Excel'de Finans Uygulamaları Microsoft 365, Excel 2019, 2016 ve 2013 Uyumlu Cenk İltir  - Kitap

Excel'de Finans Uygulamaları

Microsoft 365, Excel 2019, 2016 ve 2013 Uyumlu

3. Baskı, 
Ocak 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
18x24
Sayfa:
350
Barkod:
9789750264351
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
365,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncellenmiş 3. baskısını yapmıştır. Bu baskıda, okuyuculardan gelen istek üzerine kitabın daha rahat kullanılabilmesi amacı ile kitabın Uygulama Dosyaları, Finans Terimleri Sözlüğü, Mum Grafikleri (Candlesticks) Terimleri ve Görselleri Sözlüğü ile Excel Fonksiyonları Referans Listesi bölümleri seckin.com.tr'den ücretsiz olarak indirilebilmektedir.
Excel ile sürekli çalışan ve finansal hesaplamalar yapan çok sayıda kişi bulunmasına rağmen, Excel'in finans kısmı tam olarak bilinememekte, finans problemlerinin ve uygulamalarının Excel yardımıyla hesaplanması yeterince gerçekleştirilememektedir. Dolayısıyla bu da zamanın altın değerinde olduğu günümüzde, programın hızlı ve verimli kullanılamamasına sebep olmaktadır.
Excel'de Finans Uygulamaları kitabının amacı, dünyanın en popüler çalışma sayfası programı olan Excel'in gücünü kullanarak para ve sermaye piyasalarında en çok kullanılan ve pratikte en çok ihtiyaç duyulan finans konularının temel ve orta düzeyde matematiksel ve istatistiksel tekniklerle finans uygulamalarında kullanmaktır.
Kitapta finans konuları, örnek ve denemelerle öğrenilebilecek ve Excel'de kolaylıkla uygulanabilecek şekilde ele alınmaktadır. Bu kitaptaki konuları ve örnekleri özümseyerek bitirdiğinizde finans alanına bakışınız çok daha farklı olacak ve Excel'de geliştireceğiniz model ve uygulamalarınızdaki tek kısıtlayıcı faktör hayal gücünüz olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri
.
Faiz, Anüite ve Eşit Taksitli Kredi Hesaplamaları
.
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
.
Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Analizi
.
Temel Analiz, Grafikler ve Teknik Analiz, Oran Analizi
.
Optimal Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti
.
Getiri, Risk ve Beta Katsayısı ile Portföy Kuramı ve Portföy Performansı
.
Veri Tabloları ve Senaryo Yöneticisi ile Duyarlılık Analizi, Çözücü ve Hedef Arama
.
Verileri Histogramlarla, Tanımlayıcı İstatistikler ve Özet Tablolar ile Özetleme
.
Hareketli Ortalama ile Zaman Serileri ve Tahmin
.
Vadeli İşlem Piyasa Araçları: Opsiyonlar ve Futures Sözleşmeleri
.
Regresyon Analizi ile Doğrusal İlişki Tanımı ve Korelasyon Katsayısı ile İlişkinin Belirlenmesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Giriş 
19
Kitabın Okuyucularında Aranan Özellikler 
19
Bu Kitabı Kimler Okumalı 
19
Bu Kitabı Niçin Okumalı 
20
Kitapta Kullanılan Gösterimler ve İçerik Düzeni 
20
Bölüm 1: Excel’de Fonksiyonlar ve Kullanımları 
23
Formül Oluşturma 
23
Parantezlerle Formül Oluşturma 
26
Formülleri Kopyalama 
27
Fonksiyonları (İşlevleri) Kullanma 
28
Finansal İşlevler 
32
BD (PV) 
32
GD (FV) 
32
FAİZ_ORANI (RATE) 
32
FAİZTUTARI (IMPT) 
32
ANA_PARA_ÖDEMESİ (PPMT) 
32
DEVRESEL_ÖDEME (PMT) 
32
Mantıksal İşlevler 
33
EĞER (IF) 
33
VE (AND) 
33
YADA (OR) 
33
Metin İşlevleri 
33
BİRLEŞTİR (CONCATENATE) 
33
SAĞDAN (RIGHT) 
33
SOLDAN (LEFT) 
34
BÜYÜKHARF (UPPER) 
34
KÜÇÜKHARF (LOWER) 
34
Tarih ve Saat İşlevleri 
34
TARİH (DATE) 
34
GÜN (DAY) 
34
AY (MONTH) 
34
YIL (YEAR) 
34
GÜN360 (DAYS360) 
35
TAMİŞGÜNÜ (NETWORKDAYS) 
35
Matematik ve Trigonometri İşlevleri 
35
TOPLA (SUM) 
35
ÇARPIM (PRODUCT) 
35
ORTALAMA (AVERAGE) 
35
KAREKÖK (SQRT) 
35
KUVVET (POWER) 
36
ÇARPINIM (FACT) 
36
KOMBİNASYON (COMBIN) 
36
YUVARLA (ROUND) 
36
Arama ve Başvuru İşlevleri 
36
DÜŞEYARA (VLOOKUP) 
36
SATIRSAY (ROWS) 
36
SÜTUNSAY (COLUMNS) 
37
YATAYARA (HLOOKUP) 
37
İstatistiksel İşlevler 
37
STDSAPMA (STDEV) 
37
Diğer İşlevler 
37
MAK (MAX) 
37
MİN (MIN) 
37
EĞERSAY (COUNTIF) 
37
BOŞLUKSAY (COUNTBLANK) 
38
En Son Kullanılan Fonksiyonları (İşlevleri) Kullanma 
38
Formülü Değiştirme 
39
Finansal ve Diğer Fonksiyonların Sayılarının Arttırılması 
39
Bölüm 2: Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri 
41
Bugünkü (Şimdiki ) Değer 
41
Gelecek Değer 
43
Farklı Faiz Oranlarında Gelecek Değer – Future Value Schedule 
45
Dönemsel Ödemeler – Payment 
46
Faiz Ödemeleri – Interest Payment 
48
Anapara Ödemeleri 
49
Kümülatif Faiz Ödemeleri 
51
Kümülatif Anapara Ödemeleri 
52
Ödemelerde Dönem Sayısı – Number of Period 
54
Bölüm 3: Faiz Kavramı ve Faiz Hesaplamaları 
57
Faiz Kavramı 
57
Faizi Etkileyen Faktörler 
57
Basit (Nominal) Faiz – Reel Faiz Oranı Ayrımı 
58
Basit (Nominal) Faiz Oranı Hesaplamaları 
58
Bileşik Faiz Oranı Hesaplamaları – Effective Annual Interest Rate 
60
Bileşik Faiz Oranından Basit (Nominal) Faiz Oranı Hesaplanması 
62
Menkul Değer Yıllık Basit Faiz Oranı Hesaplanması 
62
Bölüm 4: Anüite ve Perpetüite (Sonsuz Anüiteler) Hesaplamaları 
65
Anüitenin Bugünkü Değeri 
65
Anüitenin Gelecek Değeri 
66
Bugünkü Değeri/Gelecek Değeri Bilinen Ödemelerin Anüite Değeri 
67
Anüitelerde Dönem Sayısı 
69
Anüitelerde Faiz Oranı 
70
Sonsuz Anüiteler (Perpetüite) 
71
Kullanıcı Tanımlı Anüite Hesaplama Fonksiyonu 
72
Bugünkü Değer – Gelecek Değer Tablosu ve Anüitelerin Bugünkü Değer Tablosu 
74
Bugünkü Değer Tablosu 
74
Gelecek Değer Tablosu 
75
Anüitelerin Bugünkü Değer Tablosu 
75
Bölüm 5: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 
77
Net Bugünkü Değer – Net Present Value 
77
Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer – NPV for Schedule of Cash Flows 
79
İç Verim Oranı – Internal Rate of Return 
80
Farklı Süreli Yatırımlarda İç Verim Oranı – IRR for Schedule of Cash Flows 
82
Değiştirilmiş İç Verim Oranı – Modified Internal Rate of Return 
83
Bölüm 6: Vade İçin Tarih Hesaplamaları 
87
Gün Sayma Temeli – Day Count Basis 
87
Tarih Hesaplamaları 
88
360 Gün Temelinde Tarih Hesaplamaları 
88
İş Günü Sayısı Hesaplamaları 
89
Bölüm 7: Para Piyasası Araçlarının Analizi 
91
Para Piyasası Araçları 
91
Hazine Bonosu Fiyatı – Treasury Bill Price 
92
Hazine Bonosu Getirisi – Treasury Bill Yield 
93
Menkul Kıymet Faiz Oranı – Interest Rate (Invested Security) 
94
Vade Sonunda Elde Edilecek Gelir – The Amount Received at Maturity 
95
Bölüm 8: Sermaye Piyasası Araçlarının Analizi 
97
Tahvil Değeri ve Derecelendirme 
98
Periyodik Faiz Ödemesi Yapılan Tahvilin Piyasa Fiyatı 
99
Vadesinde Faiz Ödemesi Yapılan Tahvilin Piyasa Fiyatı 
100
Periyodik Faiz Ödemesi Yapılan Tahvilin Getirisi 
101
Vadesinde Faiz Ödemesi Yapılan Tahvilin Getirisi 
102
Periyodik Faiz Ödemesi Yapılan Tahvilde Kupon Gün Hesaplamaları 
103
Tahvil Fiyatı Duyarlılık Analizi 
105
Geometrik Ortalama ile Tahvil Getirisi Hesaplama 
107
Hisse Senedi Değeri 
109
Volatilite: Hisse Senedi Getiri Oranlarının Standart Sapması 
110
Hisse Senedi Fiyatlarının Histogram ile Özetlenmesi 
112
Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri 
116
Piyasa (Borsa) Değeri Yöntemi 
117
Net Defter (Muhasebe) Değeri Yöntemi 
117
Net Varlık Değerleme Yöntemi–Tasfiye Değeri Yöntemi 
117
Temettü Kapitalizasyonu ile Değerleme Yöntemi 
119
Fiyat/Kazanç (FK) Oranı ile Değerleme Yöntemi 
121
Piyasa Değeri/Defter Değeri ile Değerleme Yöntemi 
122
İndirgenmiş Nakit Akışları ile Değerleme Yöntemi 
123
Hisse Senedi Değerlemesinde Büyüme Oranları 
125
Bölüm 9: Temel Analiz 
127
Temel Analizin İlkeleri 
128
Ekonomi Analizi 
129
Sektör Analizi 
131
Firma Analizi 
131
Finansal Tablo Analiz Teknikleri 
134
Bölüm 10: Grafikler ve Teknik Analiz 
137
Teknik Analiz İçin Hisse Senedi Piyasasında Kullanılan Grafikler 
139
Çizgi Grafikleri (Line Charts) 
139
Çubuk Grafikleri (High–Low–Close, Volume–High–Low–Close Charts) 
140
Nokta ve Şekil Grafikleri (Points and Figure Charts) 
141
Mum Grafikleri (Candlesticks) 
142
Grafiklerde Eksenler, İşlem Miktarı ve Zaman Ölçüsü 
144
Destek ve Direnç Kavramları 
146
Eğilim (Trend) 
146
Dönüş ve Devamlılık Fiyat Formasyonları (Reverse and Continuation Patterns) 
148
Basit Hareketli Ortalama (Moving Average) 
149
Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Smoothing) 
153
MACD (Hareketli Ortalama Yaklaşma/Uzaklaşma) Osilatörü 
155
Momentum Osilatörü 
156
Stokastik Osilatörü 
159
Birikme ve Dağılım (B&D) Hacim Göstergesi 
160
Fiyat İşlem Dengesi (FİD) 
162
Elliot Dalgaları ve Fibonacci Sayıları 
163
Dow Kuramı 
164
Bölüm 11: Oran Analizi 
165
Akışkanlık (Likidite) Oranları 
166
Cari Oran (CO) 
166
Asit–Test Oranı (ATO) 
166
Nakit Oranı (NO) 
167
Net Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar Oranı (NÇS/TVO) 
167
Kaldıraç (Borç Ödeme Gücü) Oranları 
167
Borçlanma Oranı (BO) 
167
Borç–Özkaynaklar Oranı (BÖ) 
168
Özkaynaklar–Varlık Oranı (ÖV) 
168
Kısa Vadeli Borçlanma Oranı (KBO) 
168
Uzun Vadeli Borçlanma Oranı (UBO) 
168
Borç–Maddi Özvarlık Oranı (BMÖ) 
169
Maddi Duran Varlık–Özkaynak Oranı (MDVÖ) 
169
Duran Varlık–Özkaynak Oranı (DVÖ) 
169
Duran Varlık–Devamlı Sermaye Oranı (DVDS) 
169
Faizin Kaç Kez Kazanıldığı Oranı (FKKK) 
169
Oto Finansman Oranı (OF) 
170
Varlıklardan Yararlanma (Faaliyet) Oranları 
170
Stok Devir Hızı (SDH) 
170
Stok Ortalama Yaşı (SOY) 
170
Alacak Devir Hızı (ADH) 
170
Ortalama Tahsilat Dönemi (OTD) 
171
Borç Devir Hızı (BDH) 
171
Ortalama Ödeme Dönemi (OÖD) 
171
Faaliyet Devri (FD) 
172
Nakit Dönüşüm Süresi (NDS) 
172
Toplam Varlıklar Devir Hızı (TVDH) 
172
Özkaynaklar Devir Hızı (ÖDH) 
172
Hazır Değerler Devir Hızı (HDDH) 
173
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı (NÇSDH) 
173
Dönen Varlıklar Devir Hızı (DÖVDH) 
173
Duran Varlıklar Devir Hızı (DUVDH) 
173
Karlılık Oranları 
173
Brüt Kar Marjı (BKM) 
174
Net Kar Marjı (NKM) 
174
Özkaynaklar Karlılığı (ÖK) 
174
Toplam Varlıkların Karlılığı (TVK) 
174
Piyasa Değeri Oranları 
174
Pay Başına Kazanç (PBK) Oranı 
175
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 
175
Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı 
175
Pay Başına Temettü (PBT) Oranı 
175
Temettü Verim (TV) Oranı 
176
Temettü Ödeme Oranı (TÖO) 
176
Dağıtılmamış Karlar Yüzdesi (DKY) 
176
Başa Baş Noktası (Break Even Point) 
176
Diğer Oranlar 
177
Ortalama Vergi Oranı (OVO) 
177
Ortalama Amortisman Oranı (OAO) 
177
Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 
177
Yeniden Değerleme Değer Artışı/Ödenmiş Sermaye Oranı (YDDA/ÖS) 
177
Özkaynaklar Karlılığı ile Büyüme için DuPont Modeli 
178
Bölüm 12: Optimal Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti 
179
Optimal Sermaye Yapısı 
179
Sermaye Maliyeti 
180
Vergi Öncesi ve Vergi Sonrası Borçlanma Maliyeti 
180
Öncelikli Pay Senedi Maliyeti 
182
Adi Hisse Senedi Maliyeti 
183
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of Capital–WACC) 
184
Bölüm 13: Getiri, Risk ve Beta Katsayısı 
187
Getiri ve Beklenen Getiri 
187
Risk ve Riskin Ölçülmesi 
188
Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli (Capital Asset Pricing Model–CAPM) ve Beta Katsayısı 
190
Regresyon Analizi ile Beta Katsayısının Tahmini 
193
Bölüm 14: Portföy Kuramı 
197
Markowitz Modern Portföy Kuramı 
197
Portföyün Beklenen Getirisi ve Riski 
198
Karesel Programlama ile Eniyi Portföylerin Hesaplanması 
203
Solver (Çözücü) ile Eniyi Portföylerin Hesaplanması 
206
Bölüm 15: Portföy Performansı Ölçülmesi 
213
Portföy Getirisi ile Performansın Ölçülmesi 
213
Sharpe Oranı 
214
Treynor Oranı 
215
Jensen Oranı 
216
Bölüm 16: Vadeli İşlem Piyasa Araçları: Opsiyonlar 
217
Opsiyon Sözleşmesi 
217
Opsiyon Primini Etkileyen Unsurlar 
219
Black&Scholes (B&S) Opsiyon Fiyatlama Modeli 
219
Standart Normal Değişkenler için Kümülatif Olasılık Dağılımı N(di) 
221
Black&Scholes Alım ve Satım Opsiyonu Değeri Hesaplayan Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonu 
222
Bölüm 17: Vadeli İşlem Piyasa Araçları Futures Sözleşmeleri 
225
Futures Sözleşmesi 
225
Ürün (Commodity) Futures Sözleşmeleri 
226
Finansal Futures Sözleşmeleri 
228
Bölüm 18: Metin Fonksiyonları 
229
Metin Fonksiyonları 
229
BİRLEŞTİR (CONCATENATE) 
229
SAĞDAN (RIGHT) 
229
SOLDAN (LEFT) 
229
BÜYÜKHARF (UPPER) 
230
KÜÇÜKHARF (LOWER) 
230
YAZIM.DÜZENİ (PROPER) 
230
PARÇAAL (MID) 
230
BUL (FIND) 
230
Bölüm 19: Arama ve Başvuru Fonksiyonları 
233
DÜŞEYARA (VLOOKUP) FONKSİYONU 
233
YATAYARA (HLOOKUP) FONKSİYONU 
236
KAÇINCI (MATCH) VE İNDİS (INDEX) FONKSİYONLARINI BİRLEŞTİRME 
238
KAYDIR (OFFSET) FONKSİYONU 
240
DOLAYLI (INDIRECT) FONKSİYONU 
242
Bölüm 20: Diğer Matematiksel ve Mantıksal Fonksiyonlar 
243
DİĞER MATEMATİKSEL VE MANTIKSAL FONKSİYONLAR 
243
EĞER (IF) 
243
VE (AND) 
243
YADA (OR) 
244
MAK (MAX) 
244
MİN (MİN) 
244
EĞERSAY (COUNTIF) 
244
ETOPLA (SUMIF) 
244
BOŞLUKSAY (COUNTBLANK) 
244
SATIRSAY (ROWS) 
244
SÜTUNSAY (COLUMNS) 
245
SAYMA FONKSİYONLARI İLE HÜCRELERİ SAYMA 
247
EĞERSAY (COUNTIF) FONKSİYONU İLE HÜCRELERİ SAYMA 
249
İÇ İÇE EĞER (IF) FONKSİYONU KULLANIMI 
252
Bölüm 21: Eşit Taksitli Kredi Hesaplamaları 
255
Eşit Taksitli Kredi Hesaplamaları 
255
Eşit Taksitli Kredi Banka Hesaplamalarını Anlama 
256
Bölüm 22: Veri Tabloları (Data Tables) İle Duyarlılık Analizi 
261
Tek Yönlü Veri Tablosu Oluşturma 
261
İki Yönlü Veri Tablosu Oluşturma 
263
Bölüm 23: Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) Kullanarak Duyarlılık Analizi 
267
Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) Kullanarak Duyarlılık Analizi 
267
Bölüm 24: Verileri Histogramlarla Özetleme 
271
Histogram Dağılım Tipleri 
271
Simetrik dağılım 
271
Sağa çarpık dağılım (pozitif çarpıklık) 
271
Sola çarpık dağılım (negatif çarpıklık) 
271
Çoklu tepeli dağılım 
272
Hisse Senedi Fiyatlarının Histogram ile Özetlenmesi 
272
Bölüm 25: Verileri Tanımlayıcı İstatistikler ile Özetleme 
275
Tanımlayıcı İstatistiklerin (Deive Statistics) Hesaplanması 
275
Rank ve Yüzdebirlik (Rank and Percentile) Değelerinin Hesaplanması 
278
Bölüm 26: Verileri Özet Tablolar (PivotTables) Kullanarak Özetleme 
281
Özet Tablo Oluşturma 
281
Özet Tablonun Düzenlenmesi 
284
Özet Tabloda Veri Filtreleme 
287
Özet Tabloda Hesaplamalar Yapma 
289
Özet Tabloya Hesaplanmış Alan (Calculated Field) Ekleme 
290
ÖZETVERİAL (GETPIVOTDATA) Fonksiyonu ile Özet Tablodan Veri Alma 
293
Bölüm 27: Hedef Arama (Goal Seek) ile Başabaş Noktasının Belirlenmesi 
295
Başabaş Noktasının Belirlenmesi 
295
Hedef Arama (Goal Seek) ile Başabaş Noktasının Belirlenmesi 
296
Hedef Arama (Goal Seek) ile Hedefleri Sağlayan Diğer Başabaş Noktalarının Belirlenmesi 
298
Bölüm 28: Solver (Çözücü) ile Sermaye Bütçeleme 
301
Solver (Çözücü) Aracı Çalışma Mantığı 
301
Sermaye Bütçelemenin Önemi 
302
Solver (Çözücü) ile Sermaye Bütçeleme 
303
Bölüm 29: Regresyon Analizi ile Doğrusal İlişki Tahmini 
309
Regresyon Analizi ile Doğrusal İlişki Tahmini 
309
Bölüm 30: Korelasyon Katsayısı ile İlişkinin Belirlenmesi 
313
Korelasyon Katsayısı ile İlişkinin Belirlenmesi 
313
Hisse Senedi Getirilerinin İlişkisinin Belirlenmesi 
316
Bölüm 31: Hareketli Ortalama ile Zaman Serileri ve Tahmin Yapma 
319
Hareketli Ortalama ile Zaman Serilerini Anlama 
319
Hareketli Ortalama ile Tahmin Yapma 
321
Bölüm 32: Monte Carlo Simülasyonu 
325
S_SAYI_ÜRET (RAND) Fonksiyonu ile Tesadüfi Sayı Simülasyonu 
325
Kesikli Tesadüfi Sayı Simülasyonu 
326
NORM.TERS (NORM.INV) Fonksiyonu ile Normal Tesadüfi Sayı Simülasyonu 
328
Hisse Senedi Fiyatlarının Simülasyon Modellenmesi 
329
EKLER 
333
EK A: Finans Terimleri Sözlüğü 
333
EK B: Mum Grafikleri (Candlesticks) Terimleri ve Görselleri Sözlüğü 
333
EK C: Excel Fonksiyonları Referans Listesi 
333
Kaynakça 
335
Kavramlar Dizini 
339
Yazarın Özgeçmişi 
349