Criminal Law In The Global Risk Society Feridun Yenisey  - Kitap

Criminal Law In The Global Risk Society

1. Baskı, 
Ocak 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
695
Barkod:
9786055461010
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap İstanbul'da 27–29 Eylül 2009 tarihleri arasında Prof. Dr. Dr. h.c. muit. Hans–Heinrich Jescheck onuruna düzenlenen Kolokyum'da sunulan tebliğler ile ayrıca verilen makalelerden oluşmaktadır. Kitapta, büyük Mukayeseli Hukuk Hocasını anma yazılarının yanısıra, risk altında bulunan Dünya Toplumunun ceza hukuku ile ilgili sorunlarını inceleyen makaleler yer almaktadır. İki dilde basılan katkılar, Ceza Hukukunun Avrupalılaşması, İnsan Hakları ve risk altındaki modem toplumların olası terör suçlularına karşı korunması için, olası faillerin özgürlüklerinin önleme amaçlı kısıtlaması ile, Ceza Muhakemesi Hukukunda uygulanan gizli araştırma tedbirleri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Tebliğler Avrupa Ceza Hukuku, Alman Ceza Hukuku ve Türk Ceza Hukukuna ilişkindir. Der vorliegende Band enthâlt die Vortrâge, die auf dem K.olloquium zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. muit. Hans–Heinrich Jescheck in der Zeit vom 27. bis 29. September 2009 in istanbul gehalten vvurden. Neben dem Lebenswerk des groBen Strafrechtsvergleichers stehen die strafreehtlichen Probleme der globalen Risikogesellschaft im Mittelpunkt. Die – mehrsprachig abgedruckten – Beitrâge konzentrieren sich dabei auf die Europâisierung des Strafrechts und die Europâische Menschenrechtskonvention sowie die strafreehtlichen Probleme der modernen Risikogesellschaft, die an den Beispielen der Prâventivhaft für potentielle terroristisehe Straftâter und der geheimen strafprozessualen ÜberwachungsmaBnahmen verdeutlicht \verden. Sie beziehen das europâische, das deutsche und das türkisehe Strafrecht ein.
In addition to a deseription of the life's work of the renovvned comparativist Prof. Dr. Dr. h.c. muit.
Hans–Heinrich Jescheck, this multilingual volume presents the lectures delivered at the colloquium held in his honour on September 27–29, 2009. The contributions, which focus on the criminal law challenges facing today's global risk society, showcase the Europeanization of criminal law and the European Convention on Human Rights. Criminal law issues raised in the modern risk society are also addressed, as illustrated by analyses of elandestine surveillance measures and preventive detention of potential terrorist offenders. The papers cover European, German, and Turkish criminal law.