Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devre Analizi Murat Ceylan  - Kitap

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devre Analizi

6. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
322
Barkod:
9789750282508
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
245,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Şubat 2020
165,00
65,00 (%61)
Kitabın Açıklaması
Kitap, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Baskısını yapmıştır.
Kitapta sırasıyla elektrikte kullanılan temel tanımlar, fiziksel olaylar ve elektrikte kullanılan yasalar, devre analizinde kullanılan çözüm yöntemleri ve karşılaşılabilecek birçok devre modeli, kondansatör ve bobinlerin tanımlan, kullanılma amaçları ,elektriksel davranışları, bağımsız ve sabit kaynaklı RL, RC ve RLC devreleri anlatılmıştır.
Bölümlerde anlatılan konuların; daha iyi ve kolay anlaşılabilmesi için 140 adet çözümlü örneğe ve bölüm sonlarında işlenen konular ile ilgili olarak toplam 125 adet bölüm sonu sorusuna yer verilmiştir. Bazı çözümlü örnekler ve uygulama alanları ile de kitabı okuyanların, konu hakkındaki farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.
Kitap; gerek ders kitabı, gerekse Doğru Akım devreleri konusunda kendini geliştirmek isteyenlere de yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Elektrik Yükü, Akım ve Gerilim
.
OHM Yasası ve Direnç
.
Güç ve Enerji
.
Kirşofun Akım ve Gerilim Yasaları
.
Yıldız ve Üçgen Devreler
.
Göz Akım Analizi
.
Thevenin ve Norton Teoremleri
.
Kondansatörler ve Bobinler
.
Bağımsız Kaynaklı RL, RC, RLC Devreler
.
Sabit Kaynaklı RL, RC, RLC Devreler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Şekiller ve Tablolar Listesi 
11
1. GİRİŞ 
15
1.1. Elektrik Yükü 
15
1.2. İletkenler 
16
1.3. Akım 
17
1.4. Gerilim 
19
1.5. Elektrik Devre Elemanları 
20
1.6. Elektriksel Elemanlar 
21
1.7. Aktif ve Pasif Elemanlar 
21
1.8. Temel Elektriksel Elemanların Sembolleri 
21
1.9. Devre Analizi 
21
1.10. D.C. ve A.C. 
22
1.11. Birimler 
22
1.12. Semboller 
23
1.13. Birimlerin Dönüşümü 
23
1.14. Hesaplamalar ve Gösterim 
24
1.15. Sayılarda Yuvarlama İşlemi 
25
1.16. Alıştırmalar 
26
2. OHM YASASI VE DİRENÇ 
27
2.1. Ohm Yasası 
27
2.2. İletkenlik 
30
2.3. Direnç Çeşitleri 
30
2.4. Özdirenç 
32
2.5. Sıcaklığın Dirence Etkisi 
34
2.6. Gerilim Kaynakları 
35
2.7. Akım Kaynakları 
37
2.8. Enerji 
39
2.9. Güç 
45
2.10. Anlık Güç 
45
2.11. Güç ve Direnç 
46
2.12. Alıştırmalar 
54
3. KİRŞOF YASALARI VE DİRENÇ BAĞLANTILARI 
56
3.1. Kol, Düğüm ve Göz 
56
3.2. Kirşofun Gerilim Yasası 
57
8 Doğru Akım Devreleri
3.3. Kirşofun Akım Yasası 
62
3.4. Eşdeğer Seri Direnç 
65
3.5. Eşdeğer Seri Kondüktans 
66
3.6. Eşdeğer Paralel Direnç 
68
3.7. Eşdeğer Paralel Kondüktans 
70
3.8. Seri Paralel Devreler 
72
3.9. Alıştırmalar 
75
4. TEMEL ANALİZ METOTLARI 
78
4.1. Akım Bölücü Formülü Uygulaması 
78
4.2. Gerilim Bölücü Formülünün Uygulanması 
82
4.3. Devre Analizi Örnekleri 
86
4.4. Uygulamalı Kaynakların Dönüşümü 
93
4.5. İdeal Kaynakların Seri Bağlantısı 
95
4.6. İdeal Kaynakların Paralel Bağlantısı 
99
4.7. Bağımlı Kaynaklar 
101
4.8. Kol Akım Metodu 
103
4.9. Yıldız ve Üçgen Devreler 
108
4.10. Alıştırmalar 
113
5. ÇOK GÖZLÜ DEVRELER 
116
5.1. Göz Akımı Analiz Metodu 
116
5.2. Biçim Metodu İle Göz Akım Analizi 
124
5.3. Düğüm Analiz Metodu 
130
5.4. Biçim Metodu İle Düğüm Analizi 
140
5.5. Bağımlı Kaynaklar 
145
5.6. Metotların Karşılaştırılması 
147
5.7. Alıştırmalar 
148
6. DEVRE TEORİLERİ 
151
6.1. Süperpozisyon Metodu 
151
6.2. Thevenin Teoremi 
157
6.3. Norton Teoremi 
164
6.4. Thevenin ve Norton Dirençleri İçin Alternatif Metot 
171
6.5. Bağımlı Kaynaklı Süperpozisyon Metodu 
172
6.6. Bağımlı Kaynaklı Thevenin ve Norton Eşdeğerleri 
174
6.7. Maksimum Güç Transfer Teoremi 
177
6.8. Alıştırmalar 
182
7. KONDANSATÖRLER 
185
7.1. Elektrik Alanı 
186
7.2. Elektrik Akı Yoğunluğu 
187
7.3. Elektriksel Geçirgenlik 
187
7.4. Kondansatör Çeşitleri 
188
7.5. Elektrik Alan Şiddetinin Gerilim İle Bağıntısı 
190
7.6. Elektrik Yükü ile Gerilimin Bağıntısı 
190
7.7. Elektriksel Geçirgenlik ve Kapasite 
191
7.8. Kondansatörler İçin Akım Gerilim Bağıntısı 
193
7.9. Kondansatörlerde Şarj ve Deşarj Eğrileri 
193
7.10. Kondansatörlerde Depolanan Enerji 
196
7.11. Kondansatörlerin Seri Bağlantısı 
199
7.12. Kondansatörlerin Paralel Bağlantısı 
201
7.13. Kondansatörlerde Seri–Paralel Bağlantılar 
202
7.14. Seri Paralel Kondansatörlerde Elektrik Yükü 
204
7.15. Kondansatörler İçin Akım Bölücü Eşitliği 
208
7.16. Kondansatörler İçin Gerilim Bölücü Eşitliği 
210
7.17. Gerilim ve Akımın Grafiksel Olarak Belirlenmesi 
214
7.18. Alıştırmalar 
218
8. BOBİNLER 
221
8.1. Manyetik Alanlar 
222
8.2. Manyetik Akı ve Akım Bağıntısı 
224
8.3. Akım–Gerilim Bağıntısı 
225
8.4. Bobinler İçin Şarj Deşarj Eğrileri 
227
8.5. Bobinde Depolanan Enerji 
228
8.6. Bobinlerin Seri Bağlantısı 
230
8.7. Bobinlerin Paralel Bağlantısı 
232
8.8. Bobinlerin Seri–Paralel Bağlantısı 
233
8.9. Seri–Paralel Bobinlerde Manyetik Akı Bağıntısı 
234
8.10. Bobinler İçin Akım Bölücü Eşitliği 
238
8.11. Bobinler İçin Gerilim Bölücü Eşitliği 
240
8.12. Gerilim ve Akımın Grafiksel Olarak Belirlenmesi 
243
8.13. Alıştırmalar 
246
9. BAĞIMSIZ KAYNAKLI RL, RC ve RLC DEVRELERİ 
250
9.1. R–C Devreleri 
250
9.2. RC Zaman Sabiti 
252
9.3. Kondansatörlerin Açık Devre Durumu 
254
9.4. Karışık RC Devreleri 
255
9.5. R–L Devreleri 
259
9.6. RL Zaman Sabiti 
261
9.7. Bobinlerin Kısa Devre Durumu 
262
9.8. Karışık RL Devreleri 
263
9.9. RLC Seri Devreler 
267
10 Doğru Akım Devreleri
9.10. Paralel RLC Devreler 
277
9.11. Alıştırmalar 
290
10. SABİT KAYNAKLA BESLENEN RL, RC ve RLC DEVRELERİ 
293
10.1. Sabit Kaynakla Beslenen R–L Devreleri 
293
10.2. Sabit Kaynakla Beslenen R–C Devreleri 
295
10.3. Sabit Kaynakla Beslenen RLC Devreleri 
298
10.4. Alıştırmalar 
309
Cevap Anahtarı 
313
Kaynaklar 
319
Kavram Dizini 
321