Deniz Taşımacılığında Sorumluluk ve Sigorta   – Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi – II Hikmet Cem Congar  - Kitap

Deniz Taşımacılığında Sorumluluk ve Sigorta

– Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi – II

3. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
392
Barkod:
9789750289873
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
505,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mart 2022
360,00
95,00 (%74)
Kitabın Açıklaması
Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisinin ikinci kitabı olan " Deniz Taşımacılığında Sorumluluk ve Sigorta (Tekne, Yük ve P&I Kulüp Sigortaları)" isimli bu eserde; deniz ticareti hukukuna ilişkin milletlerarası sözleşmeler ve Türk Ticaret Kanunu'nun 5. Kitabı olan deniz ticareti kapsamında taşıyıcının sorumluluğu ile İngiliz deniz sigortaları piyasalarına göre yük, tekne ve kulüp sigortaları geniş ve ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
Deniz ticareti hukuku ve sigortalarının köklü uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla yararlanması amacıyla sade bir dille hazırlanan kitap; uluslararası hukuk, denizcilik ve sigorta alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabileceği temel bir kaynak olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Deniz Taşımacılığının Özellikleri ve İlgili Terimler
.
Deniz Taşımacılığında Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri
.
Deniz Taşımacılığı Sigortalarına Genel Bakış
.
Denizyolu İle Taşınan Yüke Dair Sigortalar
.
Tekne ve Kulüp Sigortaları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm
DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER
I. DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER 
23
A. Deniz Taşımacılığının Tanımı ve Önemi 
23
B. Deniz Taşımacılığının Genel Taşımacılıktaki Yeri 
26
C. Deniz Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi ve Geçmişi 
28
D. Deniz Taşımacılığında Temel Kavramlar 
29
1. Gemi 
29
2. Gemi Tonajları 
34
3. Geminin Kimlik Bilgileri ve Belgeleri 
38
4. Kaptan ve Gemi Adamları 
41
5. Deniz Yolu ile Taşınan Yük 
45
6. Liman 
48
E. Deniz Taşımacılığının Çeşitleri 
51
1. İç Taşımacılık 
51
2. Dış Taşımacılık 
51
3. Transit Taşımacılık 
52
4. Yabancı Limanlar Arası Taşımacılık 
52
5. Uluslararası Taşımacılık 
53
6. Düzenli Hat Taşımacılığı 
53
7. Düzensiz Hat Taşımacılığı 
56
8. Konteyner Taşımacılığı 
57
9. Kuru Yük Taşımacılığı 
59
10. Sıvı Yük Taşımacılığı 
59
11. Karma Taşımacılık 
61
12. Ro–Ro Taşımacılığı 
62
F. Deniz Taşımacılığında Taraflar 
63
G. Deniz Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar 
67
H. Uluslararası Denizcilik Sigortaları Marketi Londra Sigorta ve Reasürans Piyasaları Lloyd’s 
70
İkinci Bölüm
DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ 
73
A. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu 
73
1. Taşıyanın Eşyanın Zıya ve Hasarından Doğan Sorumluluğu 
91
2. Taşıyanın Sevk ve İdare Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu 
97
3. Taşıyanın Yangın Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu 
98
4. Taşıyanın Rotadan Sapma Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu 
99
5. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması 
100
B. Hamburg Kuralları 
102
1. Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu 
125
2. Eşyanın Zıya ve Hasarından Dolayı Sorumluluğu 
127
3. Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Sorumluluğu 
128
4. Taşıma Sözleşmesine Göre Akdi Taşıyan ve Fiilen Taşıyan Ayırımı 
131
C. Brüksel Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu 
133
1. Visby Kuralları 
135
2. SDR Protokolü 
140
Üçüncü Bölüm
DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ 
145
A. Deniz Taşımacılığı Sigortalarının Tarihsel Gelişimi 
145
B. Risk, Muhatara ve Tehlike Kavramları 
149
1. Deniz Sigortalarında Riziko Kavramı 
153
2. Deniz Sigortaları Açısından Deniz Tehlikeleri 
156
C. Deniz Taşımacılığında Görülen Riziko Türleri 
157
1. Doğal Rizikolar 
159
a. Batma 
160
b. Çatma 
162
c. Deprem, Yanardağ, Yıldırım 
164
d. Ağır ve Olağandışı Hava Şartları 
165
e. Mercanlar 
168
f. Büyük Balıklar 
169
g. Buz 
169
h. Yangın ve Patlama 
170
ı. Karaya Oturma ve Karaya Vurma 
171
i. Gaiplik 
172
j. Fırtına 
173
k. Gemi Kazanının Patlaması, Şaft Kırılması, Gizli Teknik Kusurların Varlığı 
173
2. Gemi Adamlarının Eylemlerinden Doğan Rizikolar 
176
a. Gemiden Denize Mal Atma 
176
b. Rotadan Sapma ve Sefer Değişikliği 
176
c. Kaptan, Pilot ve Gemi Adamlarının Kusuru 
177
d. Baratarya 
178
3. Üçüncü Şahısların Eylemlerinden Doğan Rizikolar 
179
a. Hırsızlık 
179
b. Deniz Korsanlığı 
180
c. Politik Riskler 
184
d. Savaş ve Grev Riskleri 
186
D. Taşıma Sözleşmeleri 
190
1. Konişmento (Bill of Lading, B/L, BOL) 
191
2. Kırkambar Sözleşmesi 
194
3. Çarter Sözleşmesi 
194
E. Deniz Sigorta Sözleşmesi ve Poliçe 
195
1. Sigorta Sözleşmesinin Temel Kavramları ve Tarafları 
196
F. Deniz Taşımacılığı Sigorta Çeşitleri 
199
1. Navlun Sigortaları 
199
2. Tekne Sigortaları 
199
3. Yük Sigortaları 
200
4. Sorumluluk Sigortaları 
200
4. Kıymet Sigortaları 
201
5. Tekne Yapım Sigortaları 
201
G. Deniz Sigortası Poliçe Çeşitleri 
201
1. Filo Poliçeleri 
202
2. Sefer Poliçeleri 
202
3. Süre Poliçeleri 
202
4. Geçici Poliçeler 
202
5. Abonman Poliçeler 
203
6. İnşaat Poliçeleri 
203
H. Sigorta Teminatı Altına Alınan Hasarlar 
203
1. Tam Zıya 
203
a. Gerçek Tam Zıya 
204
b. Hükmi Tam Zıya 
204
c. Tam Zıya Tazminatının Tespit Edilmesi 
206
2. Avarya 
206
a. Müşterek Avarya 
206
b. Özel Avarya 
214
c. Avarya Tazminatının Tespit Edilmesi 
215
3. Kurtarma ve Yardım Masrafları 
215
4. Yargılama Masrafları 
220
5. Çatışma Masrafları 
222
6. Muafiyetler 
227
a. Tenzili Muafiyet 
228
b. Entegral Muafiyet 
228
c. Ek Tenzili Muafiyet 
229
Dördüncü Bölüm
DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR
I. DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR 
231
A. Denizyolu ile T aşınan Yükün ve Yük Sigortalarının Kapsamı 
231
1. Taşıma Ücreti 
231
2. Taşınan Yükün Fatura Bedeli 
240
3. Beklenen Kâr 
241
4. Sigorta Ücreti 
242
5. Gümrük Masrafları 
242
6. Grev Masrafları 
243
B. Taşınan Yükün Sigorta Poliçesinin Genel Unsurları 
243
1. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar 
244
a. Karaya Oturma 
245
b. Yangın 
247
c. Patlama 
248
d. Fırtına 
249
e. Geminin Batması, Karaya Vurması veya Karaya Oturması 
249
f. Geminin Kaybolması veya Gaiplik 
250
g. Denize Mal Atma 
252
h. Baratarya 
253
ı. Geminin Çatması veya Denizde Bir Nesneye Çarpması 
254
i. Yükün Gemiye Yüklenmesi veya Boşaltılması Sırasındaki Rizikolar 
255
j. Deniz Kaza ve Tehlikeleri 
256
2. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar 
256
a. Deniz Korsanlığı 
256
b. Savaş Rizikoları 
257
c. İç Savaş, Askeri Darbe, İsyan ve Ülke İçi Karışıklıklar 
258
e. Geminin Zapt Edilmesi veya Müsadere Edilmesi 
258
f. Yağma 
258
g. Hapis ve Tutuklamadan Doğan Zararlar 
259
h. Gecikmeden Doğan Zararlar 
259
ı. Poliçede Teminat Altına Alınmayan Diğer Rizikolar 
260
C. Yük Sigortalarındaki Diğer Konular 
261
1. Sigortanın Tarihi ve Bildirilmesi Gerekli Olan Gemi 
261
2. Sigorta Teminatının Geçerlilik Süresi 
262
3. Bırakma 
262
D. Yükün Sigorta Poliçesinde Yer Alan Özel Şartlar 
262
1. Yerli Yük Klozu 
263
2. Londra Sigortacılar Birliği Klozu 
264
3. Geniş Kapsamlı Teminat Klozu 
264
4. Dar Kapsamlı Teminat Klozu 
266
5. Sıvı Dökme Yüke Dair Teminatlar 
267
E. Gemi ile Taşınan Yükün Nitelik ve Cinsi, Paketleme ve İstifleme Şartları 
268
F. Yük Sigortalarında Sigorta Primine Etki Eden Faktörler 
274
1. Geminin Yaşı 
275
2. Geminin Yüke Elverişli Olması 
277
3. Geminin Klası 
279
4. Geminin Tonajı 
279
5. Geminin Bayrağı 
280
6. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı 
281
7. Geminin Sefer Süresi ve Sefer Bölgesi 
282
8. Sigortalının Sigorta Geçmişi 
283
Beşinci Bölüm
TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI
I. TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI 
285
A. Tekne Sigortası 
285
1. Tekne Sigortasının Özellikleri (Joint Hull Committee JHC– Birleşik Tekne Komitesi) 
285
2. Tekne Sigortasının Şartları 
286
3. Tekne Sigortasının Unsurları ve Kapsamı 
289
4. Tekne ve Makine Sigortası Türleri 
290
5. Tekne Klozları Çeşitleri 
291
B. P&I ve Tekne Sigortası Arasındaki Farklar ve Sınırları 
293
1. Tekne ve Makine Sigortalarında Geminin Elverişliliği 
294
2. Klas Zorunluluğu 
295
3. Tekne Sigorta Priminin Belirlenmesinde Deniz Kaza Tür ve Nedenleri 
297
C. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar 
299
1. İngiliz Tekne Klozlarında Düzenlenen Rizikolar 
299
a. Karaya Oturma 
299
b. Batma 
301
c. Çatma 
302
d. Yangın ve Patlama 
304
e. Deprem, Volkanik Patlama ve Yıldırım Düşmesi 
304
f. Deniz Kirliliği Tehlikesi 
305
g. Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlar 
306
h. Hususi ve Müşterek Avarya 
306
ı. Teminat Kapsamında Kalan Diğer Rizikolar 
310
D. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar 
310
1. Gecikmeden Doğan Zararlar 
310
2. Geminin Olağan Aşınması ve Yıpranmasından Kaynaklanan Zararlar 
311
3. Geminin Denize ve Yola Uygun Olmamasından Doğan Zararlar 
311
4. Sigortalının Kasıtlı veya İhmali Hareket ve Eylemlerinden Doğan Zararlar 
312
5. Sigorta Poliçesinde Özel Olarak Teminat Kapsamı Dışında Tutulan Zararlar 
312
E. Kulüp Sigortası (P&I) 
313
1. Kulübün Yapısı, İşleyişi ve Faaliyetleri 
314
2. Kulüp Çeşitleri 
317
3. Üyelerin Kulübe Giriş Prosedürü 
320
4. Kulüp Sigortasının Hukuki Niteliği 
322
5. Kulüp Sigortasında Zıya Önleme Prosedürü (Loss Prevention) 
323
6. Kulüp Tavsiyeleri ve Kılavuzları 
324
7. Talep / Hasar İhbar Süreci ve Yönetimi (Claims Handling) 
326
8. P&I Sörveyi (P&I Survey) 
327
9. P&I Hasar Talepleri Analizi 
328
10. Gemilerin Teknik Özelliklerine Göre Karşılaştıkları Hasarlar ve Talepler 
329
11. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamındaki Rizikolar 
331
a. Hastalık, Yaralanma ve Ölüm 
331
b. Çatma Teminatı 
333
c. Yükle İlgili Teminatlar 
335
F. Önemli Hasar Tipleri 
336
1. Yük Hasarları 
336
2. Personel Yaralanmaları, Ölüm ve Hastalık 
337
3. Personelin Kişisel Eşyalarının Kaybı 
338
4. Kirlilik 
338
5. Seyir Hasarları 
339
6. Gemide Can Kaybı, Bedeni Yaralanma ve Hastalanma 
342
7. Rotadan Sapma Masrafları 
343
8. Cezalar 
345
9. Hayat Kurtarma 
346
10. Müşterek Avarya İştiraki 
351
11. Dava ve Say Masrafları 
352
12. Enkaz Kaldırma Masrafları 
354
13. Omnibus Kuralı 
355
14. Grev Rizikoları 
356
15. Savaş Rizikoları 
357
16. Navlun Rizikoları 
358
17. Koruma 
358
18. Tazmin 
359
19. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamında Olmayan Rizikolar 
359
G. P&I Hasarlarının Ülkeler Çapında Analizi 
360
1. Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Doğrudan Dava Açması 
360
a. Mevcut zararın asli olarak sigortalı tarafından ödenmesi şartı (Pay to be Paid Clause) 
362
b. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi Klozu 
362
2. Kulüp Sigortasının Sona Ermesi ve Zamanaşımı 
365
Deniz Taşıma Hukuku ve Sigortaları Denizyolu Taşımacılığında Deniz Sigortaları Çerçevesinde Tekne ve Kulüp (P&I) Sigortaları Özet 
369
Sonuç ve Öneriler 
371
Kaynakça 
383
Kavram Dizini 
391