Emsal Yargı Kararları Işığında Belediye Sorunları Rehberi Bakanlık Hukuki Görüş İlaveli Sadettin Doğanyiğit, Tülay Doğanyiğit, M. Lamih Çelik  - Kitap
Emsal Yargı Kararları Işığında

Belediye Sorunları Rehberi

Bakanlık Hukuki Görüş İlaveli

9. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1216
Barkod:
9789750285264
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Nisan 2021
1.255,00
395,00 (%69)
7. baskı
Eylül 2019
1.245,00
195,00 (%84)
6. baskı
Şubat 2016
1.235,00
75,00 (%94)
Kitabın Açıklaması
Çağdaş kent yaşamının kalitesi ve insanların mutluluğu, yerel nitelikteki hizmetlerin başarısıyla yakından ilgilidir. Oysa günümüzde mahalli idareler, özelleştirme çalışmalarından borç yönetimine, personel hukukundan finansman darboğazına, vergi mevzuatından imar, çevre ve sosyal politikalara kadar çok değişik alanlarda pek çok sorunla yüz yüzedir. İşte bu eserin amacı, başta belediyeler olmak üzere mahalli idarelerimizin soru ve sorunlarına çözüm üretmek, her birinin birer ‘marka şehir' olmasına katkı sağlamaktır.
Tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye personeline tavsiye edilen eserde; güncel Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay kararları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hukuki görüşleri arasından itinayla seçilen, gerekçeli ve özetli olarak özenle oluşturulan çözümler yer almakta olup, eser bu yönüyle önemli bir misyon üstlenmektedir.
Geliştirilmiş ve güncellenmiş 9. baskıda; güncelliği kalmayan yargı kararları kitaptan çıkarılmış, değişen mevzuatla birlikte belediyeleri yakından ilgilendiren yeni ve güncel konular esere ilave edilmiştir. Bununla beraber belediyelerin yönetmelik hazırlarken yararlanacakları Sayıştay Daireler Kurulu kararları özet olarak sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Belediye Başkanı ile Meclis Üyelerinin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Özlük Hakları
.
Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni
.
Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Giderleri ve Sorumlulukları
.
Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları
.
Su Aboneliği, Kaçak Su ve Yer Altı Sularının Kullanımı
.
Belediyelerin Haciz İşlemleri
.
Belediye Taşınmazlarının İşgali ve Ecrimisil Uygulamaları
.
Belediyelerin İmar Uygulamaları Konusundaki Görev ve Yetkileri
.
Tebligat Kanunu Çerçevesinde Yapılan Tebligat Uygulamaları
.
Devlet Memurları ve Diğer Belediye Personeli
.
İl Özel İdareleri
.
Vergi Mevzuatı İle İlgili Kararlar
.
Belediyelerin Yerel Nitelikteki Gelirleri
.
Harcırah Ödemeleri
.
Sayıştay Yargısı ve Dış Denetim ile İlgili Belediyeleri İlgilendiren Konular
.
İş ve İşçi Mevzuatı
.
Belediye Ayniyat İşlemleri
.
Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku
.
İdarenin Üçüncü Kişilerle Olan Borç – Alacak İlişkileri
.
Yürürlükteki 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara İlişkin İhale İşlemleri ve Hakediş Uygulamaları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Dokuzuncu Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Birinci Bölüm
BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI VE ÖZLÜK HAKLARI
A. BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
61
1. Belediye Başkanının Talimatı İle Düğün Solan Kirasında İndirim Yapılabilir mi? 
61
2. Temsil Ağırlama Bütçesinden Gazeteye Tanıtım Bedeli Ödenebilir mi? 
62
3. Temsil Ağırlama Bütçesinden SMS Gönderim Gideri Yapılabilir mi? 
62
4. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücret Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi? 
63
5. Belediye Başkan Yardımcısı Belediyeyi Temsilen Temyiz Başvurusunda Bulunabilir mi? 
63
6. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi? 
64
7. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi? 
64
8. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi? 
65
9. Başkan Yardımcısının Görev Değişikliğinde Başkanın Serbestiyeti Var mıdır? 
66
10. Belediye Başkanının Belediyeyi Temsil Yetkisi 
66
11. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi? 
66
12. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi 
67
13. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini İlçe veya İlk Kademe Belediye Başkanına Devrini Öngören Hükmün İptali 
67
14. Belediye Meclis Üyesinin Belediye Meclis Kararına Karşı Dava Açması 
68
15. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi 
68
16. Belediye Kurulması İçin Danıştay’ın Görüşü Alınmaması Hukuka Aykırılık Oluşturur mu? 
68
17. Belediye Başkanı Maaşının Hesabı 
68
B. BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN MAAŞ VE HARCIRAHI 
69
1. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
69
2. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Maliye Bakanlığı Personeli İçin Öngörülen Ek Ödemeden Yararlanabilir mi? 
69
3. Belediye Başkanının Konaklama Gideri Mevzuatta Yer Verilen Sınırları Aşabilir mi? 
70
4. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi? 
71
5. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı? 
72
6. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi? 
73
7. Belediye Başkanı 4'üncü Dereceli Memur Harcırahından Daha Yüksek Miktarda Harcırah Alabilir mi? 
73
8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi? 
74
9. Belediye Başkanı Belediye Bütçesine Dahil Fon Saymanlığından İlave Ücret Alabilir mi? 
74
10. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Eşlerine Yurtdışı Harcırahı Ödenebilir mi? 
75
11. Görevlendirme Onayı Olmadan Belediye Başkanına Harcırah Ödenir mi? 
77
12. Belediye Başkanı Maaş Hesabı Nasıl Yapılır? 
77
13. Meclis Üyelerinin Kurumsal İletişim Toplantıları Konaklamalı Yapılabilir mi? 
78
14. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı? 
79
C. TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 
80
1. Gazeteciler Günü Sebebiyle Belediye Bütçesinden Basın Mensuplarına Hediye Alınabilir mi? 
80
2. Belde Halkı İçin Duvar Saati Yaptırılıp Dağıtılabilir mi? 
80
3. Belediye Bütçesinden Sünnet Kıyafeti ve Çeyrek Altın Alınabilir mi? 
81
4. Çay Ocaklarında Kullanılan Tüpler Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi? 
82
5. DSİ Personelinin Yemek Giderlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür? 
82
6. Emniyet Mensuplarına Yemek Verilmesi 
83
7. Beldenin Tanıtımına Katkı Sağlayan Film Ekibinin Konaklama Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi? 
84
8. Gezi Sürecinde Belediye Personeli İle Sivil Toplum Kuruluşu Üyelerine Yemek ve Konaklama Bedeli Ödenir mi? 
84
9. Misafirler Arasında Yabancı Yoksa Mihmandar Hesap Cetveli Düzenlenmesi Gerekir mi? 
85
10. Belediye Başkanı Düğünlerde Belediye Bütçesinden Altın Takabilir mi? 
86
11. Mahalli İdare Birliği Bütçesinden Belediye Başkanı Adına Gazete İlan Bedeli Ödenebilir mi? 
86
12. Başka Kurumlarca Düzenlenen Organizasyon Katılımcılarının Konaklama Bedeli Ödenir mi? 
87
13. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Başkanı Dışındaki Kişiler Tarafından Gönderilen Çiçek Bedeli Ödenir mi? 
87
14. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Personeli İçin Piknik Gideri Karşılanır mı? 
87
15. Takvim ve Davetiye Bastırma Bedeli 
88
16. Tıp Kongresine Katılan Doktorlara Yemek Verilmesi 
88
17. Her Bir Harcama İçin Belediye Başkanı Onayının Alınması Gerekir mi? 
88
18. Taziye İlanları 
89
19. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi 
89
20. Belediyeye Gelen Misafirler İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması 
89
21. Kutlama ve Tebrik İlanları 
89
22. Mahalli Televizyon Kanalları Marifetiyle Duyuru Yaptırılması 
89
23. Öğretmenler Günü İçin Kokteyl Harcaması 
89
24. Beldeye Somut Katkısı Olmayan Kişilere Temsil Harcaması Yapılabilir mi? 
89
25. Bayram ve Özel Günler İçin Bastırılan Tebrik Kartları Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
90
26. Bilgi Yarışmasında Başarı Gösterenlere ve Vergilerini İlk Ödeyenlere Ödül Verilmesi Mümkün mü? 
91
27. Televizyon Programına Katılan Sanatçı ve Ekibinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenebilir mi? 
91
28. Davetli Listesi 
91
29. Belediye Meclis Üyelerine ve Personele Belediye Bütçesinden Hediye Alınması 
92
30. Kamu Görevlilerine Verilen Yemek Bedeli 
92
31. Temsilin Gerektiği Türden Olmayan Özel Nitelikteki Giderler 
93
32. Belediye Personeline Ücretsiz Tiyatro Bileti Dağıtılması Belediye Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 
93
33. Konuşmacının Yemek ve Konaklama Giderleri Temsil Ödeneğinden Karşılanabilir mi? 
94
34. Başarılı Öğrencilerin Mükafat İçin Belediyece Yurtdışına Gönderilmesi 
94
35. Gazete ve Yayın Satın Alımı İçin Yapılan Ödemeler 
94
36. Tören Giderleri İçin İsim Listesinin Hazırlanması Gerekli midir? 
94
37. Temsil Ödeneğinden Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Çikolata Alınması Mümkün müdür? 
95
38. Temsil Ödeneğinden Sünnet Düğünlerinde Verilmek Üzere Altın Alınması Mümkün müdür? 
95
39. Temsil Ödeneğinden Özel Günler İçin Kutlama Mesajı Yapılması Mümkün müdür? 
95
40. Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalde Yapılan Barındırma Gideri 
96
41. Politik İçerikli Bayram Kutlamalarının Bütçeden Karşılanması 
96
42. Öğretmenlere Belediye Bütçesinden Ödül Verilebilir mi? 
96
43. Belediye Başkanınca Yılbaşı ve Bayram Kutlaması Nedeniyle Gazetelere İlan Verilmesi 
97
44. Belediye Personeline Veda Yemeği Verilmesi 
97
45. Belediyece Kitap Bastırılması 
97
46. Belediye Bütçesinden Anket Yaptırılması Mümkün müdür? 
97
47. Belediye Başkanının Düğünlerde Altın Takması 
98
48. Ramazanda Davul Çaldırma Bedelinin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür? 
98
49. Belediye Başkanının Ev Telefonu Fatura Bedelinin ödenmesi 
98
50. Temsil Ödeneğinden Festival Jürisinin Otel ve Yol Giderinin Karşılanması 
98
51. Seçime 10 Gün Kala Seçim Propagandası Sırasında Karşılama, Uğurlama ve Ziyafet 
99
52. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi? 
99
Ç. BELEDİYE BAŞKANININ LOJMAN İMKANI VE EMEKLİLİĞİ 
99
1. Belediye Başkanı İçin Lojman Kiralanması ve Kira Bedelinin Bütçeden Ödenmesi 
99
2. Lojmanda Oturan Belediye Başkanından Kira Kesintisi Yapılır mı? 
100
3. Yanlışlıkla Emekli Sandığı İştirakçisi Sayılan Belediye Başkanının Durumu 
100
D. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ 
101
1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği 
101
2. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi? 
102
E. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI 
102
1. Belediye Meclisince Oluşturulan Müşterek Komisyon Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı 
102
2. Müşterek Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi? 
103
3. Aynı Gün İçerisinde Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenebilir mi? 
104
4. Huzur Ücretinin Matrah Birleştirilmeden Ödenmesi 
104
5. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenir mi? 
105
6. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir? 
106
7. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
107
8. Nüfusu 10.000’in Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi? 
109
9. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi? 
110
10. Geriye Dönük Olarak Meclis Üyesi Huzur Hakkının Zamlı Ödenmesi 
111
11. Belediye Meclis Üyelerine Yapılacak Huzur Ücretinin Genel Koşulları 
111
12. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı 
111
13. Komisyonlar Teşkil Ederek Bunlara Huzur Hakkı Ödenmesi 
111
14. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günleri ile Mesai Günleri Dışında Kalan Resmi Tatil Günlerinde Huzur Hakkı Ödenmesi 
112
15. Toplantı Yapılmayan Günler İçin Huzur Hakkı Verilebilir mi? 
112
16. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür? 
113
17. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması 
113
18. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir? 
113
19. Nüfusu 10.000’in Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi? 
114
20. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür? 
115
21. Başkan Yardımcıları İhtisas Komisyonlarında Görevlendirilebilir mi? 
115
F. BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ VE SORUMLULUKLARI 
116
1. Aynı Gün Yapılan Belediye Meclis ve Encümen Toplantısında Hakkı Huzur 
116
2. Nakdi Yardımın Yapılmasına İlişkin Ödemeden Encümenin Sorumluluğu 
116
3. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi 
116
4. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği 
116
G. BELEDİYE BAŞKANININ SEMİNER VE DİĞER GİDERLERİ 
117
1. Seminer Giderleri 
117
2. Seminere Katılım Bedeli 
117
3. Özel Şirketçe Düzenlenen Seminere Ödemede Bulunulması 
118
4. Belediye Başkanının Cep Telefonu Giderlerinin Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Olarak Ödenmesi 
118
5. Belediye Başkanının Ev Telefonu Gideri Bütçeden Ödenir mi? 
118
6. Belediye Başkanının Konut Telefon Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi? 
119
H. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI, SORUŞTURULMASI VE YARGILANMASI 
119
1. Belediye Başkanı Personelin Atama İşlemi İle Mevzuata Aykırı Yapılan Ödemelerden Sorumlu mudur? 
119
2. Bütçe Gelirlerinin Yüzde 30’unu Aşacak Şekilde Personel Ödemesinden Başkanın Sorumluluğu 
120
3. Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Yapılan Sosyal Denge Tazminatı Ödemesinden Mali Yönden Belediye Başkanı Sorumlu mudur? 
121
4. Atama İşlemlerinin Mevzuata Aykırı Yapılmasında Sorumluluk 
122
5. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları 
123
6. Belediye Başkanının Kaçak İnşaata Göz Yumması 
123
7. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı 
123
8. Belediye Başkanının İhale Yapmadan Dükkan Kiralaması 
123
9. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni 
124
10. Memurun Tahliyesinde Maaş Ödemesi Yapılır mı? 
124
11. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı 
125
12. Belediye Başkanı Hakkında Görevini Kötüye Kullandığından Bahisle Şikayette Bulunulması 
125
13. İddia Edilen Suçların Somut Olaylara Dayanması Durumu 
126
14. Çeşitli Araç Lastiklerinin Parçalara Bölerek Pazarlıkla Satın Alınması 
127
15. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu 
128
16. Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yasal İşlem Yapmayan Belediye Başkanı 
129
17. Kira Gelirlerini Hayali Bir Şahıs Adına Tahsil Etme Suçu 
129
18. Mevzuata Aykırı Atama Yapılması 
129
19. Belediye Başkanının Kamu Zararı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlaması 
130
20. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı 
130
21. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi? 
130
22. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması 
131
23. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması 
131
24. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
131
25. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
132
26. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı 
132
27. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
133
28. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
133
29. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki? 
134
I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMALARINDAN SONRA ESKİ GÖREVİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
134
1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı 
134
2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi 
134
3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması 
135
İ. BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERMESİ 
135
1. Başkanlıktan Düşürülmesi Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilir mi? 
135
2. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi? 
135
3. Ruhsatsız Ateşli Silah Taşıyan Belediye Başkanının Başkanlığı Düşer mi? 
136
4. Seçilme Yeterliğini Kaybeden Belediye Başkanının Görevinden Düşürülmesi 
137
5. Somut Belge ile Desteklenmeyen İddialar Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi? 
137
6. Başkanlık Görevinden Düşürülmenin Yargı Kararına Bağlı Olduğu 
137
7. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı 
138
8. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması 
138
9. Belediye Başkanının Vatandaşlığını Kaybetmesi 
138
10. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi 
139
11. Memnu Hakların İadesi Kararı 
139
12. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı 
139
13. Belediye Başkanının Düşürülmesine İlişkin Gensoru Önergesi 
139
14. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi? 
141
15. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi 
141
16. Belediye Başkanı İçin Gerekçeden Yoksun Şikayette Bulunulabilir mi? 
141
J. BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET SUÇU 
142
1. Haber Verme Özgürlüğü Sınırının Aşılması 
142
K. SEÇİM PROPAGANDASINA İLİŞKİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İLKE KARARLARI 
143
1. Seçim Broşürlerinin Dağıtımı 
143
2. Özel Halk Otobüslerine Seçim Afişi Asılabilir mi? 
143
3. Belediye İcraatlarını Anlatan Afişler Propaganda Kapsamında mıdır? 
143
4. Seçim Yasaklarının İhlali 
143
5. Bilboardlardan Siyasi Partiler Yararlanabilir mi? 
144
6. Gazetenin Toplattırılması ve Basımının Durdurulması 
144
7. Siyasi Propaganda Niteliği Taşımayan Kültürel Faaliyetlerin İcrası 
144
8. TV ve Radyolar Tek Bir Siyasi Partinin Propagandasına Yönelik Yayın Yapabilir mi? 
145
9. Partiler Arasında Fırsat Eşitliğinin İhlali 
145
L. BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ 
145
1. Gecikme Cezası Kesilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
145
2. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
146
3. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
146
4. Ödenek Temin Edilmeden Kamulaştırma İşlemine Başlanması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
146
5. Yeşil Alanın Akaryakıt İstasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
146
6. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi? 
147
7. Yangına Sebebiyet Vermek Soruşturmayı Gerektirir mi? 
147
8. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi? 
147
9. Satışa İlişkin İhale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirir mi? 
147
10. Belediye Tabelasında Alfabede Bulunmayan Harfler Kullanılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
148
11. Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilen İşçiye Soruşturma İzni Verilmesi 
148
12. Ticaret Alanının LPG İstasyonu Alanına Çevrilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
148
13. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
148
14. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi 
148
15. İmar Kanununa Muhalefet Soruşturmayı Gerektirir mi? 
149
16. Projeye Aykırı İmalat İsnadı Üzerine Verilen Soruşturma İzni 
149
İkinci Bölüm
BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ VE ENCÜMENİ
A. MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ 
151
1. Belediyeye Ait Taşınmaz Malın Satış Yetkisi Kime Aittir? 
151
2. İmar Planını Değişikliğinde Usul 
152
3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması 
152
4. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
152
5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması 
152
6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır? 
152
7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği 
152
8. Kavşak Düzenlemesine İlişkin İmar Planı Değişikliği 
152
9. Belediyeye Ait Emlakin Satışına Kim Karar Verebilir? 
153
10. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali 
153
11. Belediyede Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Aynı Belediyede Meclis Üyesi Olarak Görev yapabilir mi? 
153
B. MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI 
155
1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi 
155
2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı 
155
3. Somut Delil İçermeyen Gensoru 
155
4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi 
155
5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru 
155
6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi 
155
C. MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 
156
1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması 
156
2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama 
156
3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı 
157
4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yumma Eylemi 
157
5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni 
157
6. Askerlik Görevinin Yapılmaması 
157
7. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması 
158
Ç. BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ 
158
1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
158
2. Belediye Seçimlerinin Yenilenmesi Karşısında Fesih İsteminin Akıbeti 
159
3. Kamu Hizmetinin Sekteye Uğratılması 
159
4. Kesin Hesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi? 
159
5. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
159
6. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı 
160
7. Belediye Meclisi Kararının Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
160
8. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi? 
161
D. BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
162
1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi? 
162
2. Vakıf Üniversitesine Ait Binaların Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararı 
162
3. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni 
162
4. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması 
163
5. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı 
163
6. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi 
163
7. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması 
163
8. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması 
163
9. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi 
164
10. Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisi Belediye Encümenine Devredilebilir mi? 
164
11. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uyulmaması 
164
Üçüncü Bölüm
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, GİDERLERİ VE SORUMLULUKLARI
A. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ KAPSAMINDA YÜZ YÜZE GELDİKLERİ GÜNCEL BİR TAKIM SORUNLAR 
165
1. UKOME Kararıyla Taksilere Görüntü Kayıt Cihazı Takılabilir mi? 
165
2. Belediyeler İnsani Su Hakkı Kapsamında Ücretsiz veya İndirimli Su Tarifesi Belirleyebilirler mi? 
166
3. Belediye Bütçesinden Trafik Cezası Ödenir mi? 
166
4. Toplu Taşıma Hizmetinin Özel Kişilerce Sağlanması 
167
5. Toplu Taşıma Hatlarının Bedelsiz Kullanımı Mümkün müdür? 
167
6. Toplu Taşıma Hizmeti İmtiyaz Devri 
168
7. Ticari Taksilerin Sayılarının Belirlenmesi Yetkisi 
168
8. Belediyeler Dernek ve Vakıflara Yardım Yapabilir mi? 
169
9. Belediye Taşıtının Derneğe Tahsisi Mümkün müdür? 
169
10. Kacak Yapıların Yıkımı İçin Mahkeme Kararına Gerek Var mı? 
169
11. Ruhsatlı Yapılarda Ruhsata Aykırı İnşaat Yapılması 
169
13. ATM'ler İçin Belediyeden İzin Alınması Gerekir mi? 
170
14. Sahiplenilmiş Sokak Hayvanları Hakkında Kurumlara Düşen Yükümlülükler 
170
15. Azami Ekmek Fiyatı ve Gramajının Belirlenmesinde Yetkili Mahkeme 
171
16. Haksız Rekabetin Ölçütü Nedir? 
171
17. Cemevleri İbadethane Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 
172
18. Belediye Araçlarının Muayenesinin Zamanında Yapılmamasının Külfeti 
172
19. Belediye Bütçesinden Dernek ve Vakıflara Nakdi Yardım Yapılması 
173
20. Belediyenin Asli İşi Olan İmar Planının Yapılması İşleri İçin Hizmet Satın Alınabilir mi? 
175
21. Belediye Bütçesinden Yardıma Muhtaç Kişilere Verilmek Üzere Mahalle Muhtarına Nakdi Yardım Yapılması 
175
22. Nikâh İçin Çiftlerden Alınan Evlendirme Ücretlerinin “Evlendirme Memuru Ücreti” Olarak Dağıtılması Mümkün müdür? 
177
23. Özel Üniversitede Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim Bedelleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı? 
180
24. Belediye Bütçesinden Uçak Kiralama Hizmeti Satın Alınması Mümkün müdür? 
182
25. Ortak Hizmet Projesi İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması Mümkün müdür? 
184
26. Öğrencilerin Özel Okul Harcamalarının Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
185
27. Kasko Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
188
28. Kalkınma Ajansına Gecikme Cezası Ödenmesi 
189
29. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Çalışanlarının Gezi Giderleri Ödenebilir mi? 
190
30. Mahalli İdare Birliği Dergi Çıkarabilir mi? 
190
31. Belediye Müdürlüğünün Asli Görevi Olan İş İçin İhale Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
191
32. Mevzuatta Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınmayacağı Belirtilen Giderin Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
191
33. Siyasi Partinin Tanıtımı Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı? 
191
34. Belediye Konuk Evi Giderleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi? 
192
35. Cep Telefon Bedelleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi ? 
193
36. Belediyece Yaptırılan Nüfus Sayımı İçin Bedel Ödenebilir mi? 
193
37. Belediyece Mahalle Muhtarlıklarına Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi? 
193
38. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi? 
194
39. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi? 
196
40. Siyasi Partilerin Konser Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
197
41. Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Memurların Yemek Giderleri Temsil–Ağırlama Ödeneğinden Karşılanabilir mi? 
198
43. Kurban Bayramında Kurban Kesim Yerlerinin Belirlenmesi Giderleri 
199
44. Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Mobil Telefon Giderleri 
200
46. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Belediye Mevzuatı Karşısında Değerlendirilmesi 
201
47. Sosyal Yaşantı İçin Gerekli Olan İlanlar Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi? 
203
48. Belediye Başkan Yardımcıları ile Özel Kalem Müdürünün Cep Telefonları Bütçeden Ödenebilir mi? 
203
49. Belediyelerce Konut ve Arsa Üretilmesi ve Tahsisi 
204
50. Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re’sen Tellal Tayin Edilmesi 
205
51. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyonuna Katılan Hakemlere Ödenen Tazminatın Sınırı 
206
52. Belediye Personeli İçin Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetleri Satın Alınabilir mi? 
207
53. İzinsiz Ölü Defnetmenin Hükmü 
209
54. Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında Mahkemece Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi? 
209
55. Tesislerin Bakım ve Onarım Yükümlülüğü 
209
56. Haksız Yıkıma İlişkin Tazminat Talebi 
209
57. Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetkisi 
209
58. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamaması 
210
59. Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ile Kapatılması 
210
60. İnternet Cafe Olarak Kullanılan Büronun Eski Hale Getirilmesi 
211
61. Belediyeler Lise Öğrencileri İçin Mesleki Yönlendirme Hizmeti Alabilirler mi? 
211
62. Teminat Mektubu İçin Yapılan Komisyon Ödemesi 
211
63. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Belediye Bütçesinden Tanıtım Gideri Yapılması 
211
64. Fuara Katılmak Üzere Turizm Derneği’ne Makbuz Karşılığı Bağış Yapılabilir mi? 
212
65. Belediye Okuma Yazma Kursunu Bitirenlere Hediye Verebilir mi? 
212
66. Belediyeler Öğrenci Yurdu Tahsis Edebilir mi? 
213
67. Belediyeler Orman Sahasını Bedelsiz Kullanabilir mi? 
213
68. Belediye Bütçesinden Cep Telefonu Bedeli Ödenebilir mi? 
215
69. Belediye Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması İçin Ücret Ödenebilir mi? 
215
70. Belediye Çalışmalarının Tanıtımı İçin Medya Kuruluşuna Program Yaptırılması Mümkün müdür? 
216
71. Belediye İşlerinin Takibi İçin Hizmet Gideri Yapılabilir mi? 
217
72. Belediye Konservatuarındaki Öğretim Elemanlarına Ek Ders Ücreti Ödenebilir mi? 
218
73. Belediye Kapalı Spor Salonunun Elektrik Tarifesi 
219
74. GSM Bedellerinin Bütçeden Ödenmesinin Şartları 
220
75. Dağıtılmak Üzere Kitap Alınabilir mi? 
221
76. Estetik Kurul Üyelerine bütçeden ödeme yapılabilir mi? 
221
77. Kıymet Takdir Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilir mi? 
222
78. Kurum Doktorlarına İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenebilir mi? 
224
79. Mahalli Bir Yayın Kuruluşunda Yayınlanan Haber ve Programlar Karşılığında Ödeme Yapılabilir mi? 
224
80. Memur Eliyle Yürütülmesi Gereken İşler İçin Hizmet Alınması Mümkün müdür? 
226
81. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İsteyene Daimi İkamet Koşulu Aranabilir mi? 
226
82. Çocuk Şenliği Görüntü Bantları Yerel Bir TV’de Yayınlatılabilir mi? 
226
83. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi? 
227
84. Belediye Başkanının Yasal Dayanaktan Yoksun Tedavi Faturalarının Ödenmesi 
228
85. Amatör Spor Kulüplerine Yardım 
229
86. Muhtarlıklara Nakdi Yardımda Bulunulması Mümkün müdür? 
230
B. BELEDİYELERDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ UYGULAMALARI 
231
1. Tahsis Edilen Taşınmazda Toplumun Tümünün Yararlanmasına Açık Olmayan Yapılaşmalar Üzerine Belediyece Tahsisin Kaldırılması Mümkün müdür? 
231
2. Sözleşmesinde Konut Olan İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaca Dönüştürülmesi 
232
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkili Fesih 
233
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
233
5. Ruhsata Aykırı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
233
7. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatının ve Sözleşme Dışı Fazla İşe İlişkin Bedelin Tahsili 
234
8. Yap–İşlet–Devret Yöntemiyle İnşa Ettiği Otogar Binasındaki Taşınmazı Kiraya Veren Kooperatife Yapılan Ödemelerden Vergi Tevkifatı Yapılacak mıdır? 
235
9. Ruhsatsız Kat Karşılığı İnşaat Yapana İhtar Yerine Para Cezası Verilebilir mi? 
236
10. Araç ve Yolcu Toplu Taşımacılığına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Düzenlenmesi 
236
11. Yap–İşlet–Devret Modeline Uygun Olarak Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerliliği 
237
12. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapım İşiyle Görevlendirilen Sermaye Şirketinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 
238
13. Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilebilir mi? 
239
14. Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verilmesi 
241
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR DENETİM YETKİSİ 
241
1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası 
241
2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması 
241
3. İmar Planlarının Onay Süreci 
242
4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem 
242
5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi 
242
Ç. BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 
243
1. Hizmet Yapılmadan Yükleniciye Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
243
2. Zilyetlik İlişkisi Tespit Edilen Aracın Akaryakıt Bedeli Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi? 
244
3. Faturanın Aslı Yerine Onaylı Fatura Fotokopisinin Kabul Edilmesi 
245
4. Fatura Fotokopilerinin Geçerli Belge Olarak Kabul Edilmesinin Koşulları 
246
5. Trafik Cezası Olarak Bütçeden Yapılan Ödeme 
247
6. Eski Yıllar Borçlarının Cari Yıl Bütçe Ödeneğinden Karşılanması Mümkün müdür? 
247
7. Mülkiye Müfettişleri Tarafından Atanan Bilirkişilerin Ücretlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür? 
247
8. Belediye Gayrimenkulü İçin Yargıtay Kararları Emsal Alınarak Kira Artırımı Yapılması 
247
9. Belediye Araçları Ruhsat Yenileme İşlemleri İçin İş Takipçilerine Ödeme Yapılabilir mi? 
247
10. Encümen Kararıyla Nema Ödemesi 
247
11. Avansın Kapatılması İşleminde Kullanılan Faturaların Avansın Verildiği Tarihten Önceki Tarihi Taşıması 
248
12. Su Tahsilat Makbuzları Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 
248
13. Belediyedeki Müdür ve Teknik Elemanlara Cep Telefonu Tahsisi 
248
14. Mahalli İdare Birliklerinin Kamu İhalelerine Katılmaları Mümkün mü? 
248
15. Belediyenin Nakit ve Ödenek Sıkıntısı Nedeniyle Vergi ve Prim Borçlarını Ödememesi 
249
16. Faturaların Delil Olma Niteliği 
250
17. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Belediye Borcunun Ödenmesi 
250
18. Park ve Bahçelerin Aydınlatılmasında Kullanılan Elektriğin Resmî Daire Tarifesi Üzerinden Hesaplanması Mümkün müdür? 
250
19. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması 
250
D. LOJMAN GİDERLERİ 
251
1. Lojmanlara Bütçeden Uydu Anteni Takılır mı? 
251
2. Lojman Ortak Kullanım Alanlarının Elektrik Giderleri 
252
3. Lojman Küçük Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması 
252
4. Belediye Lojmanına Ait Boya Giderleri 
252
5. Belediye Başkanı Lojmanının Yakıt Giderleri 
252
6. Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri 
252
7. Belediye Başkanı Lojmanının Telefon Giderleri 
253
8. TV Yayın Giderleri 
253
9. Kaloriferin Yanmadığı Yaz Aylarında Yakıt Bedellerinin İadesi 
253
10. Lojmanlarda Kullanılmak Üzere Demirbaş Satın Alımı 
253
11. Lojmanlara Ait Elektrik Aboneliği, Açma–Kapama ve Bağlantı Ücretleri Bütçeden Karşılanır mı? 
253
12. Genel Sekreter ve Genel Sanat Yönetmeni İçin Konut Kiralanması Mümkün müdür? 
254
13. Lojmanların Bakım Onarımı Hangi Koşullarda Yapılabilir? 
254
14. Makam Şoförleri ve Koruma Görevlilerine Tahsis Edilen Konutların Isınma Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi? 
255
15. Lojmanlarının TV Anten ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Kültür Hizmeti midir? 
256
16. Kalorifercinin Lojmanlar İçin Değil Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi Durumu 
256
17. Lojmanların Ortak Kullanım Alanları Ortak Giderleri 
256
18. Belediye Başkanı Konutuna Bulaşık Makinesi Alınabilir mi? 
257
19. Belediyeye Ait Dairenin Su Sayaç Bedeli ile Apartman Aidatlarının Bütçeden Ödenmesi 
257
E. ELEKTRİK, SU, TELEFON, AKARYAKIT GİDERLERİ 
258
1. Elektrik Bedelinin Ödenmesinde Daha Ucuz Birim Fiyatların Uygulanması Gerekirken Resmi Daireler İçin Öngörülen Tarifenin Uygulanması 
258
2. Reaktif Enerji Bedelinden Muaf Tutulan Abonelerin Tükettiği Elektrik Bedelleri 
258
3. Elektrik Enerjisi Satış Tarifelerinin Ortalamasının Alınması 
259
4. Ankara'da İrtibat Bürosu Olarak Kullanılan Apartman Dairesinde Bulunan Telefona Ait Giderlerin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
260
5. Resmi Telefonlarla Yapılan (900) Hatlı Telefon Giderleri 
260
6. Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının Cep Telefonları 
260
8. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin Cep Telefonları Giderleri 
260
9. Resmî Olduğuna Dair Şerh Bulunmayan Cep Telefon Giderleri 
261
F. BORÇLANMA VE BORÇ İLİŞKİLERİ 
261
1. Sosyal Tesislerin Elektrik Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi? 
261
2. Belediye ile Hazine Arasında Vadesi Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri 
262
3. Belediye Giderlerinde Kullanılmak Üzere Aktarılan Payın Belediyelerce Borçlanılması 
263
4. İl Hudutları Dışındaki Belediyelere Borç Verilebilmesi 
264
5. İller Bankasınca Kefaleten Belediyeye Kullandırılan Banka Kredileri 
264
6. Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelirler 
265
G. BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE BAĞLI İŞLETMELERİ 
265
1. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Görevli 1. Hukuk Müşavirlerinin Makam ve Görev Tazminatı 
265
2. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi? 
266
3. Su ve Kanalizasyon İdaresinde Soruşturma İzni Alınması Gereken Görevliler Kimlerdir? 
267
4. İSKİ Çevre Temizlik Vergisini Tespit İçin Tarife Yapabilir mi? 
267
5. İSKİ Uyuşmazlığı Hakem Tarafından Çözümlenebilir mi? 
267
6. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerinin Su Tarifelerini Hazırlarken Kar Payı Koyabilir mi? 
267
7. Aşırı Yağış Nedeniyle Eve Su Basmasından Dolayı Tazminat İstemi 
269
8. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Taşınmazlarını Hangi Usulle Satabilir? 
269
9. ASKİ Denetçilerine Ödenen Aylıkların Hesabı 
269
10. ASKİ Kurum Personeline Ödenecek Ücretlerin Hesabı 
270
11. ASKİ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Aylık Ücretler Huzur Hakkı Olarak Değerlendirilebilir mi? 
271
12. ASKİ Araçlarına Kasko Sigortası Yapılabilir mi? 
271
13. ASKİ Bütçesinden Serbest Avukatlara Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi? 
272
14. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ödenen İkramiyelerin Hesabında Taban ve Kıdem Aylıkları Dahil Edilir mi? 
272
15. İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilerek Belediyeye Devredilen İşçilere Ücret Ödenir mi? 
273
16. DİSKİ Personeli İkramiye Tutarına Görev ve Temsil Tazminatı Dahil Edilir mi? 
274
17. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi? 
275
18. ESHOT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirine Makam ve Görev Tazminatı Ödenir mi? 
275
19. Hukuk Müşavirine Ödenen Ek Gösterge Rakamının Fazla Alınması 
276
20. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu 
277
21. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması 
277
22. Belediye Encümen Kararına İstinaden Şirkete Borç Verilmesi 
277
23. Rüçhan Hakkı Kullanımı İçin Bakanlar Kurulu Ön İznine Gerek Var mı? 
277
25. Belediyenin Kurduğu Ticari Şirketlerin Belediyenin Gelir Getirici İhalelerine Girmesi 
278
26. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kuruluşlarına Açılacak Davalarda Yargı Yeri 
279
27. Otoparkta Aracı Çalınan Kişi Tüketici Mahkemesine Girebilir mi? 
280
28. Belediye Şirketine Ait Mali Müşavirlik Gideri Belediyece Karşılana Bilir mi? 
280
29. İSKİ Daire Başkanına Makam Tazminatı Ödenir mi? 
280
H. BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
281
1. İçme ve Kullanma Suyu Hizmetlerinin İmtiyaz Yoluyla Devri 
281
2. Danışmanlık Şirketlerine Yapılan Ödemeler 
282
3. Gümrük İşlemleri İçin Komisyon Ödenebilir mi? 
283
4. Belediye Gelir İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhalesi Mümkün müdür? 
283
5. Belediyelerde Vergi Toplama Faaliyetinin İhale ile Özel Sektöre Yaptırılması 
284
6. Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsiline Yönelik Alt Yapı Çalışmaları Oluşturma İşi İhale Yoluyla Yaptırılabilir mi? 
284
I. KAMULAŞTIRMA VE İMAR İŞLEMLERİ 
285
1. Daha Fazla İnşaat Alanı Sağlayan Projelere Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
285
2. Eşdeğer Alan Ayrılmadan İmar Plan Değişikliği Yapılabilir mi? 
285
3. İmar Davalarında Davadan Feragat 
285
4. İmar İtirazlarında Dava Açma Süreci 
285
5. İmar Plan Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptali Halinde Eski Plan Yürürlüğe Girer mi? 
286
6. Kamulaştırmanın Gecikmesinin Taşınmaza Getireceği Haklar Nelerdir? 
286
7. Birleşme, Katılma veya Tüzel Kişiliğin Kaldırılmasında İmar Uygulaması 
287
8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması 
288
9. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi 
288
10. Encümenin Hukuka Aykırı Kamulaştırma Kararı 
289
11. Kamulaştırma Bedelinde İndirim 
289
12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı 
290
13. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan ve Kamulaştırmasız El Atılan Muhtesat Bedellerinin Ödenmesi 
291
14. Kamulaştırmasız Elatmada Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır? 
291
15. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması 
291
16. Belediyece Hakkında Yıkım Kararı Verilen İmalatın Korunmaya Değer Kıymetinden Söz Edilebilir mi? 
292
17. Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi 
292
18. Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Artırım Davası 
292
19. Taşınmazın Arsa Niteliği Kazanması 
292
20. Kamulaştırmadan Artan Tesislerin Kullanılabilir Hale Getirilmesi Maliyeti 
293
21. İmar Parseli Olmayan Taşınmazların Kısmi Kamulaştırılması 
293
22. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem 
293
23. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı 
293
24. İmar Planlarının Onay Süreci 
294
25. İmar Planlarının Uygulanması 
294
26. İmara Uygun Parseller Oluşturularak Eski Yerlerden Tahsis Yapılması 
294
27. Özel Bir Kanunla Koruma Altına Alınmış Taşınmazların Devir ve Temlik ile Kamulaştırılması 
294
28. Kamulaştırma Bedelinin Rayiç Bedelin Üzerinde Belirlenmesi 
295
29. İmar Uygulamaları İşinin Şirkete Devri 
295
30. Kadastral Parsel Bakımından Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmaları Yapılması 
296
31. Sit Alanlarına ilişkin Kazanılmış Hakların Korunması 
297
32. Onaylı İmar Planında Gösterilen Yerlerde İstimlâk İçin Umumi Menfaat Kararı Alınması 
298
33. Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kesilen Ağaçların Bedellerinin Nazara Alınmaması 
298
34. Harman Yeri Olan Taşınmazın Arsa Vasfına Dönüştürülerek Belediye Adına Tescili 
299
35. Üst Ölçekli Planın Mahkemece İptali Halinde Buna Bağlı Olarak Alt Ölçekli Planlarda da Değişiklik Yapılması Gerekir mi? 
299
36. Mahkemenin İmar Planı Hakkında Parsel Bazında Verdiği İptal Kararlarının İmar Planının Tümünün Yürürlüğünü Durdurur mu? 
301
37. Projeye Aykırı Bazı İlaveler ve Ruhsatsız Çekme Kat Yapımı 
301
38. Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının İptali 
302
39. İmar Islah Planı ve İmar Tadilatları 
302
40. Taşkın İnşaat ve Elatmanın Önlenmesi 
303
41. OSB Sınırları İçerisinde Yapılacak Mevzii İmar ve Parselasyon Planları 
304
42. Belediye Hizmet Alanı Olarak Kamulaştırılan Taşınmazın Ticari Faaliyet İçin Kullanılması Mümkün müdür? 
304
43. Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Hükmedilen Tazminat 
305
44. Kamulaştırma Alacaklarında Faiz 
305
45. Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda Görevli Üyelere Huzur Ücreti Ödenir mi? 
305
İ. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN GİDERİLMESİ 
305
1. Kırılan Şehir İçi Yolların Tazmin Ettirilmesi Koşulları 
305
2. Caddelere Gelişigüzel El İlanı Atanlara Para Cezası Verilebilir mi? 
306
3. Ruhsat Almadan Su Satışı Yapılması 
306
4. Yarım Yağlı Peyniri Tam Yağlı Gibi Satışa Sunmak 
306
5. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür? 
306
6. Kıyıların Hafriyat Dökenlerden Korunması 
307
J. ÖZEL İLAN VE REKLAM GİDERLERİ 
308
1. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan 
308
2. Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılmayan Resmi İlan Giderleri 
308
3. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi? 
309
4. Resmi Nitelik Taşımayan Başsağlığı İlanı 
309
5. Yerel Radyo ve TV’ye İlan Gideri 
309
K. SİGORTA GİDERLERİ 
309
1. Belediye Malları Sigorta Edilebilir mi? 
309
2. Belediye Araçları İçin Kasko Bedeli Ödenebilir mi? 
310
3. Hırsızlık Gasp ve Emniyeti Suistimal Sigortası Yapılabilir mi? 
310
4. Kasko Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür? 
312
5. Yangın Sigortası Yaptırılabilir mi? 
313
6. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür? 
314
7. Belediyenin Şehir Dışına Çıkan Araçları İçin Kasko Sigortası Yapılabilir mi? 
315
8. Sigorta Poliçelerinde Lehdar Olarak Adı Geçen Finansal Kiralama Şirketine İndirim Yapılamaması 
316
9. Devlet Malının Yangına Karşı Sigortalanması 
317
10. Sigorta Poliçe Bedellerine İlişkin Ödemeler Damga Vergisinden İstisna mıdır? 
317
11. Finansal Kiralama Yoluyla Belediyeye Alınan Aracın Kaskosu 
317
12. Araç Sigorta Giderlerinden %25 Resmi Daire İndirimi Yapılması Zorunlu mu? 
317
13. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinde Hasarsızlık İndiriminin Uygulanmaması 
317
14. Bilgisayar ve Yazıcılar Sigorta Ettirilebilir mi? 
317
L. SPOR KULÜPLERİNE YARDIM 
318
1. Belediyece Profesyonel Spor Kulüplerine Maddi Yardımda Bulunulması Mümkün müdür? 
319
2. Spor Kulübüne Destek Sağlamak Amacıyla Kombine Bilet Alınması Mümkün müdür? 
321
3. Profesyonel Spor Kulübüne Ayni Yardım Yapılması Mümkün müdür? 
321
4. Belediye Spor Kulübü Taraftarlırının Deplasmana Götürülmesi İçin Taşıma Hizmeti Alınması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
322
5. Profesyonel Spor Kulübüne Yardım Yapılabilir mi? 
322
6. Amatör Ligde Mücadele Eden Spor Kulübü Mensuplarının Konaklama Giderleri 
324
7. Spor Kulübü Oyuncularının Yemek Bedellerinin Belediye Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür? 
325
8. Belediyelerce Spor Kulüplerine Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi? 
325
9. Belediyelerce Spor Kulübü Derneklerine Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi? 
328
10. Amatör Takımlarını Bünyesinde Barındıran Profesyonel Kulüplere Yardım 
330
11. Profesyonel Spor Kulübünün Elektrik Giderinin Belediyece Ödenmesi 
330
12. Futbolcu Transfer Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
331
13. Profesyonel Futbol Branşı Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Belediye Bütçesinden Yardımda Bulunulması 
331
M. BELEDİYE ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR 
332
1. Mühür Bozma 
332
2. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi 
332
3. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı 
332
N. BELEDİYELER ARASINDA GÖREV VE YETKİ İHTİLAFI 
332
1. Büyükşehir Belediye Başkanının İlçe Belediye Meclisi Kararını Geri Çevirmesi 
333
2. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi? 
334
3. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi 
334
4. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminatın Rücuen Tahsili 
334
5. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu 
335
6. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması 
336
7. Verginin Tahsilinde Çıkan Uyuşmazlık 
336
8. Büyükşehirlerde Büfe Yapılması Yetkisi 
336
O. BELEDİYENİN HAZİNE TAŞINMAZINDAN YARARLANMASI 
337
1. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi 
337
2. Köye Ait özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi 
337
3. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi 
338
Ö. BELEDİYELERİN MEZARLIKLARLA İLGİLİ GÖREVLERİ 
338
1. Mezarlıkların Meskenlere Uzaklığı Ne Kadar Olacaktır? 
338
2. Belediye veya Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bir Taşınmazın Mezarlık Olarak Devri Mümkün müdür? 
338
3. Derneğin veya Camiinin Mezarlığı Olabilir mi? 
338
4. Mezarlıkların İdare ve Nezaret Görevi kime Aittir? 
339
5. Belediyeler Müslüman Olmayanlar İçin Mezarlık Yapmak Zorunda mıdır? 
339
6. Belediyenin Azınlık Mezarlıkların Korunması Görevi midir? 
339
7. Mezarlıkların Bakım ve Onarım İşleri Vakıf Kanalıyla Yapılabilir mi? 
339
8. Metruk Mezarlıklar Zilyetlikle Kazanılabilir mi? 
339
9. Belediyeler Mezarlıkların Kullanım Hakkını Şahıslara Devredebilir mi? 
339
10. “Mezarlık” Vasıflı Taşınmazların Vasfının “Arsa” Olarak Değiştirilmesi 
339
11. İmar Planları Yapılırken Mezarlıkların Planlanması 
340
12. Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Olmayan Mezarlık Arazisinin Haczi Mümkün müdür? 
340
13. Taşınmazın Mezarlık Olarak Tahsisi İçin Hükümet Tabibinin Görüşü Gerekir mi? 
341
P. VERGİ DAİRESİ İLE YAŞANAN VERGİ SORUNLARI 
341
1. Belediye Otogar İşletmesinin KDV Mükellefiyeti 
341
2. Belediyenin İşlettiği ve Devamlılık Arzeden Otoparkın Vergi Muafiyeti Var mıdır? 
342
3. İnsan Sağlığı ve Tedavi Amacıyla İşletilen Kaplıcanın Vergi Muafiyeti Var mıdır? 
343
4. Belediyenin Otel ve Lokanta Geliri Kurumlar Vergisine Tabi midir? 
345
R. KÖYLERİN BELEDİYEYE BAĞLANMASI 
346
1. Köy Tüzel Kişiliklerinin Belediyeye Katılması Hususunda Danıştay’ca Görüş Bildirilmesi 
346
2. Köy Sınırlarının Açıkça Gösterilmemesi 
348
S. VATANDAŞ BELEDİYE ARASI UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME 
349
1. Amme Alacağının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinde Yargı Yeri 
349
2. Para Cezası ve İşyeri Kapatmaya Karşı Açılan Davada Yargı Yeri 
350
3. İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazda Yargı Yeri 
351
4. Damga Vergisinin İadesi İsteminde Yargı Yeri 
352
5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması Davalarında Yargı Yeri 
352
Ş. BELEDİYELERİN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLERİ 
352
1. Belediye Diğer Belediyelere Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi? 
352
2. Adalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında mıdır? 
353
3. Belediye Başka Kurumun İhtiyacını Karşılayabilir mi? 
354
4. Güzergah İzin Belgesi Talep Eden Araçlara Varış Yeri Olarak Durak Tahsisi Yapılması Mümkün müdür? 
355
5. İhalenin İptal Edilmesi Encümene Verilmiş Yetkiyi Geçersiz Kılar mı? 
355
7. Kardeş Şehir İlişkisi İçinde Yurtdışı Gezisi Gerçekleştirilebilir mi? 
357
Dördüncü Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI
A. 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SORUMLU TUTULACAK GÖREVLİ VE YETKİLİLERİN BELİRLENMESİ 
359
1. Zamanında Tahsil Edilmeyen Kira Alacaklarından İdare Elemanları Sorumlu Tutulabilir mi? 
359
2. Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Sorumluların İmzası Yok İse Muhasebe Yetkilisi Tek Başına Sorumlu Tutulabilir mi? 
359
3. Kaynakların Verimli Kullanılmamasında Mali Sorumluluk 
360
B. BELEDİYELERDE SORUMLULUK MÜESSESESİNİN İŞLEYİŞİ 
373
1. Yetkisiz Yapılan Büfenin Yıkımında Kamu Zararı Oluşur mu? 
373
2. Yapılmayan İş İçin Bedel Ödenmesinde Mali Sorumluluk 
374
3. Rutin Havale İşlemi Yapan Belediye Başkan Vekili Kamu Zararından Sorumlu Tutulabilir mi? 
376
4. Sayıştay İlamlarının Tahsil Edilmemesinden Kimler Sorumludur? 
376
5. Elektronik Para İle Yemek Yardımı İhalesinde İhale Yetkilisi ve İhale Komisyon Üyeleri De Sorumlu Tutulur mu? 
377
6. Belediye Avukatlarının Zamanaşımı Defini Zamanında İleri Sürmemesinin Sonuçları 
377
7. Tahakkuk Etmiş Olarak Yer Alan Para Cezalarının Zamanaşımına Uğratılması 
378
8. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek 
378
9. Yapılan Fazla ödemeden ASKİ Genel Kurulu Sorumlu Olur mu? 
378
10. Bilançoda Yer Alan Farktan Dolayı Sorumluluk 
379
11. Ödeme Emrinin Sayıştay Başkanlığına Gönderilmemesi 
379
12. İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluk 
379
13. Tutulması Gereken Yevmiye, Gelir Hesapları, Yardımcı ve Ambar Defterleri ile Aylık Mizan Cetvellerini Tutmayan Görevlinin Sorumluluğu 
379
14. İdare Zamanı Cetvelinde Muhasebe Yetkilisi Yerine İmza Atanların Sorumluluğu 
380
15. Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
380
16. Kusurlu Olduğu Anlaşılan Belediye Şoförünün Hazar Bedelinin Bütçeden Ödenmesi 
380
17. Hak Sahibine Ödenmeyen Ödemeden Dolayı Sorumluluk 
380
18. Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Ancak Harcırah Kanunu Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapanların Sorumluluğu 
380
19. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Dolayı Sorumluluk 
381
20. Vize Edilmiş Geçici İşçi Kadrolarından Fazla Sayıda Geçici İşçi Çalıştırılması Halinde Sorumluluk 
381
21. Vergi ve Prim Borçlarının Ödenmemesinin Sorumluluğu 
382
22. Vekalet Ücretinin Limiti Aşan Kısmının Ertesi Yılda Ödenmemesi Kararının Uygulanması 
382
23. Değişik Ödenek Dilimlerinde Gerçekleştirilen İmalatlara İlişkin Sorumluluk 
382
24. Vizesiz Çalıştırılan Geçici İşçilere İlişkin Sorumluluk 
382
25. Ödeme Belgesinde Gerçekleştirme Görevlisinin İmzasının Yer Almaması 
383
26. Ölü Kişinin Sayıştay’a Karşı Sorumluluğu Var mıdır? 
383
27. Bordro Toplamları Artırılarak Sebebiyet Verilen Fazla Ödemede Mutemedin Sorumluluğu 
383
28. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi Durumunda Sorumluluk 
383
29. Memur Statüsünde Çalışan Personele 657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenmesinin Getireceği Sorumluluk 
384
30. Kasıt, Kusur, İhmal veya Tedbirsizliğe Dayanmayan Gecikme Cezası 
384
C. GECİKME FAİZİ VE VERGİ CEZALARININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİ 
385
1. Kira Bedelinin Geciktirilmesi Nedeniyle Belediye Bütçesinden Gecikme Cezası Ödenebilir mi? 
385
2. Gecikme Faizi Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
386
3. İşin Geç Bitirilmesi Durumunda Hangi Hallerde Gecikme Cezası Kesilmelidir? 
387
4. Elektrik Faturalarının Ödenmesinde Gecikme Cezası Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
388
5. Zamanında Ödenmeyen Elektrik Faturalarından Belediye Görevlileri Sorumlu Tutulabilir mi? 
389
6. Gecikme Cezasından Ötürü Mali Sorumluluk 
390
7. Sendika Aidatlarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Gecikme Faizi ve Mahkeme Masraflarına Sebebiyet Verilmesi 
390
8. Belediye Meclis Kararlarına Dayalı Yapılan Gecikme Zammı ve Faiz Ödemesinden Sorumluluk 
390
9. Ödeneği Olmayan Vergilerin Zamanında Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Cezası 
391
10. İcra Takibi Başlatılması Sonucunda Belediye Bütçesinden Faiz Ödenebilir mi? 
391
11. Tasarrufu Teşvik Kesintisi Tutarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezası 
392
12. Emekli Keseneklerinin Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezasının Bütçeden Ödenmesi Mümkün mü? 
393
13. Belediyenin Maddi İmkansızlığı Nedeniyle Doğan Gecikme Zammının Bütçeden Ödenmesinde Sorumluluk 
393
14. Belediye Bütçesinden Ödenen Faiz, Gider ve Vekalet Ücretlerinden Kimler Sorumludur? 
394
15. Faiz ve Yargılama Giderine Neden Olunması 
394
16. Belediye Bütçesinden Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası Ödenmesi 
395
17. Sigorta İl Müdürlüğüne Yersiz Faiz Ödemesi 
396
Ç. KANITLAYICI BELGEYE DAYANMAYAN ÖDEMELER 
396
1. Anket Hizmetlerinin Ödenmesinde Ödeme Evrakları Arasına Anket Sonuçlarının Eklenmesi Gerekir mi? 
396
2. Fiilen Tebligat Yapıldığını Gösteren Kanıtlayıcı Belgelere Yer Verilmeden Tebligat Ücreti Ödenmesi 
398
3. Kanıtlayıcı Belge Olmadan Yapılan Sosyal Yardımlar Kamu Zararı Oluşturur mu? 
399
4. Zaruri Hallerde Fatura Fotokopileri Geçerli Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 
399
5. Herhangi Bir Kanıtlayıcı Belge Olmadan Ödemede Bulunulması 
400
6. Paranın Hak Sahibine Ödendiğini Gösteren Herhangi Bir Belge İbraz Edilememesi 
401
D. İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI 
401
1. Kira Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması 
401
2. AYM Kararı Gereğince Kıdem Tazminatının İlgili Firmalara Rücu Edilmemesi 
403
3. İşçi Ücret Zammının Yanlış Hesaplanması Suretiyle Oluşan kamu Zararı 
404
4. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu 
405
5. Memur Aleyhine Tazminat Davası Açılabilir mi? 
405
6. Belediyelerde Kamu Zararının Hesap Şekli 
405
7. İlam Hükmünün İnfazı Mahiyetinde Tahsilat 
405
8. Trafik Tescil İşlemlerinin Gecikmesi Sonucu Ödenen Para Cezasında Sorumluluk 
406
9. Şikâyet ve İdari Yargıda Dava Açma Hakkı 
406
10. Teknik Şartnameye Aykırı Araç Çalıştırılmasına Rağmen Teknik Şartnamede Öngörülen Cezanın Kesilmemesi Kamu Zararı mıdır? 
407
E. MUHASEBE YETKİLİSİ 
408
1. Sayman Mutemedi Sayılamayacak Birisi Tarafından Yapılan İşlemlerden Sayman Sorumlu Tutulabilir mi? 
408
2. Muhasebe Yetkilisi Adına İmza Atanların Özel Hizmet Tazminatı 
409
3. Muhasebe Yetkilisi Vergi Oranının Hatalı Uygulanmasından Sorumlu mudur? 
410
4. Muhasebe Yetkilisine Belediyeye Dahil Fon Saymanlığından Ücret Ödemesi Yapılabilir mi? 
412
5. Muhasebe Yetkilisinin Gelirin Tarh ve Tahakkuk Aşamalarına İlişkin Sorumluluğu Var mıdır? 
412
6. Payları Zamanında Kuruma Aktarmayarak Gecikme Faizi Ödenmesine Neden Olmak 
413
F. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ 
413
2. Ödeme Emrini Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisi Dışındaki Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu 
414
3. Tahsilata İlişkin Belgenin Gönderilmemesi Tazmin Kararını Kaldırır mı? 
414
G. SORUMLU KAMU PERSONELİNE RÜCU SÜRECİ 
415
1. Hırsızlık Nedeniyle Belediye Bütçesinden Yapılan Ödeme Kamu Zararı mıdır? 
415
2. Araç Hasarlarının Sorumlusuna Rücu Edilmesi Gerekir mi? 
415
3. Kaybolan Cihaz Bedelinin Rücu Edilmeyerek Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
418
Beşinci Bölüm
SU ABONELİĞİ, KAÇAK SU VE YER ALTI SULARININ KULLANIMI
A. SU ABONELİK İŞLEMLERİ 
421
1. Su Abonelik Sözleşmesinin Niteliği 
421
2. Abonman Sözleşmesi Belediye ile Kişi Arasında Kurulan Özel Hukuk İlişkisini Kamu Hukuku İlişkisine Dönüştürür mü? 
421
3. Abonelik Sözleşmesi ile Su Tüketim Bedeli Arasındaki İlliyet Bağı 
421
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmayan Konut Su Abonesi Yapılabilir mi? 
422
B. KAÇAK SU KULLANIMININ MÜEYYİDESİ 
422
1. Kaçak Su Kullanımından Ev Sahibinin Sorumluluğu Var mıdır? 
422
2. Kaçak Su Borcundan Abonenin Sorumluluğu 
422
3. Abone Olmayan Kimsenin Belediyenin Verdiği Suyu Kullanması Halinde Bedeli Ödenir mi? 
423
4. Sayaç Yerine Boru Takarak Su Kullanımı 
423
5. Kaçak Su Bedeline Yasal Faiz Uygulanır mı? 
423
6. Kaçak Su Kullananın Sınırlı Sorumluluğu 
423
7. Su Borcundan Bağımsız Bölüm Maliklerinin Sorumluluğu 
423
8. Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir? 
423
9. Faturanın Ödenmemesi Halinde Suyu Kesmeyen Belediye Kusurlu Sayılır mı? 
423
10. Satın Aldığı Taşınmazın Eski Sahibinden Kalan Su Borcu 
424
11. Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Kesilen Cezanın İptali İstemi 
424
12. Su Yollarına Verilen Zararın Tazmini Hususunda Belediye Kamu Gücünü Kullanabilir mi? 
424
C. YER ALTI SULARININ KULLANIMI 
424
1. Kişilerin Kendi Arazilerinden Kuyu Açarak Çıkarılan Suyun Niteliği 
424
2. Arazi Sahibince Bulunan Su Kendi İhtiyacı İçin Kullanabilir mi? 
425
3. Yeraltı Sularının Aranması İznini Belediye Verebilir mi? 
425
4. Su Arama Belgesi Su Tahsis Kararı Niteliğinde midir? 
425
5. Kendi Taşınmazındaki Kuyudan Su Çıkartan Kişinin Eylemi Kaçak Su Olarak Değerlendirilebilir mi? 
425
Altıncı Bölüm
BELEDİYELERİN HACİZ İŞLEMLERİ
A. BELEDİYELERİN HACİZ EDİLEBİLEN VE HACİZ EDİLEMEYEN MALLARI 
427
1. Belediye Meclisince Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Alınmış Olması Bir Gayrimenkulün Kamu Hizmetinde Kullanıldığını Gösterir mi? 
427
2. Akar Türünden Olan Mal ve Gelirlerin Haciz Dışında Kalabilmesinin Koşulu 
427
3. Fiilen Belediye Hizmetinde Kullanılan Taşınmazlar 
427
4. Tüm Mal Varlığının Kamu Hizmetine Ayrıldığına Dair Meclis Kararı Alınması Mümkün müdür? 
427
5. Belediye Meclisinin Kamuya Tahsis Kararının Yargıda İptali Halinde Karardan Kimler Yararlanır? 
427
6. Tahsis Kararı Alınmadan Önce Konulan Haciz 
428
7. Tahsis Kararı Alınmaksızın Kamuya Tahsisli Sayılan Mallar 
428
8. Belediyenin Su Gelirlerinin Haczi Mümkün müdür? 
428
9. Belediyenin Atık Su Ücretlerinin Haczi Mümkün müdür? 
428
10. Belediyenin Başka Kurumlarından Olan Su Bedeli Alacağının Haczi Mümkün müdür? 
428
11. Belediyenin Elektrik Tüketim Vergisi Alacağının Haczi Mümkün müdür? 
428
12. Belediyenin Emlak Vergisi Gelirlerinin Haczi 
429
13. Belediyenin Sözleşmeye Dayalı Elde Ettiği Gelirin Haczi 
429
14. SSK’ya Olan Prim Borçlarına Karşılık Belediyenin Bankadaki Hesaplarına Haciz Konulabilir mi? 
429
15. Gerçek Kişiler Tarafından Belediyenin İller Bankasından Aldığı Paya Haciz Konulabilir mi? 
429
16. Alacaklarını 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Eden Kurumlar Belediyenin İller Bankası Paylarına Haciz Koyabilirler mi? 
429
17. İller Bankası Payının Kısmen Haczi 
429
18. Otopark Hesabında Toplanan Paranın Haczi Mümkün müdür? 
429
19. Belediyelerce Tahsis Olunan Arsaların Haczi 
430
20. Belediye Vergi ve Resimleri İçin Kamuya Tahsis Kararı Alınmasına Gerek Var mıdır? 
430
21. Kendiliğinden Haczi Kabil Olmayan Gelirler 
430
22. Vadeli Hesaba Aktarılan İller Bankası Payının Haczi Mümkün müdür? 
430
23. İdari Nitelikteki Kamuya Tahsis Kararı İcra Mahkemesini Bağlar mı? 
430
24. İller Bankası Payı Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Mal Niteliğinde midir? 
431
25. Yer Tahsisi Nedeniyle Belediyece Alınacak Ücretlerin Haczi Mümkün müdür? 
431
26. Belediye Otobüslerinin Haczi Mümkün müdür? 
431
27. Haczin Kaldırılmasında İtiraz Süresi 
431
28. Haczedilemez Şikayetini İnceleyecek Mercii 
431
29. Belediyenin Uyguladığı Haciz İşleminde Haciz Varakasını Kim Onaylar? 
431
31. Belediyelere Verilmekte Olan Paylar Haczedilebilir mi? 
432
32. Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirler Haczedilebilir mi? 
433
33. Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmayan İller Bankası Paylarının Durumu 
434
34. Banka Hesabındaki Paranın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması 
434
35. Kendiliğinden Kamuya Tahsis Edilmiş Bulunan Para Haczedilebilir mi? 
435
36. Hakkında Verilmiş Bir “Kamu Hizmetine Tahsis Kararı” Bulunmasa Dahi, Haciz Edilemeyecek Olan Belediye Mal ve Paraları Nelerdir? 
435
37. Belediye Avukatlarına Ödenmek Üzere Emanet Hesabında Bekletilen Paraya Haciz Konulabilir mi? 
437
38. İçme Suyu Gelirleri Hangi Durumda Haczedilemez? 
437
39. Sigorta Şirketleri Tarafından Yatırılan Payların Haczi Mümkün müdür? 
438
40. Bankada Mevcudiyeti Belirgin Olan Mevduatın Haczi 
438
41. Kamuya Tahsis Kararı Alınması 
438
B. HACİZ İŞLEMLERİ 
439
1. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 
439
2. Birinci Haciz İhbarnamesinin Geçerlilik Şartı 
439
3. Belediyenin Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazı 
439
4. Yüklenici Şirket Aleyhinde Kesinleşen İcra Takibine Belediyenin İtiraz Hakkı Var mıdır? 
439
5. İkinci Haciz İhbarnamesi Çıkarılması 
439
6. Birinci Haciz İhbarına Süresinde İtiraz Edilmemesi 
440
7. Belediyenin Birinci Haciz İhbarına Kısmen İtirazı 
440
8. Alacaklının Belediyenin Yaptığı İtirazın Kaldırılmasını İsteme Hakkı Var mıdır? 
440
9. Belediyenin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Tespiti 
440
10. Cezalandırma Talebinden Vazgeçilmesi 
440
11. Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi 
440
12. Belediyeye İkinci Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 
440
13. Belediyeye Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 
441
14. Belediye Takip Alacaklısı Aleyhine İstirdat Davası Açabilir mi? 
441
15. İtiraz Haklarını Süresinde Kullanmayan Belediye Memurlarının Sorumluluğu 
441
16. Yüklenici Şirketin Alacaklarına Haciz Konulması 
441
17. Yüklenici Şirketin Belediyedeki Henüz Doğmamış Alacaklarına Haciz Konulması Mümkün müdür? 
441
18. Ödenmeyen Ücretin Müteahhit İstihkakından Kesilmesi 
442
19. Hakedişler Üzerinden Yapılacak Haciz İşlemleri 
442
20. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Süre Tanınması 
442
21. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Karşı Belediyenin Sorumluluğu 
442
22. Finansal Kiralama Konusu Malın Haczi Mümkün müdür? 
442
23. Malın Haczedilip Muhafaza Altına Alınması Suretiyle Kiracının Faydalanma Hakkı Kısıtlanabilir mi? 
443
24. Kiracı Aleyhine İcra Yolu ile Takip Yapılması 
443
25. Finansal Kiralama Konusu Bir Malın İcra Takibine Uğraması 
443
27. Finansal Kiralamaya Konu Mal Üzerinde İstihkak Davası Açmak Hakkı Kime Aittir? 
444
28. İş Mahkemesinde Menfi Tespit Davası Açılması 
444
29. Alacağın Temlik Edilmiş Olması Belediyeyi Kuruma Karşı Sorumluluktan Kurtarır mı? 
444
30. Faiz Alacağından Vazgeçme 
444
31. Belediye Hakkında Başlatılan İlamlı İcra Takibi 
445
32. Belediyeye Ait Reklam Ünitelerini Kiralayan Davalının Kira Bedellerini Ödememesi Nedeniyle Hakkında Yapılan İcra Takibi 
446
33. Haciz Sonucu Cebri İhale ile Hakkin Başkasına Satılması 
447
Yedinci Bölüm
BELEDİYE TAŞINMAZLARININ İŞGALİ VE ECRİMİSİL UYGULAMALARI
A. ECRİMİSİL TALEP EDEBİLMENİN ŞARTLARI 
449
1. Devlet İhale Kanununa Göre Kiraya Verilen Kira İşlemlerinde 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi? 
449
2. Devlet İhale Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Taşınmazların Kira Sözleşmesi Hakkında 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi? 
449
3. Hazine Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Sona Ermesi 
450
4. Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Durumu 
450
5. Devletin Özel Mülkiyetine Tabi Olan Taşınmazların Haksız İşgali 
450
6. Davacıların Sözleşmeye Aykırı Davranışları 
451
7. Ecrimisilin Miktarı Ne Olmalıdır? 
451
8. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Yetkisinde Bulunan Alandan Ecrimisil İstemi 
451
9. Ecrimisil İçin Haksız Kullanıcının Kusuru Aranır mı? 
452
10. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Vaki El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi 
452
11. Ecrimisil Yolu ile Kiralama İlişkisine Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Muarazanın Giderilmesi 
453
12. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil Uygulaması 
454
B. ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ 
454
1. İşgalin Devam Etmesi Durumunda Yeniden Ecrimisil İstenmesi 
454
2. Yetkililerce Kamu Malının Boşaltılmasına Yönelik Yasal İşlemlerin Yapılması 
454
3. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi 
454
C. ECRİMİSİL BEDELİNİN TAHSİLİ 
455
1. El Atmanın Önlenmesi Talebi 
455
2. İdari Yargının Görevine Giren Bir Uyuşmazlık Adliye Mahkemelerinde Menfi Tespit Davasına Konu Edilebilir mi? 
455
3. İdarenin Ecrimisil İstemine Karşı Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar? 
455
4. Valilikçe Yapılan Tahliye İşlemi İdari Nitelikte midir? 
455
5. İdari Yargıda İptal Edilmeyen Tahliye Kararının Hukuksal Gücü 
456
6. İdarece Saptanan Ecrimisil ile Mahkemece Hükme Bağlanan Ecrimisil Arasında Fark 
456
Ç. ZAMANAŞIMI 
456
1. Borçlar Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi 
456
2. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi 
456
D. HİSSELİ TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL 
456
1. Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Eden Paydaştan Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesi 
456
2. Taşınmazın Tahliyesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali 
457
3. Hazinenin Seçimlik Hakkı 
457
4. El Atmanın Önlenmesi Talebi 
457
5. Belediyelerin Ecrimisil İşlemlerine İlişkin Bakanlık Genelgesi 
457
Sekizinci Bölüm
BELEDİYELERİN İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ
GÖREV VE YETKİLERİ
A. İMAR KANUNU İLE BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLEN GÖREVLER 
459
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir? 
459
2. Bölüştürmeye Karar Vermek İçin Belediye Encümen Kararı Gerekir mi? 
459
3. Nizalı Yerin Davalı Parselinden İfrazı 
459
4. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılan İfraz ve Tevhid İşlemi Sırasında Belediye Encümeninden Karar Alınması Gerekir mi? 
459
5. Bir Taşınmazın Diğer Bir Taşınmaza Şuyulandırılması 
459
6. İfraz ve Tevhid İsteminin Belediyeye Bedelsiz Terk Şartına Bağlanması Mümkün müdür? 
460
7. Encümence Yeniden İfraz İşlemi Yapılması 
460
8. Belediye Başkanının İfraza Karar Verme Yetkisi Var mıdır? 
460
9. Müteahhidin Ruhsata Aykırı Olarak Yaptığı İlave Dairelerden Dolayı Kat Maliklerinin Sorumluluğu Var mıdır? 
460
10. İmar Kanununun 17/3 Maddesine Göre Yapılacak Satışlar 
461
11. İmar Kanunun 18. Maddesi Kapsamında Yapılmış İmar Uygulamaları 
461
12. Kamulaştırmasız El Koyma Olgusunun Gerçekleşmesi 
462
B. PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ (İ.K. m.19) 
463
1. İmar Planlarının Yöre Halkının Sağlığını ve Çevreyi Koruma Görevi 
463
2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Parselasyon İşlemlerinin Yapılmasında Yetkili Organ 
463
3. Hatalı Parselasyon İşleminin İptali İşlemi 
463
4. Belediye Başkanı Parselasyon Planına Yapılan İtirazı Reddedebilir mi? 
463
5. Askı Süresi İçerisinde Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Şekli 
464
C. RUHSATSIZ BAŞLANAN BİNALARIN YIKTIRILMASI (İ.K. m.32) 
464
1. Yapı Tatil Tutanağının İptali 
464
2. Yıkım Kararı Verilebilmesi Koşulu 
464
3. Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Tesis Edilecek İşlem 
464
4. Yıkım İşlemin Belediyece Gerçekleştirildiği Durumlarda Yıkım Masrafı Yapı Sahibinden İstenebilir mi? 
464
6. Projeye Aykırı Olarak Yapılan İlave Yapılaşmayı Ruhsata Bağlama İmkanı 
465
7. Ruhsata Bağlanma İmkanı Olmayan Ruhsatsız İnşaatlar Hakkında Süre Tanımadan Yıkım İşlemi Yapılabilir mi? 
465
8. Özel Kişilere Ait Taşınmazlara Tecavüz Olması Halinde Encümen Kararı Alınmaksızın Tecavüzlü Duvar Belediyece Yıktırılabilir mi? 
465
10. Kamu Düzeni Açısında Yıkımı Gereken Yer İçin Bedel Talebinde Bulunulabilir mi? 
466
11. Ruhsatsız Bina İçin Mülkiyet Tespiti İstenebilir mi? 
466
Ç. UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDEKİ GEÇİCİ YAPILARA İZİN VERMEK (İ.K. m.33) 
466
1. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesi Yetkisi Kime Aittir? 
467
2. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali 
467
D. YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR (İ.K. m.39) 
467
1. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıkım Kararının İptali Mümkün müdür? 
467
2. Belediye Yıkım Masrafı İçin KDV Talep Edebilir mi? 
468
E. KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER (İ.K. m.40) 
468
1. Belediyece Reklam Panolarının Kaldırılması Yönünde İşlem Tesis Edilmesi 
468
2. Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Uygun Bir Süre Tanınmadan Para Cezası Verilebilir mi? 
468
3. Çatıya Kurulan GSM Şirketlerine Ait Baz İstasyonlarının Kaldırılması 
468
F. İMAR CEZALARI (İ.K. m.42) 
469
1. Sit Alanlarında İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Yapılara İki Kat Ceza Verilebilir mi? 
471
2. Para Cezası Uygulamalarındaki Usul Nasıldır? 
471
3. Ruhsatsız Bina Temeli Açıldığında Para Cezası Verilebilir mi? 
471
4. Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Verilmesi Koşulu Nedir? 
471
5. İmar Para Cezasının İptali Prosedürü 
471
6. Yapı Sahibine Verilen Para Cezasının Mirasçılarından Tahsil Edilmesi Mümkün müdür? 
472
7. İmar Para Cezasının İadesi Mümkün müdür? 
472
Dokuzuncu Bölüm
TEBLİGAT KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILAN
TEBLİGAT UYGULAMALARI
A. TEBLİGATIN ŞEKİL UNSURLARI 
474
1. Tebligattan Amaç Nedir? 
474
2. Tebligat Adresinin Tespiti 
474
3. Tebligat Yapılacak Şahsa Hitap Etmeyen Tebligatlar Geçerli midir? 
475
4. Zarfta Ev Adresi Yazılı Olmasına Rağmen İş Adresinde Tebligat Yapılması Mümkün müdür? 
475
5. İsteklinin Doğru Adresinin Tespit Yükümlülüğü Var mıdır? 
475
B. TEBLİGAT YAPILAN EVDE YOK ANCAK ADINA TEBLİGATI ALABİLECEK BAŞKALARI VARSA 
476
1. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
476
2. Muhatabın Abisine Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
476
3. Herhangi Bir İsim Yazılmadan Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
476
4. Apartman Kapıcısına Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
476
5. Akrabaya Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
476
6. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı 
476
C. ADRESTE KİMSE YOKSA YAPILACAK TEBLİGAT 
477
1. Adreste Hiç Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı 
477
2. Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Tebligata Yazılmalı mıdır? 
477
3. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması 
477
4. Tebligat Parçasına Komşunun Adının Yazılmaması 
477
5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi 
477
6. Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Yazılmaması 
478
7. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması 
478
8. Adresin Tadilat Nedeniyle Kapalı Olması Hali 
478
9. Tebligatın Hasma Yapılması 
478
Ç. MUHATAP EVDE ANCAK TEBLİGATI ALMIYORSA (İMZADAN İMTİNA EDİYORSA) 
478
1. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması 
478
2. Kanunla Gösterilen Geçerlilik Koşulu 
479
D. TEBLİGAT YAPILANIN TÜZEL KİŞİ OLMASI DURUMU 
479
1. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır? 
479
2. Tebligat İşlemi Tüzel Kişinin Personeline Yapılabilir mi? 
479
3. Tebligatı Alacak Kişilerin Bulunmadığının Tebliğ Mazbatasına Yazılmaması 
479
4. Tebligatın Şirket Sekreterine Yapılmasında Geçerlilik Şartı 
479
5. Anonim Şirket Adına Çıkarılan Tebligat 
480
6. Şirket Tebligatının Kişilere Yapılan Tebligata Benzer Şekilde Yapılması Mümkün müdür? 
480
7. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi? 
480
8. Faks ile Tebligat Yapılabilir mi? 
480
9. Tüzel Kişiye Muhatabın Kendisine Şeklinde Tebligat Yapılabilir mi? 
480
10. Şirket Yetkilisinin Bulunamadığı Hususunun Tebligata Yazılmaması 
481
11. Tebligatın Belediyeye Başkanına Yapılmaması 
481
E. MUHATABIN MESLEK VE SANAT ERBABI OLMASI DURUMU 
481
1. Daimi İşçiye Yapılan Tebligat 
481
2. İşyerinin Muhataba Ait Olmaması 
481
3. Birlikte Çalışan Kaydıyla Yapılan Tebligatlar Geçerli midir? 
481
4. İşyerinde Borçlunun İş Ortağına Yapılan Tebligat 
481
5. İşyeri Olarak Kiraya Verilen Yerde Yapılan Tebligat 
482
6. Muhatap Aranmadan Tebligatın Daimi İşçiye Yapılması 
482
F. MUHATABIN SERBESTÇE GİRİLEMEYEN BİR YERDE BULUNMASI 
482
1. Otel Adresinde Muhataba Tebligatın Şekli 
482
2. Fabrika Adresine Yapılacak Tebligatlar 
482
3. Hastane Adresine Yapılacak Tebligatlar 
482
4. Okul Adresine Yapılacak Tebligatlar 
482
5. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 
482
6. Mesai Arkadaşına Yapılan Tebligat 
483
G. VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI 
483
1. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 
483
2. Baro, Avukatın İş Yeri Adresi midir? 
483
3. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
483
4. Vekil Sayısı Birden Fazla İse Tebligat Nasıl Yapılacak? 
483
5. İtirazın İptali Davası Dilekçesi Vekile Yapılabilir mi? 
484
6. Azledilen Vekile Tebligat 
484
H. USULE AYKIRI YAPILAN TEBLİGATIN HÜKMÜ 
484
1. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü 
484
2. Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması Halinde Tebliğ Tarihi Ne Olacaktır? 
485
3. Muhatabın Belirttiği Tebligatı Öğrenme Tarihinin Kanıtlanması 
485
4. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın "Sahte" Olması 
485
5. Haczin Uygulandığı Tarihin Önemi 
485
6. Tebligatın Usulsüzlüğü ile İlgili Olarak İcra Müdürlüğü Kendiliğinden Harekete Geçebilir mi? 
486
7. Davalı Belediyeye Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması 
486
Onuncu Bölüm
DEVLET MEMURLARI VE DİĞER BELEDİYE PERSONELİ
A. BELEDİYEDE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI 
487
1. 657 Tabi Olarak Çalışan İşyeri Hekimine Kıdem Tazminatı Ödenebilir mi? 
487
2. İşyeri Hekimliği Ücreti 6331 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 
488
3. Kadrolu Kurum Doktoru Olmayan Kişiye İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenir mi? 
489
4. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi? 
490
5. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi? 
491
6. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi? 
491
7. Belediyedeki Tabiplik Görevini İkinci Görev Olarak Yapan Doktorun Ücreti 
491
B. MEMUR VE MEMUR YAKINLARININ TEDAVİLERİ 
492
1. Serbest Diş Tabibine ve Özel Sağlık Kurumuna Yapılan Diş Tedavilerine Ait Giderlerin Ödenmesi 
492
2. Kalbe Takılan Stent Bedelinin Tamamı Ödenebilir mi? 
493
5. Sezaryanla Doğum İşleminde Sezaryan Ücreti 
495
6. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi 
496
7. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi? 
496
8. Basit Sarf Malzemelerinin Hastane Faturalarına İlave Edilmesi 
496
9. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması 
496
10. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli 
497
11. Sezaryanla Doğumda Anestezi Ücreti 
497
12. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür? 
497
13. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür? 
497
14. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi 
498
15. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile Yardımı Ödenir mi? 
498
16. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli 
498
17. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı 
498
18. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır? 
498
19. Anlaşma Yapılmayan Eczaneden Alınan İlaç Bedelinin Tamamının Ödenmesi 
498
20. Belediye Bütçesinden Özel Oda Bedeli Ödenebilir mi? 
499
21. Serbest Meslek Makbuzu Karşılığı Diş Tedavi Ödemelerinden Gelir Vergisi Kesilir mi? 
499
22. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır? 
500
23. Devlet Memurunun Hastalık İzin Süreleri 
501
24. Sendika Şube Başkanı Olarak Seçilen Memurun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tedavi Yardımı Devam Edecek midir? 
502
C. BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURA 657 SAYILI KANUN DIŞINDA HAK VE MENFAAT SAĞLANMASI 
502
1. Belediye İle Sendika Arasında İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Fazla Ödemenin Niteliği 
502
2. Müdür ve Vekillerine Ödenen Ücretin Ambar Memuruna Ödenmesi Mümkün müdür? 
506
3. Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarın Üzerinde Yapılabilir mi? 
507
4. Emekli Olan Memur Personelin Her Birine Ek Sosyal Denge Tazminatı Ödemesi Mümkün müdür? 
508
5. Mevzuatın Öngördüğünden Daha Fazla Tutarda Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
510
6. Memura 666 Sayılı KHK İle Yapılan Düzenlemeden Sonra İkramiye Ödenmesi Mümkün müdür? 
511
7. Belediye Personeline 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü Maddesine Göre Ödeme Yapılabilir mi? 
512
8. Sözleşmeli Personelin İşsizlik Sigortası İşveren Pirimi Belediye Bütçesinden Ödenir mi? 
512
9. Belediye Personeline İndirimli Su Satılabilir mi? 
513
10. Memur Sendikası Arasında Yapılan Sözleşmeye Dayanarak Yardımda Bulunulması 
514
11. Sosyal Denge Sözleşmesine İstinaden Memura Ödeme Yapılması 
515
12. Ücretlerin Korunması Sözleşmesi ve İstihdam Politikası Sözleşmesi Gereğince Ücret Ödenebilir mi? 
515
13. Üst Düzey Yöneticilerin Kendi Mülkü Meskenlere Ait Demirbaş ve Mefruşat Giderlerinin Bütçeden Karşılanması 
516
14. Meclis Onaylı Sosyal Denge Sözleşmesini Uygulayan Belediye Muhasip ve Tahakkuk Memurunun Ceza Sorumluluğu Var mıdır? 
517
15. İLO Sözleşmesi Gereği Memurların Mali Hakları İyileştirilebilir mi? 
518
16. Belediyelerce Kurulan Yardım sandıklarından Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yardım Yapılabilir mi? 
519
Ç. AVUKATLIK HİZMETLERİ VE SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMI 
520
1. Avukatlara Yapılan Vekâlet Ücreti Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisinin Eksik Yapılması 
523
2. Vekâlet Ücretlerinin İlgili Personele Dağıtımında Mevzuatta Belirtilen Üst Sınıra Uyulmaması 
523
3. Vekâlet Ücreti Ödemesinin Vergilendirilmesi Nasıl Yapılır? 
525
4. Avukatlık Ücretinin Dağıtımında Memur Maaş Katsayısı Değişikliği Kaynaklı Fark Ödemesi Yapılabilir mi? 
526
5. Sözleşmeli Belediye Avukatına Belediye Meclisince Belirlenen Tutarın Üzerinde Ödemede Bulunulması Mümkün müdür? 
527
6. Doğrudan Temin Usulü İle Avukatlık Hizmeti Alımı 
528
7. Gereksiz Mahkeme ve Vekalet Masrafına Sebebiyet 
528
8. Avukatlık Vekâlet Ücretine Yeniden Değerleme Oranı Uygulayarak Üst Sınırdan Fazla Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi? 
530
9. Belediyelerde Hizmet Alımı İle Çalışan Avukatlara Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Stopajı Yapılır mı? 
531
10. Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisinin Eksik Yapılması Kamu Zararına Yol Açar mı? 
532
11. Belediye Avukatlarına Kanunda Belirtilen Üst Limitten Fazla Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi? 
533
12. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Çalışan Hukuk Müşavirinin Ek Göstergesi Nasıl Tespit Edilmelidir? 
533
13. Vekalet Ücretinin Tanımı 
535
14. Mahkemede Temsil Yetkisinin Avukat Olmayan Birine Devri Mümkün müdür? 
535
15. Sayıştay Temyiz Dilekçesini Genel Sekreter İmzalayabilir mi? 
536
16. Belediye Avukatları İçin Mahkemelerce Takdir Edilecek Vekalet Ücretinin Ödeme Esasları 
536
17. Avukatın Alacağından Dolayı Hapis Hakkını Kullanabilmesinin Koşulu 
537
18. Vekalet Ücretini Başkalarıyla Paylaşmayı Öngören Sözleşmeler Geçerli midir? 
537
19. Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Bir Tarafa Avukatlık Etmiş veya Mütalaa Vermiş Olması 
537
20. Vekalet Ücretinin Avukatlara Ödenmesi ile İlgili Sorunlarda Yargı Yeri 
537
21. Müvekkilin Azlinde Sebep Bildirilmesi Zorunlu mudur? 
538
22. Vekalet Ücretine Hak Kazanabilme Şartı Nedir? 
538
23. Belediyenin Vekalet Ücreti Alacağı İçin İcra Takibi Kimin Adına Yapılmalıdır? 
539
24. Süreden Önce Haksız Fesih Nedeniyle Kalan Aylara İlişkin Ücretlerin Talep Edilmesi 
539
25. Avukatların İntibakında İş Kanununa Tabi Olarak Geçen Avukatlık Hizmeti Değerlendirilir mi? 
539
26. Belediyede Geçici İşçi Statüsünde Avukat Olarak Çalışırken Aynı Kurumda 5393/49 Gereğince Sözleşmeli Avukat Statüsünde Çalışmaya Başladığında Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 
539
27. 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Davada Belediye Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi? 
539
28. Avukatlara Asgari Ücret Tarifesi altında ödeme yapılabilir mi? 
540
29. Avukatlara Farklı Kurumlardan Ödeme Yapılabilir mi? 
541
30. Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Bir hizmet İçin Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılması Mümkün müdür? 
543
31. Belediye Personeli Olan Avukatın Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
544
32. Avukata Asgari Ücret Farkı Ödenmesi 
544
33. Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilir mi? 
544
34. 657 sayılı Kanuna Tabi Belediye Avukatlarına Vekalet Ücretlerinin Dağıtımında Sınırlama 
545
35. Belediye Vekilliğine Son Verilme 
546
36. Avukatlık Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Belediye Aleyhine İş Mahkemesinde Dava Açılabilir mi? 
546
37. Belediye Encümen Kararıyla Avukat İstihdamı Mümkün müdür? 
547
38. Vekalet Ücretlerinin Belediye Avukatlarına Dağıtımı 
549
39. Vekâlet Ücretlerine Getirilen Limit Uygulaması Anayasaya Aykırı mıdır? 
550
40. Avukatlık Vekâlet Ücretinin Dağıtımı 
552
41. Yol Tazminatının Hatalı Ödenmesi 
553
D. BELEDİYE ÇALIŞANINA YİYECEK YARDIMI YAPILMASI 
554
1. Yemek Yardımının Ödeme Aracı İle Yapılması 
554
2. Memura Yapılacak Yemek Yardımının Ölçüsü 
555
3. Personele Paket Gıda ve Yiyecek Yardımı Yapılması Yapılır mı? 
556
4. Personelin Motivasyonu ve Uyumu İçin Bazı Günlerde Belediye Personeline Toplu Halde Yemek Verilmesi Mümkün müdür? 
557
5. Belediye Personeline Elektronik Karta Para Yüklemesi İle Yemek Yardımında Bulunulması Mümkün müdür? 
557
6. İtfaiye personeline yemek verilmesinin ölçüsü nedir? 
560
7. Yemek Yardımının Öğle Yemeği Alımı Şeklinde Yapılması Mümkün müdür? 
560
8. Personel Yemek Bedellerinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasında Sınır Var mıdır? 
561
9. Sosyal Yardımlar Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Dâhil Edilir mi? 
562
10. Fiilen Çalışmayan Personele Yol ve Yemek Ücreti Ödenmesi 
563
11. Memurlara Verilen Yemeğin Tüm Maliyetinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
564
12. İhale İle Alınan Yemek Hizmetinde Alınacak Bedel Nasıl Hesap Edilir? 
565
13. Memurlara Verilen Yemek Hizmeti İçin Ne Kadar Katkı Bedeli Alınmalıdır? 
565
14. İhale Yoluyla Yapılan Yemek Alımlarında Memur Payının Hesabı Nasıl Yapılır? 
567
15. Yemek Yaklaşık Maliyetin Yarısı Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi? 
568
16. Memurlardan Tahsil Edilecek Yemek Bedelinin Miktarı Ne Kadar Olmalıdır? 
570
17. Yemek Yardımının Ayni Yapılması Mümkün müdür? 
571
18. Yemek Yardımı Ödeneği Memurlara Yemek Vermek Üzere Kurulan Kuruluşlara Ödenebilir mi? 
572
19. Belediye Memuruna Erzak Yardımı 
573
20. Lokantadan Tabldot Usulü ile Yemek Alınması Mümkün müdür? 
573
21. Öğle Yemeği Hizmetinin Özel Şirkete İhalesi 
573
22. Memurlardan Tahsil Edilen Yemek Katkı Payının Maliyetin Yarısını Karşılamaması Durumu 
573
23. Memura Yemek Yemedikleri Günler İçin Yemek Yardımı Yapılması 
574
24. Yemek Maliyetinin Tamamının Belediyece Karşılanması Mümkün müdür? 
574
25. Memur Yemek Yardımının Nakdi Yapılması Mümkün müdür? 
575
26. Yemek Maliyetinin Bütçeden Karşılanamayacak Kısmını Kim Karşılar? 
576
E. GİYECEK YARDIMI 
577
1. Belediyede Çalışan Memurlara Yemek Yardımı Nasıl Yapılır? 
577
2. Belediyenin Başkanlık Katında Çalışan Personel İçin Giyim Eşyası Satın Alınması 
578
3. Memura Giyecek Yardımı Yapılmasında Maliye Limitlerine Uyulması Zorunlu mudur? 
579
4. Maliye Bakanlığının Belirlediği Standart Fiyatların Gözetilmemesi 
579
5. Hizmet İhalesi Çerçevesinde Çalışanlara Giyecek Yardımı Yapılır mı? 
579
6. İtfaiye Müdürü ve Zabıta Müdürüne Giyecek Yardımı 
580
7. Giyim Yardımının Nakdi Verilmesi 
580
8. Kontrollük Hizmeti Yapan Belediye Teknik Personelinin Giyim Yardımı 
580
9. İşçi Personele Yapılacak Koruyucu Palto ve İş Elbiselerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir? 
580
10. Erzak Yardımı İçin Yapılan Satın Almaya İlişkin Verile Emirlerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir? 
580
11. Zabıta Memuruna İkinci Kez Takım Elbise Verilmesi Mümkün müdür? 
581
F. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE ÖDÜLLER 
582
1. Fiilen Zabıta Hizmeti Yapmayan Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi? 
582
2. Fiilen Zabıta Görevini İfa Etmeyen Şahsa Maktu Fazla Mesai Ödenir mi? 
582
3. Zabıta Kadrosunda Olmayan Personele Maktu Çalışma Ücreti Ödenir mi? 
583
4. Belediyenin Fen İşlerinde Çalışan Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenebilir mi? 
584
5. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi? 
585
6. Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları İle Birlikte Çalışan Personel İçin Öngörülen Fazla Mesai Sürelerinin Aşılması Mümkün müdür? 
585
7. Belediye Memurları İçin Öngörülen İkramiye Ödemesinin, Memur Sayısının %10’undan Fazlasına Yapılması Mümkün müdür? 
586
8. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi? 
586
9. Belediyenin Farklı Birimleri Ayrı Bir Makam Olarak Kabul Ederek Fazla Çalışma Ücreti Verilebilir mi? 
587
10. Zabıta Kadrosunda Bulunan Memurlar Fiilen Zabıta Memurluğu Görevini Yapmazlar İse Fazla Çalışma Ödenir mi? 
588
11. Mali İşlerde Çalışan Personel Dışındaki Çalışanlara Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilir mi? 
588
12. Zabıtaya Verilen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Trafik Memurlarına da Ödenmesi 
589
13. Teftiş Kurulu Bünyesinde Çalışan Personele “Fazla Mesai Ücreti” Adı Altında Ödeme Yapılması 
589
14. Zabıta Memurluğu Kadrosunda Olduğu Halde Özel Kalem Müdürlüğünde İstihdam Edilen Personele Maktu Çalışma Ücreti Önenir mi? 
589
15. İtfaiyede Görevlendirilen İşçilere Maktu Çalışma Ücreti Ödemesi 
589
16. Belediyelerin Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin Sınırı 
589
17. Kaçak Et Yakalayan Zabıta Memurlarına Teşvik Primi 
590
18. Zabıta ve İtfaiye Birimlerinde Görevli Olmakla Birlikte Destek Hizmeti Yürüten Personele Fazla Çalışma Ödenir mi? 
590
19. Belediye Zabıtasına Ödül 
591
20. İtfaiyede Destek İşlerini Yürüten Teknik Personele Fazla Mesai Ödenir mi? 
591
21. Zabıta Hizmetlerinde Fiilen Çalışmayan Görevliye Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi 
592
G. YAN ÖDEME, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE MAAŞ 
593
1. Başkan Yardımcılığı Görevini İfa Etmiş Olan Personele Bu Hakları Kazanılmış Hak Olarak Ödenir mi? 
593
2. Belediye Kanununun 49’unca Maddesi Uyarınca Ödenen İkramiyelerin Hesaplanması 
594
3. Daire Başkanlığına Vekâlet Edenlere Görev Tazminatı Ödenebilir mi? 
595
4. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Çalışanlara Ödenecek İkramiye Nasıl Hesaplanır? 
596
5. Teftiş Kurulu Başkanı Olarak Görevlendirilen Kişiye Eski Görevine İlişkin Mali Hakların Ödenmesi Mümkün müdür? 
597
6. Asilde Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekâlet Görevi Nedeniyle Zam ve Tazminat Farkları Ödenir mi? 
598
7. Büyük Projelerde Çalışanlar İçin Öngörülen Ek Tazminat Kimlere Ödenir? 
599
8. Belediye Müfettişleri Makam ve Görev Tazminatından Yararlanabilir mi? 
600
9. İkramiye Ödemeleri (5393/49 Gereği Yapılan) Gelir Vergisine Tabi midir? 
600
10. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi? 
601
11. Ödenecek İkramiye Hesabına Dahil Olacak Unsurlar Nelerdir? 
602
12. Seyyar Görev Tazminatı Yasal Koşulları 
603
13. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi? 
604
14. Tedviren Atanılan Göreve Ait Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemenin Ödenmesi Mümkün müdür? 
604
15. Belediye Teknik Personeline Ek Tazminat 
605
16. Müktesep Derecesi 4 Olan ve 5'inci Dereceli Kadroda Bulunan Memura Tazminatı 4'üncü Dereceden Ödenebilir mi? 
605
17. Açıktan Memur Atama Koşulları 
606
18. Vekil Asilin Sahip Olduğu Her Türlü Hak ve Sorumluluğa Sahip midir? 
606
19. Kurum İçinden veya Diğer Kurumlardan Belediyedeki Bir Göreve Vekaleten Atananlara Ödenecek Ücret 
606
20. İkinci Görev Ücreti 
606
21. Vekalet Görevinde Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı 
607
22. Kadro Unvanlarının Gerektirdiği Görevleri Fiilen Yapanların Yan Ödemesi 
607
23. Teknik Personelin Özel Hizmet Tazminatı 
607
24. Yüksek Öğrenimli Olmayan Belediye Başkan Yardımcısının Maaşı 
608
25. Teknikerin Göreviyle İlgili Olmayan Bir Üst Öğrenimi Bitirdiğinde Özel Hizmet Tazminatı Artar mı? 
608
26. 3’üncü Dereceden Aylık Almakla Birlikte 5’inci Dereceli Memur Kadrosunda Görev Yapan Memurun Tazminatı 
608
27. Büyük Projede Çalışanlara Ek Tazminat Ödenmesi 
609
28. Memura Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması 
609
29. Belediye Müdürlük Kadrosuna Vekalet Edenlere Ücret Ödenebilir mi? 
610
30. Vekalet Edene Fark Tazminatların Ödenmesinin Koşulu 
611
31. Teknik Personele Ödenen Ek Özel Hizmet Tazminatı 
611
H. HİZMETİÇİ EĞİTİM VE SEMİNER 
612
1. Bakan Olur Olmadan Belediye Personelinin Her Şey Dâhil Tam Pansiyon Seminere Gönderilmesi 
612
2. Kursa Katılanlar Harcırah Yönünden 90 ve 180 Günlük Sınırlamalarına Tabi midirler? 
614
3. Kursun Meslekle Alakalı Olması Koşulu 
614
4. Birliğin Düzenlediği Seminer İçin Katılım Bedeli Ödenmesi 
615
5. Görevde Yükselme Eğitimine Katılanlara İkametgah ve Kurs Yeri Arasında Mutat Taşıt Ücreti Ödenir mi? 
615
6. Kursa Katılmak Amacıyla Memuriyet Mahallî Dışına Giden Memurlar Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi? 
615
I. VEKÂLET NEDENİYLE ÜCRET VE FARK ÖDEMESİ 
615
1. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı Kadrolarına Vekâleten Atanan Personele Makam ve Görev Tazminatı Ödemesi Yapılması 
615
2. Yapı Kontrol Müdürlüğüne Vekâlet Eden ve Asilde Aranan Şartları Taşımayan Personele Fark Ödemesi Nasıl Yapılır? 
617
3. Müdür Kadrosuna Asaleten Atanma Şartlarını Taşımayan Ancak Bu Görevi Vekâleten Yürüten Kişiye Ödenecek Ücret nedir? 
618
4. Vekâlet Edilen Kadroya İlişkin Özel Hizmet Tazminatı Ödenebilir mi? 
620
5. Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Kaybedilmesi Sonucu Karşı Avukatına Yapılan Vekâlet Ücret Nasıl Ödenir? 
621
6. Boş Kadroya Vekalet Eden Memura Vekalet Ücreti Ödenir mi? 
622
7. Asaleten Atanacaklarda Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekalet Ücreti Ödenir mi? 
622
8. Vekalet Ücreti Olarak Ödenecek Ücretin Sınırı Nedir? 
622
9. Yüksek Öğrenim Görmemiş Memurun Yürüttüğü Vekalet Görevi 
623
İ. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HARCIRAHLARI DİĞER HAKLARI 
624
1. Belediye Personeline Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Yapılan Ek Ödeme Yapılabilir mi? 
624
2. Emekli Aylığı Almakta Olan Belediye Başkan Yardımcısı İçin Pirim Ödenmesi 
625
3. Görevlendirme Süresine Riayet Edilmeden Yurt Dışı Harcırahı Ödemesi 
626
4. Aylıksız İzin Kullanan Devlet Memurlarının Hakları 
627
5. Çalışan Eşler İçin İndirim Uygulaması 
628
6. Belediye ile Belediye Sözleşmelileri Arasındaki İhtilaflarda Görevli Yargı Yeri Neresidir? 
628
7. Dağıtıcı Personel Belediyeler Tarafından Sunulan Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanabilir mi? 
629
J. MEMUR SUÇLARI 
630
1. Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Verilen Memuriyetten Çıkarılma Cezası 
630
2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek 
631
3. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlemek 
631
4. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu 
631
5. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Kişiye Yönelik Keyfi İşlem Yapmak 
632
6. Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Dolayı Memurluktan Çıkarılma 
632
7. Memurlar Hakkındaki İhbar ve Şikayetleri İşleme Koyup Koymama Yetkisinin Sınırı 
632
8. Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Yetkilerin Başka Bir Makamca Kullanılması Mümkün müdür? 
633
9. Taşıt Kanununa Muhalefet 
634
10. Vekil Vasıtası ile Savunma Yapılabilmesi 
634
11. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Öğeleri 
634
12. Kamu Görevlileri Hakkında Disiplin Soruşturması Açıldığının Bildirilmesi 
635
13. Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Yasada Belirtilen Usuller Haricinde Görevini Yapması 
635
14. Suçluluğu Hükmen Sabit Olmayan Memurun Durumu 
635
15. İhale Komisyon Üyesi Olmadığı Halde Karara Paraf Atan Memurun Sorumluluğu 
636
16. Teknik İşlerden Dolayı Müdürün Sorumluluğu 
636
17. Görevin Kötüye Kullanımının Ölçüsü 
636
18. Zimmet Suçunun Oluşması Şartları 
637
K. MEMURLARIN BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME KURULUNA YAPTIKLARI İTİRAZLAR 
638
1. Kurula Kimler Başvurabilir? 
638
2. Evrakın Arşivde Bulunması Gerekçesiyle Talep Reddedilebilir mi? 
638
3. Evrakın Bilgi Edinme Biriminin Henüz Oluşturulmadığı Gerekçesiyle Reddi 
638
4. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtirazların Şekli 
639
5. Kurula İtirazlarda Süre 
639
6. Başvuru Sahibi Başvurusuna Cevap Vermeyen Yetkililer Hakkında Savcılığa Başvurabilir mi? 
639
7. Devlet Memurlarının Yaptığı Bilgi Edinme Başvurularındaki Usul 
639
8. Memurların Sicili ile Soruşturma ve Ceza Raporlarının Verilmesi Koşulu 
639
9. Memurlar Hakkındaki İhbar Dilekçeleri Kendisine Verilebilir mi? 
640
10. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamındaki Bilgilerin İstenilmesi 
640
11. Kurumun Elinde Olmayan Bilginin İstenmesi 
640
12. Kurulun Mahkeme Kararlarının Aleyhine Karar Alma Yetkisi Var mıdır? 
640
13. Takipsizlik Kararına İlişkin Evrakının Fotokopisinin İstenmesi 
640
14. KPDS Sınav Soruları Verilebilir mi? 
641
15. Sicil Bilgilerine Erişim 
641
16. Tapu Kayıtlarının Onaylı Suretleri İstenebilir mi? 
641
17. Parsele Ait Yönetim Planı Onaylı Sureti Talep Edene Verilebilir mi? 
641
L. MEMURLARA HUZUR ÜCRETİ ÖDEMESİ 
642
1. Estetik Kurul Üyelerine Ücret Ödenir mi? 
642
2. Uzlaşma Komisyonuna Ücret Ödenebilir mi? 
642
3. Yarışmalarda Görev Alan Danışman ve Asli Jüri Üyelerine Ücret Ödenebilir mi? 
643
4. Aynı Günde Birden Fazla Komisyonda Görev Alanların Huzur Ücreti 
644
5. Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyelerine Huzur Ücreti 
644
6. Asli Görevin Devamı Niteliğinde Görev Yapan Muvazzaf Takdir Komisyonları Başkanlarına Huzur Ücreti Ödenmesi 
645
7. Estetik ve Sanat Kurulu Üyelerinden Memur Statüsünde Olanlara Ücret Ödenir mi? 
646
M. MEMUR ATAMA VE SORUŞTURMA 
646
1. Bir Yıl ve Daha Fazla Hapis Cezasına Çarptırılanlar Vekâleten Memur Kadrosuna Atanabilir mi? 
646
2. Yükseköğrenim Görmeyen Personele 1 İnci Dereceli Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosu Maaşı Ödenir mi? 
648
3. Hırsızlık Suçundan Mahkûm Olan Memur Olabilir mi? 
649
4. Memurun Müstehcen Görüntülü Mesaj Göndermesi Disiplin Suçu Oluşturur mu? 
650
5. Belediyeye Bağlı Kuruluşun Yüksek Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur? 
650
6. Memura Hakkındaki Soruşturma Rapor Örneği Verilmesi Gerekir mi? 
651
7. Memura Verilmeyen Soruşturma Raporu 
651
8. Aynı Disiplin Cezasını Gerektiren Aynı Disiplin Suçunun İşlenmesi Ağırlaştırma Sebebi Sayılır mı? 
651
9. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasından Son Savunma Hakkı 
652
10. Hakkında İddialar Dolayısıyla Akdin Feshi Öncesi İşçiden Savunma İstenmesi Gerekir mi? 
652
11. Belediye Başkan Yardımcısının Müdür Olarak Görevlendirilmesi Mümkün müdür? 
652
12. Makamın Takdiri İle Memur Ataması Yapılabilir mi? 
653
13. Salt Takdir Yetkisi İle Daire Başkanı Mühendis Olarak Görevlendirilir mi? 
653
14. Hukuki Dayanaktan Yoksun Şekilde Makamın Takdiri İle Görevden Alma 
654
15. Mevzuatta Öngörülen Koşulları Taşımadan Atanan Müfettişin Veri Hazırlama Kadrosuna Atanması Mümkün müdür? 
654
16. Memurun Kadro Derecesi Gözetilmeden Atama Yapılması Mümkün müdür? 
654
17. Görevden Alınma Kriterleri Ne Olmalıdır? 
655
18. Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olması Halinde Ödenen Maaş Farkı Kamu Zararı mıdır? 
655
19. Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olması Halinde Ödenen Maaş Farkı Kamu Zararı mıdır? 
657
20. İstifa Halinde Yeniden Atanma Şartları 
658
21. Görevde Yükselme Sınavına Girmeyen Belediye Personelinin Müdür Olarak Atanması Mümkün müdür? 
659
22. Görevde Yükselme Sınavına Girmeyen Personelin Durumu 
660
Onbirinci Bölüm
İL ÖZEL İDARELERİ
1. Belediye Tarafından İl Özel İdaresi Personeline Yemek Alınabilir mi? 
661
2. Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu Yapımında Tespit Edilen İnşaat Eksiklikleri 
662
3. Arama Ruhsatı Almadan İşletme Ruhsatı Alınması Mümkün müdür? 
662
4. İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Var mıdır? 
664
5. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin Özel Hizmet Tazminatı 
664
6. İl Özel İdaresi Ödeneklerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı? 
665
7. Jeotermal Kaynak Suyunun Kullanımından Elde Edilen Gayri Safi Hâsıla Üzerinden İdare Payı Alınacak mıdır? 
666
8. Kaymakamlara Verilen Ek Ödeneklerden Gelir Vergisi Kesilecek midir? 
667
9. Meclis Üyesi Aynı Zamanda Kadrolu Kamu İşçisi Olarak Çalışabilir mi? 
668
10. Özel İdare Genel Sekreterine ‘Genel Müdür’ İçin Öngörülen Ek Ödeme Yapılabilir mi? 
671
11. Devlet Hastanesine Alınan Tıbbi Cihaz Bedelleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi? 
671
12. İl Jandarma Alay Komutanlığına Alınan Akü, Oto Yedek Parçası Giderleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi? 
672
13. Özel İdare Araçlarının Kasko Sigorta Bedelleri 
673
14. İl Özel İdarelerine Bağlı İşletmeler Sayıştay Denetimine Tabi midir? 
673
15. Vekalet Görevini Yürüten Vekalet Makamına Tahsisli Araçtan Yararlanabilir mi? 
674
16. Özel İdarece Gerçekleştirilen Taşıt Alım İşlemleri 
675
17. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yardım Yapılması 
676
18. İller Bankasına Sermaye İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır? 
676
19. Memurların Özel İdarenin Şirketinde Görevlendirilmesi ve Ücret Ödenmesi Mümkün müdür? 
677
20. Özel İdare Bütçesinden Tarım Kredisine Destek 
678
21. Özel Bir Vakfa Özel İdare Bütçesi Kanalıyla Kültür Bakanlığınca Tahsisli Ödenek Gönderilmesi 
678
22. Özel İdare Bütçesinden Misafirhane Olarak Kiralanan Dairelerin Vali Yardımcılarına Lojman Olarak Tahsisi 
678
23. Özel İdare Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler Yapan Derneklere Yardım 
678
24. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Yardım 
678
25. Milletvekili ve Bakanların Uçak Giderlerinin Özel İdarece Karşılanması 
679
26. Valinin Temsil ve Konut Giderleri 
679
27. Vali Konağına Alınan Digitürk Abonelik Bedeli Bütçeden Karşılanabilir mi? 
679
28. Yasal Keşif Artışı Dışında Yapılan İşlerin Yükleniciye Ödenmesi 
680
29. Daha Düşük Bedelle Satılan Gazete (Promosyonsuz) Yerine Promosyonlu Gazete Alımı 
680
30. Yıllık İzinli ve Sıhhi İzinli Olunan Günlerde Kaymakamlık Ödeneği Ödenir mi? 
680
31. Özel İdare Lojmanındaki Kalorifercinin Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi 
680
32. İl Genel Meclisi Üyelerine Ödenek Verilmesi Koşulları 
681
33. Gündemsiz Toplantı Halinde Huzur Ücretinin Durumu 
681
34. İzinli, Hasta ya da Raporlu Olmaları Nedeniyle Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Ücreti 
681
36. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare Hesaplarının Mahalline İadesi 
682
37. Vali Yardımcılığı Kadrosuna Vekalet Eden Kaymakamın Harcırahı 
682
38. Üst Limit Sınırını Aşan Valilik Araç Telefonunun Özel İdare Bütçesinden Karşılanması 
682
39. Özel İdare Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri 
683
40. İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerinin Ödenekleri 
683
41. Lojman Bakım ve Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür? 
683
42. Sıra Tahsisli Lojmanlara Ait Elektrik, Su ve Yakıt Bedellerinin Özel İdare Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür? 
683
43. Öğle Yemeği İçin Lokanta ile Anlaşma Yapılması 
684
44. İl Genel Meclisi Üyelerine Toplantılara Katıldıkları Günler İçin Ödenek Verilmesi 
684
45. İzinsiz ve Mazeretsiz Gelmeyen Üyelere Katılmadıkları Birleşim Sayısı Kadar Eksik Ödenek Verilmesi 
685
46. İl Genel Meclisi Üyelerine Hediye Olarak Saat Verilmesi Mümkün müdür? 
685
47. İhtiyaç Fazlası Harman Yerlerinin Tahsis Amaçlarının Değiştirilmesi Mümkün müdür? 
686
48. Şifreli TV Kanal Ücreti Özel İdare Bütçesinden Ödener mi? 
686
49. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır? 
687
50. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilecek midir? 
687
51. Özel İdare Otelini İhalesiz Kiraya Verdiği Gerekçesiyle Valinin Yargılanması 
688
52. Temsil Ödeneğinden İl Genel Meclis Üyelerine Hediye Saat Alınması Mümkün müdür? 
690
53. İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Karar İçin Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan Dava Açılması 
691
54. Köylere Ait Aydınlatma Gideri İl Özel İdaresince Ödenebilir mi? 
691
Onikinci Bölüm
VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ KARARLAR
A. DAMGA VERGİSİ 
693
1. İş Artışından Damga Vergisi Kesilir mi? 
693
2. Katı Atık Bertaraf Ücretlerine Dair Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerekir mi? 
693
3. Banka Üzerinden Ödemesi Yapılan Elektrik, Gaz ve Telefon Bedellerinden Damga Vergisi Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
694
4. Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda İhale Kararı ve Sözleşme Damga Vergisi Kesilir mi? 
695
5. Yol Katılım Bedellerine Yersiz Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi 
695
6. Bir İşe Ait Sözleşme ve Ödemeden Kaç Çeşit Damga Vergisi Alınır? 
695
7. Öğretmenevi Damga Vergisi Açısından Resmi Daire Olarak Kabul Edilebilir mi? 
697
8. Vakıf Konutları İnşaatı Damga Vergisine Tabi midir? 
698
9. Döner Sermayeye Yapılan Ödemelerde Damga Vergisi 
699
10. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi 
699
11. Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Damga Vergisi 
699
12. Damga Vergisinin Matrahı 
699
13. Resmi Daire Kapsamına Girmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 
699
14. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Uygulaması 
700
15. Belediyece Finansal Kiralama Şirketine Ödenen Kiralama Bedelleri 
700
16. Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şeklinde Ödenmesi 
700
17. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması 
700
18. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası 
701
19. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi 
702
20. Belediye Encümeni Kararları Üzerinden Karar Pulu Kesilir mi? 
703
21. İSKİ–Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi 
704
22. Dış Alımlardan Damga Vergisi Kesilir mi? 
705
23. İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilecek midir? 
706
24. Kamu İhale Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi, Sözleşme Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı? 
706
25. Sözleşmenin Birden Fazla Düzenlenmesi ve Damga Vergisi 
707
26. Belediyeye Bağlı İktisadi İşletme Damga Vergisinden Muaf midir? 
708
27. Akreditif Karşılığı Açılan Kredi Tutarından Damga Vergisi Kesintisi Kesilir mi? 
708
28. Sermaye Artırımı İçin Yapılan Ödemeden DV Kesilir mi? 
708
29. Banka Kredi Taksitlerinin Geri Ödemesinde Damga Vergisi Kesilecek midir? 
708
B. GENEL İTİBARİYLE VERGİ SORUNLARI 
709
1. Yıllara Sâri Hale Geldikten Sonraki Hakediş Ödemelerinden Yapılacak Kesinti 
709
2. Şantiye Binası Kiralanması Karşılığında Gayrimenkul Sahibine Yapılan Ödemeden Tevkifat Yapılır mı? 
710
3. Vergi Tevkifatının Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür? 
710
4. Zirai Ürün Alımlarında Vergi 
711
5. Arazi Tapulaştırma, Röleve ve Tescil Projeleri İşleri İnşaat ve Onarım İşi Kapsamında Değerlendirilerek Vergi Kesilebilir mi? 
712
6. Ziraî Ürün Alımlarında Vergi Tevkifatı 
712
7. Gider Pusulası Karşılığı Yapılan Mal Alımı 
712
8. Zirai Ürün Bedelleri 
712
9. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme 
712
10. Vakfa Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri 
713
11. Esnaf Muaflığından Yararlanma 
713
12. Belediyece Kiralanan Arsalar İçin Ödenen Kira Bedellerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacak mıdır? 
713
13. Sağlık Ocağından Elektrik Tüketim Vergisi Alınması 
713
C. İŞÇİ İSTİHKAKLARINDAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 
714
1. Kömür Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi? 
714
2. İşçilere Yapılan Ayni Yardımlardan Gelir Vergisi 
714
3. Takdir Komisyonu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkından Vergi Kesilir mi? 
714
4. "Hizmet Karşılığı Burs" Adı Altında Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı? 
714
5. Nakit Ödenen Toplu Taşım Kartı Bedellerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısında Durumu 
714
7. İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Alınır mı? 
715
8. TİS Gereği İşçilere Yapılan Vasıta Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi? 
715
9. Yasal ve Akdi Geçici İş Göremezlik Ödemelerinden Yapılması Gerekli Kesintiler Nelerdir? 
715
10. İşçilere Verilen Sosyal Yardım ve Haklardan Gelir Vergisi Kesilmesi 
716
12. Erzak Yardımından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır? 
718
13. Koruyucu Palto ve İş Elbiseleri GV’ne Tabi midir? 
718
Ç. KATMA DEĞER VERGİSİ 
718
1. Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Sari Olan Yapım İşlerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı? 
718
2. Kira Tahsilatlarından KDV Alınır mı? 
719
3. Demirbaş ve Taşıtların Bakım Onarımı KDV Tevkifatına Tabi midir? 
720
4. KDV Oranının Hatalı Uygulanması 
721
5. KDV Tevkifatı Yapılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
721
6. Restorasyon İnşaatı KDV İstisnası kapsamında değerlendirilebilir mi? 
722
7. Hizmet Tanıtım Broşürü Yayın Kapsamında Düşünülerek KDV Ödenebilir mi? 
723
8. İhale Uygulamalarında KDV 
723
9. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet İçin Yüklenilen KDV’nin İadesi 
723
10. İhraç Edilen Malın Bünyesine Girmeyen Maddelere Ait Faturalarda Gösterilen KDV'lerin Vergi İadesine Dahil Edilmesi 
724
11. Kızılay Derneğine KDV Ödemesi Yapılabilir mi? 
725
12. Satış Nedeniyle Ödenen KDV’nin Durumu 
726
13. Belediyenin Otopark İşletmeciliğinden Elde Ettiği Kazanç Katma Değer Vergisine Tabi midir? 
726
D. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
726
1. Damga Vergisinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahına Dahil Edilemeyeceği 
726
E. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 
727
1. Ticari Faaliyet Sonucu Doğan Zararın Gayrimenkul Sermaye İradından Mahsubu 
727
2. İkinci Kiracı Durumunda Olan Kurumun Binayı Kendisinden Kiraladığı Birinci Kiracıya Ödediği Kira Gayrimenkul Sermaye İradı Niteliğinde Sayılır mı? 
727
Onüçüncü Bölüm
BELEDİYELERİN YEREL NİTELİKTEKİ GELİRLERİ
A. İLAN VE REKLAM VERGİSİ 
729
1. LED Kapalı Devre Yayın Sistemi Kurulabilir mi? 
729
2. Mağazada Paketleme İçin Kullanılan Naylon Poşetler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 
729
3. İlan ve Reklam Vergisinde Mükellefiyet 
729
4. Tenzilatlı Satışlara İlişkin Vitrin Camlarına Yazılan Yazılar İlan ve Reklam Niteliği Taşır mı? 
729
5. Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edilecek İlan ve Reklam Vergisi 
729
6. Şirketin Amblemini Taşıyan Peçetelerin Reklam Niteliği 
730
7. Özel Televizyonlarda Yayınlanan Reklamlar İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 
730
8. İlan Asma Tahsis Ücreti İsteme Koşulları 
730
9. Banka Hizmetlerinin Tanıtımına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midirler? 
730
10. Belediyece Reklam Yazılarının Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin Ücret İstenebilir mi? 
730
11. Özel Direğe Asılı Reklam İçin Ücret İstenebilir mi? 
730
12. Nakliye Araçları Üzerinde Yazılı Ticari Unvanlar İlan ve Reklam Vergisi Açısından Vergiye Konu Edilebilir mi? 
730
13. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu 
731
14. Alışveriş Merkezinin Reyon Başlarında Kullandığı Panolardan Reklam Vergisi Alınır mı? 
731
15. Reklam Panosunun Işıklı Sayılmasının Ölçütü 
731
16. Bakanlar Kurulunca Tespit Edilen Vergi Sınırlarını Aşar Tarzda Tarhiyat Yapılabilir mi? 
731
17. İlan veya Reklamın Panoda Kalma Süresi 
731
18. İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatında Yetki Sınırı 
732
19. Belediyenin Elektrik Direklerine Reklam Panosu Asılmasını Yasaklaması 
732
B. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 
733
1. Eczaneler İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir? 
733
2. İşyeri Açma İzni Harcına Tabi İşyeri 
733
3. Banka Şubesi İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir? 
733
4. İşyeri Açma İzin Harcı Alınmasının Koşulu 
733
5. Özel Okulların İşyeri Açma İzni Harcına Tabi Olduğu 
733
6. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir? 
733
7. Ziraat Bankası Şubeleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından Muaf mıdır? 
734
9. Serbest Muhasebeci Bürolarının Açılması Harca Tabi midir? 
734
10. Akaryakıt İstasyonlarından Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınır mı? 
734
C. BELEDİYE EĞLENCE VERGİSİ 
734
1. Defile Gösterileri Eğlence Vergisine Tabi midir? 
734
2. Birden Fazla Bilardo Masası Bulunan Kahvehaneden Eğlence Vergisi Alınır mı? 
734
3. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisi Ne Tabi midir? 
735
4. Atari Salonlarından Alınacak Eğlence Vergisinin Hesap Şekli 
735
5. Eğlence Vergisi Tarifesinde Tadilat Yapılması Mümkün mü? 
735
6. Ürün Ambalajları Karşılığında Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat Eğlence Vergisine Tabi midir? 
735
7. Eğlence Vergisinin Hangi Belediyece Tahsil Edileceği Hususunda Çıkan Uyuşmazlıkta Çözüm Mercii 
735
9. Müşterek Bahisler Üzerinden Alınacak Eğlence Vergisini Hangi Belediye Alacak? 
735
10. At Yarışlarından Alınacak Eğlence Vergisi 
736
11. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir? 
736
12. Konserde Elde Edilen Gelirden Eğlence Vergisi Alınır mı? 
736
13. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir? 
736
Ç. HARCAMALARA KATILMA PAYI 
736
1. Katılım Paylarının Tahakkuk ve Tahsilatına İlişkin Usullere İlişkin Sayıştay Görüşü 
736
2. Yol, Kanalizasyon ve Su Tesisleri Harcamalarına Harcamalara Katılma Paylarının Hesabı Nasıl Yapılır? 
737
3. Aynı Yerler İçin Hem Teknik Altyapı Bedeli Hem Katılma Payı Alınabilir mi? 
741
4. Yapı Ruhsatı İsteyenlerden Yol Ücreti Alınabilir mi? 
742
5. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının Ödendiğine Dair Karine 
743
6. Harcamalarına Katılma Payı Alınabilmesi Şartı 
744
7. Encümenin Harcamalara Katılma Payını Belirleyen Kararları İdari Yargıda Dava Konusu Olabilir mi? 
744
8. Su Harcamalarına Katılım Payının Alınabilmesi Şartı 
744
9. Katılma Paylarının Yarısının Önceden Belediyeye Ödenmesi Dava Açma Koşulu mudur? 
744
D. İŞGAL HARCI VE BELEDİYE PAYLARI 
745
1. İşgal Harcı Alınması Gerekirken İndirime Gidilerek Ecrimisil Alınması Mümkün müdür? 
745
2. Kültür Bakanlığı'nca Giriş Ücretine Tabi Tutulan Yerlerden Elde Edilen Gelirlerde Belediye Payı Ayrılması 
746
3. Servis Araçlarından Belediyenin Ücret Talebi 
746
4. Kamuya Ait Yolun Kiraya Verilmesi Mümkün müdür? 
746
5. Telefon Kulübelerinden İşgal Harcı Alınabilir mi? 
746
6. Taksi Durağından İşgal Harcı 
746
7. Belediye Payının Hesabı 
746
8. Ören Yeri Gelirlerinden Belediye Payı 
747
9. Vergi Hatası Oluşturacak İşgal Harcı 
747
11. Otopark Olarak Kullanmak Üzere İşgal Edilen Belediye Taşınmazı 
747
12. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali 
747
13. Belediye Paylarının Haczi Mümkün müdür? 
747
14. Telekoma İşgaliye Harcı Tahakkuk Ettirilebilir mi? 
747
E. BELEDİYE HARÇ, RUHSAT, KİRA VE PARA CEZALARI İLE DİĞER GELİRLERİ 
748
1. Eğlence Vergisi Payı Belediye Sınırları İçinde Olmayan Derneğe Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
748
2. Sinema İşletmelerinden Alınması Gereken Eğlence Vergisinin Tahsil Edilmemesi 
749
3. Eğlence Vergisinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması 
749
4. Belediye Taşınmazının İşgali Halinde Ecrimisil Alınması Gerekir mi? 
749
5. Kiraya Verilen Yerlerin Elektrik Faturalarının Ödenmesi Kamu Zararına Yol Açar mı? 
752
6. Kira Tahsilatlarından KDV Alınır mı? 
752
7. Belediyeye Ait Taşınmazlar için 2886/75. Madde Uygulanabilir mi? 
753
8. Kullanılmayan Ticari Taksi Ruhsatlarının Aktifleştirilmesinde Geriye Dönük Koşul Belirlenebilir mi? 
754
9. Ruhsatsız Taşımacılık Faaliyetinde Yargı Yeri 
756
10. İstisna Kapsamındaki İşyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı Alması Gerekir mi? 
757
11. Vatandaşın Semt Sakini Sıfatıyla Dava Açma Ehliyeti Var mıdır? 
757
12. Yapı Tatil Tutanağındaki Bir Kısım Aykırılıkların Sonradan Giderilmesi 
758
13. Tasdik Edilmeyen Ücret Tarifesinin Valilikçe İadesinde Dava Yolu 
759
14. Ruhsata İlişkin Ücretlerin Tespitinde Ölçüt 
759
15. İnşaat Harcının Hesabında Ölçü 
759
16. Gerçekleşmeyen Satış Sebebiyle Tellallık Harcı İstenmesi 
759
17. Sicil Kayıtlarına İşlenmeyen İşletme Ruhsatı İçin Harç Alınması Mümkün müdür? 
759
18. Bina İnşaat Harcında Muafiyet Hükümleri 
759
19. İçme Suyu Gelirleri Vergi Resim Harç Niteliğinde midir? 
759
20. Asıl Kira Sözleşmesinin Feshi Alt Kira Sözleşmesini de Sona Erdirir mi? 
760
21. Kullanma İzni Olmayan Yapıların Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Mümkün müdür? 
760
22. Belediye Meclisi Kararı ile Geçiş Yolu Harcı Konulabilir mi? 
761
23. İnşaat Ruhsatlarının İptali 
761
24. Veterinerlik Hizmeti Vermeyen Belediye, Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı Alabilir mi? 
762
25. Bina İnşaat Harcından Muafiyet 
762
26. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması 
762
27. Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılık 
762
28. Belediyenin Para Cezalarını Genel İcra Dairelerinde Tahsil Etmesi Mümkün müdür? 
762
29. Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Tazminat 
762
30. Tellaliye Harcının Mükellefi 
763
31. Büyükşehirlerde Su Tarifeleriyle İlgili Kararlar Mülki İdare Amirlerinin Onayına Bağlı mıdır? 
764
32. Birim Su Fiyatının Resmi Kurumlar İçin Yüksek Belirlenmesi 
764
33. Binanın Arka Bahçesine Ruhsatsız Olarak Yapılan GSM Baz İstasyonu Nedeniyle Belediyece Verilen Para Cezası 
764
34. Taşınmaz Üzerine Ruhsatsız ve Kaçak Yapı İnşa Edilmesi 
765
35. Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Ecrimisil İstenebilir mi? 
766
36. Pazar Günü İşyeri Açmanın Hükmü 
766
37. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak 
766
38. Yıkımı Zorunlu Yapıda Ekonomik Değerlerin Korunması 
766
F. ÇEŞİTLİ KANUNLAR GEREĞİNCE BELEDİYECE KESİLEN PARA CEZALARI 
767
1. 2023 Yılı Belediye Para Cezaları (01.01.2023– 31.12.2023) Tablosu 
767
6.636 TL–13.364 TL 
770
2. Ortak Yerlerin Kullanımında Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü 
772
3. Tahammül Edilmesi Gereken Düzeyde Kalan Gürültü 
772
4. Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Taşkınlık 
772
5. Düğün Konvoyu Tarafından Oluşan Gürültü Kirliliği 
773
6. Görevli Memura Kimlik Bilgilerini Açıklamaktan Kaçınma Suçu Kabahatler Kanununa Girer mi? 
773
7. Kabahatler Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Ödeme Süresi 
773
8. Zamanaşımı İtirazı 
773
9. Gürültünün Şiddet Derecesinin Ölçülmesi 
774
10. Kabahatler Kanunu Kapsamındaki Zamanaşımı Sürelerini Gösteren Tablo 
774
11. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık 
774
12. Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık 
774
13. Kabahatler Kanunu Kapsamında Verilen Cezalarda Görevli Yargı Yeri Neresidir? 
774
G. BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ 
775
1. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesi İşlemi Valilikçe Durdurulabilir mi? 
775
2. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür? 
776
3. Ödeme Emrinin Tebliği 
776
4. Elektrik Tüketim Vergisi ile Elektrik Ücretinin Takası Mümkün müdür? 
776
5. Mezar Ücreti 6183 Sayılı Kanun Hükümleriyle Tahsil Edilebilir mi? 
776
6. Bağlı Kuruluşça Büyükşehir Belediyesine Gelir Aktarılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
777
H. EMLAK VERGİSİ 
778
1. Emlak Vergisinin Hatalı Tahakkuku 
778
2. İntifa Hakkı Sahipleri İçin Emlak Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması 
779
3. Vergi Gecikme Zamlarının Tahsil Edilmemesi 
780
4. Emlak Vergisine Esas m² Birim Değeri Nasıl Hesaplanır? 
780
5. Yapılara Değer Biçilmesi ve Yıpranma Payı Düşülmesi 
781
6. Emlak Vergisi Değişiklik Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Ağır Kusur Cezasını Gerektirir mi? 
782
7. Süresinde İmar Programına Alınmamış Olması Emlak Vergisinin Ödenmesini Durdurur mu? 
782
I. DOĞALGAZ ABONE SÖZLEŞMESİ 
783
1. Doğalgaz Abone Sözleşmesi ve Husumet 
783
2. Doğalgaz Abonelerinden Bağlantı Ücreti Adı Altında Ücret Alınmasının Hukuka Uygun Olduğu 
784
İ. ATIK SU, ÇEVRE VE ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA GELİNEN KİMİ SORUNLAR 
784
1. Atık Bertaraf Ücreti 
784
2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Hatalı Uygulanması 
784
3. Çevre Temizlik Vergisinde Muafiyet Uygulaması 
785
4. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Olup Olmadığı 
785
5. Büyükşehir Belediyesi Statüsünde Bulunmayan Belediye, Çevre Temizlik Vergisi Kapsamı Dışında Bulunan Kurumdan Atık Su Bedeli Alabilir mi? 
786
6. Belediyece Su Bedeline İlaveten Atık Su Bedelinin Tahsili 
786
7. Belediyenin Gelir Kaybına Sebebiyet Verilmesi 
786
8. Büyükşehir Kapsamında Bulunmayan Belediyeler Atık Su Bedeli Alabilir mi? 
787
9. Çevre Temizlik Vergisi Alınması Koşulları 
787
10. Elektrik Tüketim Vergisinin İadesi 
787
11. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Hasım 
787
12. İki Ayrı Bölümden Oluşan İşyerinin İki Ayrı İşyeri Olarak Çevre Temizlik Vergisine Tabi Tutulması Mümkün müdür? 
788
13. Büyükşehir Belediyesi Dışındaki Belediyeler Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi? 
788
14. Büyükşehir Belediyeleri Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi? 
788
J. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 
789
1. İbadethanelerde Kaçak Su Kullanımı ve Bunun Ticari Amaçla Yapılması 
789
2. İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtiraz 
790
3. Trafik Zabıtasınca Düzenlenen Para Cezasına İlişkin Ceza Tutanağının İptali İstemi 
791
4. İş Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz 
791
5. SSK Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz 
792
6. Para Cezası Verilirken Fazladan Yapılan Katlar mı Yoksa Tümümü Esas Alınır? 
792
K. 2464 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ MUKTEZALAR 
793
1. Hastanelerin Belediye Harç ve Vergilerinden Muafiyet Durumu 
793
2. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu Çerçevesinde Oda Tarafından İktisap Edilen Gayrimenkuller Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir? 
794
3. Gayrimenkulün Çevre Temizlik Vergisi İçin Bildirimde Bulunulmamasının Getireceği Müeyyide 
795
4. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Binaların Çevre Temizlik Vergisini Kim Öder? 
796
5. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi Olan Kongre Merkezinde Düzenlenen Faaliyetlerin Eğlence Vergisini Hangi Belediye Tahsil Eder? 
797
6. Büyük Alışveriş Merkezlerinin Çevre Temizlik Vergisi 
799
7. Kullanılmayan Binaların Çevre Temizlik Vergisi 
800
8. Vakıf Üniversiteleri İlan ve Reklam Vergisinden Muaf mıdır? 
801
9. Kurum Açma Ruhsatı Alan İşletme Ayrıca Belediyeye İşyeri Açma İzin Harcı Ödeyecek midir? 
802
10. Kapıcı İçin Ayrılan Yerlerin Çevre Temizlik Vergisi 
803
11. Sağlık Kuruluşlarına Ait Bina İnşaatları Bina İnşaat Harcından Müstesna mıdır? 
804
12. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Kullandığı Binalar Çevre Temizlik Vergisinden Muaf mıdır? 
804
13. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alabilmenin Koşulu 
806
14. Alkollü İçki İçilmeyen Yerler ve Kıraathaneler Eğlence Vergisine Tabi midir? 
807
15. Tarım Kredi Kooperatiflerince düzenlenecek poliçeler üzerinden Yangın Sigortası Vergisi Ödenir mi? 
808
16. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir? 
810
17. Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yerlerin İlan ve Reklam Vergisi Hangi Belediyeye Yatacaktır? 
810
18. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Mahkeme Kararı ile Satılması Halinde Tellallık Harcı Alınır mı? 
811
19. Üniversite Binalarının Çevre Temizlik Vergisi 
813
20. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılan Onarım ve İnşaat İşlerinden Harcamalara Katılma Payı ve Diğer Belediye Vergileri Alınır mı? 
813
21. Çevre Temizlik Vergisinin Kiracı Tarafından Mülk Sahibinden İstenmesi Mümkün müdür? 
814
22. Bina Derecelerine Göre Belediye Meclisince Çevre Temizlik Vergisinde Değişikliğe Gidilmesi Mümkün müdür? 
815
23. Tapuda Şahsi Mülkiyete Kayıtlı Yerdeki Reklam Tabelası Reklam Tabelası Asma Tahsis Ücretine Tabi midir? 
816
24. Sınai Nitelikteki İmalathaneler Bina İnşaat Harcına Tabi midir? 
817
25. Resmi Kurumların Çevre Temizlik Vergisi 
818
26. İki Ayrı Büronun Birleştirilip Tek İşyeri Haline Getirilmesi Halinde Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Ödenir? 
819
27. Küçük Sanayi Sitesinde Yapılan İnşaat Yapı Kullanma İzin Harcına Tabi midir? 
820
Ondördüncü Bölüm
HARCIRAH ÖDEMELERİ
A. GENEL HATLARIYLA HARCIRAH SORUNLARI 
821
1. Gündelik Verilen Memura Ayrıca Yemek Ücreti Ödenir mi? 
821
2. Şehir İçi Ulaşımda Taksi Ücreti Ödenir mi? 
822
3. Belediyede Çalışan İşçilere Ödenecek Harcırahın Üst Limiti Nedir? 
822
4. Seyahat Kartı Verilecek Belediye Memurları 
822
5. Geçici Görev Mahallinde Verilen Yemek Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
823
6. Bir Yıllık Dönem Zarfında Aynı Yerde Aynı İş İçin Verilecek Harcırahın Sınırı 
823
7. Havaalanı ile İkametgah Arasında Taksi Ücreti Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı 
823
8. Zaruri Giderlerin Ayrıntılı Gösterilmesi 
823
9. Yabancı Konuklara Refakat Eden Görevlilerin Otel Masrafları 
824
10. Harcırah Ödenebilecek Kişilerin Kapsamı 
824
11. Açıktan Atananların Harcırahı 
824
12. Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Bireyleri Kavramı 
824
13. 90 ve 180 Günlük Sınırlamaların Uygulanması 
824
14. İstifaen Ayrıldıktan Sonra Memuriyete Atananlara Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi 
825
15. Belediye Sınırları Dışına Sefer Yapan Belediye Otobüsleri Şoförlerine Harcırah Ödenir mi? 
825
16. Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Yolluk Ödemesi 
825
17. Birinci Görev Yeri ile İkinci Görev Yeri Arasında Yol Ücreti 
825
18. Seyahat Gider Belgeleri Ödeme Evrakına Eklenmeden Yapılan Ödeme 
826
19. Mutat Taşıt Aracı İşleyen Yerlere Ticari Taksi ile Gidilmesi 
826
20. Sürekli Görev Harcırahının Ödenmesinde Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
826
21. Her İkisi de Memur Olan Eşlerden Birisinin Emekli Olması Halinde Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsuru Nasıl Ödenir? 
826
22. Yurtiçi Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsurunun En Kısa Yol Üzerinden Hesaplanması 
828
23. Günübirlik Memuriyet Mahalli Dışına Çıkan Ancak Dönüş Saatleri Beyannamelerinde Gösterilmeyen Memurların Harcırahı 
829
24. Geçici Görev Mahallinde Yapılan Yemek Masrafları Bütçeden Ödenebilir mi? 
829
25. TODAİE Eğitim Programlarına Katılanların Harcırahı 
830
26. Arızî Olarak Memuriyet Mahallî Dışına Çıkan Yöneticiler Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi? 
830
27. Geçici Olarak Görevlendirilen Memurlara Taksi Ücreti Ödenebilir mi? 
830
28. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personele Emeklilik Tazminatı Ödenmesi Mümkün müdür? 
831
B. TEDAVİ AMAÇLI HARCIRAH ÖDEMELERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
832
1. Uçakla Gitmeleri Öngörülen Hastaların Dönüşlerini de Uçakla Yapmaları 
832
2. Yatarak Tedavi Gören Hastaya Harcırah Ödemesi 
832
3. Tedavi Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışındaki Yerlere Gönderilenlere Dönüş Saatlerine Bakılmaksızın Tam Yevmiye Ödenmesi 
832
4. Tedavi Maksadıyla Memuriyet Mahallinden Ayrılanların Seyyar Görev Tazminatı 
832
5. Hastayı Gönderen Sağlık Kurumunun Raporundaki Refakat Şerhinin Niteliği 
833
6. İkamet Mahalli veya Memuriyet Mahalli İçerisinde Ayakta Tedavi Görenlere Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı 
834
7. Refakat Edenlerin Devlet Memuru Olması Halinde Tabip Raporu Harcırah Ödenmesini Gerektirir Görevlendirme Sayılır mı? 
834
8. Hastanın Sevki Halinde Birden Fazla Kişiye Refakatçi Ücreti Ödenmesi 
835
9. Ayakta Tedavi Görenlerin ve Refakatçilerin Gündelikleri 
836
C. YURT DIŞI HARCIRAH ÖDEMESİ 
836
1. Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirme ve Harcırah Ödemesinin Koşulları 
836
3. Yurtdışında Kaza Geçiren Memurun Harcırahı 
839
4. Yurtdışında İkametgah ile Havaalanı Arasında Taksi Ücreti 
839
5. Özel Aracı ile Seyahat Edenlere Tren Esas Alınarak Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi? 
839
6. Görevli Personele Ankara–İstanbul Arası Yolculuğunda Yurtdışı Gündeliği Ödenmesi Mümkün mü? 
839
7. Yurt Dışı Geçici Görevlendirmelerde 10 Gün İçin Geçerli Olan %50 Zam Sürekli Görev Yolluklarında da Uygulanabilir mi? 
840
8. Yurtdışı Kadrolarında Görevli İken Vefat Eden Memurun Kat Yevmiyesi 
840
Ç. KURS VE SEMİNER HARCIRAHI 
841
2. Seminere Katılanlara Harcırah Ödemesi Nasıl Yapılır? 
841
3. Eğitim Seminerinin Hizmet Alımı Yoluyla Tedariki Mümkün müdür? 
843
4. Yurtdışında Düzenlenen Seminere Katılım Giderleri 
844
5. Eğitim Faaliyetlerinin Dernekler Eliyle Gördürülmesi Mümkün müdür? 
845
6. Eğitim Seminerlerine Katılım Bedeli Olarak Ödeme Yapılabilir mi? 
847
7. Seminerlere Katılım Bedeli Olarak Hizmet Alımları Harcama Kaleminden Ödeme Yapılabilir mi? 
849
8. Belediye Meclis Üyeleri İçin Yurtdışı Seminer Katılım Bedeli Ödenir mi? 
850
9. Kursa Katılan Personele Kurs Süresince Geçici Görev Gündeliğinin Ödenmesi 
851
10. TODAİE’ce Düzenlenen Uzmanlık Programına Katılanlara Harcırah Ödemesi 
851
11. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım Bedeli Ödenmesi 
851
12. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım 
851
13. Yemek ve Kalma Yerlerinin Karşılandığı Durumlarda Harcırah Ödemesi 
852
14. Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenler 42. Maddedeki Sınırlamaya Tabi Olacaklar mıdır? 
852
Onbeşinci Bölüm
SAYIŞTAY YARGISI VE DIŞ DENETİM İLE İLGİLİ BELEDİYELERİ İLGİLENDİREN KONULAR
A. SAYIŞTAY YARGISI 
855
1. İmzalanan Sözleşme Kapsamında Yapılan Ödemeden Harcama Yetkilisi İle Gerçekleştirme Görevlisi Sorumlu mudur? 
855
2. Hakedilmeyen Maaş Ödemesinde Sorumluluk 
856
3. Kaç Gün İçinde Karar Düzeltilmesi Talebiyle Sayıştay Temyiz Kuruluna Başvuruda Bulunulabilir? 
858
4. Sayıştay’a Temyiz İçin Başvurmaya Yetkili Olanlar 
858
5. Hüküm Sonrası Tahsilat 
858
6. Yargılamanın İadesi Süreci 
859
7. Yargılama Sırasında Bulunmayan Belgeler Temyiz Konusu Olabilir mi? 
860
8. Hüküm Öncesi Tahsilat Temyiz Konusu Yapılabilir mi? 
860
9. Jandarma Tarafından Belgelere El Konulması Nedeniyle Belgelerin Sayıştay’a Teslim Edilememesi 
860
10. Sayıştay Görüşü Alınmadan Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler İçin İstişarî Mütalâa Verilip Verilmeyeceği 
861
11. Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İşletmesi Sayıştay Denetimine Tabi midir? 
862
12. Kanun Yollarına Başvurulma Sebeplerinin Oluşmaması 
863
13. Adli veya İdari Yargıda Yapılan Ödemenin Ahizlerinden Alınamayacağına Karar Verilesi 
865
14. Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Olması Durumu 
865
15. Sayıştay İlamlarının İnfazının Önemi 
867
16. Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Hakkında Karar Düzeltilmesi Gerekçeleri Nelerdir? 
867
17. Belediyelerde Taşınır Yönetim Hesabının Sayıştay’a Verilmesi 
868
B. SAYIŞTAY DENETİMİ 
869
1. Taşıtın Kasko Sigorta Değerinin %2’sini Aşan Kira Bedeli Kamu Zararı Oluşturur mu? 
869
2. Kamu Zararının Hesabı Nasıl Yapılır? 
870
3. Sayıştay’a İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsilat Bildirilirken Verile Emrinin Tarih ve Sayısının Bildirilmesi Gerektiği 
871
4. Sayıştay’ın Kısmi İncelemesi 
871
5. Belediyelerce Kurulan Yardım Sandıklarının Denetimi 
871
6. Belediyelerin Gelir Denetimi Sayıştay'ın Yetkisinde midir? 
871
7. Belediyelerce Tesis Edilen Fonlar Sayıştay Denetimine Tabi midir? 
872
8. Belediye Evraklarının Sayıştay İncelemesine Müteakip Mahalline İadesi Mümkün müdür? 
872
9. Belediye ve Özel İdare Hesapları Hakkındaki Teftiş Layihalarının Sayıştay’ca İncelenmesi Esasları 
872
10. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare ve Belediye Hesaplarının İadesi 
872
Onaltıncı Bölüm
İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI
A. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI 
873
1. Karşılıklı Anlaşma İle Kıdem Tazminatı Ödenmesi Mümkün müdür? 
873
2. İşe İade Kararının Uygulanmaması Durumunda 4 Aylık Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi 
874
3. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi 
874
4. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı 
874
5. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmı İçin Kıstelyevm Esasına Göre Ödenmesi 
874
6. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen ve İstifa ile Son Bulan Hizmetler 
874
7. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı 
875
8. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında 365 Gün Yerine Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması Mümkün müdür? 
875
8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi 
875
10. İş Akitlerinin Askıya Alınması 
875
11. Emekli Sandığına Tabi Geçirilen Sürenin Hesabı 
875
12. Otuz Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması 
876
13. Grev Günlerinin Kıdem Tazminatına Dahil Edilmesi 
876
14. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre 
876
15. Raporlu Günlerde Kıdem Tazminatı Ödenmesi 
876
16. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması 
876
17. 14’üncü Maddede Geçen Çalışılan Günler İfadesinden Anlaşılması Gereken 
876
18. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler 
877
19. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi 
877
20. Kıdem Tazminatında Faiz 
877
21. Kıdem Tazminatına Esas Süresinin Hesabında Grev Süresi Düşülecek midir? 
877
22. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçirilen Hizmet Sürelerine İlişkin Kıdem Tazminatının Hesabında Ücret 
877
23. Hizmet Akitlerinin İstifa Suretiyle Sona Ermesi 
878
24. Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Tazminat Ödenmesi mümkün müdür? 
878
25. Mahkeme Kararına Dayalı Kıdem Tazminatı 
878
26. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı 
879
27. Haklı Nedene Dayalı Fesihte Kıdem Tazminatı Hakkı 
879
28. Yazılı Belgenin Aksi Eşdeğer Delil ile Kanıtlanmaması 
879
29. Ücretsiz İzinde Geçen Süreler Kıdemin Hesabında Dikkate Alınır mı? 
879
30. İşyerinde İkramiye Uygulaması Olduğunun Kanıtlanamaması 
880
31. İstifanın Baskı ile Gerçekleştiğinin İspatlanamaması 
880
32. İhbar Tazminatı Ödenmeden Önce Önel Süresi İçinde İşçinin Emekliye Ayrılması Durumu 
880
33. Ödünç İş İlişkisi Kurulması Şartı 
881
34. Evlilik Nedeniyle Fesihte Kıdem Tazminatı 
881
35. İş Sözleşmesi Devam Ederken Ödenen Kıdem Tazminatı 
881
36. İşçinin Hem İşe İade Hem De Kıdem–İhbar Tazminatı Davası Açmış Olması 
882
37. Kıdem–İhbar Tazminatı Davası ile İşe İade Davasının İlişkisi 
882
38. Ücret Bordrolarının İtirazı Kayıt Konulmaksızın İmzalanması 
882
39. Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Sebebiyle Faiz İstenebilir mi? 
883
40. İşçinin Emeklilik Öncesi ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmek Suretiyle Kıdem Tazminatı İstemesi 
883
41. Verilen Cezanın Fiille Orantılı Olmaması 
883
42. Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların İhbar Tazminatı Hakkı Var mıdır? 
884
43. Hastalık Süresinin Altı Haftayı Aşan Süreye Ulaşması 
884
44. İşçiye Daha Önce Ödenen Kıdem Tazminatının Avans Olarak Değerlendirilmesi 
884
45. İşe Gelmeme Sebebiyle İş Akdinin Feshinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 
884
46. İşçi Lehine İhbar Tazminatı 
886
47. Kurum Muvafakati ile Kurumlar Arası Personel Geçişinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 
886
B. İŞ AKDİNİN FESHİ KAPSAMINDAKİ SORUNLAR 
887
1. Eşinin Askerliği Gerekçesiyle İş Akdinin Feshi Mümkün müdür? 
887
2. İlkokul Mezunu Olmak Fesih İçin Haklı Neden midir? 
887
3. İşçinin Yeterliliği ve Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler Fesih Nedeni Olabilir mi? 
887
4. Görevin Gereği Gibi Yapılmaması ve İşyeri Kurallarına Aykırı Davranış Sergilenmesi 
887
5. İhbar Tazminatı Ödenmeden İşverence Gerçekleştirilen Fesihler 
888
6. Mevzuatça Belirlenmiş Olan Çalışma Koşullarının Uygulanmaması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 
888
7. Feshin Haklı Neden Bulunmaksızın Feshi 
888
8. Geçerli Nedene Dayanan Fesih 
889
9. İş Akdinin Feshinde Objektif Kriterlerin Göz Önünde Bulundurulmaması 
889
10. İşçinin İzin Günü Dinlenirken Alkol Alması Feshi Gerektirir mi? 
889
11. Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspatlanmayan Husus Nedeniyle Fesih 
889
12. Sözleşmesinin İstifa ile Sona Ermesi Durumu 
890
13. Sendikaya Üyeliği ile Akdin Feshi Arasındaki İlliyet Bağı 
890
14. Kavgaya Karışan İşçinin İş Akdinin Feshi 
890
15. İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden–Geçerli Neden İlişkisi 
891
16. İşe İade Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Protokolün Geçersizliği 
891
17. İşyerinde Sigara İçilmesi Nedeniyle Fesih 
891
18. İşçinin İhbar Öneli İçerisinde Emeklilik Başvurusunda Bulunmasının İşe İade Davasına Etkisi 
891
19. Yardımcı İşlerin Alt İşverene Verilmesi ve İş Güvencesi 
892
20. Geçici İşçi–İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 
892
21. İşçi Raporlu İken Fesih Bildirimi 
892
22. Emekliliğin Fesih İçin Geçerli Bir Neden Olması 
892
23. Sona Eren Akdin Daha Sonra İşveren Tarafından Feshi Mümkün müdür? 
893
24. İş Akdinin İşveren Tarafından Feshinin Haklı Nedene Dayanması 
893
25. Evlilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi 
893
26. Başka Bir İşyerinde Değerlendirilme İmkanı Araştırılmadan Doğrudan Fesih Yoluna Gidilmesi 
893
27. Görevini Gereği Gibi Yapmaması Nedenine Bağlı Fesih 
894
28. Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin İspat Yükü Kime Aittir? 
894
29. Görevi Aksatacak Şekilde Gazete Okuma Eylemi 
894
30. Sendikal Nedene Dayalı Fesih 
894
31. Çelişkili Davranış Yasağı İlkesinin İhlali 
895
32. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi 
895
33. Ekonomik Kriz Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshinde Cezai Şart Talep Edilebilir mi? 
895
34. Sağlık Raporlarının Feshe Etkisi 
895
35. İşçinin İş Şartlarında Esaslı Tarzda Aleyhine Yapılan Değişikliği Kabul Etme Zorunluluğu Var mıdır? 
896
36. Fesih Nedeni Olan Verimsizliğin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? 
897
37. Çağdaş Çalışma İlkeleri ile Bağdaşmayan Durum 
897
38. İşçinin Savunması Alınmadan Fesih Mümkün müdür? 
897
39. Asıl İşçilerle Aynı İşi Yapan Taşeron İşçilerin Gerçek İşvereni 
898
40. İşyeri Devri İş Akdinin Feshi İçin Haklı Neden midir? 
899
C. ASKERLİK BORÇLANMASI 
900
1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması 
900
2. İş akdinin İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması 
900
3. Feshi İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresi Hesaplamaya Dahil Edilir mi? 
901
4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi 
901
5. Mirasçılara Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemesinde Askerlik Borçlanması Dahil Edilir mi? 
902
6. Yaşlılık Aylığına Etkili Olması Gereken Askerlik Borçlanma Süresi 
902
7. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatına Dâhil Edilmesinin Koşulu 
902
Ç. TİS İLE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 
903
1. Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sorumluluk Zammı Dahil Edilebilir mi? 
903
2. Toplu İş Sözleşmesi İle Belirlenen Ücretin Başkanın Onayıyla Artırılması Mümkün müdür? 
903
3. Toplu İş Sözleşmesi ile Yürürlüğe Giren Ücret Artışından İşçinin Feragati 
904
4. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Yer Mahkemesine Yapılır? 
904
5. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin İşverence Üstlenilmesi Mümkün müdür? 
905
6. Toplu İş Sözleşmelerine Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullanılmaması Bunun Yerine Ücret Ödenmesine Dönük Hüküm Konulabilir mi? 
905
7. İşçiye Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de yer Alması Yeterli midir? 
905
8. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler Kazanılmış Hak Sayılır mı? 
905
9. Bir Yılda 112 Günlük Ücreti Aşmamak Koşuluyla Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyelerin Ödenmesi Mümkün mü? 
905
10. Asgari Ücret Farkı 
906
11. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri 
906
12. İşçi Alacaklarında Temerrüt 
906
13. Ücret Farkının Mahsubu 
906
14. İşçilerin Harcırahı TİS ile Artırılabilir mi? 
906
15. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde Ödenmesi İçin TİS’e Hüküm Konulabilir mi? 
907
16. TİS’e Konulan Hükümler Gereği İşçilere 4’üncü Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Ödeme Yapılması Mümkün müdür? 
907
18. Ücret Artış Zamanı Gelmeden Önce Toplu İş Sözleşmesi Taraflarca Değiştirilebilir mi? 
908
19. Kazanılmış Hak İlkesinin İşleyişi 
909
D. İŞÇİLERDE YAŞ SINIRI 
910
1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Harcırah ve Ücret Ödenmesi 
910
2. İleri Yaşta Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi 
910
E. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE ÖDEMESİ 
910
1. İlave Tediye Ödemelerinden İşçi/İşveren SGK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesi Gerekir mi? 
910
2. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi 
911
3. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere İlave Tediye Ödemesi 
911
4. İlave Tediyeden SSK Kesintisi 
911
5. İş Akdinin Feshinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata Yansır mı? 
911
F. ÜCRET, YILLIK İZİN, BAYRAM VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
911
1. Memurlar İçin Öngörülen İlave Ücretten İşçi Personel Yararlandırılabilir mi? 
911
2. Fazla Sürelerle Çalışma İle Fazla Mesai Arasındaki Fark Nedir? 
912
3. Haftalık 45 Saat İçerisinde Kalan Cumartesi Çalışmaları İçin Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi? 
914
4. Ücretlerin Ödemesinde Temerrüt Olgusu 
914
5. Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmesi 
915
6. İkramiyelerin Hesabında Son Ücret Esas Alınabilir mi? 
915
7. İşçi Ücretlerinden Spor Aidatı Kesilmesi 
915
8. Kararın Kesinleşmesine Kadar Çalışılmayan Süre İçin İşçiye Ödenecek Ücret 
915
9. Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti 
915
10. İşyerinin Bayram Günlerinde Kapalı Olup Olmaması 
916
11. Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanma 
916
12. İşyerinde Üçlü Vardiya Yapılması 
916
13. Akdin Feshi Sırasında Yıllık İzin Ücretinin Son Ücret Üzerinden Kullanılması 
916
14. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası 
917
15. Kullandırılmayan İznin Ücreti 
917
16. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı 
917
17. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu 
918
18. Yıllık Ücretli İzin Alacağından İndirim Yapılması 
918
19. Yıllık İzinlerin Kullandırıldığının İspatı Nasıl Yapılır? 
918
20. Yıllık İzin Ücreti Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanır mı? 
918
21. İşçinin Yıllık İzin Kullanım Zamanının Belirlenmesi 
919
22. İzin Defterinin İrade Fesadı ile İmzalatıldığının İspat Edilememesi 
919
23. Kampanya İşlerinde Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var mıdır? 
919
24. Haftalık 45 Saati Aşan Kısım 
920
25. İnkar Edilmeyen İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması 
920
G. İŞÇİ ÜCRET, TEDİYE VE ÖDENEKLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER 
920
1. İşçilere Ayni Yardım Karşılığı Yapılan Ayakkabı Bedelleri Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi? 
920
2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu? 
920
3. Ramazan Ayında Oruç Tutan İşçilere Yemek Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi 
921
H. İŞÇİ PERSONELE AÇILAN RÜCU DAVASI 
921
1. Mahkeme Masrafları Düşünülerek Kusurlu Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması 
921
2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi 
921
3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması 
921
4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi 
922
5. Hasar Gören Belediye Araçlarının Onarım Bedellerinin Rücuen Tahsili 
922
I. İŞÇİ HAKLARININ ÖDENMEMESİ VE TAZMİNAT 
922
1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem 
922
3. İşe Başlatmama Tazminatından Asıl İşveren ile Alt İşverenin Birlikte Sorumlu Tutulması 
922
4. İşe Başlatmama Tazminatı 
923
5. İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hak Sahiplerinin Açtığı Tazminat 
923
6. Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Uğranılan Zarardan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Mahsup Edilmesi 
924
7. Dava ile Talep Edilmeyen Manevi Tazminatın Islah Yoluyla İstenmesi Mümkün müdür? 
924
8. İş Güvencesi Sisteminde Sendikal Tazminat 
924
9. İş Güvencesi Tazminatı Öngören Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Yasal İş Güvencesi Sistemi Karşısında Geçersizliği 
924
10. Geçersizlik Şartlarına Bağlı Tazminatın İstenmesi Koşulu 
925
11. Kaza Sonucu Kısmi İşgöremezlik Durumuna Giren İşçinin Uğramış Olduğu Zararın Giderilmesi 
925
12. İşe İadesini İstemeyen İşçi İş Güvencesi Tazminatı İsteyebilir mi? 
926
İ. HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 
927
1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi 
927
2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi 
927
3. T.C. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı 
927
4. Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi 
927
5. Yurtdışında Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi 
928
6. Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi İçin Başvuruda Bulunanların Borçlarını Ödememeleri 
929
7. Mevsimlik İşin Askıda Kaldığı Sürelerde Yurtdışında Yapılan Çalışmaların Birleştirilmesi 
930
J. SENDİKAL FAALİYETLER 
931
1. Sendika Üyesi İşçinin İşsiz Kalması Üyeliğini Etkiler mi? 
931
2. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti 
931
3. İdarenin Kanuni Grevi Etkisiz Bırakma Çabası 
931
K. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ 
932
1. İş Kazası Olaylarında Kaçınılmazlık veya Kötü Tesadüf 
932
2. İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Güvencesi 
932
3. İşyerinin Yönetim Hakkı 
932
4. İdarenin İşçinin İş Güvenliğini Sağlama Görevi 
933
L. BELEDİYE İLE İŞ YAPAN TAŞERONLARIN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SORUNLARI 
933
1. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması 
933
3. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması 
933
4. Cumartesi Günü Yapılan Çalışmalar Karşılığı Hafta Sonu Ücreti Ödenmesi 
934
5. Yüklenicinin Çalıştırmadığı İşçiler İçin Ödeme Yapılması Mümkün müdür? 
934
6. Kusuru Bulunmasa Bile Taşeronun Kusur Payı Nedeniyle Belediye Müteselsil Sorumlu Olur mu? 
935
7. Belediyenin Taşeron Firmasında Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshi 
936
8. Belediye Misafirhanesinin Yapımında Merdivenden Düşerek Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren İşçi 
937
M. İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI İLE İLGİLİ GENEL SORUNLAR 
938
1. Geçici İşçilere Çalışılan Günler İçin Yemek Bedeli Ödenebilir mi? 
938
2. İşçi Olarak İstihdam Edilen Avukata Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Ücret Ödenmesi 
939
3. İş Kazası Sonucunda Meslekte Kazanma Gücünün Yitirilmesine Bağlı Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma 
940
4. Tüzel Kişiliğe Sahip İşverenlerin Üst Düzeydeki Yöneticilerin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu 
940
5. Aile Bireylerine Refakat Etmek Zorunluluğu 
940
6. Davacı İşçinin Kusur Oranı 
941
7. Borçlanma ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Hakkı 
941
8. İLO Sözleşmesinin Geçerliliği 
941
9. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Merciye Yapılacak? 
941
10. İşçinin Tasarruf Kesintisi Davasında Görevli Mahkeme 
942
11. Rekabet Yasağının Geçerlilik Koşulları 
942
12. İş Koşullarında Esaslı Değişiklik 
942
13. Alt İşverene Verilen Yardımcı İşte Muvazaa İddiası ve İş İade Davasında Sorumluluk 
942
14. İşyerinin Devri ile İş Sözleşmesinin Devrinin Farkı 
943
15. İşçi Sıfatının Belirlenmesinde Bağımlılık Unsuru 
943
16. İş Arama İzninin Verilmemesinin Hukuki Sonucu 
943
17. İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Başlatılması 
943
18. Alt İşveren İşçisinin İşe İade Davası 
944
19. Su Kontrolü Yapan Personelin Yaptığı Hizmet Kamu Görevi Sayılır mı? 
944
20. İhtarnamenin Zamanaşımını Kestiği Düşüncesiyle Hüküm Kurulması 
944
21. İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının İhtilaf Konusu Olması 
945
22. Mevsimlik İşçilerin Öncelikle İşe Başlatılma Gereği 
945
23. İşletmeye Dahil Bir İşyeri İçin Yetki Tespiti 
945
24. Sigortasız İşçi Çalıştırılması Konusu 
946
25. İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yolu ile Belirlenmesi Mümkün müdür? 
946
26. İş Mahkemelerinde Yetkinin Kamu Düzeninden Olması 
946
27. İş Yasasına Göre Cumartesi Günü Çalışma Günü müdür? 
946
28. Belediye Şirketinde Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Dahil Olur mu? 
947
29. Fazla Çalışma Dahil Olarak Ücretin Belirlenmesi 
947
30. İşçinin İşyerine Gidip İşe Başlamaya Dair Belgeyi İmzalamaması 
947
N. ÇALIŞANLARA PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ (MOBBİNG) 
947
1. İşverenin İşçisini Gözetme Yükümlülüğüne Uymaması 
947
2. Personelin Sözlü Saldırılara ve Hakaretlere Maruz Kalması 
948
3. Sağlığın Bozulması Nedeniyle İşyerinden Ayrılmak Zorunda Kalma 
948
4. Yıldırma Politikası Uygulanarak İşe Son Verme 
949
5. İşyerinde Psikolojik Tacize Uğranılarak Bölümünün Değiştirilmesi 
949
6. Psikolojik Taciz Sonucunda İstifa Üzerine Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 
949
7. Köpek Kulübesine Yakın Bir Yerde Çalışmaya Zorlanma 
950
8. Asılsız İsnatlara Maruz Bırakılma 
950
9. Sürekli Yer Değişikliği İle Yıldırma Politikası Uygulanması 
950
10. Manevi Zararın Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini 
951
Onyedinci Bölüm
BELEDİYE AYNİYAT İŞLEMLERİ
1. Kaybolan Cihaz Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
953
2. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi 
953
3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmamış Ayniyat Hesabının İadesi 
954
4. Belediyelerin Sayıştay’a Ayniyat Hesabı Vermesi 
954
5. Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilme Süreci 
954
6. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi 
954
7. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi 
954
8. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası 
954
9. Ayniyat Tesellüm Makbuzu 
955
10. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı 
955
11. Ambarlara Ait İşlemlerin Yürütülmesi 
955
12. Promosyonlu Gazete Hediyesi Demirbaşın Ayniyat Kaydı 
955
Onsekizinci Bölüm
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU 
957
Ondokuzuncu Bölüm
İDARENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN BORÇ – ALACAK İLİŞKİLERİ
A. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ İLGİLENDİREN KADASTRO VE İMAR UYGULAMALARI 
959
1. Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması 
959
2. Kooperatif Yönetimince Tahsis Edilen Arsa Karşılığı Belediyeye Yapılan Ödeme 
959
3. Ruhsatsız ve Kaçak Bina Yapanlar Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanır mı? 
960
4. İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi için Mehil Verilmemesi 
961
5. Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parselin Arsa Olarak Değerlendirilmesi 
961
6. Tapulama Tespiti Sonucu Belediye Adına Tescil Edilmiş Yerler İçin Mülkiyet Nakli Talebi 
962
7. Rekreasyon Alanının Tanzimi 
962
8. Tahsis Edilen Arsa Bedelinin 2942 Sayılı Kanuna Göre Hesaplanması 
963
9. Davacının Bağımsız Bölüm Tescili İstemi 
963
11. Tahsise Konu Yerin Herhangi Bir Kamu Hizmetine Ayrılmamış Olması Koşulu 
964
B. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MENFİ – MÜSPET ZARAR AYIRIMI 
965
1. Yüklenicinin Ölümü 
965
2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme 
965
3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı 
966
4. İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Belediyenin Sözleşmeyi Fesh Etmesi 
966
5. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması 
967
6. Menfi Zararın Tarifi 
967
7. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir mi? 
967
8. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi 
968
9. Erken Fesih Hakkı 
968
10. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata 
969
11. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti 
969
12. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi 
969
13. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih 
971
14. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı 
971
15. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi 
972
16. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi 
972
17. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 
972
18. Menfi Zararın Tazmini 
972
19. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi 
972
20. İşin Tesliminde Gecikme 
973
21. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası 
973
22. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi 
973
23. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması 
973
24. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması 
974
25. Hazine Zararının Tazmini 
974
26. Tazminatın Hesabı 
975
27. İki İhale Arasındaki Fark 
975
28. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi 
976
29. Fesihten Dönme Hakkı 
976
30. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı 
976
31. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi? 
976
32. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi 
977
33. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller 
977
34. Tasfiye Hesabının Kesinleşmesi 
977
35. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı 
977
36. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt 
979
37. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması Nedeniyle Uğranılan Zarar 
980
38. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi 
981
39. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilmesi 
982
40. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 
984
41. Hakedişlerin Geciktirilmesi Halinde Fesih Hakkı Doğar mı? 
984
42. Daha Elverişli Koşullarla Sözleşme Yapma İmkanından Yoksun Kalındığı İçin Yoksun Kalınan Kazancın İstenilmesi 
985
43. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği 
985
44. Fesih Yöntemine Aykırı Biçimde Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi 
986
45. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi 
986
46. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini 
986
47. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi 
988
48. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi 
989
49. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür? 
990
50. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi 
990
C. ESER SÖZLEŞMESİ 
991
1. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması 
991
2. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi 
992
3. Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda Yapılmayan Kısmın, Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunması 
993
4. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu 
994
5. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi 
994
7. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali 
994
8. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi 
995
Ç. İFAYA BAĞLI CEZA 
995
1. “İfaya Bağlı Ceza" Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi 
995
D. HİZMET KUSURU İLKESİ 
996
1. Deprem Zararlarından Belediyenin Hizmet Kusuru 
996
E. KIYILARDAN YARARLANMA 
997
1. Kıyılardan Yararlanmada Anlaşmazlığın Çözüm Yeri 
997
2. Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi Dahilinde Kaldığını İleri Sürerek Tapu İptali 
998
F. TAPU İPTALİ VE TESCİL İŞLEMLERİ 
999
1. Hak Sahipliği Listesi Dışına Çıkılarak Kayıt Oluşturulması 
999
2. Taşınmazın Kumsal Olarak Tescil Dışı Bırakılması 
999
3. Belediyeye İdari Bir İşlemin Yerine Getirilmesi Nedeni ile Husumet Yöneltilmesi 
999
4. Arazi Toplulaştırma İşlemi Sonucu Oluşturulan Tapu Sicilinin Düzeltilmesi İstemi 
1000
5. Kur’a Sonucu Taşınmaz İktisabı 
1001
6. Hukuki Değerini Yitirme Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil İsteği 
1002
G. BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI 
1003
1. İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Tazminat Talebi 
1003
2. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Zarar Görenlerin Tazminat Talepleri 
1003
3. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebi 
1004
4. Belediyenin Gözetimi Altındaki Elektrik Direklerinin Uygunsuz Bırakılması Sonucu Uğranılan Zararların Tazmin Talebi 
1005
5. Elatmanın Önlenmesi ve Maddi–Manevi Tazminat İstenmesi 
1005
6. Belediye Otobüsünün Neden Olduğu Kazaya Bağlı Tazminat 
1006
7. Henüz Arsa Tahsisi İşlemi Yapılmadan Yıkılan Bina ve Kesilen Ağaçların Bedelinin Tahsili İstemi 
1007
8. Belediye Otobüsünden İnerken Kolu Kapıya Sıkışarak Ölen Kişinin Eşinin Maddi ve Manevi Tazminat İstemi 
1008
H. MERA DAVALARI 
1008
1. Mera Kullanım Hakkı 
1008
2. Tahsisli Mera Kaydında İzlenecek Yol 
1009
3. Hazinenin Tapulu Yerlerinin Mera Kaynakları Kapsamına Alınmasında Husumet 
1010
4. İmar Planları İçinde Yerleşim Yeri Olarak İşgal Edilerek Mera Olarak Kullanımı Teknik Açıdan Mümkün Olmayan Yerlerin Tescilleri 
1011
5. Taşınmazın Mera Olarak Tashihi Talebi 
1011
6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır? 
1012
7. Belediyenin Mera Kapsamına Alınan Bir Yerin Tahsis İşlemine İlişkin Dava Hakkı Var mıdır? 
1013
I. BELEDİYENİN VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE DAYANAN BORCU 
1013
1. Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Dayanılarak Yapılan İşin Ödenmesi 
1013
Yirminci Bölüm
YÜRÜRLÜKTEKİ 2886 VE 4734 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN İHALE İŞLEMLERİ VE HAKEDİŞ UYGULAMALARI
A. BELEDİYENİN GELİR İHALELERİ 
1015
1. Ecrimisil Tahsilatları KDV’ne Tabi midir? 
1015
2. Belediyelerin Kullandığı Yap İşlet Devret İhale Modelinden Ne Anlaşılması Gerekir? 
1017
3. Ek Protokolden Damga Vergisi Alınmaması 
1019
4. Asıl Yüklenici Tarafından Alt Kiracılık İlişkisi Kurulması 
1020
5. Belediye Taşınmazının İşletme Hakkının Kiraya Verilmesinde KDV Alınacak mıdır? 
1021
6. Taşınmaz Kira Sözleşmesinin Feshinde Gecikme Cezası Tahsil Edilmemesi 
1023
7. İnşaat Yapımı ve 29 Yıl İşletilmesi İhalesinde Damga Vergisinde Matrahın Tespiti 
1024
9. Spor Salonunun Donanımlı Şekilde Kiraya Verilebilir mi? 
1027
10. Kira Borçları Olan Kiracılar İçin Yaptırım Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1027
11. 2886 Sayılı Yasanın 72. Maddesinin Belediyeler Açısından Uygulanması Mümkün müdür? 
1027
12. Taşınmazın 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İhale Yoluyla Kiralanması Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulanmasına Engel midir? 
1028
13. Yap İşlet Devret Modeli İhalesiz Yapılabilir mi? 
1029
14. Kira Sözleşmesinin Feshinin Alt Kira Sözleşmesine Etkisi ve Tahliye Talebi 
1029
15. Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri 
1031
16. Encümence Sonradan İhale İndiriminin Düşürülmesi 
1031
B. ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK İHALELERİ 
1031
1. Katı Atık Bertaraf Ücreti İşine Ait Hakediş Ödemelerinde Eksik Tahakkuk 
1031
2. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkünü müdür? 
1032
3. Çöp Toplama İşinde İdare Malı Araçların Kira Tutarlarına KDV İlave Edilmeden Kesinti Yapılması 
1033
4. Belediyenin Temizlik İhalesini Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından Belediyenin Sorumluluğu Var mıdır? 
1034
5. Temizlik ve Bakım İşleri İçin Kararname Fiyat Farkının Uygulanması 
1035
6. Temizlik İşi İhalesinde Asgari Ücret Fiyat Farklarının Malzeme Fiyat Farkları Şeklinde Ödenmesi Gerekirken Müteahhit Kârı Eklenerek Ödenmesi 
1035
7. Çöp Toplama Sahasının 5 Yıl Süre ile İşletilmesi 
1035
8. Temizlik İhalelerinde Fiilen Çalışan İşçi Sayısına Göre Tespit Edilecek Asgari Ücret Fiyat Farkı 
1036
9. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir mi? 
1036
10. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi? 
1036
C. YOL YAPIMI VE ASFALTLAMA UYGULAMALARI 
1037
1. Hakediş Ödemelerinden Yapılması Gereken Kesinti Hangi Hesapta İzlenmelidir? 
1037
2. Bitümlü Malzemelerin Isıtma Bedelinin Ödenmesi 
1038
3. Asfalt Alımının Süreklilik Arz Eden Bir Yapım İşi Olarak Değerlendirilmesi 
1039
D. AYIPLI VE NOKSAN İMALATA DAYANAN SORUMLULUK 
1039
1. Kamu İnşaatından Tespit Edilen İnşaat Eksiklikleri 
1039
2. Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu 
1040
3. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması 
1040
4. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi 
1040
5. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi 
1041
6. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp 
1041
7. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı 
1041
8. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler 
1041
9. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı 
1041
10. Ayıba Karşı Tekeffül 
1041
11. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması 
1042
12. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler 
1042
13. Bozuk Malın Niteliği 
1042
14. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı 
1042
15. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması 
1042
16. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu 
1042
17. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi 
1043
18. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması 
1043
19. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu 
1043
20. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu 
1043
21. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini 
1044
22. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak 
1045
23. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması 
1045
24. Basit Bir Muayenede Ortaya Çıkacak Kusurları Görmeyen İdare Yükleniciyi Suçlayabilir mi? 
1045
25. Sözleşmeye Dâhil Projeler İçin Ayrıca Bedel Ödenmesi Mümkün müdür? 
1046
Yirmibirinci Bölüm
BELEDİYELERİN TASLAK YÖNETMELİKLERİ HAKKINDA SAYIŞTAY DAİRELER KURULU KARARLARI
1. Belediyelerde Yönetmelikle Özel Bütçeli Bir Kurum Oluşturulması Mümkün müdür? 
1047
2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım ve Çalışma Yönetmeliğine İlişkin Sayıştay’ın İstişari Görüşü 
1048
3. Mali İşlemler İçermeyen Yönetmelikler İçin Sayıştay’dan Görüş Alınması Gerekir mi? 
1052
4. Parasal Tutarların Hangi Gruba Dâhil Olduğunun Net Olarak Belirlenmemesi 
1052
5. Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’ne İlişkin Sayıştay Görüşü 
1053
6. İdare Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammının Kanuni Faize Dönüştürülmesi 
1054
7. Belediye Spor Ödül Yönetmeliği Hakkında Sayıştay Görüşü 
1055
8. İş Ocakları ve Yemekhane Şefliği Yönetmeliği Hakkında Sayıştay Görüşü 
1057
9. Belediye Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği Taslağı Hakkında Sayıştay Görüşü 
1058
10. Net Asgari Ücretin İki Katının Üzerinde Gelir Seviyesi Olanlara Sosyal Yardım Yapılabilir mi? 
1062
11. Yardım Talebiyle İlgili Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlar Hakkında Müeyyide Getirilebilir mi? 
1063
12. Belediyeler Yükseköğrenim Gören Öğrencilere Burs, Kredi, Nakdi Yardım Adı Altında Doğrudan Ödeme Yapabilir mi? 
1063
13. Yardımın Çek, Kupon, Kart Aracılığıyla Yapılması 
1064
14. Yardım Yönetmeliğinde Engelli Tanımının İçeriği 
1064
15. Yönetmeliğin Yürürlük Şekli Üzerine Sayıştay Görüşü 
1065
16. Şartlı Bağışların Kabul Şekli Üzerine Sayıştay Görüşü 
1065
17. Yardım Yapılacakların Sınırlandırılması 
1065
18. Belediyece Alınan Teminat Bedellerinin İadesinde Güncel Tutarların Ödenmesinin Sağlanması 
1066
19. Taşınmazların Satış İşlemine Konu Edilmesine Yönelik Değişikliğine İlişkin Sayıştay’ın Görüşü 
1066
Yirmiikinci Bölüm
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
HUKUKİ GÖRÜŞLERİ
A. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
1069
1. Belediyelerin Borçlanmasında Yetki ve Sorumluluk 
1069
2. Belediyelerin Gündüz Çocuk Bakımevi Açması İzne Tabi midir? 
1070
3. Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği 
1071
4. Teknik Personeli Olmaması Nedeniyle Belediyenin Yapı Ruhsatı Verememesi 
1072
5. Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Hangi Belediyenin Görevidir? 
1073
6. Belediyelerde “Birleşme ve Katılma” Hükümlerinin Uygulaması 
1073
7. Belediyelerin Kaçak Yapılardaki Sorumluluğu 
1074
8. Belediyelerin Dernek ve Vakıflarla Ortak Hizmet Projesi Yapmasının Şartları 
1076
9. Mezarlık Vasıflı Taşınmazın Devir, Tescil İşlemleri 
1076
10. Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemlerinin Nasıl Yapılır? 
1077
11. Belediye Meclis Kararlarının Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi 
1078
12. Belediye Meclis Kararları Üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler 
1078
13. Belde Sınırlarının Belediye Meclisi Kararıyla Tek Taraflı Olarak Genişletilebilir mi? 
1078
14. Büyükşehir Sınırında Kalmayan Yerlere Su ve Kanalizasyon Hizmeti Götürülebilir mi? 
1079
15. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyeleri Denetleme Yetkisi Var mıdır? 
1079
16. Toplu Taşıma Hatları İhale Süresi Dolmadan Yeniden İhale Edilebilir mi? 
1080
17. Toplu Taşıma Hatlarının İşletmesi 
1082
18. Ticari Taksi Plakaları Hangi Belediye Tarafından Kiraya Verilir? 
1082
19. Belediyeler, Tahsisli Plaka İmtiyazlarını Kaldırabilir mi? 
1084
20. Mücavir Alanlara Alt Yapı Hizmetlerini Hangi Kurum Götürür? 
1085
21. Mevcut Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi 
1085
22. Belediyeler Nakdi Yardım Yapabilir mi? 
1085
23. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyeler Şirketlerine İşletme Hakkını Devredebilir mi? 
1086
25. Belediyelerde Toplu Taşıma ve Ticari Taşımacılık Hizmeti Ne şekilde Gördürülür? 
1087
26. Hangi Mezarlara Sıra İle Gömme İşlemi Yapılabilir? 
1088
27. Mahalli İdare Birliği Sahipsiz Hayvanların Korunması İle İlgili Hizmetleri Yürütebilir mi? 
1089
28. Köy Yerleşik Alanlarındaki Kısıtlayıcı Şerhlerin Kaldırılması 
1089
29. Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Yolların Sorumluluğu Hangi İdareye Aittir? 
1089
30. Belediyeler Yolların Trafik Düzeni ve Güvenliğinden Sorumlu mudur? 
1090
31. Taksi Plakaları Sayısının Artırılmasında Yetkili İdare 
1090
32. Belediye Zabıtasının Trafik İle İlgili Yetkileri 
1091
33. Belediye Adına Tescil Edilen Taşınmazların Satışı 
1092
34. Belde, Köylerin Bir Başka Beldeye Katılabilmesi 
1092
35. Mezarlık Yerinin Belirlenmesi ve Başka Yerlerde Defin Yapmanın Şartları 
1093
36. Mahalle ve Köyler Arasındaki Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü 
1093
37. Büyükşehir ve İlçe Belediyesi Arasındaki Görev Dağılım 
1094
38. Herhangi Bir Kurum Tarafından İşletilmeyen Halk Plajlarında Can Güvenliğinin Sağlanması Belediyenin Görevi midir? 
1094
39. Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Görevi Hangi Belediyeye Aittir? 
1095
40. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Yerlerde Alınan Kararların İcrasında Belediyelerin Görevleri 
1095
41. Numarataj Verme İşlemlerini Hangi Belediye Yapar? 
1096
42. Geçici Numarataj Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Nelerdir? 
1097
43. Mahkeme Kararlarının Uygulanmamasının Sorumluluğu 
1097
44. Konut Yapılmak Üzere Tahsisli Arsaların Satılması Mümkün müdür? 
1097
45. Kira Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılabilir mi? 
1098
46. Personel İstihdamı İçin Kurulan Belediye Şirketlerine Faaliyet Alanı Eklenmesi Mümkün müdür? 
1100
47. Büyükşehirdeki Madenden Alınan Belediye Payını Hangi Belediye Alır? 
1101
48. Mezarlık Yerlerinin Tahsisi Ne Şekilde Yapılır? 
1101
49. Belediyelerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarını Yapabileceği Şirketler 
1102
50. Birlikler Üyesi Olan Belediyelerin Şirketlerinden Doğrudan Hizmet Alımı Yapabilir mi? 
1102
51. Belediye Meclisinde Alınacak Kararların Geçerliliği 
1103
52. Meclis ve Encümen Kararlarının Duyurulmasının KVKK İle Çelişir mi? 
1103
53. Belediyeler Enerji Nakit Hattı Yapabilir mi? 
1103
54. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Yıkım Kararlarını Hangi Mercii Alır? 
1104
55. Belediyeler Elektrik Güvence Bedelinden Muaf mıdır? 
1104
56. Belediyelerin Arsa Satın Almaları İzne Tabi midir? 
1105
57. Taşınmaz Bedelinin İadesine İlişkin Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi 
1105
59. Encümen Üyeliği ve Başkanlığı Hangi Durumlarda Kimler Tarafından Yerine Getirilir? 
1106
60. Kültür Varlıkları İle Tarihî Dokunun Korunması İle İlgili Görev ve Yetkileri 
1106
61. Belediyelerde Otopark Yönetmeliğinin Uygulanması 
1106
62. Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması 
1107
63. Otopark Bedelinin İlçe Belediyelerine Aktarılması 
1107
64. Kazı Ruhsatları Hangi Belediye Tarafından Verilir? 
1108
65. Mahalle Sınır Değişikliği İşlemlerini Yürütecek Birimin Belirlenmesi 
1108
66. Belediyelerin Farklı Otopark Bedeli Belirleme Yetkisi 
1109
67. Belediyelerin Su Ücretlerinde İndirim Yapmak Yetkisi Var mıdır? 
1109
68. Okulların Kendi Servis Araçları İçin Taşıma Ruhsatı Alınması Gerekir mi? 
1109
69. Katı Atık Yönetiminde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Rolü ve Sorumluluğu 
1109
70. Evsel Katı Atık Yükümlülüğü 
1110
71. Belediyelerin Ortak Hizmet Projeleri 
1110
72. Bütçe İçi İşletmelerin Muhasebe İşlemlerinin Yapılması 
1111
73. Belediyeler Döner Sermaye Hizmet Bedelinden Muaf mıdır? 
1112
74. İşbirliği Protokolü İmzalanarak Ortak Hizmet Projesi Yürütülmesi 
1112
75. Çevre Mevzuatı Kapsamında Belediyelerin İdari Yaptırım Uygulama Yetkileri 
1113
76. Toplu Taşımada Gelir Desteği 
1114
77. Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması 
1114
B. BELEDİYENİN İMAR VE DİĞER İŞLEMLERİ 
1114
2. Asansör Yapılmasında Kat Maliklerinin Onayı Gerekli midir? 
1115
3. Elektronik Haberleşme İstasyonlarında Yapı Ruhsatı Alınması Sürecinde Belediyelerin Yürüteceği İşler 
1115
4. İmar Kanununun Cari Hükümleri Uyarınca Numara Verme İşlemleri Uygulanabilir mi? 
1116
5. Yapı Denetimi Firması Değişirse Ruhsat Tetkik Ücreti Alınır mı? 
1117
6. Kesinleşmiş Mahkeme Kararının İfasını Engelleyici Nitelikte Sulh Yoluna Gidilebilir mi? 
1117
7. İhaleye Özel Şartlar Konularak İş Yerlerini Fiilen Kullanan Esnaflara İhale Edilmesi Mümkün müdür? 
1118
8. Belediyelerin Gazetelere Abone Olması ve Reklam Vermesi Mümkün müdür? 
1119
9. Belediyelerde Mıcır Alım İşi Yıllara Sâri İhale Edilebilir mi? 
1120
10. Meclis Kararıyla Zincir Market Mağazalarına Sınır Getirilebilir mi? 
1121
11. Belediyeye Üst Hakkı Verilen Yerde İnşa Edilecek Turizm Tesisinin Yap İşlet Devret Modeli İle İhalesi Mümkün müdür? 
1122
12. Yapı Kullanma İzin Belgesi Aranmaksızın Taşınmazın Cins Değişikliği 
1124
13. Belediye Taşınmazlarının Taksitle Satışı Mümkün müdür? 
1124
15. İmar Planlarına İtirazlarda Yetki Sorunu 
1125
16. Tarım Alanına Konut Yapılması 
1126
17. İmar Mevzuatı Uyarınca Tahsil Olunan İdari Para Cezalarının İadesi Şartı 
1127
18. Bir Dönem Belediye Başkanlığı Ne Şekilde Tespit Edilir? 
1128
19. Mahalleye Dönüşen Köylerde İmar Uygulamaları Nasıl Yapılır? 
1128
20. Belediyeye Yeni Katılan Mahallelerde İnşaat İzinleri Ne Şekilde Verilir? 
1128
21. Belediye Taşınmazlarının Satışı 
1129
22. Lokanta Olarak Faaliyette Bulunan İşyerine Havuz Başı Açık Düğün Salonu Ruhsatı Verilir mi? 
1130
23. Sözleşmesi Feshedilen Firmaya Ödenecek Tazminatın Hesabı 
1130
24. Elektronik Ortamda Üretilen Evraklar Çıktı Alınarak Kanıtlayıcı Belge Olarak Eklenecek midir? 
1131
26. İhaleye Konu İşlerde Belediye İdaresinin Temsili 
1131
27. Kırsal Yerleşik Alanda Yapılacak İmar İşlemleri 
1132
28. Belgelerin Saklanma Süresi ve İmha Edilmesi 
1132
29. Ticari Amaçlı Binalarda Yangın Söndürme Dolabı Zorunlu mudur? 
1133
30. Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması Kat Malikinin Oy Hakkı Var mıdır? 
1133
31. Evlendirme Dosyaları Ne Zaman İmha Edilir? 
1134
32. Belediyelerde Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinde Sorumluluk 
1134
33. İl Özel İdarelerinin Harç ve Katılma Payı Muafiyeti 
1136
34. Kullanıma Geçmeyen Ticari Taksiler Tekrar Satışa Çıkarılabilir mi? 
1136
35. Belediyelerin Gayrimenkul Edinmelerinin Şartları 
1137
36. Meclisi Kararı İle Çıkarılan ve Hukuka Aykırı Olduğu İddia Edilen Yönetmelik 
1138
37. Mes’ul Müdürün Görevi Başında Bulunmaması Halinde Yapılacak İşlemler 
1138
38. Bağlı İdareye Bedelsiz Taşınmaz Devri 
1138
39. Mezarlık Alanının Takası 
1138
40. Kırsal Mahallelerde Eski Yapılaşmalar 
1139
C. BELEDİYE GELİRLERİ 
1139
1. Canlı Müzik Yapılmayan İçkili Lokantalardan Eğlence Vergisi Alınabilir mi? 
1139
2. Belediyeler Hangi Hallerde Ecrimisil Talep Edebilir? 
1140
3. Yeşil Alanların İşgalinden Ecrimisil Alınır mı? 
1141
4. Ecrimisil Tahsili İşlemi Taşınmaz Kiralama Yöntemi Olarak Kullanılabilir mi? 
1142
5. Elektrikli Skuter İşgallerinden Harç Alınabilir mi? 
1142
6. GES İçin Bina İnşaat Harcı Nasıl Hesaplanır? 
1143
7. Parsel Bazlı Vergi Değeri Tespiti Nasıl yapılır? 
1144
8. Belediyeler Farklı Tarifelerde Vergi ve Harç Tahsilatı Yapabilir mi? 
1145
9. Riskli Yapı Şerhi Konulmamış Taşınmazlar Yapı Ruhsatı veya Otopark Harcına Tabi midir? 
1145
10. Paintball ve Playstation Faaliyet Konularından Eğlence Vergisi Alınır mı? 
1146
11. Güneş Enerji Santrallerinde Bina İnşaat Harcı Hesaplanması 
1147
12. Kentsel Dönüşüm Alanında Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili İndirimlerden Yararlanmanın Şartları 
1147
13. Büyükşehir Belediyelerinin Belirlediği Araç Park Yerlerinin Gelir Dağılım Esasları 
1148
14. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Su Alacaklarının Tahsili Usulü 
1148
15. İmarla İlgili Harçların Tahsili 
1149
16. Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyeler Ücret Alabilir mi? 
1149
17. Evsel Çöp Konteynerlerinden Katılım Payı Alınması Mümkün müdür? 
1150
18. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Uygulanması 
1151
19. Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin Hazırlanmasındaki Usul Ne Olmalıdır? 
1152
20. İdari Para Cezalarına Gecikme Zammı (Faiz) Uygulanabilir mi? 
1152
21. Belediye Tarafından Ücreti Karşılığında Zemin Etüdü Yapılabilir mi? 
1153
22. Yapı Denetimi Kapsamında Belediyelerce Alınamayacak Ücretler 
1153
23. Mükerrer İdari Para Cezaları 
1154
24. Alt Yapı ve Rekreasyon Harcamaları Bedeli Alınması 
1154
25. Harcamalara Katılma Payı Muafiyeti 
1155
26. İtfaiye Raporu Bedelinin Belirlenmesi 
1156
27. İtfaiye Raporu Ücretinin kapsamı 
1156
28. Yatırım Teşvik Belgeli Yapılardan Harcama Katılma Payı Alınır mı? 
1156
29. Teşvik Kapsamında İnşa Edilen Yapılar Harçlardan Muaf mıdır? 
1157
30. Deprem Sebebiyle Hasarlı Binalardan Emlak Vergisi Hangi Şartlarda Alınmaz? 
1157
31. Sera ve Benzeri Örtü Altı Tarım Faaliyetinde Kullanılmak Üzere İnşa Edilen Tesisler Bina İnşaat Harcından Muaf mıdır? 
1157
32. Büyükşehirlerde İşgal Harcının Tahsilini Hangi Belediye Yapar? 
1158
33. Büyükşehirlerde Eğlence Vergisinin Tahsilini Hangi Belediye Yapar? 
1158
34. Bütçe İçi belediye İşletmeleri Gelirini Artırmak İçin Ticari İndirim Yapabilir mi? 
1159
35. KYK Yurtlarından Katı Atık Bedeli Alınabilir mi? 
1160
36. Belediyeye Borcu Olan Kişilerin Araçlarının Hak Mahrumiyeti Kararlarının Yürütülmesi 
1161
36. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Müşteriye Satışı Yapılamayan Gayrimenkuller İçin Yatırılan Teminatın İadesinde Temerrüt Faizi Ödenebilir mi? 
1162
37. Belediye Taşınmazlarının Satışı 
1163
38. İmar Kanunu Kapsamında Yapılacak Taşınmazların Satış Süreci 
1163
39. Satılan Taşınmazda Malikin Tasarruf Hakkının Kullanılamaz Hale Gelmesi 
1164
40. Plakası Çalınana Yeni Tescil Numarası Verildiğinden Yeniden Tahsis Ücreti Alınır mı? 
1164
41. Meclis Kararlarında Tüm Üyelerin İmzaları Gerekir mi? 
1165
42. Stratejik Planın Güncellenmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler 
1165
43. Norm Kadro İşlemleri ve Stratejik Planın Hazırlanması 
1165
44. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bina ve Araziler Emlak Vergisinden Muaf mıdır? 
1166
46. Tahsilatı Mümkün Olmayan Alacakların Terkini 
1166
47. Tahsisli Olan Taşınmazlar Ruhsat Harçlarından Muaf mıdır? 
1167
48. Taşınmazın Satışı Halinde Yapı Ruhsatında İsim Değişikliği İçin Yeni Ruhsat Çıkarılması Gerekir mi? 
1167
49. Pazar Yerlerinde Faaliyet Gösteren Pazar Esnafından Evsel Katı Atık Bedeli Alınır mı? 
1168
50. Hisseli Belediye Taşınmazlarının Diğer Hissedarlara Doğrudan Satışının 
1169
51. Siyası Partilerin Taşınmazları Emlak Vergisinden Muaf mıdır? 
1169
52. Sosyal Güvenlik Kurumu Katılma Payından Muaf mıdır? 
1169
53. Belediye Katılma Paylarında Muafiyet Tanıyabilir mi? 
1169
54. İşyeri Kapatma Cezası 
1170
55. Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edilen Müze Paylarının Dağıtım Esasları 
1170
56. Maden Ruhsatlarından Tahsil Edilen İşyeri Açma İzni Harcının Dağıtım Esasları 
1171
58. Kaynak Suyu Kiralama Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Arttırılması 
1172
59. İtfaiye Denetim Raporu Ücretinin Hesaplanması 
1172
D. BELEDİYE BAŞKANI, MECLİS ÜYELERİ VE PERSONELİ 
1172
1. Belediye Başkanının Üniversitede Ücretli Ders Vermesi Mümkün müdür? 
1172
2. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanına Yapılacak Ödemeler 
1173
3. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Mali Hakları 
1174
4. Belediye Meclis Üyeliğinde Geçen Süre Memurların Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilebilir mi? 
1174
5. Belediye Meclis Üyesinin Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesinde Emekli Aylığı Kesilir mi? 
1175
6. Belediye Başkanları Yurtdışına Çıkışlarında İzin Almaları Gerekir mi? 
1176
7. Görevden Uzaklaştırılan Denetim Komisyonuna Huzur Hakkı Ödenir mi? 
1177
8. Değişin Nüfusa Göre Encümen Sayısında Değişikliğe Gidilmesi Gerekir mi? 
1177
9. Belediye Meclis Üyeliğinin Düşmesi 
1178
10. Belediye Lehine Tahsil Edilen Vekâlet Ücreti Kime, Ne Şekilde Ödenir? 
1179
11. Sürücü Belgesine El Konulan Personel Meskûn Mahallerde İş Makinası Kullanabilir mi? 
1179
12. İş Makinalarını Kullanmak İçin İstihdam Edilen Personelin Yetki Belgeleri 
1180
13. Ücret Pusulasının Elektronik Ortamda Tebliği 
1180
14. Meclis Üyeliğinin Bitmesinden Sonra Belediyede İstihdam Mümkün müdür? 
1181
15. Belediye Şirket Personeline Yapılan Ödemelerin Ekonomik Sınıflandırılması 
1181
16. Belediye Başkanlığı Görevinden Uzaklaştırılan Kişiden Boşalan Birlik Başkanı Vekilliği Görevi İçin Yeni Seçim Yapılması Gerekir mi? 
1182
18. Partisi İle İlişiği Kesilen Meclis Üyesinin Yıl İçerisinde İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesi 
1183
19. Görevinden Ayrılan Personel Belediyede İhtiyari Arabulucu Olabilir mi? 
1183
20. Belediye İşçisi İle Belediye Meclis Üyeliği Aynı Kişide Birleşebilir mi? 
1184
21. Malî Yönetim ve Kontrol Sistemlerinin Teftişi 
1184
22. Belediyelerde Avans Mutemetlerine Yapılan Ön Ödeme Süreci 
1185
23. Harcamaların Tek Bir Birim Tarafından Gerçekleştirilmesi 
1185
24. Personel Hizmet Alım Ödenekleri İle Personel Ödenekleri Arasında Ödenek Aktarımı Mümkün mü? 
1186
25. Mesai Takibinin Yüz Tanıma Sistemi ile Yapılması 
1187
26. Hapis Cezası Alan Belediye Başkanına Maaş Ödemesi Yapılır mı? 
1187
Kavramlar Dizini 
1189