Dijitalleşme Çağında Hukuk Yeni Teknolojilerin Hukuk Sistemlerine Etkileri Nasuh Buğra Karadağ  - Kitap

Dijitalleşme Çağında Hukuk

Yeni Teknolojilerin Hukuk Sistemlerine Etkileri

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
164
Barkod:
9789750291777
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Günümüz dünyasında dijitalleşme, yaşamın neredeyse her alanını etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu dönüşümün en derin etkilendiği alanlardan biri de hukuk sistemleri ve uygulamalarıdır. Dijitalleşme, sadece hukukun işleyişini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda hukuki düşünce tarzlarını da kökten dönüştürmektedir. Yeni teknolojiler aracılığıyla daha etkili hukuki araştırmalar yapmak, hukuk pratiğini daha erişilebilir kılmak ve adalete erişimi artırmak mümkün hale gelmektedir. Ancak bu dönüşüm, veri gizliliği, siber güvenlik, yapay zekanın etik kullanımı gibi önemli konularda derinlemesine düşünmeyi gerektirmektedir. Kitap, hukukun bu heyecan verici dönemde karşılaştığı zorlukları, fırsatları ve değişimleri detaylı bir biçimde ele almaktadır.
Geleneksel hukuk anlayışının kök prensipleri ve uygulamaları, hızla evrimleşen teknolojik gelişmelerin etkisi altında büyük bir değişim sürecine girmiştir. Yapay zeka, büyük veri analitiği, otomasyon ve blockchain gibi teknolojiler, hukukun uygulama biçimini, yasa yorumlamasını ve dava yönetimini temelden değiştirmektedir. Bu kitap, söz konusu teknolojilerin hukuk sistemlerine entegrasyonunun getirdiği yenilikleri ve bu değişimlerin beraberinde getirdiği tartışmaları derinlemesine irdelemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dijitalleşmenin Tanımı ve Süreçleri
.
Dijitalleşmenin Hukuk Sistemlerine Etkileri
.
Yeni Teknolojilerin Hukuk Sistemlerine Etkileri
.
Hukuk Eğitiminde Dijitalleşmenin Rolü ve Önemi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
9
Giriş 
11
Birinci Bölüm
DİJİTALLEŞMENİN TANIMI VE SÜREÇLERİ
I. DİJİTALLEŞME KAVRAMININ GENEL TANIMI VE KAPSAMI 
15
II. TEKNOLOJİNİN EVRİMİ VE DİJİTALLEŞME SÜRECİNİN KÖKENİ 
18
III. DİJİTALLEŞME SÜRECİNİN İLERLEYİŞİ VE ETKİLERİ 
21
İkinci Bölüm
DİJİTALLEŞMENİN HUKUK SİSTEMLERİNE ETKİLERİ
I. DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA İLK YASAL DÜZENLEMELER 
31
II. TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE OLUŞAN HUKUK DALLARI 
55
A. Bilişim Hukuku 
57
B. İnternet Hukuku 
63
C. Elektronik Ticaret Hukuku 
73
III. TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE EVRİMLEŞEN HUKUK DALLARI 
78
A. Ceza Hukuku 
82
B. Fikri Mülkiyet Hukuku 
85
C. Veri Koruma Hukuku 
94
D. Ticaret Hukuku 
104
E. Tüketici Hukuku 
105
F. Rekabet Hukuku 
107
Üçüncü Bölüm
YENİ TEKNOLOJİLERİN HUKUK SİSTEMLERİNE ETKİLERİ
I. BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNİN HUKUK SİSTEMİNE ETKİLERİ 
113
II. AKILLI SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ BOYUTU 
123
III. SANAL GERÇEKLİK VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN HUKUKİ ETKİLERİ 
129
IV. BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN HUKUKİ ZEMİNİ 
131
V. YAPAY ZEKANIN HUKUKİ BOYUTLARI 
136
Dördüncü Bölüm
HUKUK EĞİTİMİNDE DİJİTALLEŞMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ
I. HUKUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE İNOVASYON 
143
II. HUKUKÇULARIN DİJİTALLEŞMEYE ADAPTASYONU VE YENİ YETKİNLİKLER 
145
III. GELECEĞİN HUKUKÇULARININ YETİŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL ÇAĞIN GEREKSİNİMLERİ 
147
Sonuç 
151
Kaynaklar 
153
Kavram Dizini 
157