Covid – 19 Salgınının Hukuki Boyutu Hukukun Tüm Alanlarında Hukuki Değerlendirmeler Prof. Dr. Muhammet Özekes  - Kitap

Covid – 19 Salgınının Hukuki Boyutu

Hukukun Tüm Alanlarında Hukuki Değerlendirmeler

2. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1600
Barkod:
9786257598415
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
505,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu Kitabı, hukukun tüm alanlarını içeren bir çalışma olarak oldukça geniş kapsamlı ve örneğine çok az rastlanan şekilde birçok yazarın farklı yazılarıyla katıldıkları bir çalışma olarak yayına sunuldu. Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitap yazarlarının bazıları yazılarını güncellemiş, ayrıca yaklaşık onbeş yeni yazı ile kitap hem alan hem konu hem içerik olarak genişlemiştir. Yeni gelen yazılarla birlikte, hukukun alanları bakımından neredeyse işlenmeyen konu, ele alınmayan sorun kalmamıştır.
Bu basıda ayrıca kitapta yer alan yazıların Türkçe ve İngilizce özetlerine de yer verilmiştir. Böylece kitaptan yararlanacak olanlar, bir yandan kendi ilgi alanlarına göre yazı içeriklerini daha kolay tespit edecekler diğer yandan da çalışmanın uluslararası seviyede de karşılık bulması mümkün olacaktır.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel
.
Covid–19 Salgını Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemelerin Doğurduğu Sorunlar Üzerine Tespitler ve Öneriler, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
.
Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES – Prof. Dr. Vural SEVEN
.
Medeni Usul Hukuku
.
Covid–19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları, Prof. Dr. Murat ATALI – Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
.
İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler, Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ – Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL
.
İsviçre Hukukunda Covid–19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medeni Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Buse DİŞEL
.
Covid–19 Salgınının Almanya ve Avusturya'nın İlk Derece Hukuk Mahkemelerindeki Yargılamalarına Etkisi ve Türkiye'de İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Yapılan Yargılama Açısından Düşündürdükleri, Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN
.
Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği İçin Avrupa Komisyonu'nun (CEPEJ) "Covid–19 Pandemisi Sırasında ve Sonrası Yargı Tarafından Öğrenilen Dersler ve Karşılaşılan Zorluklar" Hakkındaki Bildirgesi, Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
.
Pandemi Sürecinde Yargının İşleyişine İlişkin Alınan Tedbirlerin Türk Medeni Yargılama Hukukunda Yargısal Temel Haklar ve Özel Olarak Doğrudanlık İlkesi Üzerinde Yarattığı Etkiler, Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
.
Covid–19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi, Doç. Dr. Berk DEMİRKOL
.
Covid–19 Salgını Sebebiyle Yapılan Kanuni Düzenlemenin Sigorta Tahkim Hukuku Alanındaki Sürelere Etkisi, Prof. Dr. Vural SEVEN
.
İcra ve İflas Hukuku
.
2279 Sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
.
7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Tartışmalara Cevaplar, Prof. Dr. Oğuz ATALAY – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
.
Covid–19 Salgını Sebebiyle Gerçekleşen Takip Tatili Sonrasına İlişkin Bazı Düşünceler ve Öneriler, Prof. Dr. Oğuz ATALAY
.
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintileri Hakkında 7226 Sayılı Kanunun (ve İİK m. 330'un) Hükmü ile Yargıtay Kararlarına Açıkça Aykırı Görüşü, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
.
Covid–19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri, Doç. Dr. Tolga AKKAYA
.
7226 Sayılı Kanun'un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT
.
Covid–19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukuki Durum İle Özellikle İflaslar (Külli İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES – Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU
.
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku
.
Covid–19 Salgın Hastalığının Dernek Genel Kurul Toplantılarına Etkisi, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. M. Hamza ARSLAN
.
Covid–19 Salgını Etkisinde Boşanmış Aile Bireyleri ile Ayrı Evlerde Yaşayan Çocuklarının Kişisel İlişki Kurma Hakkı, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. Burak ÇELİK
.
Koronavirüs 2019 (Covid–19) ve Sözleşmeler, Prof. Dr. Başak BAYSAL – Av. Murat UYANIK – Av. M. Selim YAVUZ
.
Covid–19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK
.
Covid–19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def'i Bakımından Değerlendirmesi, Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
.
Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama, Av. Dr. Remzi Tamer PEKDİNÇER – Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.
.
Küresel Salgının Sözleşmelere Etkisi: Corona Virüsü (Covid–19) Olağanüstü Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ
.
Covid–19'un Nakdi Kredi Sözleşmeleri Bağlamında Olası Etkileri, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. Gökcen DOĞAN
.
Covid–19'un Tüketici İşlemlerine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. E. Bahar KAYA
.
Covid–19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi, Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
.
Covid–19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri, Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
.
Koronavirüs (Covid 19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi, Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU – Dr. Öğr. Üyesi Nihal URAL
.
Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi, Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.
.
Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK – Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK – Av. Işılay YÖRÜK
.
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE
.
Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri, Doç Dr. Ayşe ARAT
.
Koronavirüs (Covid – 19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, Dr. Mücahit ÜNAL
.
Covid–19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
.
Die Auswirkungen der Covid–19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei, Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
.
Korona Günlerinde BGB § 313: Ticari İşyeri Kirası Örneği, Cara WARMUTH, Çeviren: Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
.
Covid–19 Salgınının Paket Tur ve Geçici Konaklama Sözleşmelerine Etkisi, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. M. Ali ÇOBAN
.
Covid–19'un Okul Sözleşmelerine Etkisi: Olasılıklar Okulu, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN – Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL
.
Koronavirüs (Covid–19) Pandemisi Sürecinde Özel Okul Ücret İadesi Problemin Uzaktan Eğitim ile Şekillenen Güncel Durumu, Abdulkadir BULUT, LL.M.
.
Covid–19 Virüsü Sebebi ile Özel Okullar Tarafından Uygulanan Uzaktan Eğitimin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi, Av. Birnur DAL, LL. M.
.
Sosyal Temas Kurallarının Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. Elif Beyza AKKANAT
.
Covid–19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu, Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
.
Covid–19 Salgını Etkisinde Spor Sektörü, Prof. Dr. Halil AKKANAT – Arş. Gör. Burak ÇELİK
.
Korona (Covid–19) Günlerinde Sözlü Vasiyet(name), Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
.
Ticaret Hukuku
.
Covıd–19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde ile Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
.
Koronavirüs (Covid–19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler, Dr. Sinan SARIKAYA
.
Covid–19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde İle Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların Ekonomik Analizi, Hilmi Yaman BİLGİN, LL.M.
.
Koronavirüs (Covid–19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemlerin Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Etkisi, Dr. Mücahit ÜNAL
.
Koronavirüs (Covid–19) Kapsamında Alınan Tedbirler: İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün İşaret Ettiği "Elektronik Genel Kurul Toplantısı" Kavramı, Abdulkadir BULUT, LL.M.
.
Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid–19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi, Dr. Sinan SARIKAYA, Av. Gökhan BAKAR
.
Covid–19 Salgını ve 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Çekten Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğun Şartlarını Değiştirmiş midir? Dr. Alihan AYDIN
.
Covid–19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
.
7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi, Dr. Sinan SARIKAYA
.
Koronavirüs (Covid–19) Salgını Sebebiyle Çıkarılan 7226 Sayılı Kanun'un Çek'e İlişkin Düzenlemesinin (Çekin İbrazına ve Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme Suçuna Etkisinin) Değerlendirilmesi, Dr. Mücahit ÜNAL
.
Covid–19 Pandemisinin Hava Yolu Taşıyıcısının Ölüm ve Bedensel Zararlardan Doğan Sorumluluğuna Etkisi ile Salgın Sebebiyle İptal Edilen Uçuşlardan Doğan Yolcu Hakları, Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL
.
İş Hukuku
.
Covid–19 Döneminde Fesih Yasağı, Kapsamı ve Yasağa Aykırılığın Sonuçları, Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
.
Covid–19 Virüsü Özelinde Pandeminin Hukuki Niteliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yeni Tartışmalar, Arb. Av. Naci EMRE – Av. Gizem YILMAZER
.
Koronavirüs 2019 (Covid–19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri, Av. Murat UYANIK – Av. Çağlar KORKMAZ
.
Covid–19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
.
Milletlerarası Özel Hukuk
.
Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid–19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü, Prof. Dr. Emre ESEN
.
Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kapsamında Covid–19 Pandemi Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
.
Covid–19 Salgını Nedeniyle Yabancı Devlet Mahkemelerine Başvurulamayan Hallerde Mücbir Sebep Olgusuna İstinaden Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi Mümkün müdür? Dr. Öğr. Üyesi İlyas ARSLAN
.
Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid–19 Krizi, Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
.
Covid–19 (Koronavirüs) Salgınının Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi, Arş. Gör. Burcu İRGE ERDOĞAN
.
Anayasa Hukuku
.
Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ
.
Ceza Hukuku
.
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195), Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT
.
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid–19 Süreci, Dr. Öğr. Üy. Pınar BACAKSIZ
.
Corona Virüs (Covid–19) Salgın Hastalığının Ceza Muhakemesi Hukukunda Yarattığı Etkiler, Av. Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN
.
İdare Hukuku
.
Kriz Modunda İdare Hukuku, Prof. Dr. Thorsten SIEGEL – Çeviren: Şükür TAŞYILDIZ
.
Koronavirüs (Covid–19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi, Dr. Mücahit ÜNAL
.
İtalya'da Covid–19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Uygulanan İdari Tedbirleri "Üstün Kamu Yararı" ile Gerekçelendiren Bir Consiglio Di Stato Kararı Üzerine, Arş. Gör. Eren KALANYUVA
.
Covid–19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkin Hükümleri "Eşitlik İlkesine" Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı, Dr. Nida MALBELEĞİ
.
Mali Hukuk
.
Mali Hukukta Mücbir Sebeplerin Hüküm ve Sonuçları, Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
.
Milletlerarası Hukuk
.
Uluslararası Düzenin Pandemi ile İmtihanı: Siyaset ve Hukuk Üzerine Düşünceler, Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU
.
Uluslararası Hukuk Kapsamında Devletler Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Sorumlu Tutulabilir mi? Av. Hikmet KASAROĞLU – Av. Merve Eda BERKCAN
.
Dezavantajlı Grupların Salgın Hastalıklarla Mücadelesi: Mülteciler ve Sığınmacılar Özelinde Hukuki Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Elif KÖSESOY