Etat 
174
Titre Ier: Attributions 
174
Chapitre Ier: Attributions contentieuses 
174
Chapitre II: Attributions en matière administrative et législative 
174
Chapitre III: L'avis sur une question de droit 
176
Chapitre IV: La médiation 
176
Titre II: Organisation et fonctionnement 
176
Chapitre Ier: Dispositions générales 
176
Section 1: Organisation 
177
Section 2: Les conseillers d'Etat en service extraordinaire 
177
Chapitre II: Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses 
180
Section 1: Organisation 
180
Section 2: Les formations de jugement 
180
Section 3: Le secrétariat de la section du contentieux 
180
Section 4: Les assistants de justice 
180
Section 5: Les juristes assistants 
181
Chapitre III: Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives 
181
Section unique: L'avis sur une proposition de loi 
181
Titre III: Dispositions statutaires 
182
Chapitre Ier: Dispositions générales 
182
Chapitre II: La commission supérieure du Conseil d'Etat 
189
Chapitre III: Nominations 
190
Section 1: Dispositions générales 
190
Section 2: Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
193
Section 3: Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire 
193
Chapitre IV: Avancement 
195
Chapitre V: Positions 
195
Chapitre VI: Discipline 
195
Chapitre VII: La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général 
197
Livre II: Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel 
198
Titre Ier: Attributions 
198
Chapitre Ier: Attributions contentieuses 
198
Chapitre II: Attributions administratives 
198
Chapitre III: La médiation 
199
Section 1: Dispositions générales 
199
Section 2: Médiation à l'initiative des parties 
200
Section 3: Médiation à l'initiative du juge 
201
Titre II: Organisation et fonctionnement 
202
Chapitre Ier: Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
202
Section 1: Dispositions communes 
202
Section 2: Organisation des tribunaux administratifs 
203
Section 3: Organisation des cours administratives d'appel 
203
Chapitre II: Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
203
Section 1: Dispositions communes 
203
Section 2: Fonctionnement des tribunaux administratifs 
204
Section 3: Fonctionnement des cours administratives d'appel 
207
Chapitre III: Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre–mer, de Saint–Barthélemy, de Saint–Martin et de Saint–Pierre–et–Miquelon 
208
Chapitre IV: Dispositions particulières à la Nouvelle–Calédonie 
210
Section 1: La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle–Calédonie 
210
Section 2: La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle– Calédonie 
211
Section 3: La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle–Calédonie 
211
Chapitre V: Dispositions particulières à la Polynésie française 
211
Chapitre V bis: Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna 
212
Chapitre VI: Les greffes 
212
Chapitre VII: Les assistants de justice 
212
Chapitre VIII: Les juristes assistants 
213
Titre III: Dispositions statutaires 
213
Chapitre Ier: Dispositions générales 
213
Chapitre II: Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 
221
Section 1: Attributions du Conseil supérieur 
221
Section 2: Composition du Conseil supérieur 
223
Section 3: Fonctionnement du Conseil supérieur 
225
Section 4: Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
225
Chapitre III: Nomination, recrutement et formation 
226
Section 1: Dispositions générales 
226
Section 2: Nomination au tour extérieur 
226
Section 3: Recrutement après détachement 
228
Section 4: Recrutement direct 
229
Section 5: Maintien en surnombre 
229
Section 6: Formation 
230
Chapitre IV: Affectation, avancement et évaluation 
231
Section 1: Affectation 
231
Section 2: Avancement 
231
Section 3:uation 
234
Chapitre V: Positions 
234
Chapitre VI: Discipline 
234
Section 1: Sanctions applicables 
234
Section 2: Autorité compétente 
236
Section 3: Procédure applicable 
237
Section 4: Suspension 
238
Chapitre VII: De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général 
239
Livre III: La compétence 
239
Titre Ier: La compétence de premier ressort 
239
Chapitre Ier: La compétence en raison de la matière 
239
Chapitre II: La compétence territoriale des tribunaux administratifs 
245
Titre II: La compétence d'appel 
245
Chapitre Ier: La compétence en raison de la matière 
245
Chapitre II: La compétence territoriale des cours administratives d'appel 
246
Titre III: Le Conseil d'Etat juge de cassation 
246
Titre IV: La connexité 
246
Titre V: Le règlement des questions de compétence 
246
Livre IV: L'introduction de l'instance de premier ressort 
246
Titre Ier: La requête introductive d'instance 
246
Chapitre II: Pièces jointes ou productions 
246
Chapitre III: Dépôt de la requête 
246
Titre II: Les délais 
246
Titre III: La représentation des parties 
246
Titre IV: L'aide juridictionnelle 
246
Livre V: Le référé 
247
Titre Ier: Le juge des référés 
247
Titre II: Le juge des référés statuant en urgence 
248
Chapitre Ier: Pouvoirs 
248
Chapitre II: Procédure 
249
Chapitre III: Voies de recours 
250
Titre III: Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction 
250
Titre IV: Le juge des référés accordant une provision. 
250
Titre V: Dispositions diverses et particulières à certains contentieux 
250
Chapitre Ier: Le référé en matière de passation de contrats et marchés 
250
Section 1: Référé précontractuel 
250
Sous–section 1: Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs 
250
Sous–section 2: Contrats passés par les entités adjudicatrices 
252
Sous–section 3: Dispositions communes 
254
Section 2: Référé contractuel 
254
Sous–section 1: Nature et présentation du recours 
254
Sous–section 2: Pouvoirs du juge 
256
Section 3: Dispositions applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 
258
Chapitre II: Le référé en matière fiscale 
259
Chapitre III: Le référé en matière de communication audiovisuelle 
261
Chapitre IV: Les régimes spéciaux de suspension 
261
Section 1: La suspension sur déféré 
261
Section 2: La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement 
267
Section 3: Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre–mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle– Calédonie en matière de référé. 
268
Chapitre V: Dispositions diverses 
269
Livre VI: L'instruction 
269
Titre unique: La procédure ordinaire 
269
Chapitre unique: La communication de la requête et des mémoires 
269
Section 1: Dispositions générales 
269
Section 2: Dispositions propres à la communication électronique 
269
Section 3: Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs 
269
Section 4: Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel 
269
Section 5: Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat 
269
Section 6: De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires 
270
Livre VII: Le jugement 
270
Titre Ier: L'inion au rôle 
270
Titre II: L'abstention et la récusation 
270
Titre III: La tenue de l'audience 
270
Chapitre Ier: Dispositions générales 
270
Chapitre II: Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel 
271
Titre IV: La décision 
271
Chapitre Ier: Dispositions générales 
271
Section 1: Le prononcé de la décision 
271
Section 2: Les mentions obligatoires de la décision 
271
Section 3: La minute de la décision 
271
Section 4: La rectification des erreurs matérielles devant le tribunal administratif 
271
Section 5: L'amende pour recours abusif 
271
Section 6: Dispositions diverses 
271
Chapitre II: Dispositions propres aux ordonnances 
272
Titre V: La notification de la décision 
273
Titre VI: Les frais et dépens 
273
Titre VII: Dispositions spéciales 
273
Chapitre Ier: La saisine du Tribunal des conflits 
273
Chapitre Ier bis: La question prioritaire de constitutionnalité 
273
Chapitre II: Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées 
273
Chapitre III: Le contentieux des élections 
274
Chapitre III bis: Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat 
274
Chapitre III ter: Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme 
277
Chapitre IV: Les contraventions de grande voirie 
278
Chapitre V: Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles 
283
Chapitre VI: Le contentieux des obligations de quitter le territoire français 
283
Chapitre VII: Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière 
284
Chapitre VII bis: Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile 
284
Chapitre VII ter: Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile 
285
Chapitre VII quater: Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile 
285
Chapitre VIII: Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme 
285
Chapitre IX: Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage 
286
Chapitre X: L'action de groupe 
286
Section 1: Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance 
287
Section 2: Cessation du manquement 
288
Section 3: Réparation des préjudices 
288
Sous–section 1: Jugement sur la responsabilité 
288
Sous–section 2: Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices 
290
Paragraphe 1: Procédure individuelle de réparation des préjudices 
290
Paragraphe 2: Procédure collective de liquidation des préjudices 
291
Sous–section 3: Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe 
292
Section 4: Médiation 
293
Section 5: Dispositions diverses 
293
Chapitre XI: Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur 
295
Chapitre XII: L'action en reconnaissance de droits 
297
Chapitre XIII: Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires 
299
Chapitre XIV: Le contentieux des pensions militaires d'invalidité 
300
Titre VIII: Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre–mer 
300
Livre VIII: Les voies de recours 
301
Titre Ier: L'appel 
301
Titre II: Le recours en cassation 
301
Chapitre Ier: Dispositions générales 
301
Article L821–1 
301
Chapitre II: Procédure d'admission 
301
Titre III: Autres voies de recours 
302
Livre IX: L'exécution des décisions 
302
Titre Ier: Principes 
302
Titre II: Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 
307
Titre III: Dispositions applicables au Conseil d'Etat 
307
FEDERAL ALMAN İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
TÜRKÇE TERCÜMESİ
Kısım I: Yargılama teşkilatı 
309
1. Bölüm: Mahkemeler 
309
2. Bölüm: Hakimler 
314
3. Bölüm: Onursal Hakimler 
315
4. Bölüm: Kamu Yararı Temsilcileri 
320
5. Bölüm: Mahkemelerin İdaresi 
321
6. Bölüm: İdari Yargılama Usulleri, Görev ve Yetki 
322
Kısım II: Yargılama 
332
7. Bölüm: Genel Usul Hükümleri 
332
8. Bölüm: İptal ve Tam Yargı Davalarına İlişkin Özel Düzenlemeler 
346
9. Bölüm: İlk Derece Mahkemesinde Yargılama Usulü 
353
10. Bölüm: Hükümler ve Diğer Kararlar 
367
11. Bölüm: İhtiyati Tedbir 
374
Kısım III: Kanuni Yollar ve Yargılamanın Yenilenmesi 
375
12. Bölüm: İstinaf 
375
13. Bölüm: Temyiz 
380
14. Bölüm: Şikâyet, İhtar, Dinlenilme Hakkına İlişkin İtiraz 
387
15. Bölüm: Yargılamanın Yenilenmesi 
391
Kısım IV: Yargılama Masrafları ve İcra 
391
16. Bölüm: Yargılama Masrafları ve İcra 
391
17. Bölüm: İcra 
396
Kısım V: Son Hükümler ve Geçiş Hükümleri 
398
VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Teil I: Gerichtsverfassung 
405
1. Abschnitt: Gerichte 
405
2. Abschnitt: Richter 
410
3. Abschnitt: Ehrenamtliche Richter 
411
4. Abschnitt: Vertreter des öffentlichen Interesses 
417
5. Abschnitt: Gerichtsverwaltung 
418
6. Abschnitt: Verwaltungsrechtsweg und Zuständigkeit 
419
Teil II: Verfahren 
430
7. Abschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften 
430
8. Abschnitt: Besondere Vorschriften für Anfechtungs– und Verpflichtungsklagen 
445
9. Abschnitt: Verfahren im ersten Rechtszug 
453
10. Abschnitt: Urteile und andere Entscheidungen 
468
11. Abschnitt: Einstweilige Anordnung 
475
Teil III: Rechtsmittel und Wiederaufnahme des Verfahrens 
476
12. Abschnitt: Berufung 
476
13. Abschnitt: Revision 
482
14. Abschnitt: Beschwerde, Erinnerung, Anhörungsrüge 
489
15. Abschnitt: Wiederaufnahme des Verfahrens 
493
Teil IV: Kosten und Vollstreckung 
494
16. Abschnitt: Kosten 
494
17. Abschnitt: Vollstreckung 
499
Teil V: Schluß– und Übergangsbestimmungen 
502
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
Birinci Bölüm: Genel Esaslar 
509
Madde 1: Kapsam ve nitelik 
509
Madde 2: İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı 
509
Madde 3: İdari davaların açılması 
510
Madde 4: Dilekçelerin verileceği yerler 
511
Madde 5: Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller 
511
Madde 6: Dilekçe üzerine uygulanacak işlem 
512
Madde 7: Dava açma süresi 
513
Madde 8: Sürelerle ilgili genel esaslar 
514
Madde 9: Görevli olmayan yerlere başvurma 
514
Madde 10: İdari makamların sükutu 
515
Madde 11: Üst makamlara başvurma 
515
Madde 12: İptal ve tam yargı davaları 
516
Madde 13: Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması 
516
Madde 14: Dilekçeler üzerine ilk inceleme 
516
Madde 15: İlk inceleme üzerine verilecek karar 
518
Madde 16: Tebligat ve cevap verme 
519
Madde 17: Duruşma 
520
Madde 18: Duruşmalara ilişkin esaslar 
521
Madde 19: Duruşmalı işlerde karar verilmesi 
521
Madde 20: Dosyaların incelenmesi 
521
Madde 20/A: İvedi yargılama usulü 
523
Madde 20/B: Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü 
525
Madde 21: Sonradan ibraz olunan belgeler 
526
Madde 22: Davaların karara bağlanması 
526
Madde 23: Tutanaklar 
527
Madde 24: Kararlarda bulunacak hususlar 
527
Madde 25: Kararların saklanması ve tebliği 
528
Madde 26: Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik 
528
Madde 27: Yürütmenin durdurulması 
529
Madde 28: Kararların sonuçları 
531
Madde 29: Açıklama 
532
Madde 30: Yanlışlıkların düzeltilmesi 
533
Madde 31: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller 
533
İkinci Bölüm: İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler 
534
Madde 32: İdari davalarda genel yetki 
534
Madde 33: Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki 
534
Madde 34: Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetki 
535
Madde 35: Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki 
535
Madde 36: Tam yargı davalarında yetki 
536
Madde 37: Vergi uyuşmazlıklarında yetki 
536
Madde 38: Bağlantılı davalar 
536
Madde 39: Bağlantının Danıştayca incelenmesi 
537
Madde 40: Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi 
538
Madde 41: Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi 
538
Madde 42: Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar 
538
Madde 43: Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem 
539
Madde 44: Merci tayini 
540
Üçüncü Bölüm: Kararlara Karşı Başvuru Yolları 
540
Madde 45: İstinaf 
540
Madde 46: Temyiz 
542
Madde 47: Temyiz edilemeyecek kararlar 
544
Madde 48: Temyiz dilekçesi 
544
Madde 49: Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar 
545
Madde 50: Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem 
546
Madde 51: Kanun yararına temyiz 
547
Madde 52: Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması 
548
Madde 53: Yargılamanın yenilenmesi 
548
Madde 54: Kararın düzeltilmesi 
550
Madde 55: Yargılamanın yenilenmesi usulü 
550
Dördüncü Bölüm: Çeşitli Hükümler 
551
Madde 56: Danıştayda çekinme ve ret 
551
Madde 57: Mahkemelerde çekinme ve ret 
552
Madde 58: İdari davalarda delillerin tespiti 
552
Madde 59: Yol giderleri, tazminat ve gündelikler 
553
Madde 60: Tebliğ işleri ve ücretler 
553
Madde 61: Çalışmaya ara verme 
553
Madde 62: Nöbetçi mahkemenin görevleri 
554
Madde 63: Kaldırılan hükümler 
554
Ek Madde 1 
555
Ek Madde 2 
555
Ek Madde 3 
555
Geçici Madde 1 
555
Geçici Madde 2 
556
Geçici Madde 3 
556
Geçici Madde 4 
556
Geçici Madde 5 
556
Geçici Madde 6 
556
Geçici Madde 7 
557
Geçici Madde 8 
557
Geçici Madde 9 
557
Madde 64: Yürürlük 
558
Madde 65 Yürütme 
558
6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler 
558
1– 5/4/1990 tarihli ve 3622 sayılı Kanunun Geçici Maddesi 
558
Geçici Madde 
558
2– 10/6/1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanunun geçici maddeleri 
559
Geçici Madde 1 
559
Geçici Madde 2 
559
PROCEDURE OF ADMINISTRATIVE
JUSTICE ACT OF TURKEY
Part One: General Principles 
561
Article 1: Scope and nature 
561
Article 2: Types of administrative actions and the limit of the administrative jurisdiction 
561
Article 3: Filing administrative actions 
562
Article 4: Places where the petitions will be filed 
563
Article 5: Cases in which actions can be filed with the same petition 
564
Article 6: Procedure to be applied upon the petition 
564
Article 7: Time limit for filing an action 
566
Article 8: General principles related to the time limits 
567
Article 9: Applications to the institutions with no jurisdiction 
567
Article 10: Foreclosure of the administrative authorities 
568
Article 11: Applying to the senior authorities 
568
Article 12: Actions for annulment and full remedy actions 
569
Article 13: Directly filing a full remedy action 
569
Article 14: Initial examination of the petitions 
570
Article 15: Decision to be taken upon the initial examination 
571
Article 16: Notification and response 
573
Article 17: Hearing 
574
Article 18: Principles regarding hearings 
575
Article 19: Taking a decision in the matters for which a hearing is held 
576
Article 20: Examination of the files 
576
Article 20/A: Summary procedure 
577
Article 20/B: Jurisdiction procedure for central and common exams 
579
Article 21: Documents that are submitted at a later stage 
581
Article 22: Decision on the actions 
581
Article 23: Reports 
582
Article 24: Issues to in the judgments 
582
Article 25: Perpetuation and notification of the judgments 
583
Article 26: Change in personalitystatus of the parties 
583
Article 27: Stay of execution 
584
Article 28: Results of the decisions 
586
Article 29: Clarification 
588
Article 30: Correction of mistakes 
589
Article 31: Cases where the Code of Civil Procedure and the Tax Procedural Law will be applied 
589
Part Two: Jurisdiction and Connection in the Administrative Actions and Acts to be Carried Out in cases of Lack of Jurisdiction of Competence 
590
Article 32: General jurisdiction in administrative actions 
590
Article 33: Jurisdiction in actions related to public officials 
591
Article 34: Jurisdiction in actions regarding immovables 
592
Article 35: Jurisdiction in actions regarding the movable assets 
592
Article 36: Jurisdiction in full remedy actions 
592
Article 37: Jurisdiction in tax disputes 
593
Article 38: Connected cases 
593
Article 39: Examination of the Connection by the Council of State 
594
Article 40: Examination of the Connection by the Regional Administrative Court 
595
Article 41: Dismissal of connection by the courts 
595
Article 42: Other principles related to the connected cases 
595
Article 43: Actions to be taken in cases of lack of jurisdiction and lack of competence 
596
Article 44: Assignment of competent authority 
597
Part Three: Remedies Against Decisions 
598
Article 45: Appellate 
598
Article 46: Appeal 
600
Article 47: Decisions against which an appeal cannot be brought 
601
Article 48: Petition of appeal 
602
Article 49: Decisions to be taken upon the appeal examination 
604
Article 50: Procedure to be carried out upon the appeal decision 
605
Article 51: Appeal for the sake of law 
606
Article 52: Stay of execution in appealappellate requests 
606
Article 53: Retrial 
607
Article 54: Rectification of the judgment 
609
Article 55: Retrial procedure 
609
Part Four: Miscellaneous Provisions 
609
Article 56: Abstention and challenge in the Council of State 
609
Article 57: Abstention and challenge in courts 
610
Article 58: Preservation of evidence in the administrative cases 
611
Article 59: Travel expenses, compensation and daily allowances 
612
Article 60: Notification and fees 
612
Article 61: Recess 
612
Article 62: Duties of the courts on duty 
613
Article 63: Repealed provisions 
614
Additional Article 1 
614
Additional Article 2 
614
Additional Article 3 
615
Provisional Article 1 
615
Provisional Article 2 
615
Provisional Article 3 
615
Provisional Article 4 
615
Provisional Article 5 
615
Provisional Article 6 
616
Provisional Article 7 
616
Provisional Article 8 
616
Provisional Article 9 
617
Article 64: Entry into force 
618
Article 65: Execution 
618
Provisions Not Included In Law No. 2577 Dated 6 January 1982 
618
1– Provisional Article of Law no. 3622 dated 5 April 1990 
618
Provisional Article 
618
2– Provisional Articles of Law no. 4001 dated 10 June 1994 
619
Provisional Article 1 
619
Provisional Article 2 
619
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE TURC
Chapitre 1er: Principes Généraux 
621
Art. 1: Domaine d'application et caractéristique 
621
Art. 2:Types de recours contentieux administratifs et la limite de la compétence de la juridiction administrative 
621
Art. 3: Introduction des recours contentieux administratifs 
622
Art 4: Lieux où les requêtes peuvent être déposées 
623
Art. 5: Cas dans lesquels les recours peuvent être introduits dans une même requête 
624
Art. 6: Procédure relative à la requête 
624
Art. 7: Délai de recours 
626
Art. 8: Principes concernant les délais 
627
Art. 9: Introduction auprès des organes qui n'ont pas de juridiction 
627
Art. 10: Silence des autorités administratives 
628
Art. 11: Application aux autorités supérieures 
629
Art. 12: Recours pour excès de pouvoir et Recours de plein contentieux 
629
Art. 13: Introduire directement un recours de plein contentieux 
630
Art. 14: Examen préliminaire des requêtes 
630
Art. 15: Décision rendue lors de l'examen préliminaire 
632
Art. 16: Notification et réponse 
633
Art. 17: l’Audience 
635
Art. 18: Principes concernant les audiences 
635
Art. 19: Décisions dans les affaires pour lesquelles une audience est tenue 
636
Art. 20: Examen des dossiers 
636
Art. 20/A: Procédure de référé 
638
Art. 20/B: Procédure concernant les examens centraux et communs 
640
Art. 21: Documents déposés ultérieurement 
642
Art. 22: Décision sur le recours 
642
Art. 23: Procès–verbal 
642
Art. 24: Points à inclure dans les décisions 
643
Art. 25: Conservation des jugements et ses notifications 
644
Art. 26: Changement de personnalité ou de nature des parties, 
644
Art. 27: La suspension de l’exécution 
645
Art. 28: Résultats des décisions 
648
Art. 29: Explication 
649
Art. 30: Rectification des erreurs 
650
Art. 31:Cas où le Code de procédure civile et la loi de procédure fiscale s'appliquent 
650
Chapitre 2ème: La compétence et la connexité dans les recours administratifs et Mesures à prendre en cas de l'incompétence 
651
Art. 32: Compétence territoriale 
651
Art. 33: Compétence territoriale dans les recours concernant les agents publics 
652
Art. 34: Compétence territoriale dans les recours concernant les biens immobiliers 
653
Art. 35: Compétence territoriale dans les recours concernant les biens mobiliers 
653
Art. 36: Compétence territoriale concernant les recours de plein contentieux 
654
Art. 37: Compétence territoriale dans les litiges fiscaux 
654
Art. 38: Compétence au cas de la connexité entre des demandes des recours 
655
Art. 39: Examen de la connexité par le Conseil d'État 
656
Art. 40: Examen de la connexité par la Cour administrative d’appel 
656
Art. 41: Rejet de la connexité par les tribunaux 
657
Art. 42:Autres principes concernant les recours contentieux ayant la connexité 
657
Art. 43: Action à faire en cas d'incompétence territoriale et en raison de la matière 
658
Art. 44: Détermination du tribunal compétent 
659
Chapitre 3ème: Voies de Recours 
659
Art. 45: Appel 
659
Art. 46: Pourvoi en cassation 
661
Art. 47: Décision contre laquelle aucun pourvoi en cassation ne peut être interjeté 
663
Art. 48: Requête de pourvoi en cassation 
663
Art. 49: Décisions à prendre lors du pourvoi en cassation 
665
Art. 50: Actions à faire sur la décision du pourvoi en cassation 
666
Art. 51: Pourvoi en cassation au profit de la loi 
667
Art. 52: La suspension de l’exécution en appel et en pourvoi en cassation 
668
Art. 53: Renouvellement du procès 
669
Art. 54: Révision du jugement 
670
Art. 55: Procédure de renouvellement du procès 
671
Chapitre 4ème: Dispositions diverses 
671
Art. 56: Retrait et refus au Conseil d'État 
671
Art. 57: Retrait et refus aux tribunaux 
672
Art. 58: Obtention de preuves dans les recours administratifs 
673
Art. 59: Frais de voyage, indemnités et salaires journaliers 
673
Art. 60: Notification et frais 
674
Art. 61: Vacances judiciaires 
674
Art. 62: Fonctions du tribunal de garde 
675
Art. 63: Dispositions abrogées 
676
Article supplémentaire 1 
676
Article supplémentaire 2 
676
Article supplémentaire 3 
677
Article provisoire 1 
677
Article provisoire 2 
677
Article provisoire 3 
677
Article provisoire 4 
677
Article provisoire 5 
678
Article provisoire 6 
678
Article provisoire 7 
678
Article provisoire 8 
679
Article provisoire 9 
679
Dispositions qui ne peuvent pas être insérées dans le texte principal de la loi n ° 2577 du 6/1/1982 
680
1– Article provisoire de la loi n ° 3622 du 04/05/1990 
680
Article provisoire 
680
2– Articles provisoires de la loi no 4001 du 06/10/1994 
681
Article provisoire 1 
681
Article provisoire 2 
681
DIE TÜRKISCHE VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
683
Artikel 1: Umfang und Eigenschaft 
683
Artikel 2: Verwaltungsrechtliche Klagearten und Grenzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
683
Artikel 3: Eröffnung von Verwaltungsklagen 
684
Artikel 4: Stelle, bei der die Klageanträge einzureichen sind 
685
Artikel 5: Fälle, in denen mit demselben Klageantrag eine Klage eröffnet werden kann 
686
Artikel 6: Der Klageantrag ist folgendermaßen zu bearbeiten 
686
Artikel 7: Klageeröffnungsfrist 
688
Artikel 8: Grundsätze zu den Fristen 
689
Artikel 9: Antragseinreichung bei unzuständiger Stelle 
689
Artikel 10: Schweigen der Verwaltungsbehörde 
690
Artikel 11: Antragstellung bei den höheren Behörden 
691
Artikel 12: Anfechtungsklagen– und Klagen der vollen Gerichtsbarkeit 
691
Artikel 13: Unmittelbare Eröffnung einer Klage der vollen Gerichtsbarkeit 
692
Artikel 14: Erstprüfung der Anträge 
692
Artikel 15: Entscheidung nach der ersten Untersuchung 
694
Artikel 16: Zustellung und Klageerwiderung 
695
Artikel 17: Mündliche Verhandlung 
696
Artikel 18: Grundsätze der mündlichen Verhandlung 
697
Artikel 19: Entscheidung bei Verfahrenssachen 
698
Artikel 20: Prüfung der Akten 
698
Artkel 20/A: Eilverfahrensprozess 
700
Artikel 20/B: Verfahrensprozess bei zentralen und gemeinsamen Prüfungen 
702
Artikel 21: Nachträglich eingereichte Unterlagen 
704
Artikel 22: Entscheidung über die Klagen 
704
Artikel 23: Protokoll 
704
Artikel 24: Inhalt des Urteils 
705
Artikel 25: Aufbewahrung und Zustellung der Entscheidung 
706
Artikel 26: Änderung in der Persönlichkeit oder der Eigenschaft der Parteien 
706
Artikel 27: Aussetzung der Vollziehung 
707
Artikel 28: Folgen der Entscheidungen 
710
Artikel 29: Auflärung 
711
Artikel 30: Berichtigung von Fehlern 
712
Artikel 31: Anwendung des Zivilprozessgesetzes und des Steuerprozessgesetzes 
713
Zweiter Abschnitt: Die Zuständigkeit und der Zusammenhang sowie die Unzuständigkeiten bei den verwaltungsgerichtlichen Klagen 
713
Artikel 32: Allgemeine Zuständigkeit bei Verwaltungsklagen 
713
Artikel 33: Zuständigkeit bei Klagen bezüglich Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
714
Artikel 34: Örtliche Zuständigkeit bei Klagen bezüglich unbeweglichen Sachen 
715
Artikel 35: Örtliche Zuständigkeit bei beweglichen Sachen 
715
Artikel 36: Örtliche Zuständigkeit bei Klagen der vollen Gerichtsbarkeit (die verwaltungsrechtliche Klage auf Schadenersatz–, Entschädigungs– und Erstattungsansprüche) 
716
Artikel 37: Örtliche Zuständigkeit bei Steuerstreitigkeiten 
716
Artikel 38: Zusammenhängende Klagen 
717
Artikel 39: Prüfung von zusammenhängenden Klagen 
718
Artikel 40: Prüfung des Zusammenhanges durch das Gebietsverwaltungsgericht 
719
Artikel 41: Ablehnung des Zusammenhangs durch die Gerichte 
719
Artikel 42: Grundlagen der zusammenhängenden Klagen 
719
Artikel 43: Maßnahmen bei sachlicher oder örtlicher Unzuständigkeit 
720
Artikel 44: Zuständigkeitsentscheidung 
721
Dritter Abschnitt: Rechtsmittel gegen Entscheidungen 
722
Artikel 45: Berufung 
722
Artikel 46: Revision 
724
Artikel 47: Entscheidungen, gegen die keine Revision eingelegt werden kann 
726
Artikel 48: Revisionsantrag 
726
Artikel 49: Entscheidungen nach Überprüfung der Revisionsanträge 
728
Artikel 50: Maßnahmen nach der Revisionsentscheidung 
729
Artikel 51: Revision im Interesse des Gesetzes 
730
Artikel 52: Aussetzung der Vollziehung bei Berufungs– oder Revisionseinlegung 
731
Artikel 53: Wiederaufnahme des Verfahrens 
731
Artikel 54: Berichtigung der Entscheidung 
733
Artikel 55: Wiederaufnahmeverfahren 
733
Vierter Abschnitt: Verschiedene Vorschriften 
734
Artikel 56: Ausschließung oder Ablehnung beim obersten Verwaltungsgericht 
734
Artikel 57: Ablehnung und Verweigerung in den Gerichten 
735
Artikel 58: Feststellung der Beweismittel bei Verwaltungsklagen 
736
Artikel 59: Reisekosten, Entschädigung und Tagegeld 
737
Artikel 60: Zustellungsangelegenheiten und Gebühren 
737
Artikel 61: Arbeitsaussetzung 
738
Artikel 62: Aufgaben der Notdienstgerichte 
739
Artikel 63: Aufgehobene Bestimmungen 
739
Zusatzartikel 1 
739
Zusatzartikel 2 
739
Zusatzartikel 3 
740
Vorläufiger Artikel 1 
740
Vorläufiger Artikel 2 
740
Vorläufiger Artikel 3 
740
Vorläufiger Artikel 4 
740
Vorläufiger Artikel 5 
741
Vorläufiger Artikel 6 
741
Vorläufiger Artikel 7 
741
Vorläufiger Artikel 8 
742
Vorläufiger Artikel 9 
742
Artikel 64: Inkrafttreten 
743
Artikel 65: Durchführungsverordnung 
743
Bestimmungen, Die Nicht Im Gesetz Vom 6. JANUAR 1982 Mit Der Nummer 2577 Enthalten Sind 
743
1– Vorläufiger Artikel des Gesetzes Nr. 3622 vom 5/4/1990 
743
Vorläufiger Artikel 
743
2– Vorläufiger Artikel des Gesetzes mit Nr. 4001 vom 10/6/1994 
744
Vorläufiger Artikel 1 
744
Vorläufiger Artikel 2 
744