Emsal Yargı Kararları Işığında İhale Sorunları Rehberi Sözleşme Sorunları Bölümü İlaveli Sadettin Doğanyiğit, Tülay Doğanyiğit  - Kitap
Emsal Yargı Kararları Işığında

İhale Sorunları Rehberi

Sözleşme Sorunları Bölümü İlaveli

2. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
996
Barkod:
9789750289095
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
1.070,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2012
350,00
350,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kamu harcamalarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı büyüktür. Kamu harcamalarının büyük bir kısmının ise kamu ihaleleriyle yapıldığı bilinmektedir.
Vatandaşının refah düzeyini yükseltmek için görev ve sorumluluk üstlenen ve Anayasa ile diğer yasaların verdiği yetkileri kullanan devlet, önce öngördüğü yatırımları gerçekleştirmek için kaynak bulmakta, sonra da seçtiği yükleniciyle planladığı, programladığı yatırımları gerçekleştirme sürecine girmektedir. İşte devletin, yükleniciyi seçme olgusuna 'kamu ihale düzeni' diyoruz.
Kamu ihale mevzuatı ile ilgili olarak Ankara İdare Mahkemesi kararları ile Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay kararları arasından bir sarraf titizliğiyle seçilerek, gerekçeli ve özetli çözümlerden müteşekkil bu eserin, büyük bir boşluğu doldurması beklenmektedir.
Bununla beraber sözleşme sorunlarını çözüme kavuşturan Yüksek Fen Kurulu kararlarının da kitaptan yararlananlara büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İhale Sorunları
.
Sözleşme Sorunları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Kitap
İHALE SORUNLARI
Birinci Bölüm
İHALE İLKE VE KURALLARI
1. Cihazın Hareketli Yuvasına Üst Sınır Getirilmesi 
43
2. Hastanece Alınması Gereken Cihazın Teknik Şartnamede İşaret Edilmesi Rekabeti Engelleyici Unsur Sayılır mı? 
44
3. İsteklinin Faaliyet Gösterdiğine İlişkin Belgenin Tevsik Edilmemesi 
45
4. Yol Bakım, Yapım ve Onarım İşleri Yapım İşi Olarak Birarada İhale Edilebilir mi? 
46
5. Bakım Onarım Yetki Belgesi İstenmesi Rekabete Aykırı Mıdır? 
46
6. Makine Parkının Revize Edilerek Yeniden İhaleye Çıkılması Haklı İptal Gerekçesi Midir? 
47
7. Otel Odası Konfirme Belgesi İstenmesi Rekabete Aykırı Mıdır? 
48
8. Hangi Malzemenin Hangi Cinsten Olacağının Belirtilmemesi Rekabeti Sınırlar Mı? 
49
9. Teşhis ve Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Benzer İş Düzenlemesi 
50
10. İhalede Gizlilik İlkesinin Uygulanmasının Tabii Sonucu 
50
11. İddiaların İncelenmesinde Eşit Muamele İlkesinin Uygulanmaması 
50
12. İhale İlkelerine Aykırı İhale İptali 
51
13. Konser Piyanosu Alımında Markaya İşaret Edilmesi 
51
14. İhaleye Katılımın ve Rekabetin Artırılması 
52
15. Menfaat İlişkisinin Kesilmesi Sonucunu Doğurmayan Durumlar 
53
16. İlkelerin İhlal Edildiğine İlişkin Somut Tespitin Bulunmaması 
54
17. Kaynakların Verimli Kullanılmasına İlişkin Düzenleme 
55
18. Kaynakların Verimli Kullanılmasının Ölçütü Nedir? 
55
19. Eşit Muamele Yönünden Yapılacak İncelemenin Sınırı 
55
20. Volümetrik Esaslı Su Sayacı Olması Zorunluluğu Getirilmesi Rekabete Aykırı Mıdır? 
56
21. Abonenin Rızası İle Teslim Alınacak Su Sayacının Belirsiz Olması 
57
23. Yetki Devri Sınırlarına Uyulmaması 
58
24. Rekabetin Engellenip Engellenmediğinin Tespiti İçin Yapılması Gereken 
59
25. Eşit Muamele İlkesi Yönünden Yeniden İnceleme Talebi 
59
26. Hak Kaybı Açık Olmakla Birlikte İddiaların Eşit Muamele İlkesi Açısından İncelenmesi 
60
27. İhaledeki Gizlilik Prensibi Göz Ardı Edilerek İddianın Esasa Girilmeden Reddi 
61
28. Bir Markayı İşaret Eden Kapalı Devre Kamera Sistemi Rekabete Aykırılık Oluşturur Mu? 
62
29. İhale İlkelerine Aykırılığa İlişkin Dokümana İtiraz Sonradan Yapılabilir Mi? 
62
30. Rekabetin Sağlanmasındaki Ölçü Nedir? 
63
31. Üç Geçerli Teklifli İhalenin Rekabete Uygun Olmadığından Bahsedilebilir Mi? 
64
32. Eşit Muamele İlkesine Aykırı İşlem 
64
33. Cihazların Aynı Marka Olması Şartı Getirilebilir Mi? 
65
34. Rekabet Artırılarak Maliyetin Düşürülmesi 
65
35. Aynı Özelliklere Sahip İki Ürünün Bulunması Rekabeti Sınırlar mı? 
66
36. İhalede Rekabet Şartlarının Oluşmasının Göstergesi Nedir? 
66
37. Eşit Muamele İlkesi Yönünden Yapılacak İncelemenin Kapsamı 
67
38. İhalede Tek Firma Kalması Rekabeti Sınırlar Mı? 
68
39. Üç Araçtan İkisinin İsteklinin Kendi Malı Olmasının İstenmesi 
68
40. Eşitlik İlkesini Zedeleyen Yeterlik İncelemesi 
69
41. Uçakların Kendi Malı Olma Şartı İstenmesi Rekabete Aykırı Mıdır? 
70
42. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir Mi? 
71
43. Alımların Kısımlara Bölünerek Yapılması Soruşturmayı Gerektirir Mi? 
71
44. Açıklık ve Serbest Rekabet Şartlarının Yerine Getirilmemesi Suretiyle Kamu Zararına Neden Olunması 
71
45. Parçalara Bölerek Bina Yapılması 
72
46. Satın Almanın Sağlıklı Olup Olmadığı Araştırılmadan Alım Yapılması 
73
47. Kısımlara Bölmek Suretiyle Beton Parke Taşı Alınması 
73
48. Dokümanlarda Belgelendirme Kuruluşunun İsminin Belirtilmesi 
75
49. Bazı Firmalara Ek Avantaj Sağlama Şüphesinin Giderilmesi 
75
50. Eşit Muamele ve Adalet İlkesine Uygun Düşmeyen Durumlar 
76
51. Uygulama Projeleri Hazırlanmadan İhaleye Çıkılması 
76
52. Eşit Muamele İlkesinin İhlali 
78
53. Asfalt Plentinde Kendi Malı Olma Şartı Aranması 
79
54. İhale İlke ve Kurallarını Uygulamayan Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni 
79
55. Malın İhalesiz Alınmasının Sonuçları 
80
56. Güvenirlik İlkesinin İhlali İptal Gerekçesi Olur Mu? 
80
57. Yemeğin İdarenin Mutfağında Hazırlanacağı Öngörülmesine Rağmen Harici Bir Mutfağın Bulunmasının İstenmesi 
81
58. Rutin Yol Bakım İhalesi Ne Şekilde Çıkılmalıdır? 
81
59. Kiralanacak Araçlar İçin Asgari Model Yılı ve Azami Kilometre Sınırı Getirilmesi Rekabeti Engelleyici Nitelikte midir? 
83
İkinci Bölüm
ELEKTRONİK İHALE SORUNLARI
1. İhalenin Elektronik Usulle Yapılması İhaleyi Kanun Dışına Çıkarır Mı? 
85
2. İmza Sirkülerinin Onaylama Tarihinin Beyan Edilmesi Nedeniyle Teyid Edilememesi Teklifi Geçersiz Kılar Mı? 
85
3. E–Teklif İhalesinde Yıl/Yıllar Kısmını Boş Bırakması 
87
4. Elektronik İhalelerde Teminatın Gelir Kaydı 
90
5. Önceki Yıllar İş Hacmi Bilgilerinin Sunulması 
90
6. Temsile Yetkili Olunduğunun Ticaret Sicil İnternet Adresinden Teyit Edilmesi 
90
7. Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yeterli Olunduğuna İlişkin Beyan Edilen Belgenin Aslının Sunulmaması 
91
8. Yemek İhalesinde İşin Süresinin Tamamını Kapsar Şekilde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmesi 
92
9. Elektronik İhalede Ekonomik ve Mali Yeterlilik 
92
10. Komisyon Kararının Önceden Öğrenilmesi Gizliliğin İhlali Anlamı Taşır Mı? 
93
11. Yasaklama Kararının Yayımlandığı Tarih İle E–Teklif Tarihinin Aynı Olması 
93
12. Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilginin Yer Almaması Değerlendirme Dışı Tutulma Gerekçesi Midir? 
94
13. EKAP’a Yüklenen Yeterlik Bilgileri Tablosu Bilgi Tamamlama Kapsamına Konu Edilebilir Mi? 
95
14. Elektronik İhalede Yasaklılık Sorgusu 
96
15. Elektronik İhalelerde Teklif Mektubunun e–imza İle İmzalanması 
96
16. Elektronik İhalede Gerçek Olmayan Yerli Malı Belgesinin Beyanı 
96
17. İncelemenin İddialar Işığında Derinleştirilmemesi 
97
18. EKAP Üzerinden Yapılan Banka Referans Mektubu Sorgusu 
98
19. Temsile ve Yönetime Yetkili Şirketin %51 Hissesine Sahiplik Şartı 
98
20. Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Değerlendirilmesi 
98
21. EKAP’tan Yapılan Tebligatlarda Tebliğ Tarihi Nedir? 
99
22. İnternet Sitelerinden Alınan Çıktılar Tevsik Edici Belge Sayılır mı? 
99
23. KEP Üzerinden Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurularında Yüklenen Belgelerin Aslının Elden Teslimi Gerekir mi? 
100
Üçüncü Bölüm
İHALE DOKÜMANLARI VE TEKNİK ŞARTNAMELER
1. İlaçlama Yapılacak Alanın Metrekare Olarak Belirtilmemesi 
103
2. Teknik Şartnamenin Bir Markanın Özellikleriyle Birebir Aynı Olması 
103
3. Diyetisyen veya İdarenin Takdiri İle Öğünlerde Değişiklik Yapabileceğine Dair Hüküm Konulması 
104
4. Dokümanda Bütün İhalelerde Ağır Aykırılık Hallerinin Belirlenmesi Gerekir Mi? 
104
5. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Belgeler Talep Edilebilir mi? 
105
6. Teknik Şartname İle İstenen Belgeler Yeterlilik Kriteri midir? 
106
7. Her Bir Öğünde Kullanılması Gereken Et Gramajlarına Yer Verilmemesi 
108
8. Yükleniciden Tüm Yükümlülüklerini Yerine Getirdiğine Dair İbraname İstenebilir mi? 
109
9. İhale Dokümanı Hakkında Alınan Teknik Görüşün Esas Alınabilecek Nitelikte Olmaması 
109
10. Giderlere İlişkin Teknik Şartname Hükümlerinde M2 Cinsinden Belirleme Yapılmaması 
111
11. Taşımalı Yemek Dağıtım İşi Kapsamında Şoför Sayısının Eksik Belirlenmesi 
111
12. Teknik Şartname Hükümlerinin Tekliflerin Oluşturulmasını Zorlaştırması 
112
13. Cihaz Modüllerine İlişkin Herhangi Bir Belgenin Sunulmasına Yönelik Tereddüt 
113
14. Usul Ekonomisi Gereğince Teknik Görüş İstenmemesi 
114
15. Demo Sürecine Hangi Tekliften Başlanması Uygun Olur? 
114
17. Araçların Ne Kadar Kilometre Yapacağının Belirtilmemesi 
116
18. İdarelerin İhtiyaçların Belirlenmesinde Takdir Yetkisinin Sınırı 
116
19. Periyodik Bakım ve Dolumu Yapılacak Yangın Tüpü Adedinin Belirtilmemesi 
117
20. Teknik Şartnamenin Bir Ürünü İşaret Etmesi 
118
21. İdari Şartname İle Teknik Şartname Arasında Çelişki Bulunması 
119
22. İhaleyi Yapan İdarenin Ürünün Teknik Özelliklerini En İyi Şekilde Bileceği Varsayımı 
119
23. İsteklilerin Teklif Ettikleri Ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluk Denetimi Ne Zaman Yapılır? 
120
24. İhale Dokümanında Yüklenicinin İşçileri İle Belirli Süreli Sözleşme İmzalama Zorunluluğu Getirilebilir mi? 
121
25. 4x4 Binek Makam Aracı %2 Kasko Sınırlamasına Dâhil midir? 
122
26. Teknik Şartnameye Uygun Olmayan Teklifin Geçerli Kabul Edilmesi 
123
27. Teklifte Yer Almayıp Teknik Şartnamede Düzenlenen Giderler 
124
28. Yol Bakım, Yapım ve Onarım İşleri Kısmi Teklife Açılmadan Yapılabilir mi? 
125
29. İhalede Teknik Şartnameye Uyan En Son Model Cihazın Sunulması İstenir Mi? 
126
30. Kesinleşmiş Teknik Şartname Hükmüne Uyma Zorunluluğu 
128
31. Tek Markayı İşaret Eden Şartname 
128
32. İdarenin Şartnamede Patentli Bir Ürüne İlişkin Tanımlama Yapması 
128
33. Fazla Mesai İle Artabilecek Üretim Miktarı Kapasiteyi Etkiler Mi? 
129
34. Teknik Şartnamede Yeterlik Koşulu Belirtilmesi 
130
35. Teknik Şartnamenin Belirsiz Olması Nedeniyle İhalenin İptali 
131
36. Cihaz Teklifinin Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Direktifi Doğrultusunda Olmaması 
132
37. Kapasite Raporundaki Üretim ve Tüketim Kapasite Miktarının Revize Edilmesi 
133
38. Ekokardiyografi Cihazları Teknik Şartnamesi Hazırlanması 
134
39. İdrar Tüplerinin Kapaklarının Açılması İçin Ek Bir Sistem Kurulması 
135
40. Teknik Yeterlik Belgelerinin Teklif Ekinde Sunulmasının İstenilmesi 
135
41. Ramazan Ayında Sunulacak İftar ve Sahur Öğünlerinin Tek Bir Öğün Olarak İhaleye Çıkılması 
136
42. Teknik Şartnamede Kendi Malı Araca İlişkin Düzenleme Yeterlik Kriteri midir? 
137
43. Teknik Şartname Hükümlerine Yönelik İddialara Şikayet Başvurusunda Yer Verilmeyip İtirazen Şikayet Başvurusunda Yer Verilebilir mi? 
138
44. Bazı Araçların Yüklenicinin Kendi Malı Olması Gerektiğine Yönelik Hüküm Konulabilir mi? 
139
45. Kıdem ve İhbar Tazminatından Yüklenicinin Sorumlu Olduğuna İlişkin Sözleşmeye Hüküm Konulabilir mi? 
140
46. Boyanması İstenen Konutların İç Alan Metrekarelerinin Belirtilmemesi 
142
Dördüncü Bölüm
ZEYİLNAME VE İLANLAR
1. Zeyilname İle İhale Gününün Ötelenmemesi 
146
2. Farkına Varılması Gereken Tarihin Tayini 
147
3. Düzeltme İlanı Yapılmadan Zeyilname İle Değişiklik Yapılması 
148
4. İdarece Yapılan Açıklamanın Zeyilname Olarak Değerlendirilmesi 
149
5. Zeyilname İle İşaret Edilen Cihazın Nitelikleri İle Davacının Teklif Ettiği Cihazın Karşılaştırılmaması 
150
6. Zeyilname İle Yapılan Değişikliğin Belirsizlik Oluşturması 
150
7. Zeyilname İle Yapılan Değişiklik Dikkate Alınmadan Teklif Verilmesi 
151
9. Değişen Mevzuatın Uygulanıp Uygulanmamasının Başvuru Tarihine Bağlı Olduğu 
152
10. Düzeltme İlanı Yapılmadan Zeyilname İle İhaleye Devam Edilmesi 
152
11. Zeyilname Yapılmaması İhalenin İptalini Gerektirir Mi? 
153
12. Zeyilname İle Yapılan Değişikliğin Belirsizlik Oluşturduğu Gerekçesiyle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
154
13. İhale İlanındaki Hususlara İlişkin İtiraz Süresi Kaç Gündür? 
155
Beşinci Bölüm
YAKLAŞIK MALİYET VE İHALE KOMİSYONLARI
2. İhale Komisyonunda İşin Uzmanının Bulunması Zorunlu mudur? 
162
3. Yaklaşık Maliyet Cetvelinin Hatalı Hazırlanması 
164
4. Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazların Sonradan Yapılması Mümkün Müdür? 
164
5. Belediye Sınırları Dışındaki Nakliye Bedelinin Yaklaşık Maliyete Dahil Edilmesi 
164
6. Yaklaşık Maliyete İlişkin Şikâyet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar? 
165
7. Ön Mali Kontrol Sonucunda Yaklaşık Maliyetin Değişmesi 
166
8. Kurul Yaklaşık Maliyetin Doğru Hesaplanıp Hesaplanmadığını Sorgulayabilir Mi? 
167
9. İhale Gününden Sonra Yaklaşık Maliyetin Değiştirilmesi Koşulu 
168
10. Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanmasına İlişkin Şikâyet Başvurusu 
169
11. Yaklaşık Maliyete İlişkin Şikâyet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar? 
169
12. Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Veren İsteklinin İtiraz Hakkı Var Mıdır? 
170
13. Sigorta Koluna Ait Prim Oranı Hesabı Nasıl Yapılır? 
171
15. Yaklaşık Maliyetin Kart Ücreti Dikkate Alınmadan Belirlenmesi 
173
16. Her Bir Sigorta Kolu Prim Oranı Üzerinden Yapılan Hesaplama 
173
17. Hatalı Yaklaşık Maliyet İle İhalenin Sonuçlandırılması Mümkün Müdür? 
174
18. Yaklaşık Maliyet Hatası İhale İptal Gerekçesi Olur mu? 
176
19. Maliyet Kalemleri İle Bulanan Yaklaşık Maliyet Esas Alınarak İhale Sonuçlandırılabilir Mi? 
176
20. Firma Teklifinin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Olması İhale İptal Gerekçesi Olur mu? 
177
21. Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Hastanelerin İhalelerde Ortaya Çıkan Fiyatlardan Yararlanılabilir Mi? 
178
22. Daha Önce Verilen Fiyat Tekliflerinin Ortalaması Alınmak Suretiyle Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi 
178
23. Yaklaşık Maliyete İlişkin Şikayet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar? 
179
24. Önceki Yılın Birim Fiyatları Kullanılabilir mi? 
180
25. Sunulmayan Yeterlik Belgesi Hakkında İhale Komisyonunca Yapılması Gereken 
181
26. Komisyon Kararının Davacıyı Yanlış Yönlendirmesi 
182
27. İtirazen Şikâyet Başvurusu Sonucu Alınan İhale Komisyonu Kararına Karşı Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir mi? 
183
28. İdarenin İşçilik Hesaplama Modülü Kullanması Zorunlu Mudur? 
184
29. Hizmet Alım İhalelerinde Kıdem Tazminatı Öngörülerek Teklif Hazırlanması 
185
Altıncı Bölüm
YAPIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI
1. Teknik Şartnamede Olmayan Yeni Şartlarla Sorgulama Yapılması 
187
2. Açıklamada Hangi Kamu Kurum ve Kuruluşunun Birim Fiyatının Kullanıldığının Gösterilmemesi 
188
3. İdarenin Belirlediği Mesafeden Daha Kısa Ocak Mesafesi Kullanılabilir mi? 
188
4. Fiyat Teklifi İle Teklif Dayanağı Tutanak Rakamların Farklı Olması 
189
5. Tespit Tutanaklarını Onaylayan Meslek Mensubunun Farklı Sicil ve Kaşelerle İmzalaması 
190
6. Motorin Fiyatının Tevsiki İçin Bayi Satışı Olmayan Akaryakıt Şirketlerine Ait Fiyatlar Kullanılabilir mi? 
191
7. İhale Dokümanında Yer Verilen Km Bilgisinin Aşılmayacak Bir Üst Sınır Olarak Belirtilmesi 
192
8. Farklı Firmaların Aynı Belgelerle Aynı Açıklamayı Yapması 
192
9. Analiz Formatlarında Farklılaştırmaya Gidilebilir Mi? 
194
10. Nakliye Giderlerinin Açıklanması 
195
11. Açıklamanın Nicelik Bakımından Değerlendirilebilir Hale Getirilmesinin Amaçlanması 
196
12. Paçal Pozların Analiz Formatları Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Verilebilir Mi? 
197
13. Çıkacak Hafriyatın Nakli ve Depolanmasına Uygun Olmayan Tesis 
197
14. Satış Tutarı Tespit Tutanağı Dayanak Alınarak Fiyat Teklifi Sunulabilmesi 
198
15. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Nakliye Hesabında Belirsizlik Olması 
199
16. Sahte Evrak İle Açıklama Yapılması 
201
17. Dokümanda Nakliye Hesaplama Formülü Yer Almaz İse Yapılacak Açıklama 
201
18. Açıklamada Hangi Kamu Kuruluşunun Birim Fiyatının Kullanıldığının Belirtilmemesi Esasa Etkili Bir Aykırılık Mıdır? 
201
19. Ekskavatörün Teknik Kriterlerinin Sorgulanması 
203
20. Fatura Bilgileri Tablosunda “Alıcı” Bilgilerine Yer Verilmemesi 
204
21. Değerlendirmede Şoförlerin Sadece Mavi Renkli İş Elbisesi Giyeceğinin Göz Ardı Edilmesi 
205
22. Nakli Nakliye Girdilerine Ait Taşıma Formüllerinin Değiştirilmesi 
206
23. Değerlendirmede Belgenin Sahte Olduğunun Tespiti 
206
24. Önemli Teklif Bileşeni Olarak Belirlenmeyen Kalem 
207
25. Önemli Teklif Bileşenlerinin Ayrıntılı Belirlenmemesi 
207
26. Eksik İnceleme ve Değerlendirme Yapılması 
208
28. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Eşit Muamele İlkesinin İhlali 
210
29. Hazır Betonun Nakliye Süresinin Uzun Olması 
211
30. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasındaki Nakliye Girdileri Hangi Formülle Açıklanmalıdır? 
211
31. Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılırken Fiyat Teklifinin Dayanağı Olan Tutanakların Sunulması Gerekir Mi? 
213
32. Açıklama İstenmeyen İş Kalemleri İçin 0,01–TL Fiyat Teklifi Verilebilir mi? 
214
33. Esaslı İşçilik Gerektirmeyen Girdilerin Açıklanması 
215
Yedinci Bölüm
HİZMET İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI
1. İlk Yardım Sertifikası ve İdarece İstenecek Diğer Eğitimleri İçermeyen Sorgulama Yazısı 
217
2. Şoför Giyim Giderlerinin Eksik Açıklanması 
217
3. Yemek Pişirme İhalesinde İşçilik Maliyetinin Düşüklüğü Gerekçesiyle Firmayı İhale Dışı Tutmak Mümkün Müdür? 
217
4. İlaçlamada Kullanılacak İlaçların Teknik Spektlerinin Belirlenmemesi 
218
5. Satış Tutarı Tespit Tutanağında Hesaplama Hatası Yapılması 
218
6. Araç Kira Giderleri İçin Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapılabilir mi? 
219
7. Aşırı Düşük Teklif Sorgu Yazısının Açık Olmaması 
220
8. Somut Herhangi Bir Veriye Dayanmayan Açıklama 
221
9. Kararnameye Aykırı Araç Kiralama İhalesinin İptali Gerekir Mi? 
221
10. Ortak Taşımacılık Yapanların Yetki Belgesi 
222
11. Teklif Edilen Aracın Yabancı Menşeli Araç Olması 
223
12. A1 ve K1 Belgelerine Yönelik İtirazın Değerlendirilmesi 
223
13. Akaryakıt Taşıyan Araçların ADR Belgesi Olması İstenebilir Mi? 
224
14. Araç Kiralama İhalesinde Düşük Teklif Sorgulaması Nasıl Yapılacak? 
224
15. Araçların Temin Edilme Bedeli Dikkate Alınmayarak Açıklama Yapılması 
225
16. Kiralama İhalesinde Teklif Açıklaması Nasıl Yapılır? 
226
17. İşte Kullanılacak Minibüsün Bakım Maliyetine Yer Verilmemesi 
227
18. L1 Yetki Belgesi K1 Yetki Belgesi Kapsamında Geçerli Midir? 
228
19. Özel Sektör İş Deneyimi İle Araç Kiralama İhalesine Girilebilir Mi? 
230
20. Araç Kiralama İşi Yapan İsteklinin Servis İhalesine Teklif Vermesi 
231
21. Hava Taksi Kiralama İhalesinde Rekabetin Daraltılması 
232
22. Yemekte Kullanılacak Et İçin Proforma Fatura İle Açıklama Yapılabilir Mi? 
233
23. Temsil Ağırlama Menüsünün Ayrıntılı Belirtilmemesi 
233
24. Yemek İhalesinde Önemli Maliyet Bileşenlerin Tespitinin İsteklilerin Takdirine Bırakılması 
234
25. Meslek Mensubunun Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığının Araştırılması 
235
26. Yemek Girdilerine ve Girdi Miktarlarına Dokümanda Yer Verilmemesi 
236
27. Yemeğin Taşınması ve Hijyen Denetimine İlişkin Giderler Temel Giderlerden Sayılır Mı? 
238
28. Yemek Miktarının İhtiyaca Göre Belirlenmesi Belirsizlik Oluşturur Mu? 
239
29. Mutfağın Bakım Onarımının Yükleniciye Bırakılması Mümkün Müdür? 
239
30. Yemek Üretiminde Kullanılacak Doğalgaz ve Elektrik Giderleri 
239
31. Yemeklerde Yapılacak Tahlillerin Belirtilmemesi Belirsizlik Oluşturur Mu? 
240
32. İlaçlamanın Yapılacağı Alanın Büyüklüğünün Belirtilmemesi 
240
33. Münferiden veya Süreklilik Arz Edecek Şekilde Sıcak İçecek Servis Hizmeti Öngörülmesi 
241
34. Alternatif Yemeğin Miktarının Belirtilmemesi Belirsizlik Oluşturur Mu? 
241
35. Kullanılacak Etlerin Yerel Olması Şartı Getirilebilir Mi? 
241
36. Yemek İhalesinde Sorgulama Nasıl Yapılır? 
242
37. Yemek İhalesinde Yeterli Sayıda Personel Çalıştırılması İstenebilir Mi? 
243
38. Yemek İhalesinde Asgari İşçilik Ücretinin Dönemsel Değişiklikleri Teklife Nasıl Yansıtılacak? 
243
39. Yemek İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının Eksik Yapılması 
245
40. Yemek İhalesine İlişkin Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Nakliye Bedelinin Göz Ardı Edilmesi 
245
41. Günlük Yemek İhtiyacının Belirlenmesine İmkân Vermeyen Şartname Hükmü 
246
42. Günlük Yemek Sayısının Açıkça Belirtilmemesi Teklif Vermeyi Engeller Mi? 
247
43. Aracın Yemek Taşıma Hizmetine Elverişli Olduğunun Belge İle Tevsiki 
248
44. Yemeklerdeki Girdi Miktarları İle Şartnamedeki Malzeme Miktarının Uyumu 
249
45. Yemek İhalesinde Önemli Bileşen Sayılmayan Hususlar 
249
46. Açıklamada Yemek Dağıtımının Yapılacağı Aracın Yakıt Maliyetinin Belgelendirilmemesi 
249
47. Yemek İhalesine İlişkin Açıklamada Bakım, Sigorta Gibi Maliyetlerin Belgelendirilmemesi 
250
48. Yemekhaneye İlişkin Ortalama Doğalgaz Benzeri Tüketim Giderinin Tevsiki 
250
49. Örnek Menülerde Etin Kemikli ya da Kemiksiz Olacağına İlişkin Belirleme Yapılmaması 
251
50. Yemek İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklif Sorgulanır Mı? 
252
51. Benzer İş Niteliği Taşımayan İşlerin Bir Arada İhale Edilmesi Mümkün Müdür? 
252
52. Sorgulama Sonucu Sınır Değerin Üzerinde Tek Firma Kalması İhalenin İptalini Gerektirir Mi? 
253
53. Yemek Firmasının Başka Bir İşi Yürütüyor Olması İhaleye Girmesine Engel Midir? 
254
54. İhale Sürecini Kapsamayan Gıda Üretim İzin Belgesi İle İhaleye Girilebilir Mi? 
254
55. Günlük Yemek Sayısının Belirtilmemesi Rekabete Aykırılık Oluşturur Mu? 
256
56. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Teklife Konu Alanda Faaliyet Göstermesi Zorunlu mudur? 
257
57. Araçların Yapacağı Kilometrenin Belirtilmemesi 
258
Sekizinci Bölüm
MAL ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI
1. Teknik Şartname İle Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Arasında Çelişki Bulunması 
263
2. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmadan İhalenin Sonuçlandırılması 
263
3. Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Yeniden İncelenmesi Talebi 
264
4. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Akaryakıtın Sorgulanması Gerekir Mi? 
265
5. İhale Gününden Sonraki Bir Tarihteki Fiyatla Açıklama Yapılması 
266
6. Aşırı Düşük Açıklaması Aşamasında Başka Bir Ürün Kataloğunun Sunulması 
267
7. Sarf Malzemeleri Arasında Yer Alan Film İçin Belgelendirme Yapılmaması 
268
8. Sorgulama Yapılmaksızın Düşük Teklife İhale Verilebilir Mi? 
268
9. Başka Bir Şirketten Fiyat Teklifi Alınarak Maliyet Tespit Raporu Sunulabilir Mi? 
269
10. Teminat Mektubu Masrafı Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Konu Edilir Mi? 
270
Dokuzuncu Bölüm
YETERLİK BELGELERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1. İş Deneyim Belgesinin Ayrıştırılamaması Halinde Benzer İş Olarak Değerlendirilebilir Mi? 
273
2. Araç Kiralama İhalesinde Araçlara Ait Yeterlik Kriterlerinin Açıkça Belirlenmemesi 
273
3. İş Deneyimi Kullanılacak Ortağın Şirkete Temsile Yetkisi Olmaması 
275
4. Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmi Bilgileri Bölümünde Cironun Yazılmaması 
276
5. Şirket Devirlerinde İş Bitirmenin Kullanımı 
277
6. Cihaz ve Kitlerin TİTUBB veya ÜTS Kayıtlarının Sunulmaması 
277
7. Mal Alımlarında Yapım İş Bitirme Belgesi Sunulması 
278
8. Benzer İş Tanımına İtirazın Zamanlaması 
278
9. Yapım İş Deneyim Belgesinin Hizmete Uygun Kısımlarının Hizmet İhalesinde Kullanılmasında Süre Koşulu 
279
10. Devir Alımında Pilot Ortakça İş Bitirmenin Kullanımı 
279
11. İş Bitirme Üzerinde Ayrıştırma Yapılması 
280
12. Finişer Aracına İlişkin Minimum Kapasite İstenmesi 
280
13. Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapabileceğini Gösteren Belge 
280
14. İngilizce Belgenin Aslına Uygun Olduğunu Belirten Şerh Taşımayan Yeterlik Belgesi 
281
15. Ürünün Tasarım Tescilinin Firmaya Ait Olması 
282
16. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine Konu İşin Benzer İş Kapsamında Bulunmaması 
282
17. Ortaklık Hisse Oranlarının Mutlak Surette Gösterilmesi Gerekli Midir? 
283
18. ISO–9011–2008 Yönetim Sistem Belgesi Yerine ISO–9001–2008 Kalite Sistem Belgesi Sunulması 
284
19. ADR Sertifikasının Uygunluğu İçin TSE Onayı Gerekli Midir? 
284
20. Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Belgesinin İsteklileri Tereddüde Düşürmesi 
285
21. Yeterlik Aşamasında İstenen Belgelerin Sonradan Getirilebileceği Varsayımıyla İşlem Yapılabilir Mi? 
287
22. Ruhsat Tescilinde Aracın Net Ağırlığı İle İlgili Bilginin Sehven Hatalı Yazılması 
288
23. Kullanım Kılavuzunun Türkçe Nüshasının Sunulmaması 
288
24. Yeterlik Olarak İstenen En Az Üç Olumlu Demontrasyon Sonucu İstenebilir Mi? 
290
25. Yeterlilik Kriteri Olarak Düzenlenen Sual Formunun Sunulmaması Eleme Nedeni Midir? 
290
26. İş Deneyim Belgesinde Apostil Tasdik Şerhi Noterin İmza, Sıfat ve Mührüne Yönelik Olarak Verilmişse Geçerli Olur Mu? 
292
27. Taşımalı Yemek Dağıtım İşi Kapsamında Personel Sayısının Eksik Belirlenmesi 
293
28. Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman İçin Kendi Malı Olma Şartı Aranabilir mi? 
294
29. Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilanço Bilgilerinin Teyidi Nasıl Yapılmalıdır? 
295
30. Hizmet Alımı İşi Kapsamında Sunulan İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 
296
31. Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere Gösterir Belge Yerine Sadece Ticaret Sicil Gazeteleri Sunulabilir mi? 
297
32. Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Ortaklık Oranları Hatalı Yazılmışsa Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır mı? 
297
33. Standart Forma Uygun Bir Şekilde Sunulmayan Yeterlilik Belgeleri Geçerli Olur mu? 
298
Onuncu Bölüm
İSTEKLİLER VE İŞ ORTAKLIKLARI
1. İstekli Olabileceklerin Faaliyet Konularının Tevsikinde Yaşanan Sorunlar 
303
2. Anonim Şirket Adına Teklif Vermeye Yetkili Kişi Kimdir? 
303
3. İstekli Sicil Tasdiknamesinde Yer Almayan Faaliyet Alanlarıyla İlgili Teklif Verilebilir mi? 
304
4. İş Ortaklığında Ortağı ve Temsile Yetkili Müdüre İhale Yasağı Verilmesi 
305
5. İsteklinin Orantısız Şekilde Sehven Düşük Teklif Vermesi Durumu 
306
7. Pazarlık İhalesinde Teklif İstenmeyen Firma İş Ortaklığı Kurarak İhaleye Girebilir Mi? 
307
8. İş Ortaklığının Ticaret Şirketine Dönüşmesi Halinde Sahip Olunan İş Deneyimin Kullanımı 
310
9. Adi Ortaklık İş Deneyiminin Devir Yoluyla Şirket Tarafından Kullanılması 
312
10. Ortaklık Kurularak Girilecek İhalelerde İş Deneyim Belgesi Kime Ait Olmalıdır? 
314
11. Ortaklık Belgesinde Düzenleme Tarihi Olmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Tutulmasına Gerekçe Oluşturur mu? 
315
12. İş Ortaklarından Birinin Yasak Fiil veya Davranışta Bulunduğu Tespit Edilen Ortak Girişimin Diğer Ortağı Hakkında Yasaklama Verilir Mi? 
316
13. Ortaklık Yapısına İlişkin Belgelerin Sunulmaması İhale Dışı Bırakılmayı Gerektirir Mi? 
317
14. Yeterlik Bilgileri Tablosunda Özel Ortağa Ait "İş Hacmi Bilgileri" Bölümünün Boş Bırakılması 
318
15. Şirketin Yüzde Elliden Fazla Hissesine Sahip Ortağının İş Bitirmesi Kullanılabilir Mi? 
318
16. Ortaklık Durum Belgesinin Ticaret Sicil Gazeteleri İle Teyidi 
319
17. Şirketi Münferiden Temsile Yetkili Olan Şahıs İhaleye Teklif Verebilir Mi? 
319
18. Tek Sözleşmeye Dayanan Pilot Ortak İş Deneyimi 
320
19. Alt Yüklenicinin İşin Büyük Bir Bölümünü Yapması Halinde Alınan İş Bitirme Belgesi Geçersiz Midir? 
320
20. Pilot Ortak Dışındaki Ortak İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermiyorsa İş Ortaklığının Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? 
321
21. Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almayan Faaliyetlerle İlgili Teklif Sunan Firmanın Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılabilir Mi? 
323
22. Hâkim Ortağın Ülkemizde Payları İktisap Edilen Bağlı Ortağın Yabancı Bir Ülkede Kayıtlı Olması 
324
23. Pilot Ortakça İş Bitirmenin Kullanımı 
325
Onbirinci Bölüm
İŞ DENEYİM BELGELERİ
1. İş Deneyim Belgelerinde Esaslı Unsur Nasıl Belirlenir? 
329
2. Şirket Devralmalarında İş Deneyim Belgesinin Kullanımında En Az Bir Yıl Şirket Ortağı Olma Koşulu Aranır Mı? 
330
3. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşlere Ait İş Deneyim Belgeleri Geçerli Olur Mu? 
331
4. İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 
331
5. İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Kişi Olması Durumunda İş Deneyim Belgesi Geçerli midir? 
333
6. İhalenin Yapıldığı Tarihte Devam Eden İşlere Ait İş Deneyim Belgesi Geçerli Olur mu? 
333
7. Onarım İş Bitirmesinin Geçerlilik Şartı Nedir? 
335
8. Yurtdışı İş Bitirme Belgesinin Düzenlenme ve Onaylanma Süreci 
336
9. İş Makinesinin Kiralanması İhalesinde İş Bitirmenin Ayrıştırılması 
336
10. Noter Onayı Bulunmayan Sözleşmeye Dayalı İş Bitirme Geçerli Midir? 
337
11. İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Olduğu İş Bitirme Geçerli Midir? 
338
12. Hasılat Paylaşım Sözleşmeleri İçin İş Deneyim Düzenlenir Mi? 
338
13. Bedel Yerine Ayni Hak İçeren Sözleşmeye Dayanan İş Bitirme Belgesi 
339
14. İş Deneyim Belgesine Sahip Şirketin Aynı Zamanda Şirketi Temsile ve Yönetime Yetkili Olması Gerekir mi? 
340
15. İş Bitirme Belgesinde Metrekare Kriterinin Belirtilmemesi 
341
16. Apostil Şerhi Düşülmemiş İş Deneyim Belgesi Geçerli Midir? 
342
17. İş Bitirme Belgesine Dayanak Teşkil Eden Belgelerin İncelenmesi Şartı 
342
18. Hasılat Paylaşımı Kapsamında Sözleşme İle Edinilen İş Deneyim 
343
19. Hibe Desteği Kapsamında Gerçekleştirilen İşe İş Deneyim Verilir Mi? 
343
20. Demiryolu Altyapı İş Bitirmesi Benzer İş Grubundaki Altıncı Gruba Denk Midir? 
343
21. Gerçek Kişiler veya Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlere İlişkin İş Deneyiminin Tevsiki 
344
22. Aynî Bedel Karşılığı Alınan İş Bitirme Geçerli Midir? 
344
23. İş Deneyim Belge Tutarının Döviz Cinsinden Belirlenmesi 
345
24. Bedel İçermeyen Sözleşme Karşılığı Düzenlenmiş İş Bitirme Geçerli midir? 
345
25. Yeminli Tercüme ve Noter Onayı Olmayan Yabancı Dilde Düzenlenen İş Bitirme 
346
26. Yap İşlet Devret Kapsamında Kazanılan İş Deneyim İhalede Kullanılır Mı? 
346
27. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Hesabına Uygun Olması 
348
28. Bedel İçermeyen Yap İşlet Devret Sözleşmesi İş Deneyim Olarak Kullanılabilir Mi? 
349
29. Ayni Bedel Öngörülen Sözleşme İle İş Bitirme Düzenlenir mi? 
350
30. Organize Sanayi Bölgelerinden Alınan İş Bitirme Belgesini Kim İmzalar? 
351
31. Mezuniyet Belgesinin Kullanımında Şirkette Asgari Ortaklık Süresi 
351
32. Her İki Ortakça Mezuniyet Belgesinin Ayrı Ayrı İş Deneyimi Olarak Sunulması Mümkün Müdür? 
353
33. Gürcistan Teknik Üniversitesi'nden Alınan Mühendislik Diploması İle İhaleye Girilebilir Mi? 
354
34. Mezuniyet Belgesi İle İhaleye Katılan Tüzel Kişilerin Elde Ettiği İş Bitirme Belgesinin Geçerlik Şartı 
354
35. Mezuniyetten Sonra Geçen Yılın Hesabı Nasıl Yapılır? 
355
36. Hangi Hallerde İş Denetleme Belgesi Geçersizdir? 
356
37. Hakediş Raporunda İlgilinin İmzasının Bulunmaması O İşin Denetiminde Yer Almadığına Karine Oluşturur Mu? 
356
38. Geçici Kabulü Yapılmamış İş İçin Verilen İş Denetleme Belgesi Geçerli Midir? 
357
39. Yeminli Tercümanlarca Tercüme Edilmeyen İş Denetleme Belgesi Geçerli Olur Mu? 
358
40. Devam Eden İşlerde İş Denetleme ve İş Yönetme Belgesi 
358
41. Özel Hastanenin Düzenlediği İş Bitirme Belgesini Sunan İstekli Değerlendirme Dışı Tutulur Mu? 
359
42. Özel Sektör İş Bitirmesinin Geçerlilik Şartı 
359
43. İş Deneyim Belgesinin Dayanağı Olan Sözleşmede Noter Onayı Bulunmaması 
360
44. Özel Hukuk Tüzel Kişisi Hizmet İş Bitirmesi Düzenleyebilir Mi? 
361
45. Yabancı Ülkeden Alınan İş Bitirme Belgesinin Sunuluş Şekli 
362
47. Yabancı İş Deneyim Belgesi Ne Şekilde Sunulur? 
364
48. Üç Dilde Düzenlenmiş Yabancı Ülke İş Bitirme Belgesinin Geçerliliği 
365
49. Yabancı Kamu Hizmetleri İçin Düzenlenen İş Deneyim Belgesi 
365
50. Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde İş Deneyim Belgesi Tek Bir Sözleşmeye Mi Ait Kabul Edilir? 
366
Onikinci Bölüm
TEKLİF MEKTUPLARI VE DEĞERLENDİRME
1. Teklif Mektubu İle Teklif Eki Cetvelin Uyarlı Olmaması 
369
2. Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılmasının Şartları Nelerdir? 
370
3. İdarenin Maliyeti İle Davacının Teklif Fiyatı Arasındaki Fark 
371
4. Virgülden Sonra Dört Hane Olan Teklifin Değerlendirme Dışı Tutulur Mu? 
372
5. Akaryakıt İhalesi İçin Teklif Hazırlanırken EPDK Yerine Başka Bir İdarenin Rayiç Fiyatı Kullanılabilir mi? 
372
6. Üç Yıllık İhalede Teklifin Üç Yılı Karşılamaması 
373
7. İdarenin İstediği Hesap Yönteminden Farklı Teklif Hazırlanması 
374
8. İhale Tarihinde Geçerli Belgelerle İhaleye Katılmayan İsteklinin Durumu 
376
9. Aynı İş Kalemlerine İlişkin Farklı Birim Fiyat Teklif Edilmesi 
377
10. Vekâlet İlişkisiyle Yapılan İşlemlerin Uygunluğunun Araştırılmaması 
379
11. Toplam Teklif Tutarının Kuruş Hanesinin Üç Basamaklı Yazılması Teklifi Sakatlar Mı? 
380
12. İşte Kullanılacak Aracın Amortisman ve MTV'sinin Teklife Yansıtılmaması 
381
13. Tıbbi ve Teknik Bilgileri İçeren Türkçe Dokümanın CD Ortamında Sunulması 
381
14. Teklifin Virgülden Sonra İki Ondalık Basamaklı Sayıdan Fazla Olacak Şekilde Verilmesi 
382
15. İsteklilerden Özgün Teknik Çözümlere Göre Teklif Vermelerinin İstenmesi 
382
16. Temsile Yetkili Olmayan Kişinin Verdiği Teklif Geçerli Midir? 
384
17. Teklifte Kuruş Hanesinin Rakamla Uyuşmaması İstekliyi İhale Dışı Bırakır Mı? 
385
18. İmzaların Farklı Kişilere Ait Olması Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır mı? 
386
19. İdarenin Belirlediği Miktarın Yuvarlanması Aritmetik Hata Oluşturur Mu? 
387
20. Kuruşun Altında Verilen Teklifin Geçerliliği 
388
21. Kuruş Hanesinin Rakam ve Yazıyla Uyuşmaması Teklifi Geçersiz Kılar Mı? 
389
22. Teklifin Yazı İle ‘Bin' Yazılması Gerekirken ‘Lira' Yazılması Teklifi Geçersiz Kılır Mı? 
390
23. Teklif Mektubunun İçeriğinde Geçen Beyan "Taahhütnameye Aykırılık” Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? 
390
24. Teminat Mektubunda İdare Adının Hatalı Yazılması Teklifi Geçersiz Kılar Mı? 
392
25. Teklif Mektubunun Standart Formla Uyumlu Olmaması 
393
26. İsteklinin Katalog Sunmaması İhale Dışı Bırakılmayı Gerektirir Mi? 
395
27. Teklif Zarfı Üzerinde İki Farklı Firma Kaşesi Olması 
396
28. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Olmayan İhalede Asgari İşçilik Maliyetinin Altında İşçilik Bedeli Sunulabilir Mi? 
397
29. İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermeyenler İhaleye Teklif Verebilir mi? 
397
30. Fiyat Teklifinin Dayanağı Olan Tutanaklar Hangi Beyanname Dönemine Ait Olmalıdır? 
398
31. Alt Yüklenici Listesinin Teklif Mektubuyla Birlikte Sunulması Gerekir mi? 
399
Onüçüncü Bölüm
GEÇİCİ TEMİNATLAR
1. Uzatılan Sözleşme Süresinde Mücbir Sebep Gerekçesiyle Sözleşmenin İmzalanamaması Geçici Teminatın İadesini Gerektirir Mi? 
405
2. Yasağın Verildiği Gün İhaleye Katılan İsteklinin Teminatı Gelir Kaydedilir Mi? 
407
3. Uzayan İhale Sürecinde İdare Tarafından Geçici Teminatın Süresinin Uzatılmasının İstenmemesi 
408
4. Geçici Teminat Mektubunda Şirketin Ticaret Unvanının Yanlış Yazılması Teklifi Geçersiz Hale Getirir Mi? 
408
5. Geçici Teminatın Hatalı Hesaba Yatırılması 
409
6. Teklif Geçerlilik Süresi İle Teminat Süresi Arasında Uyum Bulunması Gerekir Mi? 
410
7. Geçici Teminat Mektubundaki Banka Şerhi Teklifi Geçersiz Kılar Mı? 
410
8. Bankanın Uzatma Yazısına İstinaden Teminat Mektubundaki Tarihin Değiştirilmesi 
411
9. Teminat Mektubunda Düzeltme Yapan İstekli İhale Dışı Bırakılır Mı? 
412
10. Başka Şube Tarafından Onaylanan Teminat Mektubu Geçerli Midir? 
413
11. Teminat Mektubunu Düzenleyen Şube İle Onaylayan Şube Farklı Olabilir Mi? 
414
12. Yasal Kesin Teminat Oranları Dokümandaki Hükümle Artırılabilir Mi? 
415
13. Esasa Etkili Olmayan Teminat Mektubundaki Hatalar Nedeniyle Teklif Değerlendirme Dışı Tutulur Mu? 
415
14. Geçici Teminat Mektupları İçin Belirlenen Geçerlilik Tarihinin Hatalı Olması 
416
15. Cezalı Sürede Teminata El Konulması 
417
16. Yüklenicinin İşçilerin Haklarını Ödemekten Kaçınması 
418
17. Sözleşmeyi İmzalamayan İsteklinin Geçici Teminatının Sonradan Gelir Kaydedilmesi Mümkün Müdür? 
418
18. Geçici Teminatın Gelir Kaydında Sınır Nedir? 
419
19. Mücbir Sebep Halinde Sözleşme İmzalamayan İsteklinin Geçici Teminatı İrad Kaydedilir Mi? 
420
20. Teklif Tutarının %3'ü Aşan Teminat Tutarı Kısmının İade Edilmesi Gerekir Mi? 
420
21. Kurumun Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi ve İhaleden Yasaklanmasına Karar Verme Yetkisi Var Mıdır? 
421
22. Sahte Belge Sebebiyle Davacının Teklifinin Değerlendirmeye Alınmaması Geçici Teminatın Gelir Kaydını Gerektirir Mi? 
421
23. Teminatın Gelir Kaydı Noktasında İstekli Lehine Getirilen Düzenleme Uygulanır Mı? 
422
24. Kısmi Teklife Açık İhalede Üzerinde İhale Kalan İstekli Sözleşmeyi İmzalamaz İse Teminat Nasıl Gelir Kaydedilir? 
423
25. Yasaklı Firmanın İhaleye Girmesi Durumunda Teminatı Gelir Kaydedilir Mi? 
424
26. Geçici Teminatın Gelir Kaydında Teklif Tutarının %3'ü Aşan Kısım İade Edilir Mi? 
424
27. Geçici Teminatın İrat Kaydına İlişkin Lehteki Düzenlemenin Uygulanması 
425
28. Eksik İş Bitirme Sunulması Geçici Teminatın İrad Kaydedilmesini Gerektirir Mi? 
426
29. Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesinin Dayanağı Kuralda Lehe Düzenleme Yapılması 
427
30. Vergi Dairesinin Kusurundan Kaynaklananın Vergi Borcu Nedeniyle Teminatın İrad Kaydı Gerekir Mi? 
428
31. Bir İhaleye İki Teklif Veren İsteklinin Teminatı Gelir Kaydedilir Mi? 
428
32. Yasaklı Firmanın İhaleye Girmesi Halinde Teminat Gelir Kaydedilir Mi? 
430
33. Şikayet Süreci Tamamlanmadan Teminatın İrat Kaydedilmesi Mümkün Müdür? 
431
34. Sözleşme İmzalanması İçin Geçerli Süre Dolmadan Teminatın İrad Kaydedilmesi Mümkün Müdür? 
433
35. İrat Kaydedilen Geçici Teminatın Teklif Edilen Bedelin %3'ünü Aşan Kısmının İade Edilmesi Gerekir mi? 
433
36. Tebligata Rağmen Tevsik Edici Belgeler İle Geçici Teminat Mektubunun Sunulmaması 
434
37. İhale Sürecinin Uzaması Halinde Kesin Teminat Veren Yüklenicinin Tekrar Geçici Teminat Vermesi Gerekir mi? 
435
38. Resmi Gazetede Yayımlanan İhale Yasağı Henüz Tebliğ Edilmemişse Teminat Gelir Kaydedilebilir mi? 
437
39. Yeterlik Tablosundaki Tevsik Edici Belgelerin Sunulmaması Halinde Teminat Gelir Kaydedilir mi? 
438
Ondördüncü Bölüm
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ VE TEBLİGAT
1. Yuvarlamalardan Kaynaklı Hata 
441
2. Kesintiyi Yapan Belediye Vergi Borcunu Geç Yatırırsa Teklif Değerlendirme Dışı Tutulur Mu? 
442
3. Bir İstekli Hakkındaki Karar Diğer İstekli İçin de Uygulanabilir mi? 
443
4. Mahkûmiyet Kararı Kesinleşmeyen İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılabilir mi? 
444
5. Birden Fazla Grupta Yer Alan İş Deneyimini İçeren İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 
445
6. Tebligat Süresine Riayet Edilmemesi 
447
7. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Eksik Beyanı 
447
8. Bildirim ve Tebligat Esasları 
448
9. Bilgi Eksikliği Tamamlama Tebligatının Usulüne Uygun Yapılmaması 
449
10. Akredite Olmayan Kurumca Düzenlenen Belge Geçerli Olur mu? 
450
11. Tekliflerin Değerlendirilmesine Yönelik Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulabilir mi? 
451
Onbeşinci Bölüm
BİLGİ TAMAMLAMA MÜESSESESİ
1. Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi 
453
2. Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi Kapsamında Belgenin Sahte Olduğunun Anlaşılması 
453
3. Yeterlik Kapsamında Sunulması Gereken Pay Defterinin Sunulmaması 
454
4. Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Kimlik Numarası Eksikliği Tamamlatılabilir Mi? 
455
5. İhale Dokümanında İstendiği Halde Sunulmayan Belge Tamamlatılabilir Mi? 
457
7. Fotokopi Olarak Sunulan Yeterlik Belgesi Tamamlatılabilir Mi? 
458
8. Teklif Ekinde Sunması Gereken Eğitim Planı Sonradan Tamamlatılır Mı? 
459
9. Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki İmza ve Kaşe Eksikliği Tamamlatılabilir Mi? 
459
10. Teklif İle Birlikte İstenen Açıklamanın Eksik Olması Halinde Bilgi Tamamlama Müessesesi İşletilir Mi? 
460
11. Bilgi Belge Eksikliğini Tamamlatılması Müessesesi Kurulca Kullanılabilir Mi? 
460
12. Özel Üniversite Tarafından Düzenlenen Yapım İş Deneyim Belgesi İçin Belge Tamamlama Müessesesi 
461
13. Belgedeki İmza ve Kaşe Eksikliği Tamamlatılabilir Mi? 
462
14. Geçerliği Konusunda Şüphe Bulunmayan Belgenin Tamamlatılması 
462
15. Ortaklık Oranını Gösteren Belgedeki Noksanlık Asli Unsur Mudur? 
462
16. Başka İdare Tarafından Düzenlenen Belgedeki Bilgi Eksikliği Giderilebilir Mi? 
463
17. Hiç Sunulmamış Bir Belgenin Tamamlatılması Mümkün Müdür? 
464
18. Sunulmayan Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listesi Tamamlatılabilir Mi? 
465
19. Hangi Belgelerin Tamamlatılması Gerektiğinin Açıkça Belirtilmemesi 
466
20. Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki Eksik Bilgi Tamamlatılabilir Mi? 
467
21. Bilgi Tamamlama Kapsamında İş Bitirmenin Yeniden Düzenlemesi Mümkün Müdür? 
467
23. Renkli Fotokopi Olan Belge Tamamlatılabilir Mi? 
469
24. Gıda Üretim Sertifika Bilgisinin Sonradan Tamamlatılması Mümkün Müdür? 
470
25. Mesleki Yeterliğinin Belirlenebilmesi İçin Sunulan Belgedeki Bilgi Eksikliği Giderilir Mi? 
471
26. Bilge Eksikliğinin Tamamlatılması Yerine Teklifin Reddi Mümkün Müdür? 
472
27. Üzerinde Belge Tutarı Yer Almayan İş Deneyim Belgesi Tamamlatılır Mı? 
472
28. Sehven Hatalı Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Tamamlatılır Mı? 
473
29. Başvuru Bedelinin Yatırıldığına Dair Belgedeki Eksikliğin Giderilmesi 
473
30. Yeterlik Kriterleri Kapsamında Sunulması İstenen Belgelerden Eksik Olanlar Sonradan Tamamlatılabilir mi? 
474
Onaltıncı Bölüm
FİYAT DIŞI UNSURLAR
1. İş Deneyim Belge Tutarlarının Puanlamaya Esas Tutulması 
477
2. Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Yakın Olmasına Göre Puan Verilmesi 
478
3. Birim Fiyatlı Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 
479
4. İş Deneyim Belgesinin Hem Yeterlik Kriteri Hem Fiyat Dışı Unsur Olarak Değerlendirilmesi 
480
5. İhalede Puanlama Uygulaması Nasıl İşler? 
481
6. En Düşük Teklif Fiyat İle En Yüksek Teklif Fiyat Arasındaki Farkın Dengeli Olması 
485
7. Yeterlik Kapsamında Analiz İstenmesi Üzerine Geçerli Teklif Kalmadığından Bahisle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
487
8. Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde Yer Alan Malların İhalelerinde Fiyat Avantajı 
490
9. Kamuya Yapılmış İşlere Ait İş Deneyimi Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenebilir mi? 
490
10. İsteklilerin Puan Almasına İmkân Tanıyan İhale Uygulaması 
491
11. Belirlenen İş Kalemlerinin Teklifteki Oranıyla Yaklaşık Maliyetteki Oranının Karşılaştırılması Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenebilir Mi? 
492
Onyedinci Bölüm
İHALE İPTAL GEREKÇELERİ
1. Takdir Yetkisinin Keyfi Kullanılmasına İlişkin Delilin Olmaması 
495
2. Teknik Şartnamede Sözleşme Öncesi İlave Belgeler İstenmesi İhale İptal Gerekçesi Midir? 
495
3. Mahkeme Kararı Üzerine Yeni Hukuki Duruma Göre Karar Vermesi Gereken İdarenin İhaleyi İptal Etmesi Hukuka Uygun mudur? 
497
4. İstekli Yerine Yüklenici İfadesi Kullanılması İhale İptal Gerekçesi Olur Mu? 
498
5. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması İhale İptal Gerekçesi Midir? 
499
6. Dokümanda Çelişkiler Olması İhale İptalini Gerektirir Mi? 
499
7. Makine Parkının Revize Edilmesi İhale İptal Gerekçesi Oluşturur Mu? 
501
8. Numunenin Bulunmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptali 
501
9. Danıştay'ın Bozma Kararı Üzerine İhalenin İptali 
501
10. İdarece İhalenin Resen İptali Durumunda Doğrudan İdari Yargıya Dava Açılabilir Mi? 
502
11. Tekliflerin Çoğunun Yeterlik Alamaması İhale İptal Gerekçesi Olur Mu? 
504
12. Avantajlı Teklif Bulunmaması Gerekçesiyle İhalenin İptal Edilmesi 
504
13. Yaklaşık Maliyete ve Birbirine Çok Yakın Olan Tekliflerin Bulunması İptal Gerekçesi Midir? 
505
14. İhalenin İptali Kararının Davacıya Bildirilmesine İlişkin Yazının Şekli 
505
15. İhaleyi Kazanan Firma İhalenin İptalini İsteyebilir Mi? 
506
16. İhalenin İptali Kararının Şikâyet Başvurusundan Önce Bildirildiğine Dair Belgenin Bulunmaması 
506
17. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanmaması İhale İptal Nedeni Midir? 
507
18. İdari veya Yargısal Olarak Kanuni Yollara Başvurulmuş Olması İptal Gerekçesi Olur Mu? 
507
19. Dokümanda Sözleşmenin Başlangıç ve Bitiş Tarihinin Belirtilmesi İptal Gerekçesi Olur Mu? 
508
20. İhale İptalinde Takdir Yetkisinin Kullanımı 
509
21. İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması İhalenin İptali Gerektirir Mi? 
509
22. İdare Tarafından Resen İptal Edilen İhaleye Başvuruyu KİK İnceleyebilir Mi? 
509
23. Rekabet Oluşmamasından Ötürü İhaleni İptali 
510
24. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Cevap Verilmemesi İptal Gerekçesi Midir? 
511
25. Dört İsteklinin Teklif Verdiği İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
512
26. İstenen Belgelerin Komisyonca Dikkate Alınmaması İhale İptal Gerekçesi Midir? 
512
27. Rekabetin Oluşmaması Nedeniyle İhalenin İptali 
513
28. Tekliflerin Yaklaşık Maliyet Civarında Olduğundan İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
513
29. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması Talebine Cevap Verilmemesi İptal Gerekçesi Midir? 
514
30. İki Geçerli Teklifli İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
514
31. İhale İptalinde Yetki 
515
32. Tek Bir Markayı İşaret Etmemekle Birlikte Sınırlayan Şartname Hükmü İhale İptal Nedeni Midir? 
515
33. Hangi İhale İptalleri İçin KİK'e Gidilebilir? 
516
34. İptalin İtiraz Üzerine Yapılıp Yapılmadığının Anlaşılamaması 
517
35. Yaklaşık Maliyetin Altında Tekliflerin Bulunması Halinde İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
517
36. Kalan Tekliflerin Yaklaşık Maliyetten Önemli Derecede Sapma Oluşturması İptal Gerekçesi Midir? 
518
37. Sağlıklı Rekabet Ortamı ve Kamu Yararı Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
519
38. Yaklaşık Maliyetin Gizlilik Prensibinin İhlali Gerekçesiyle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
520
39. Altı İstekliden İkisinin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Halinde İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
521
40. İhalenin İptaline Yönelik Olarak Yapılmış Başvuru 
522
41. İhalenin İptaline İlişkin Şikayet Başvurusu Hangi Sürede Nereye Yapılmalıdır? 
522
42. Yaklaşık Maliyetin Altında Teklif Olduğu Halde İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
523
43. Yaklaşık Maliyetin Mevzuata Uygun Hesaplanmaması İhale İptal Nedeni Midir? 
524
44. Sorgulama Yapmayan İsteklilerin Varlığı İhale İptal Nedeni Midir? 
525
45. Hangi İhale İptal Hallerinde KİK'in İnceleme Yetkilisi Yoktur? 
525
46. Kaynakların Verimli Kullanılmamasından Ötürü İhalenin İptali 
526
47. Aşırı Düşük Teklifle Kıyaslanarak İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
526
48. İhalenin İptaline İlişkin İşlemin Davacı Şirkete Bildirilmemesinin Sonuçları 
527
49. İdarenin Hizmet Bölgesinin Büyümesi İhale İptal Gerekçesi Olur Mu? 
527
50. Yeterli Rekabetin Oluşmaması Sebebiyle İhalenin İptali 
528
51. Düşük Teklif Veren İsteklilerin Açıklama Yapmaması İptal Gerekçesi Olur Mu? 
529
52. İhalenin İptali Durumunda İtirazen Şikayet Başvuru Süresi 
529
53. İhalede Muğlak Hususlar Bulunduğu Gerekçesiyle İhale İptal Edilebilir Mi? 
530
54. Benzer İhalelere Kıyasla Yaklaşık Maliyetin Yüksek Olması İptal Gerekçesi Olur Mu? 
531
55. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne Aykırılık Nedeniyle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
532
56. Yeterlik Kapsamında İstenen Analizlerin İncelenmesi İle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
533
57. İhaleye Girmek İçin Taahhütname İstenen İhalenin İptali Gerekir Mi? 
533
58. İhale İptaline İlişkin Takdir Yetkisinin Sınırı 
535
59. İptal Kararı Üzerine İtirazen Şikâyet Başvurusu Yapılabilir Mi? 
535
60. İhale İptallerine İlişkin Başvurularda Süre Sınırı 
536
61. Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması İhale İptalini Gerektirir Mi? 
536
62. İhalenin İptalinden Sonra Şikâyet Başvurusu 
537
63. İhalede Tek İstekli Kalması İptal Gerekçesi Oluşturur Mu? 
537
64. Sathi Kaplama Mevsiminin Sona Ermesi İhale İptal Nedeni Olabilir Mi? 
538
65. Geçerli Teklif Kalmaması Nedeniyle İhalenin İptali 
539
66. İhale İptal Gerekçesinin Yersiz Olması 
539
67. Klas Oranları ve Zemin Etüdünün Verilmemesi İhale İptal Gerekçesi Midir? 
540
68. Yapım İhalesinde Karsız Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Tek Geçerli Teklifin Olması İptal Gerekçesi Midir? 
541
69. Yüksek Kırım Olmakla Birlikte Tek İstekli Kalması İhalenin İptalini Gerektirir Mi? 
541
70. Geçersiz Tekliflerle Geçerli Tekliflerin En Düşüğü Arasındaki Farkın Yüksek Olması İhale İptal Nedeni Midir? 
542
71. Yaklaşık Maliyet Civarında Tek Teklif Kalması İhale İptal Nedeni Midir? 
542
72. Hadd–i Layık Bulunmama Nedeniyle İhalenin İptali 
543
73. İhale İşlemlerinin Teklif Geçerlilik Süresi İçinde Sonuçlandırılmaması Nedeniyle İhalenin İptali 
543
74. Teknik Şartnamenin Belirsiz Olması İhale İptal Nedeni Midir? 
544
75. Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması İhale İptal Nedeni Sayılır Mı? 
545
76. İhale İptal Yetkisinin Kamu Yararı Gereklerine Uygun Kullanılmaması 
545
77. İhalenin İptaline İlişkin İşlemin Yargısal Denetimi 
546
78. Tek Teklif Kalması İhale İptali İçin Haklı Gerekçe Oluşturur Mu? 
546
79. Kamu Menfaati Göz Önünde Bulundurularak İhalenin İptal Edilmesi 
546
80. Birinci Teklif İle İkinci Teklif Arasında Önemli Bir Fark Olması Nedeniyle İhalenin İptali Mümkün Müdür? 
547
81. İhale Dokümanları Arasında Uyumsuzluk Olduğu Gerekçesiyle İhalenin İptali 
548
Onsekizinci Bölüm
ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET MÜESSESESİ
1. İtirazen Şikâyet İddiaları Şikâyet İddiaları İle Sınırlı Mıdır? 
549
2. İtirazen Şikâyet Üzerine Kurul Tarafından Verilen Kararın Yeniden İncelenmesi İstenebilir mi? 
550
3. Şikâyet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar? 
550
4. İhale Gününden Sonra Dokümana İlişkin Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusu 
551
5. Re’sen İhale İptali Kararına Karşı İtirazen Şikâyet Başvurusu Yapılabilir mi? 
551
6. İtirazen Şikâyet Başvurusundaki Uzmanlık Gerektiren Teknik Konularda Kurul Tarafından İzlenecek Yol 
552
7. Baro Pul Eksikliğinin Tamamlatılması Mümkün Müdür? 
553
8. İhale Sürecinde Yeni Bir Hukukî Durumun Meydana Gelmesinin Sonuçları 
554
9. İtirazen Şikâyet Hak Düşürücü Sürede Yapılırsa Kurumca Esasa Geçilerek Karar Verilmesi Mümkün Müdür? 
555
10. İtirazen Şikayet Sürecinde Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgenin Sunulmaması Red Sebebi Olur Mu? 
555
11. Şikayet Dilekçesinde Yer Almayan Yaklaşık Maliyetle İlgili İddialara İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yer Verilebilir mi? 
556
12. İtirazen Şikâyet Başvurusu Şirketin Faaliyet Alanıyla Sınırlandırılabilir Mi? 
557
13. Şikâyetin Yedi Dakika Gecikme İle Yapılması 
558
15. İtirazen Şikayet Aşamasında Eksikliklerin Giderilmesi Müessesesi 
559
16. Şikayet Başvurusunda Vekaletnamenin Aslının Verilmesi Zorunlu Mudur? 
560
17. İddiaların Şikâyet Aşamasında Öne Sürülüp Sürülmediğine Bakılmaksızın İncelenebilir Mi? 
561
18. Usule Uygun Şekilde Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Şikayet Başvurusu Yapılabilir Mi? 
562
19. İhalenin İptal Kararı Üzerine Şikâyet ve İtirazen Şikayet Süreci Nasıl İşler? 
562
20. Düzeltici İşlem Tesis Edilmesine Karar Verilmesi Gereken Hususta Başvurunun Reddine Karar Verilmesi 
563
21. İhalenin İptalinden Önce İdareye Şikâyet Başvurusu Yapılması 
564
22. İtirazen Şikayet Başvurusunda Yeni İddiaların Gündeme Getirilmesi 
565
23. İtirazen Şikâyet Başvurularında İleri Sürülen İddiaların Somutluğu Nasıl Değerlendirilmelidir? 
566
24. Şikâyet Dilekçesinde Yer Verilmeyip İtirazen Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar Kurul Tarafından İncelenir mi? 
567
25. Avukat Aracılığıyla Yapılan Başvuru Dilekçesine Baro Pulu Yapıştırılmaması 
568
26. Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin İtirazen Şikâyet Başvurusu İncelenir mi? 
569
27. Şikayet Başvuru Süresi Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması 
569
28. İtirazen Şikâyet Başvurularındaki Şekil Eksikliklerinin Kurumun İnternet Sitesinde Yayımlanmaması 
570
29. Teknik Bilgiyi Gerektiren İddialarla İlgili Uzman Görüşü Alınmaması 
571
30. Kurum ‘Karar Verilmesine Gerek Bulunmadığı’ Yönünde Karar Verebilir mi? 
572
31. Dokümana Yönelik İddialara Şikâyet Başvurusunda Yer Verilmemişse İtirazen Şikâyet Başvurusunda İncelenir mi? 
574
32. İtirazen Şikâyet Sonucu Verilen İhale Komisyonu Kararına Karşı Şikâyet Başvurusu 
575
33. İhale Sürecinde Yeni Bir Hukuki Durum Meydana Gelmesi Halinde Şikâyet Başvuru Süreleri 
576
34. Kurulca İddiaların Tamamı İçin Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılmaması 
577
35. Şikayet ve İtirazen Şikâyet Dilekçeleri Ekinde Ayrıntılı Şekilde Belge Sunulabilir mi? 
577
36. İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Başvurunun Konusu, Sebepleri ve Delillerin Belirtilmesi 
578
37. Davacı Açısından Yeni Hukuki Duruma Yol Açmayan Kurul Kararı 
579
38. Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Yönelik İddialar Detaylandırılmamışsa Şikayet Başvurusunda İncelenir mi? 
579
39. İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermeyen İstekli Olabilecekler İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabilir mi? 
580
40. Somut İddialarla İlgili Kamu İhale Kurulu İnceleme Yapmadan Red Kararı Verebilir mi? 
582
41. Şikâyet Süresinin Son Günü Mesai Bittikten Sonra EKAP Üzerinden Yapılan Başvuru Geçerli midir? 
582
42. Gerekçeli Karar Henüz Tebliğ Edilmeden İhale İşlem Dosyası Ön Mali Kontrole Gönderilebilir mi? 
583
43. İhale Sürecine Yönelik Şikâyet Başvurusunun Süresi Ne Zaman Başlar? 
584
44. İhaleyi Gerçekleştiren İdare Yetkilileri İle İlgili Suçlamalar İtirazen Şikayetle İncelenebilir mi? 
585
45. İdarenin Şikâyet Başvurusuna Cevap Süresi Geçtikten Sonra Cevap Vermesi Halinde Başvuru Süresi Değişir mi? 
586
46. Somut Verilere Dayanmayan İddialar Kurul Tarafından Re’sen İncelenir mi? 
587
47. Avukat Aracılığı İle Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurularında Vekâletname 
588
Ondokuzuncu Bölüm
YARGIYA YAPILAN BAŞVURULAR
1. Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gereken Dava 
591
2. İdarenin Doğru Bilgilendirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi 
592
3. Temyizen Bir Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Mümkün Müdür? 
592
4. Davadan Feragat Beyanı Nasıl Yapılır? 
593
5. Feragat Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur Mu? 
593
6. Danıştay Kararıyla Yürütmesi Durdurulan Mevzuata Göre İşlem Yapılabilir Mi? 
594
7. Yargı Kararının Gereği Gibi Yerine Getirilip Getirilmediğinin Ortaya Konulması 
595
8. Konusuz Kalan Dava Hakkında Mahkemece Karar Verilmesi Mümkün Müdür? 
596
9. Karar Verilmesine Yer Olmadığı Durumlar 
596
10. Danıştay'ın Bozma Kararı Üzerine İşlem Tesis Edilebilir Mi? 
597
11. İhalenin İptal Kararına Yargının Bakışı 
598
12. İhalenin İptaline İlişkin İşlemin Yargısal Denetimi 
598
13. Mahkemece Tevdi Kararı Üzerine Başvuru Bedelinin Yatırılması Süreci 
599
14. Şikayete Konu Edilmeden Önce İhalenin İptalinde Dava Yolu 
600
15. Davadan Feragatin Hukuki Sonuçları 
601
16. Danıştay Bozma Kararının Uygulanması 
601
17. Mahkemece Verilen Davanın Reddi Kararının Bozulması Üzerine İdarece İşlem Tesisi 
602
18. Şirket Yargılama Sırasında Davadan Feragat Edebilir Mi? 
602
19. Yerel Mahkemece Verilen Davanın Reddine İlişkin Kararların Bozulması Üzerine İdarece İşlem Tesis Edilmesi 
603
20. Şikayetin Mahkemece Tevdi Edilmesi Durumunda Sürenin Tespiti 
604
21. Açıklamaların Ayrıntılı İncelenmesi ve Sonuçlarının Gerekçelendirilmesi 
604
22. Davadan Feragat Edenin Yargılama Giderlerini Ödemesi Gerekir Mi? 
605
23. Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Davacıya Tamamlama Süresi Verilir Mi? 
605
24. İhale Sürecine İlişkin İşlemin Doğrudan İdari Davaya Konu Edilmesi Mümkün Müdür? 
606
25. Mahkeme Kararı İle Teklifi Değerlendirme Dışı Tutulan İsteklinin Şikâyet Ehliyeti Ortadan Kalkar Mı? 
606
26. Mahkeme Kararı Uyarınca İhalenin Feshedilmesi Sonucu 
607
27. Mahkemece Hangi Hallerde Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilir? 
608
28. Şikâyetten Feragat Nasıl Yapılır? 
609
29. Kurul Kararı Üzerine İhalenin El Değiştirmesi Durumunda Başvurulacak Şikâyet Yolu 
609
30. KİK'e Şikâyet Başvurusu Yerine Dava Açılması Mümkün Müdür? 
610
31. Mahkemenin Tevdi Kararı İle Gönderilen İtirazen Şikâyet Dilekçeleri 
611
32. İptal İstemi Yönünden Davanın Konusuz Kalması 
611
33. Feragat Hali Kesin Hüküm Niteliğinde Midir? 
612
34. Dava Konusu Yapılmayan Kurul Kararı Hakkında Mahkemece Hüküm Verilmesi 
612
35. Mahkemece Geçici Teminatın İadesi Kararı Verilebilir Mi? 
613
36. Dava Açma Süresinin Tespitinde Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihi Nasıl Belirlenir? 
614
37. Mahkeme Kararının Sehven Kuruma Gönderilmemesi 
615
Yirminci Bölüm
İHALEYE KATILAMAYACAKLAR VE YASAKLILIK
1. Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Doküman İndirilmesi 
617
2. İhale Yasaklılığı Konusunda KİK Değerlendirme Yapabilir Mi? 
618
3. İhale Yasağının Başladığı Tarihten Sonra Başka Bir İhaleye Teklif Verilirse Ne Yapılmalıdır? 
619
4. Aynı İhaleye Birden Fazla Teklif Sunulması 
620
5. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışların İspat Şartı 
621
6. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyette Bulunan Firmanın İhaleye Teklif Vermesi 
622
7. İş veya Meslek Ahlakına Aykırı Davranışın Belge ve Tutanaklarla Sabit Olması Durumu 
623
8. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetlerde Bulunduğunun İspat Şartı 
625
9. Mezuniyet Belgesinin İki Teklif Zarfı İçinden Çıkması Yasak Fiil ve Davranış Kapsamında Mıdır? 
627
10. Sözleşmeye Fesat Karıştıranın İşçi Statüsünde Olması 
628
11. Nakit Yetersizliği Nedeniyle SGK Borcu Hakedişten Kesilemeyen Firmaya ‘Borcu Yoktur' Yazısı Verilir Mi? 
629
12. Mevzuata Aykırı Olan Borç Yapılandırması Üzerine SGK'ca Verilen Borcu Yoktur Belgesinin Geçerliliği 
630
13. Mahkumiyet Kararının Mesleki Faaliyetten Dolayı Olmaması Hali 
630
14. Mesleki Faaliyet Kapsamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 
631
Yirmibirinci Bölüm
SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
1. Sözleşmeye Davet Sürelerine Uyulmaması 
633
2. Süre Uzatım Talebinin Teklif Geçerlik Süresinin Dolmasından Sonra Yapılması 
634
3. Sözleşme Süresinin Uzatılması Teklifin Geçerlilik Süresini De Uzatır Mı? 
635
4. Sözleşme Süresi Dolmadan İhalenin İptali ve Teminatın Gelir Kaydı Mümkün Müdür? 
636
5. Sözleşmeye Davet Yazısının İş Ortaklığı Çalışanına Yapılmaması 
637
6. Teklif Geçerlilik Süresinin Bitmesinden Sonra Sözleşmenin İmzalanması Mümkün Müdür? 
638
7. İhale Tarihinden Sonra Yasaklı Hale Gelen Firma İle Sözleşme İmzalanır Mı? 
639
8. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Hangi Sebeple İtirazen Şikâyet Başvurusu Yapılabilir? 
639
9. Sözleşmenin Şartnameye Uygun İmzalanmaması 
640
10. Sözleşmeye Davet Yazısının Yedinci Günden Önce İstekliye Tebliğinde Uygulama 
641
11. Teklif Geçerlik Süresi İle Geçici Teminat Mektubu Süresini Uzatmayan İstekli Sözleşmeyi İmzalamak Zorunda Mıdır? 
642
12. Sözleşme Esnasında İlave Belgelerin İstenmesi İhalenin İptalini Gerektirir mi? 
643
13. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yükleniciye Başka İdarece İhale Yasağı Verilmesi 
644
14. Kesinleşen İhale Kararının Tebliğinde Kanuni Başvuru Yeri ve Süresinin Belirtilmesi 
645
15. Sözleşmeye Davet Süresi İtirazen Şikayet Üzerine Yeniden Başlar mı? 
647
Yirmiikinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU İŞLEMLERİ
1. Devlet Memuru Limited Şirket Ortağı Olabilir Mi? 
650
2. Şirket Birleşmelerinde Tasfiyesiz Sona Erme Hâli 
650
4. Şirket Devirlerinde İş Bitirmenin Kullanımı 
651
5. Tür Değiştiren Şirketin Bilanço, Ciro ve İş Bitirme Belgesinin Kullanım Şartları 
652
6. Limited Şirket Ortağı Olan Memurun Mezuniyet Belgesi 
653
7. Yeni Kurulan Şirketler Gerçek Kişiye Ait Belgeleri Kullanabilir Mi? 
653
8. Şirkette Kesintisiz Çalıştığının Karinesi Nedir? 
654
9. Nev'i Değişikliğinden Önce Gerçek Kişi İşletmeye Ait İş Deneyim Belgesinin Kullanımında Ortaklık Durum Belgesi Sunulması Zorunlu Mudur? 
654
10. Yeni Kurulan Şirketler Şahsa Ait İş Deneyim Belgesini Kullanmak İçin Beklemesi Gerekir Mi? 
655
11. Grup İle Grup Şirketi Aynı İhaleye Teklif Verebilir Mi? 
656
12. Şirketin Ortaklarını Gösteren Ortaklık Yapısına İlişkin Belgelerin Sunulmaması Teklifi Geçersiz Kılan Mı? 
657
13. Yasaklı Kişinin Vekâleten Teklif Vermesi Halinde Vekâlet Ettiği Şirket Hakkında Yaptırım Uygulanır Mı? 
658
14. Şirket Ortaklığında İş Deneyimin İşleyişi 
658
15. Proforma Faturayı Düzenleyen Tedarikçi Firmanın Oda Kaydının Bulunmaması 
659
16. Şirketin Yarısına Sahip Yasaklı Ortağın Müdür Sıfatı İle Verdiği Yetkiye İstinaden Bir Başka Kişi Tarafından İhaleye İştirak Edilmesi Mümkün Müdür? 
660
17. Görevin Kesintisiz Sürdüğünün Tevsiki Nasıl Yapılır? 
661
18. İhale Yasaklısı Şirket Yasaklı Olmayan Vekili Vasıtasıyla İhaleye Katılabilir Mi? 
661
19. 2531 Sayılı Yasa'nın Şirketler Açısından Uygulanması 
663
20. Yavru Şirket Yoluyla Gerçekleşen Bölünmelerde İş Deneyim Belgesini Kim Kullanacak? 
664
21. En Az Bir Yıl Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Olma Şartı TTK 183'e Aykırı Mıdır? 
665
22. Ticari İşletmenin Devamı Niteliğinde Olmayan Şirket Adına Düzenlenmiş İş Deneyim Kullanılır Mı? 
666
23. Danışman Kişinin İstekli Şirketin Ortağı Olması Durumu 
668
24. İkinci Avantajlı Teklif Sahibine Davet Üç Gün İçinde Yapılmazsa İstekli Şirket Sözleşmeyi İmzalamak Zorundu Mıdır? 
669
25. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Mahkûmiyetinin Olması 
670
26. Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Yüklenici Şirketten Kesileceğine Yönelik Düzenleme Mümkün Müdür? 
672
İkinci Kitap
SÖZLEŞME SORUNLARI
Birinci Bölüm
İŞ PROGRAMI VE SÜRE UZATIMI
1. Harcanamayan Ödenek Dilimlerinin İş Programına Yansıtılması Yöntemi 
677
2. İş Artışı İle İşin Süresi Uzatılmış İse Fiyat Farkı Ödenir Mi? 
678
3. Uzatılan Süre İçinde Revize İş Programına Göre Fiyat Farkı Ödenir Mi? 
681
4. İdarenin Kusuru Sonucu İş Bitim Tarihinin Uzaması 
682
5. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi 
684
6. İmalat Değişikliği Durumunda Süre Uzatımı Verilebilir Mi? 
685
7. Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fiyat Farkı Verilmeksizin İşin Süresi Uzatılabilir Mi? 
687
8. Kimseye Kusur Atfedilemeyen Bir Olay Nedeniyle Gecikme Cezası Verilebilir Mi? 
689
9. Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Sari Olan Yapım İşlerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı? 
691
10. Gümrük İşlemlerinin Gecikmesi Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 
692
11. Süre Uzatımı Verilmediği Durumlarda Gecikme Cezası Kesilmemesi 
692
12. Projelerin Geç Teslim Edilmesi Süre Uzatımını Gerektirir Mi? 
693
13. Yükleniciye Verilen Süre Uzatımının Kısaltılması Mümkün müdür? 
694
14. İş Artışı Nedeniyle Verilen Süre Uzatımı Revize Projenin Hazırlanma Süresini De Kapsar Mı? 
694
15. Ek Protokollerle Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde Uzatma Süreleri Ayrı Birer Sözleşme Kabul Edilir Mi? 
695
İkinci Bölüm
TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ
2. Teknik Elemanların İş Başında Bulunup Bulunmadığı Şantiye Defteri İle Tevsik Edilebilir Mi? 
698
3. Teknik Personel Bulundurulmadığı Halde Ceza Uygulanmaması 
700
4. Teknik Personel Bildiriminin Geç Yapılmasından Dolayı Ceza Uygulanabilir Mi? 
702
5. Teknik Personel Bildirimini Geç Sunan İnşaat Mühendisi Yüklenicinin Hakedişinden Gecikme Cezası Kesilir Mi? 
703
6. Teknik Personel Belgelerinin Eksik Olması Gecikme Cezasını Gerektirir mi? 
705
7. Yönetmelik Hükümlerinin Geriye Yürütülerek Ceza İndirimi Yapılabilir Mi? 
707
8. Sözleşmede Yer Verilen Cezai Şartın Uygulanmaması 
708
Üçüncü Bölüm
İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ
1. Birim Fiyatla İhale Edilen Taş Duvar İmalatında Yapılan Kazı Nakli İçin Ayrıca Bedel Ödenir Mi? 
711
2. Şantiye Güvenliği İçin Yükleniciye Ödeme Yapılabilir Mi? 
714
3. Fonksiyon Değişikliği Nedeni İle Kaldırılmasına Karar Verilen Yapının Sökümü 
716
4. İş Eksilişi Yoksa Götürü Bedel Sözleşme Tutarından Kesinti Yapılabilir Mi? 
716
5. Forajdan Çıkan Artık Malzemenin Nakli İçin İş Artışı İle Ödeme Yapılabilir Mi? 
717
6. Hafriyat Fazlalığı İş Artışını Gerektirir Mi? 
719
7. Detay Projeleri İhale Dosyasında Bulunmayan Sundurma İmalatı Götürü Bedele Dahil Midir? 
720
8. Kanalizasyon İmalatlarına İlişkin Özel Bir Proje Olmaması İş Artışı Gerektirir Mi? 
722
9. Götürü Bedel Yapım İşinde Yıkılan Enkazın Nakli İçin İş Artış İle Bedel Ödenir Mi? 
724
10. Çatı Katı Planlarında Şekilsel Olarak Gösterilen Depo Götürü Bedele Dahil Midir? 
725
11. Proje Değişikliğiyle İksa ve Fore Kazık Zorunlu Olmuşsa İş Artışı İle Ödeme Yapılır mı? 
727
12. Asansör Kovası Boşlukları Gösterilmiş Olması Asansör Yapımı İçin Yeterli Midir? 
729
13. Selde Çamur Altında Kalan Cihazların Bakım Ücreti İş Artışı Kapsamında Ödenebilir Mi? 
731
14. Doğalgaz Servis Hattı Götürü Bedele Dahil Midir? 
733
15. Kablo Tavası İmalatları Götürü Bedele Dahil midir? 
736
16. Yaklaşık Maliyette Yer Almayan İstinat Duvarı Yapımında Kullanılan İskele Götürü Bedele Dahil Midir? 
738
17. Mimarı Projede Gösterilen Ancak Detay Projede Belirtilmeyen Çelik Platform Yapımı İş Artışına Girer Mi? 
741
18. Saçak Döşeme Demirlerinin Projesinde Gösterilmemiş Olması İş Artışı İle Ödeme Gerektirir Mi? 
742
19. Projesinde Olan Mahal Listesinde Bulunmayan İmalat İş Artışı İle Ödenir mi? 
744
20. Kazı Alanında Yapılan Dolgu İçin Ayrıca Bedel Ödenir Mi? 
745
21. Ocak Yeri Değişmiş İse Nakliye Farkı Yükleniciye Ödenir Mi? 
749
22. Asansör İmalatının Götürü Bedele Dâhil Olmasının Karinesi 
752
23. Vasiyet Planında Belirtilen Statik Projede Ayrıntı Verilmeyen İstinat Duvarları Götürü Bedel Kapsamına Dâhil Midir? 
754
24. Uygulama Projesi ve Mahal Listelerinde Yer Almayan İmalat Teklife Dahil Olur Mu? 
757
25. İş Artışı İle Hizmetin Yapılabilirliği Bulunmaktaysa İdarenin İhale İptal Kararının İptali Mümkün Müdür? 
759
26. İhale Edilmesi Gereken Tünelin İş Artışı ile Aynı Yükleniciye Yaptırılması 
760
27. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Pursantaj Oranlarının Artırılması 
761
28. İş Artışının Sulhname İle Ödenmesi 
763
29. Fiilen Yapılmayan Yapım İşleri İçin Ödeme Yapılması 
764
30. Sözleşmede Yapılacak Değişikliğin Sınırı 
765
31. Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar İçin Başka İşler Yaptırılması Mümkün müdür? 
765
32. İş Artışı Kalemi İçin Yeni Fiyat Belirlemesi 
765
33. Sözleşme Bedelinin %80'inden Daha Düşük Bedelle Tamamlanan İşler 
766
34. Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması Yapılabilir Mi? 
768
35. Tesisat Basıncının Değişmesi İş Artışı İle Ödeme Yapılmasını Gerektirir Mi? 
769
36. Proje Kapsamında Olmayan İşler İş Artışı Kapsamında Yaptırılabilir Mi? 
769
37. Uygulama Projesi İle Mahal Listesi Arasında Çelişki Olduğunda Yapılması Gereken Nedir? 
770
38. İlave İmalatların Ödenmeyeceğine İlişkin Düzenleme Bulunmuyorsa İş Artışı İle Ödeme Mümkün Müdür? 
771
39. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım Sözleşmelerinde Yapımından Vazgeçilen İş Kalemleri Nasıl Belirlenecek? 
773
40. Anahtar Teslim Götürü Bedel İşte Teknik Gereklerle Yapılması Gerekmeyen İmalat Kesilir Mi? 
774
41. Mimari Projede Olmakla Birlikte Statik Projede Olmayan İmalat İş Artışına Konu Olur Mu? 
777
42. Yapımından Vazgeçilen İmalatların Fiyatlandırılması 
778
43. Asansörün Taşıyıcı Sistemi Anahtar Teslimi Götürü Bedele Dahil Midir? 
779
44. Yaklaşık Maliyette Olan Projede Yer Almayan İmalat Bedeli Kesilebilir Mi? 
782
45. Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hazırlanması Nedeniyle Götürü Bedelde Kesintiye Gidilir Mi? 
784
46. Tabiat Parklarında Kanalizasyon Hattı Bağlantı Projesi Zorunlu Mudur? 
786
47. Yapımından Vazgeçilen İş Kalemlerinin Fiyatlarının Tespiti 
787
48. İhale Kapsamında Yer Almayan İmalatın Yaptırılması 
792
49. Süre Uzatımı Gerekçesiyle İş Artışı İçin Ek Sigorta Bedeli Ödenmesi Mümkün müdür? 
794
50. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşinde Nakliye Kesintisi Yapılabilir Mi? 
795
Dördüncü Bölüm
YENİ FİYAT UYGULAMALARI
1. Aynı Şartlarda Yapımı Devam Eden İş Kalemi İçin Yeni Fiyat Yapılır Mı? 
797
2. Yeni Birim Fiyatlara İhale Kırımı Uygulanması Zorunlu Mudur? 
798
3. Yeni Fiyatın Hesabında %90 Oranının Uygulanmaması 
799
4. İmalatı Karşılayan Birim Fiyat Varken Yeni Fiyat Yapılarak Ödeme Yapılması 
800
5. Sözleşme Kapsamına Dahil İmalat İçin Yeni Fiyat Yapılması 
801
6. Yeni Birim Fiyatların Tespitinde Müteahhit Karı Kaç Olmalıdır? 
803
7. Proje ve Mahal Listesinde Bulunmayan Pursantaj Listesinde Yer Alan İmalat İçin Kesinti Yapılır Mı? 
804
8. Teklif Kapsamında Bulunmayan İş Kalemi İçin Yeni Fiyat Tespiti 
806
9. Yeni Fiyatın Tespitinde İhale İndirimi Uygulaması 
807
10. Anahtar Teslim Götürü Bedel İşte Su Zammı İle Nakliye Bedeli Ödenir Mi? 
808
11. Mahal Listesinde Yer Alan İmalatlardaki Malzeme ve Nakliye Bedeli Sözleşme Bedeline Dahil Midir? 
811
12. Statik Projelerin Sehven İhale Dokümanına Konulmaması 
813
13. Vaziyet Planı ve Çevre Detay Paftasında Gösterilen İstinat Duvarı Götürü Bedele Dahil Midir? 
815
14. Dokümanda Asansörlerin Yapılmasına İmkân Verecek Teknik Bilgilerin Bulunmaması 
816
15. Yeni Fiyat Belirleme Süreci Nasıl İşler? 
818
16. Yeni Birim Fiyatın Birim Fiyat Tarif ve Analizine Göre Yapılmaması 
821
17. Yeni Fiyat Düzenlemelerinde Artırım Oranı Uygulanabilir Mi? 
823
Beşinci Bölüm
FİYAT FARKI ÖDEMELERİ
1. Geri Ödenecek Masraflar Kalemi İçin Fiyat Farkı Ödenir Mi? 
827
3. Fiyat Farkının Hesabında EPDK Tarafından Yayımlanan Fiyat Yerine Bayi Satış Fiyatı Esas Alınabilir Mi? 
830
4. Gerekli Kesintilerin Yapılmaması Sonucu Fiyat Farkının Fazla Ödenmesi 
831
5. Genel Salgın Hastalık Gereği Süre Uzatımı Verilmesinde Fiyat Farkı Nasıl Ödenecek? 
834
7. Proje Değişikliğine Bağlı Olarak Fiyat Farkında Ağırlık Oranı Kullanılabilir mi? 
837
Altınca Bölüm
REVİZE FİYAT İŞLEMLERİ
1. Yeni Fiyat Düzenlemelerinde Artırım Oranı Uygulanabilir Mi? 
841
2. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılan Birim Fiyat İçin Revize Fiyat Yapılması Gerekir Mi? 
843
3. Uygulanan Revize Birim Fiyat Resmi Analiz ve Rayiçler Kullanılarak Hesaplanan Birim Fiyattan Fazla Olabilir mi? 
850
Yedinci Bölüm
MÜCBİR SEBEPLER
1. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır Mı? 
854
2. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı 
857
3. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı 
858
4. Kış Mevsiminde Yol Yapımı 
858
5. Götürü Bedel Teklifte Olası Riskler Teklife Dâhil midir? 
859
6. Havanının Fen Noktasında Çalışılmasına Uygun Olmayan Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir mi? 
860
7. Hakedişin Ödenmemesi Süre Uzatımı Gerektirir Mi? 
864
8. Doğal Afet Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi Koşulları 
866
9. Malzeme Temininde Yaşanan Gecikmeler Mücbir Sebep Sayılır Mı? 
866
10. İhale ile Sözleşme Arasındaki Sürede İthal Malın Fiyatının Çok Yüksek Düzeyde Artması Mücbir Sebep Sayılabilir mi? 
867
11. Öngörülmeyen Durumlarla İlgili Özel Düzenleme 
868
Sekizinci Bölüm
MUAYENE KABUL VE KESİNTİ İŞLEMLERİ
1. Teknik Şartnamesi Olmayan Malın Muayene İşlemi 
872
2. Muayene Kabulün Tartım İle Yapılmaması 
874
3. Eksikliklerin Tamamlatılmasıyla Kesin Kabule Başlanması Zorunlu Mudur? 
874
4. Yükleniciye Atfedilemeyen Gecikme İçin Ceza Kesilir Mi? 
876
5. Teminat Süresinin Dört Yıl Olması Mümkün Müdür? 
877
6. Yapılacak İşler İçerisinde Yer Almayan Akrilik Geçici Kron İşlemi Teslim Edilecek İşler Arasında Yer Alabilir Mi? 
879
7. Taahhüt Edilen Edimin Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirilmemesi 
880
8. Hakedişten Kesilen ve Vergi Dairesine İntikal Eden Vergi Tutarının İadesi İçin Vergi Mahkemesine Dava Açılabilir mi? 
880
9. Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü 
882
10. Artan İş Bedelinin Ödenmesinde Usul 
882
11. Eserin Kusurlu Olması 
882
12. Yılları Sâri İnşaatlarda Matrah Farkı Üzerinden Gelir Vergisi Alınması 
882
13. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları 
883
14. Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi 
883
15. Açık Ayıbın Varlığı Halinde Yapılması Gereken 
884
16. Teslim Almada Muayene 
884
17. Zamanında İşin Teslim Edilmemesinde Cezai Şart 
884
18. Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması 
885
19. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporlarının KDV Karşısındaki Durumu 
885
20. Sözleşmeye Konulan Hüküm Tevkifatı Etkiler Mi? 
886
21. İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması 
886
22. Yapım İşlerinde Ayıbın İhbarı 
887
23. Geçici Kabulün Sonraki Yılda Yapılması Karşısında Vergi Tevkifatı 
887
24. Arazi Toplulaştırma İşi Gelir Vergisi Yönünden İnşaat İşi Sayılır Mı? 
888
25. Ödenek Dışı Yapılan İşin Kabulü 
889
26. Kabul Tutanağındaki Tarihin Sözleşmedeki İş Bitim Tarihten Sonra Olması Gecikme Cezasını Gerektirir Mi? 
889
27. Kısmi Kabul Öngörülmemiş İşte Kısmi Gecikme Cezası Kesilebilir Mi? 
890
28. Gecikme Cezası Kesilmesi İçin İhbarda Bulunulması Gerekir Mi? 
891
29. Sözleşmede Yüksek Belirlenen Gecikme Cezası Makul Bir Orana İndirilebilir Mi? 
892
30. İtiraz Edilmeyen Gecikme Cezasına Sonradan İtiraz Edilebilir Mi? 
893
31. Gecikme Cezasının Teminatından Kesilmesi Mümkün Müdür? 
893
32. Gecikme Cezasının Hesaplanmasında İşin Bitirildiği Gün Hesaba Dâhil Edilir Mi? 
894
33. Yıllara Sari Olan Hakediş Ödemelerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmaması 
895
34. Altyüklenici Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kesilir mi? 
896
35. İdarece Çalışanlara Ödenen Tazminatlar Yüklenicinin Hakedişinden ya da Teminatından Kesilebilir mi? 
897
Dokuzuncu Bölüm
HAKEDİŞ İŞLEMLERİ
1. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması 
901
2. Hakedişe Yapılacak İtirazın Şartı 
902
3. Müteahhit Hakediş Raporunu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli 
902
4. Hakedişin Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İstemi 
902
5. Hakedişlerin Zamanında Ödenmemesi 
903
6. Hakedişe İtiraz Kaydının Eksik Yapılması Durumu 
903
7. Geçici Hakedişlerin Niteliği 
905
8. Hakedişlerin Şartlı İmzalanması 
905
9. Hakedişlerin Ödenme Usulü 
905
10. Hakedişin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Saymanın Sorumluluğu 
906
11. Yıllara Sâri İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi 
906
12. Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş 
907
13. Hakediş Ödemesinde Temel Mantık Nedir? 
908
14. Hakedişin Ödemeden Önce Düzeltilmesi 
908
15. Götürü Bedel İşte Yaklaşık Maliyet Verileri Dikkate Alınarak Kesinti Yapılabilir Mi? 
908
16. Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi 
911
17. Hakedişin Zamanında Ödenmemesi 
911
18. Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması 
911
19. Alınmayan Hizmetin Bedelinin Ödenmesi 
912
20. Belge Olmadan Hizmet Ödemesi Yapılmasında Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
915
21. Sayıştay Hesap Yargısında Vefat Eden Sorumlunun Sorumluluğu 
917
22. Geçici ve Kesin Kabuller Yapılmadan Sözleşme Bedelinin Ödenmesi Sorunsalı 
917
23. Doğrudan Temin Alımlarının Onaylanmaması Nedeniyle Ödenememesi 
917
Onuncu Bölüm
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ
1. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti 
920
2. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak Feshi 
920
3. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih 
922
4. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı 
923
5. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi 
923
6. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi 
923
7. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 
924
8. Menfi Zararın Tazmini 
924
9. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi 
924
10. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın KDV'si 
924
11. İşin Tesliminde Gecikme 
924
12. Fesih Hakkını Kullanacak Makam 
924
13. Fesih ve İrat Kaydında Süre 
924
14. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulması Alacağını Etkiler Mi? 
925
15. Yasadaki Emredici Hükmün Uygulanması 
925
16. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası 
925
17. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi 
925
18. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması 
926
19. Yapılmamış Masrafın İstenmesi 
926
20. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması 
926
21. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi 
927
22. Fesihten Dönme Hakkı 
927
23. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı 
928
24. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir Mi? 
928
25. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat İle Sözleşmenin Feshi Mümkün Müdür? 
928
26. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi 
930
27. Cezai Şartın Tutarını Hakim İndirebilir Mi? 
932
28. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi 
932
29. Fesihte Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller 
932
30. Kanunen Zorunlu Olarak Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması 
932
31. Sözleşmenin Son Bulması Durumunda Mahsuplaşma 
933
32. Yüklenicinin Mali Aczi Fesih Nedeni midir? 
933
33. Fesihte Hesap Kesim İşlemi Nasıl Yapılır? 
934
34. Fesih Halinde Verilen Süre Uzatımı İçin Gecikme Cezası Kesilir Mi? 
938
35. Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Sözleşmenin Feshi İçin Dava Açılabilir mi? 
941
Onbirinci Bölüm
KESİN TEMİNATLAR
1. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmemesi Kamu Zararı Doğurur Mu? 
943
2. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminatın Güncellenerek Gelir Kaydedilmesi Zorunlu mudur? 
946
3. Kesin Teminatın Müteahhidin Borcuna Etkisi 
946
4. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu 
947
5. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu 
947
Onikinci Bölüm
ALACAK DAVASI AÇILMASI VE TAZMİNAT
1. Menfi Zarar Müspet Zarar Ayırımına Gidilerek İstenebilecek Tazminatın Tespiti Nasıl Yapılacak? 
949
2. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 
952
3. Menfi Zararın Tazmini 
952
4. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi 
953
5. Fesihten Doğan Zararın Tazmini 
954
6. Sözleşme Dışı İşlerin Varlığı Halinde Tazminatın Hesabı 
954
7. İki İhale Arasındaki Fark 
955
8. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür? 
955
9. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini 
956
10. Sözleşme Kurulmazdan Evvel Vazgeçilmiş İmkanların Araştırılması 
957
11. Olumsuz Zararın Miktarının Tespiti 
958
12. Makul Sürede İkinci İhaleye Çıkılması Zorunluluğu 
958
Onüçüncü Bölüm
SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
1. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezasının İhtar Süresi İle Sınırlı Olması 
960
2. Kamu Zararı İle Sorumlular Arasında İlliyet Bağının Tespit Edilememesi 
962
3. Teslim Alma Belgesinin Sahte Düzenlenmesi 
967
4. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması 
967
5. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi 
967
6. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi 
968
7. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp 
968
8. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı 
968
9. Basit Bir Muayenede Anlaşılabilir Kusurlu Mal 
968
10. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler 
968
11. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı 
969
12. Ayıba Karşı Tekeffül 
969
13. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması 
969
14. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler 
969
15. Bozuk Malın Niteliği 
969
16. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı 
969
17. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması 
970
18. Yasak Fiil ve Davranışın Tespiti Halinde Sözleşmenin Feshi İçin Mahkeme Kararına Gerek Var mıdır? 
971
Ordördüncü Bölüm
SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENEL KONULAR
1. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Başvuru Nasıl Yapılır? 
973
2. Mevzuatta Yükleniciye Faydalı Değişiklik Geriye Doğru İşletilebilir Mi? 
975
3. İhaleden Sonra Değişikliğe Gidilerek Götürü Bedel Sözleşmenin Kapsamı Genişletilebilir Mi? 
976
4. Uygulama Projelerinde Gösterilemeyen İmalatlar Mahal Listesinde Açıklanabilir Mi? 
978
5. Sayıştay Temyiz Kurulu Karar Düzeltme Talebi 
982
6. İstisna Kapsamında Üretici Yerine Kooperatiften Alım Yapılması 
983
Kavram Dizini 
987