Finansal Yatırımlarda Teknik Analiz Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ  - Kitap

Finansal Yatırımlarda Teknik Analiz

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
230
Barkod:
9789750289934
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
220,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İyi bir yatırımcı olmanın en önemli ve temel kuralı, mevcut verileri doğru bir şekilde okuyabilmek ve analiz etmektir.
Doğru analiz, yatırımcının yapacağı yatırımı doğru zamanda ve doğru miktarda yapmasına yardımcı olacağı gibi, yatırımdan beklentisini de daha gerçekçi olmasına olanak sağlayacaktır.
Kitapta temel analiz hakkında genel bilgiler yer almakta, analizin temelini oluşturan Dow Teorisi incelenmektedir. Teknik analizlerde önemli bir yer tutan grafikler ise çeşitleri ve özellikleri ile anlatılmaktadır.
Grafiklerin okunmasında önemli olan formasyonlar ise tüm çeşitleri ve görselleri ile birlikte incelenmektedir. Tüm formasyonlara ilişkin grafikler verilmekte ve birbirlerine göre kullanımlarındaki avantaj ve dezavantajları sıralanmaktadır.
Formasyonları destekleyici nitelikteki indikatörler de açıklamaları, görselleri ve yorumlanmalarına ilişkin bilgiler kapsamında incelenmektedir.
Yazarın, üniversitelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında ilgili dersleri anlatıyor olması, sektör tecrübesi ve temel analiz ile teknik analizin aktif bir uygulayıcısı olarak hazırladığı bu kitap yatırımcıların analizleri gerçekleştirme süreçlerinde genel bilgilerden yola çıkarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek tüm bilgileri içermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Menkul Kıymet Yatırımlarında Analizler
.
Temel Analiz
.
Teknik Analiz
.
Dow Teorisi
.
Teknik Analizde Grafikler
.
Çizgi Grafikler
.
Çubuk Grafikler
.
Mum Grafikler
.
Formasyonlar
.
İndikatörler
.
Fibonacci
.
Eliot Dalga Testi
.
Kaos Teorisi
.
Trading Stratejileri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
BİRİNCİ BÖLÜM:
ANALİZ YÖNTEMLERİ
I. TEMEL ANALİZ 
11
A. Finansal Tablolar Analizi 
13
B. Temel Analizde Ekonomik Göstergeler ve Ekonomik Takvim 
19
II. TEKNİK ANALİZ 
21
A. Teknik Analizde Varsayımlar 
22
B. Teknik Analizin İlkeleri 
23
C. Boğa Piyasası 
25
D. Ayı Piyasası 
26
E. Teknik Analiz Yapılması 
28
III. TEMEL ANALİZ –TEKNİK ANALİZ KARŞILAŞTIRMASI 
29
İKİNCİ BÖLÜM:
TEKNİK ANALİZDE GRAFİKLER
I. GRAFİKLER 
31
II. GRAFİK ÇEŞİTLERİ 
31
A. Çizgi Grafikleri (Line Charts) 
31
B. Çubuk Grafikleri (Bar Charts, High–Low Charts) 
33
C. Nokta ve Şekil Grafikleri (Points and Figure Charts) 
35
D. Mum Grafikleri (Candlesticks) 
36
III. TRENDLER 
38
IV. EĞİLİM ÇİZGİLERİ 
43
V. DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI 
43
VI. PİVOT NOKTALARI 
47
VII. FİYAT KANALLARI 
52
VIII. DOW TEORİSİ 
55
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEKNİK ANALİZDE FORMASYONLAR
I. FORMASYONLAR 
59
A. Kafa Omuz Değişim Formasyonları 
60
B. Omuz–Baş–Omuz Formasyonu 
61
C. Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu 
67
D. İkili Tepe Formasyonu 
70
E. İkili Dip Formasyonu 
74
F. Üçlü Tepe ve Dip Formasyonları 
77
G. Dikdörtgen Formasyonlar 
80
H. Boşluklar (GAP) 
83
İ. Üçgen Formasyonlar 
85
1. Yükselen Üçgen Formasyonu 
87
2. Alçalan Üçgen Formasyonu 
90
3. Simetrik Üçgen Formasyonu 
93
J. Takoz –Kama Formasyonlar 
96
1. Yükselen Takoz Formasyonu 
98
2. Alçalan Takoz Formasyonu 
101
K. Genişleme Formasyonları 
102
L. Elmas – Diamond Formasyonu 
102
M. Bayrak Formasyonu 
104
N. Flama Formasyonları 
105
O. Anahtar Gün Formasyonları 
107
P. Düzeltme Formasyonları 
108
R. Yuvarlak Dönüş Formasyonu 
111
S. Fincan Kulp Formasyonu 
112
T. Çanak Formasyonu 
113
U. Mum Formasyonları 
114
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
GÖSTERGELER (İNDİKATÖRLER)
I. İNDİKATÖRLER 
139
A. Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) 
144
B. MACD (Moving Average Convergence/Divergence) 
151
C. Momentum 
161
D. Directional Movement ADX–DMI İndikatörü 
165
F. Vertical Horizontal Filter (VHF) 
178
G. CCI – Commodity Channel Index 
178
H. Bollinger Bandları 
180
İ. Stokastik Osilatör 
183
J. Volume (Hacim Göstergesi) 
186
K. Parabolic SAR 
188
M. CCI 
191
N. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) 
195
O. Kaos Teorisi 
196
P. Fibonacci Sayıları 
206
1. Fibonacci Yayları 
207
2. Fibonacci Yelpaze Çizgileri 
208
3. Fibonacci Geri Dönüş Çizgileri 
208
4. Fibonacci Zaman Çizgileri 
209
R. Eliot Dalga Testi 
210
S. Ichimoku 
213
1. Ichimoku Kinko Hyo Araçları 
213
2. Ichimoku Analizinin Avantajları 
216
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEKNİK ANALİZ VE TRADİNG STRATEJİLERİ
I. TRADE–TRADER –TRADİNG KAVRAMLARI 
219
II. TRADİNG STRATEJİLERİ 
220
A. Day Trading Stratejileri 
221
B. Swing Trading Stratejileri 
223
C. Position–Pozisyon Trading Stratejileri 
226
D. Scalping Trading Stratejileri 
227
E. Diğer Trading Stratejileri 
227
Kaynakça 
229