Dijital Çağda Medeni Yargı (2022'den Bakış) Prof. Dr. Muhammet Özekes  - Kitap

Dijital Çağda Medeni Yargı

(2022'den Bakış)

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
415
Barkod:
9786052640647
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta amaç, bir yandan konunun Dünya'daki ve Ülkemizdeki gelişmelerini yansıtmak, keza konuyu medenî yargılama hukukunun temelleri, ilkeleri ve adalete erişimle bağlantısı içinde ele almak, diğer yandan da yargılama alanında dijitalleşmenin en çok tartışılan teknik yönleriyle ve hukuk meslekleri açısından durumunu, tartışmaları, gelişmeleri yansıtmaktır.
Bu kitapta konunun tüketici bir yaklaşımla ele alınmasından çok, bir zemin oluşturması, tartışmaları yansıtması, bundan sonraki çalışmalar yardımcı olması bakımından başvuru kaynağı oluşturulması ön plandadır. Bazı noktalarda ayrıntılı değerlendirmeler yapılırken bazı noktalarda ise farklı açılardan tartışmalar ve gelişmelerin yansıtılmasıyla yetinilmiştir. Şüphesiz dijitalleşmenin yargı alanındaki uygulamalarının önemli bir kısmı bakımından henüz başlangıç noktasında olduğumuz söylenebilir. Bu başlangıç için toplu bilginin elde olmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Zamanla ortaya çıkacak gelişmelerle bu yönde yeni toplantılar yapılabilir, bu konudaki bilginin artması ile yeni konular ele alınabilir, mevcut konuların gelişimi izlenebilir. Bu konunun fikrî takibi ile ilerleyen zaman içinde aynı yönde daha yeni toplantılar yaparak yeni kitaplar ve eserler ortaya çıkartılmasını sağlayabiliriz. Bu sebeple Kitabın başlığında "2022'den Bakış" alt başlığı konulmuştur. Bundan sonra da seri toplantılar yapılabilirse, bu kitabın güncel halleri yayınlanabilir. Bu konuda kitapta yer alan başlıklar ve değerlendirmeler, bugün için mevcut bilgilerin yansıması ve tartışılmasıdır; ancak önümüzdeki zaman dilimi, şüphesiz bu bilgilerin bir kısmını değiştirecek bir kısmını ise belki de anlamsız kılacaktır. Ancak her hâlükârda bundan sonrası ise katkı sağlayıp yardımcı olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dijital Çağda Yargılama, Adalete Erişim ve Yargılama İlkelerine Genel Bakış, Prof. Dr. Muhammet Özekes
.
Avrupa ve Türkiye'de Medenî Yargıda Dijitalleşme Sürecine İlişkin Yaşanan Gelişmeler, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çiftçi
.
Elektronik Ortamda Duruşma ve Diğer Yargı Faaliyetlerinin İcrası, Doç. Dr. Nedim Meriç – Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat
.
Medenî Yargıda Yapay Zekâ ve Yenilikçi Yöntemlerle Uygulamalar, Dr. Buse Dişel
.
Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Doç. Dr. Tolga Akkaya
.
Blokzincirin Yargılama ve İlgili Alanlara Etkisi: Avantajlar ve Riskler, Arş. Gör. Abdulkadir Haşhaş
.
Dijital Çağda Takip Hukukundaki Gelişmeler, Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu
.
Dijital Çağda Avukatlık, Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin Aslan
.
Bedenî Yargıda Dijitalleşmeye İlişkin Genel Değerlendirme, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez