Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Didem Yeldan  - Kitap

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
728
Barkod:
9786052648278
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
790,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitapta; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçları ve çoğunlukla bu suçlarla birlikte işlendiği görülen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları incelenmiştir. Bu suçlar ile ilgili son Yargıtay kararları ve uygulaması, sıklıkla görülen bozma nedenleri paylaşılmış, bunlar ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Uygulamadaki görüş farklılıklarına, özel dairenin kabulüne ve Yargıtay Ceza Genel Kuruluna intikal etmiş olan uyuşmazlıklarda Genel Kurulun görüş ve kabulüne yer verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama ve bozma istemli tebliğnamelerinde, CMK'nın 308. maddesine göre başvurduğu olağanüstü itiraz yolunda dikkat edilen hususlar ve uygulama ile ilgili püf noktaları kararların altındaki "NOT" kısımlarında açıklanmıştır.
Kitabın altıncı bölümünde basit yargılama usulü ve seri muhakeme usulünün cinsel suçlardaki uygulama alanı, son kısmında ise bu suçlar ile ilgili önemli usul kuralları ve bunlar ile ilgili Yargıtay kararları paylaşılmış ve değerlendirilmiştir. Kitap aynı zamanda Türkiye Adalet Akademisi "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" dersi modülleri de incelenerek ders müfredatına uygun olarak düzenlenmiştir.
Hâkim, savcı, avukat, hâkim-savcı adayları ve tüm hukukçuların kolay kullanımını sağlamak amacı ile içtihat başlıkları hazırlanmış ve bu başlıklara içindekiler bölümünde de yer verilmiştir. Bu şekilde en son uygulamanın kolayca bulunması sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cinsel Saldırı
.
Çocukların Cinsel İstismarı
.
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
.
Cinsel Taciz
.
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
.
Basit Yargılama Usulü
.
Seri Muhakeme Usulü
.
Usul Hükümleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102)
I. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/1) 
25
A. Suçun Maddi Unsuru 
26
1. Suçun Faili 
26
2. Suçun Mağduru 
26
3. Suçun Konusu 
30
4. Suçun Hareketleri 
30
5. Netice 
30
B. Suçun Manevi Unsuru 
30
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
31
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
31
1. Teşebbüs 
31
2. İştirak 
32
3. İçtima 
32
4. Zincirleme Suç 
34
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
38
F. Suçun Yaptırımı 
39
G. Zamanaşımı 
40
II. SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU
(TCK 102/1–2. Cümle) 
42
A. Suçun Maddi Unsuru 
43
1. Suçun Faili 
43
2. Suçun Mağduru 
43
3. Suçun Konusu 
44
4. Suçun Hareketleri 
44
5. Netice 
44
B. Suçun Manevi Unsuru 
44
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
44
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
45
1. Teşebbüs 
45
2. İştirak 
45
3. İçtima 
47
4. Zincirleme Suç 
49
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
50
F. Suçun Yaptırımı 
50
G. Zamanaşımı 
51
III. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/2) 
51
A. Suçun Maddi Unsuru 
53
1. Suçun Faili 
53
2. Suçun Mağduru 
54
3. Suçun Konusu 
55
4. Suçun Hareketleri 
55
5. Netice 
57
B. Suçun Manevi Unsuru 
57
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
57
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
58
1. Teşebbüs 
58
2. İştirak 
59
3. İçtima 
60
4. Zincirleme Suç 
67
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
71
F. Suçun Yaptırımı 
72
G. Zamanaşımı 
73
IV. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 102/3) 
74
A. Suçun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK 102/3–a) 
75
B. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı
Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 102/3–b) 
76
C. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi
İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey
Kardeş, Evlat Edinen Veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (TCK
102/3–c) 
78
D. Suçun Silahla Veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
(TCK 102/3–d) 
80
E. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda
Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak
Suretiyle İşlenmesi (TCK 102/3–e) 
83
V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 102/4 ve TCK 102/5) 
84
A. Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama
Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (TCK 102/4) 
84
B. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya
Ölümü (TCK 102/5) 
85
C. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının
Bozulması 
88
CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ
CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 
90
– Sarkıntılık düzeyini aşan eylemlerde Ağır Ceza Mahkemelerinin
görevli olması 
90
– Suçun basit halinin şikâyete bağlı olması 
91
– Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin şikâyete
bağlı olmaması 
94
– Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçunun şikâyete bağlı olması 
97
– Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikâyetten vazgeçilmesi 
100
– Eşe karşı basit cinsel saldırı eyleminin suç teşkil etmemesi 
102
– Mağdurun yaşının 18'den büyük olması koşulu 
102
– Birinci fıkra için eylemin cinsel amaç taşıması zorunluluğu 
104
– Eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması 
107
– Eylemin sarkıntılık düzeyini aşması 
112
– Cebir nedeniyle eylemin sarkıntılık düzeyini aşması 
114
– Temas yoksa eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması 
115
– Basit cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kalması 
117
– Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs sorunu 
118
– Cinsel saldırı suçunun nitelikli haline teşebbüs ve basit hali arasındaki
ceza dengesi 
131
– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin teşebbüse elverişli
olmaması 
133
– Asli iştirak (müşterek faillik) 
134
– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik) 
136
– TCK'nın 39.maddesi yerine 37.maddesi gereğince hüküm kurulması 
137
– TCK'nın 37.maddesi yerine 39.maddesi gereğince hüküm kurulması 
137
– İştirak kastı ile hareket edildiğinin sabit olmaması 
138
– Mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak
durumda bulunması 
138
– Tek hekimin düzenlediği raporun yeterli olmaması 
141
– Doğal uyku halinin kendini savunamayacak durumda olma hali olarak
kabul edilmemesi 
143
– Mağdura verilen şeyin kendisini savunamayacak duruma getirmesi 
146
– Hemipleji (inme) oranına göre eylemin TCK'nın 102/3–a maddesi
kapsamına girebilmesi 
147
– Olay sırasındaki, önceki ve sonraki hareketlerin değerlendirilmesi
lüzumu 
147
– Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun
kötüye kullanılması 
148
– Mağdurun hasta, sanığın tıbbi sekreter olması 
148
– Mağdurun hasta, sanığın doktor olması 
148
– Mağdurun hasta, sanığın hasta bakıcı olması 
152
– Mağdurun hasta, sanığın hastane kayıt görevlisi olması 
152
– Sanığın, mağdurenin gittiği sağlık ocağının hizmetlisi olması 
152
– Mağdurun, sanığın iş yerinde stajjer öğrenci olması 
152
– Mağdurun, sanık ile aynı iş yerinde çalışması 
153
– Mağdurun, sanığın iş yerinde çalışan olması 
154
– Mağdurun, sanığın çalıştığı seraya ortakçı olması 
155
– Sanığın astsubay, mağdurların er ve erbaş olmaları 
155
– Sanığın otobüste muavin, mağdurun yolcu olması 
156
– Sanığın karakolda polis memuru, mağdurun ifade veren olması 
156
– Sanığın okulda müdür, mağdurun çaycı olması 
156
– Sanığın öğretmen, mağdurun öğrenci velisi olması 
157
– Sanığın, mağdurun direksiyon öğretmeni olması 
157
– Sanığın kuaför, mağdurun müşteri olması 
157
– Sanığın resepsiyon görevlisi, mağdurun müşteri olması 
158
– Sanığın restorantta şef, mağdurun garson olması 
158
– Mağdurun, sanığa masaj yaptırması 
158
– Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan
bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen
veya evlatlık tarafından işlenmesi 
158
– Mağdurun baldız, sanığın enişte olması 
158
– Mağdurun, sanığın yeğeninin eşi olması 
159
– Mağdurun, sanığın eşinin, erkek kardeşinin eşi oması 
159
– Suçun birden fazla kişi ile birlikte veya silahla işlenmesi 
160
– Birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi 
160
– Silahla işlenmesi 
165
– İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu
ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi 
166
– Tranvayda işlenmesi 
166
– Asansörde işlenmesi 
167
– Otobüste işlenmesi 
168
– Minübüste işlenmesi 
169
– Sinemada işlenmesi 
169
– Cezaevinde işlenmesi 
170
– Vagonda işlenmesi 
170
– Cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden
olması 
170
– Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması 
173
– 18 yaşından büyük mağdurlarda; 
173
– 18 yaşından küçük mağdurlarda; 
176
– Raporun hangi heyetten alınması gerektiği 
177
– Raporlar arasında çelişki bulunması 
178
– Ruh sağlığındaki bozukluğun hangi sanığın eyleminden
kaynaklandığının tespiti 
179
– Değişik zaman dilimlerinde gerçekleştirilen eylemler 
180
– Aynı zaman diliminde gerçekleştirilen eylemler 
181
– Aralarında zaman aralığı ve fiili kesinti olmayan eylemler 
181
– Aralarında zaman aralığı ve fiili kesinti bulunan eylemler 
182
– İddianame düzenlendikten sonra gerçekleştirilen eylemler 
182
– Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları arasında zincirleme suç 
183
– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinde zincirleme suç
hükümlerinin uygulanması 
185
– Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçtan sanığın sorumluluğu 
187
– Basit cinsel saldırı suçunda zamanaşımı 
189
– Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçunda zamanaşımı 
190
– 18 yaşından büyük sanıklar için; 
190
– 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için; 
194
– 12–15 yaş grubunda olan sanıklar için; 
197
İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK 103)
I. BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/1) 
200
A. Suçun Maddi Unsuru 
204
1. Suçun Faili 
204
2. Suçun Mağduru 
205
3. Suçun Konusu 
213
4. Suçun Hareketleri 
214
5. Netice 
214
B. Suçun Manevi Unsuru 
215
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
215
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
216
1. Teşebbüs 
216
2. İştirak 
216
3. İçtima 
217
4. Zincirleme suç 
218
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
220
F. Suçun Yaptırımı 
221
G. Zamanaşımı 
223
II. SARKINTILIK DÜZEYİNDE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU
(TCK 103/1–2. Cümle) 
224
A. Suçun Maddi Unsuru 
225
1. Suçun Faili 
225
2. Suçun Mağduru 
226
3. Suçun Konusu 
227
4. Suçun Hareketleri 
227
5. Netice 
228
B. Suçun Manevi Unsuru 
228
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
228
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
228
1. Teşebbüs 
228
2. İştirak 
229
3. İçtima 
230
4. Zincirleme Suç 
231
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
233
F. Suçun Yaptırımı 
234
G. Zamanaşımı 
234
III. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/2) 
235
A. Suçun Maddi Unsuru 
238
1. Suçun Faili 
238
2. Suçun Mağduru 
238
3. Suçun Konusu 
238
4. Suçun Hareketleri 
238
5. Netice 
239
B. Suçun Manevi Unsuru 
239
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
239
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
240
1. Teşebbüs 
240
2. İştirak 
241
3. İçtima 
241
4. Zincirleme Suç 
242
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
242
F. Suçun Yaptırımı 
243
G. Zamanaşımı 
243
IV. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 103/3–4) 
245
A. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 103/3–a) 
246
B. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda
Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak
Suretiyle İşlenmesi (TCK 103/3–b) 
247
C. Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde
Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş
Veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3–c) 
249
D. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti
Veren ya da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan
Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3–d) 
250
E. Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye
Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 103/3–e) 
251
Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK 103/4) 
253
V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 103/5 ve
TCK 103/6) 
254
A. Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama
Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması 
254
B. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi
Veya Ölümü 
255
C. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının
Bozulması 
255
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ
CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 
257
– Basit cinsel istismar suçunda görevli mahkeme 
257
– Nitelikli cinsel istismar suçunda görevli mahkeme 
260
– Çocuğa sarkıntılık suçunun faili çocuk ise takibinin şikâyete bağlı olması 
260
– Mağdurun 18 yaşından küçük olması zorunluluğu 
262
– Eylemin cinsel amaç ile yapıldığının sabit olmaması 
263
– Eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması 
266
– Eylemin sarkıntılık düzeyini aşması 
274
– Temas yoksa eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması 
284
– Temas varsa eylemin cinsel istismar suçunu oluşturması 
286
– Eylemin basit cinsel istismar mı, cinsel taciz mi olduğunun tespiti 
289
– Basit cinsel istismar eyleminin teşebbüs aşamasında kalması 
290
– Gönüllü vazgeçme (faal nedamet) 
292
– Organ sokma kastının açıkça ortaya konmaması 
301
– Cinsel istismar suçunun nitelikli haline teşebbüs ve basit hali
arasındaki ceza dengesi 
302
– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinin teşebbüse elverişli olmaması 
303
– Asli iştirak (müşterek faillik) 
304
– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik) 
306
– Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 
308
– İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu
ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi 
315
– Öğrenci yurdunda 
316
– Öğrenci yurdu dışında 
316
– Sanık ile mağdurun birlikte yaşadığı evde 
316
– Sanığın hırsızlık yapmak amacıyla geldiği okulda 
317
– Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan
bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat
edinen tarafından işlenmesi 
318
– Üvey baba 
318
– Öz amca 
318
– Öz dayı 
319
– Teyze eşi 
320
– Hala eşi olması 
320
– Annenin gayrı resmi eşi 
320
– Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya
tarafından işlenmesi 
321
– Fotoğraf stüdyosu sahibi 
321
– Bakıcı 
321
– Site güvenlik görevlisi 
321
– Komşu 
322
– Misafirliğe gittiği evin çocuğu 
322
– Seyis 
322
– Cami imamı 
322
– Okul hizmetlisi 
323
– Servis Şöförü 
323
– Eğitici–Öğretici 
324
– Derse girmeyen öğretmen 
324
– Geçici olarak bakan 
325
– Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi 
325
– Kütüphane memuru 
325
– Garson 
326
– Polis memuru 
326
– Fotokopi odasında çalışan 
326
– Servis şöförü 
327
– Güvenlik görevlisi 
327
– Aşçı 
327
– Kuaför 
328
suretiyle gerçekleştirilmesi 
328
A–) 15 yaşından küçük mağdurlara cinsel istismar eyleminde zor kullanılması 
328
B–) 15–18 yaş grubundaki mağdurlara cinsel istismar eyleminde zor
kullanılması 
332
C–) 15–18 yaş grubundaki mağdurlara cinsel istismar eyleminde silah
kullanılması 
335
D–) Cinsel istismar eyleminden sonra zor kullanılması 
336
– Ani hareketle gerçekleştirilen eylemlerde rızanın olmadığının kabul
edilmesi 
340
– Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup
bulunmadığı 
341
– Cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden
olması 
344
– Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması 
346
– Raporun hangi heyetten alınması gerektiği 
348
– Raporlar arasında çelişki bulunması 
350
– Ruh sağlığındaki bozukluğun hangi sanığın eyleminden
kaynaklandığının tespiti 
351
– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin teşebbüse elverişli olmaması 
353
– Cinsel istismar suçunun mağdur sayısı kadar oluşması 
354
– Şüpheli bir durum varsa mağdurun gerçek yaşının tespiti 
354
– Sanığın, mağdurun yaşında hataya düşmesi 
357
– Sanığın, mağdurun zekâ düzeyinde hataya düşmesi 
364
– Hata halinde mahkemenin vereceği karar 
365
– İki organdan en az birinin cinsel özellik taşıması kuralı 
366
– Mağdurun erkek, sanığın kadın olması 
369
– Değişik zaman dilimlerinde gerçekleştirilen eylemler 
372
– Aynı zaman diliminde gerçekleştirilen eylemler 
376
– İddianame düzenlendikten sonra gerçekleştirilen eylemler 
377
– Suçun basit ve nitelikli hali arasında zincirleme suç uygulaması 
379
– Cinsel istismar ve cinsel taciz suçları arasında zincirleme suç 
380
– Zincirleme suçta suç tarihinin son eylem tarihi olması 
381
– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinde zincirleme suç
hükümlerinin uygulanması 
381
– Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçtan sanığın sorumluluğu 
383
– Çocuğun cinsel istismarı suçlarında anne babanın sorumluluğu 
395
A–) 15 yaşından küçük mağdurenin ailesinin bilgisi dışında sanıkla beraber
yaşaması 
395
B–) Anne–babanın yaşı küçük kızlarını gayrı resmi olarak evlendirmeye
çalışması 
401
– Basit cinsel istismar suçunun işlenip işlenmediği 
405
– Koruma ve gözetim yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı 
407
– Basit cinsel istismar suçunda zamanaşımı 
408
– 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için; 
408
– 12–15 yaş grubunda olan sanıklar için; 
409
– Nitelikli cinsel istismar suçunda zamanaşımı 
415
– 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için; 
415
– 12–15 yaş grubunda olan sanıklar için; 
416
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104)
I. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104) 
419
A. Suçun Maddi Unsuru 
422
1. Suçun Faili 
422
2. Suçun Mağduru 
423
3. Suçun Konusu 
425
4. Suçun Hareketleri 
425
5. Netice 
426
B. Suçun Manevi Unsuru 
427
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
427
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
428
1. Teşebbüs 
428
2. İştirak 
429
3. İçtima 
429
4. Zincirleme Suç 
429
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
431
F. Suçun Yaptırımı 
433
G. Zamanaşımı 
433
II. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 104/2–3) 
434
A. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi
Tarafından İşlenmesi 
435
B. Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını
Üstlenen Veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım
ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 
435
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇLARI İLE İLGİLİ
CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 
437
– 28.06.2014 tarihinden önceki suçlarda basit yargılama usulünün
uygulanabilmesi 
437
– Rızanın varlığı konusunda kuşku varsa ağır ceza mahkemesinin
görevli olması 
440
– Birinci fıkradaki suçun takibinin şikâyete bağlı olması 
441
– Şikâyet süresinin altı ay olması 
443
– Şikâyet hakkının mağdura ait olması 
445
– Sanıklardan biri hakkındaki vazgeçmenin diğerine de sirayeti 
446
– Şikâyetten vazgeçmenin kabul etmeyen sanığı etkilememesi 
446
– Şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanığın suçu sabit görülmüş ise 
447
– Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikâyetten vazgeçilmesi 
447
– Mağdurun beyanı ile vekilinin beyanının çelişmesi 
448
– Koruma kararına istinaden yurtta kalan mağdur bakımından 
450
– Rıza ile gerçekleşen cinsel ilişki boyutuna varmayan eylemler 
451
– Rıza ile gerçekleşen cinsel ilişki boyutundaki eylemler 
453
– Rızanın olmadığına dair yeterli delil bulunmaması 
453
– Ağza organ sokma 
455
– Cinsel organa parmak sokma 
456
– Aralarında evlenme yasağı bulunanların eylemi 
457
– Gönüllü vazgeçme (faal nedamet) 
458
– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik) 
458
– Fikrî içtima 
459
– Zincirleme suç 
460
– Mağdurun gerçek yaşı konusunda şüphe varsa 
465
– İddianamede eylemin açıkça belirtilmemesi 
466
– Birinci fıkrada 18 yaşından büyük sanıklar için olağan (asli) dava
zamanaşımı 
466
– Birinci fıkrada 18 yaşından büyük sanıklar için olağanüstü dava
zamanaşımı 
469
– Birinci fıkrada 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için olağan dava
zamanaşımı 
471
– Birinci fıkrada 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için olağanüstü dava
zamanaşımı 
474
– Birinci fıkrada12–15 yaş grubunda olan sanıklar için olağan (asli) dava
zamanaşımı 
475
– HAGB kararı var ise dava zamanaşımı 
476
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105)
I. BASİT CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105/1) 
480
A. Suçun Maddi Unsuru 
481
1. Suçun Faili 
481
2. Suçun Mağduru 
482
3. Suçun Konusu 
482
4. Suçun Hareketleri 
482
5. Netice 
483
B. Suçun Manevi Unsuru 
483
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
483
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
484
1. Teşebbüs 
484
2. İştirak 
486
3. İçtima 
486
4. Zincirleme Suç 
487
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
488
F. Suçun Yaptırımı 
490
G. Zamanaşımı 
490
II. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 105/2) 
491
III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
(TCK 105/2–son cümle) 
492
CİNSEL TACİZ SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 
493
– Mağdurun 18 yaşından büyük olması halinde basit yargılama
usulünün uygulanabilmesi 
493
– Suçun basit halinin şikâyete bağlı olması 
497
– Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin şikâyete
bağlı olmaması 
499
– Yasal şikâyet süresinin altı ay olması 
505
– Bedensel temas içermeyen hareketler 
506
– Bedensel temas içereren hareketler 
509
– Eylemin cinsel amaç ile yapıldığının sabit olmaması 
512
– Eylemin cinsel amaç ile yapılması 
516
– Eylemin cinsel amaç ile yapılıp yapılmadığının tespiti 
517
– Eyleme iştirak kastı 
520
– Hakaret ve cinsel taciz suçlarının aynı anda oluşması 
520
– Alenen hayâsızca hareket ve cinsel taciz suçlarının aynı anda oluşması 
520
– Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve cinsel taciz suçlarının aynı
anda oluşması 
523
– Cinsel taciz ve cinsel istismar suçları arasında zincirleme suç 
524
– Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları arasında zincirleme suç 
527
– Birden fazla eylemle aynı kişinin değişik zamanlarda hedef alınması 
528
– Tek bir eylemle birden fazla kişinin aynı zamanda hedef alınması 
531
– Suçun zincirleme şekilde mi katılan sayısınca mı oluştuğunun tespiti 
533
– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinde zincirleme suç
hükümlerinin uygulanması 
534
– Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı
kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi 
536
– Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya
tarafından işlenmesi 
538
– Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
işlenmesi 
538
– Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan
faydalanmak suretiyle işlenmesi 
539
– Teşhir suretiyle işlenmesi 
539
– Mağdurun fiil nedeniyle işi bırakmak, okuldan veya ailesinden
ayrılmak zorunda kalması 
540
– Seçenek yaptırımlardan hapis cezası seçilmiş ise paraya çevrilememesi 
540
– Etek altı görüntülerinin kayıt edilmesi 
542
– Çıplak resimlerin sahte facebook hesabında yayımlanması 
542
– Mağdurun banyo penceresinden gözetlenmesi 
542
– Mağdurun giyinme kabininin üstünden gözetlenmesi 
543
– Mesaj sayısının çokluğunun temel cezanın belirlemesinde nazara alınması 
543
– Cinsel taciz suçunda zamanaşımı 
543
– 18 yaşından büyük sanıklar için; 
543
– 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için; 
548
– 12–15 yaş grubunda olan sanıklar için 
550
BEŞİNCİ BÖLÜM
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109)
I. BASİT HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/1) 
553
A. Suçun Maddi Unsuru 
554
1. Suçun Faili 
554
2. Suçun Mağduru 
554
3. Suçun Konusu 
554
4. Suçun Hareketleri 
554
5. Netice 
555
B. Suçun Manevi Unsuru 
556
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
556
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
558
1. Teşebbüs 
558
2. İştirak 
559
3. İçtima 
559
4. Zincirleme Suç 
561
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
564
F. Suçun Yaptırımı 
564
G. Zamanaşımı 
565
II. NİTELİKLİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/2) 
568
A. Suçun Maddi Unsuru 
568
1. Suçun Faili 
568
2. Suçun Mağduru 
568
3. Suçun Konusu 
569
4. Suçun Hareketleri 
569
5. Netice 
570
B. Suçun Manevi Unsuru 
570
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
571
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
571
1. Teşebbüs 
571
2. İştirak 
571
3. İçtima 
572
4. Zincirleme Suç 
573
E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 
574
F. Suçun Yaptırımı 
574
G. Zamanaşımı 
575
III. CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 109/3–5) 
575
A. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK 109/3–a) 
576
B. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 109/3–b) 
577
C. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
(TCK 109/3–c) 
577
D. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi (TCK 109/3–d) 
578
E. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK 109/3–e) 
578
F. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini
Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK
109/3–f) 
578
G. Suçun Cinsel Amaç ile İşlenmesi (TCK 109/5) 
580
IV. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
(TCK 109/4 ve TCK 109/6) 
580
A. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden
Olması (TCK 109/4) 
580
B. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış
Hâllerinin Gerçekleşmesi (TCK 109/6) 
581
V. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK
(TCK 110) 
582
HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇLARI İLE İLGİLİ
CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 
583
– Hürriyetten yoksun kılma suçunda görevli mahkeme 
583
– Cebir, tehdit veya hile yok ise birinci fıkranın uygulanması 
583
– Cebir, tehdit veya hile var ise ikinci fıkranın uygulanması 
584
– Cebir ve tehdidin suçun unsuru olup ayrıca cezalandırılamayacağı
durumlar 
587
– Silahla kullanılmasının ağırlaştırıcı unsur olup ayrıca
cezalandırılamayacağı durumlar 
590
– Eylemde hile kullanılıp kullanılmadığının tespiti 
591
– Eylemin teşebbüs aşamasında kalması 
595
– Birden fazla eylem ile birden fazla mağdurun hürriyetinden yoksun
kılınması 
595
– Tek bir eylem ile birden fazla mağdurun hürriyetinden yoksun kılınması 
596
– Mağdur ile birlikte yanındakinin de tehdit edilmesi 
598
– Eylemin cinsel amaçla gerçekleştirilmesi 
599
– Eylemin cinsel amaçla gerçekleştirildiğinin sabit olmaması 
600
– Asli iştirak (müşterek faillik) 
600
– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik) 
601
– Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 
603
– Birden fazla nitelikli halin birlikte gerçekleşmesi 
606
– Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması 
607
– Haksız tahrik hükümlerinin uygulanması 
608
eylem arasında teselsül 
609
– Hürriyetten yoksun kılma süresinin cinsel eylem süresi ile sınırlı kalması 
610
– Sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken beraatine karar
verilmesi 
614
– Evin kapısını mağdurun üzerine kilitleme 
616
– Eşine evin kapısını açmama 
617
– Zorla araca bindirmeye çalışma 
617
– Zorla araca bindirip, bir süre sonra karakola teslim etme 
618
– Küçük mağdureyi işyerinin başka bir odasına götürme 
618
– Sanığın, gayrı resmi eşinin çocuğuna yönelik eylemi 
619
– Mağdurun yaşı konusunda çelişki varsa öncelikle bunun çözümlenmesi 
620
– 15 yaşından küçük olan mağdurun rızası ile alıkonulması 
621
– 15 yaşından büyük olan mağdurun rızası ile alıkonulması 
623
– Hürriyetten yoksun kılma ve çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
suçlarının ayrımı 
625
– Cep telefonu sinyal bilgileri ve baz istasyonu kayıtlarının
değerlendirilmesi 
626
– Suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması 
627
– Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin
gerçekleşmesi 
627
– Basit yaralama eylemlerinin etkin pişmanlık hükümlerinin
uygulanmasına engel olmaması 
629
– Hürriyetten yoksun kılma suçunda zamanaşımı 
631
– 18 yaşından büyük sanıklar için; 
631
– 15–18 yaş grubunda olan sanıklar için; 
631
– 12–15 yaş grubunda olan sanıklar için; 
633
ALTINCI BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ VE SERİ MUHAKEME USULÜNÜN CİNSEL SUÇLARDAKİ UYGULAMA ALANI
Basit yargılama usulü 
635
Seri muhakeme usulü 
636
YEDİNCİ BÖLÜM
USULE İLİŞKİN BAZI YARGITAY KARARLARI
– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına davanın ihbarının zorunlu olmaması 
641
– Mağdurun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurda
yerleştirilmiş olması 
646
– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına vekâlet ücreti verilmemesi 
652
– Sanığa müdafi atanması zorunluluğu 
653
– Sanık ve mağdura zorunlu olarak atanan müdafi ve vekil ücretleri 
655
– Akıl hastalığı nedeniyle sanığa atanan zorunlu müdafiinin ücreti 
656
– Birden fazla katılanın tek vekil ile temsil edilmesi halinde vekâlet ücreti 
656
– Birden fazla sanığın tek müdafi ile temsil edilmesi halinde vekâlet ücreti 
658
– Aynı davada beraat ve mahkûmiyet kararları verilmesi halinde vekâlet
ücreti 
659
– Beraat eden sanığın zorunlu müdafisine ödenecek vekâlet ücreti 
661
– Sanık beyanı alınmadan bozmaya karşı direnme kararı verilmesi 
662
– Direnme kararı verirken yeniden hüküm kurma zorunluluğu 
663
– 15 yaşından küçük mağdurun kanuni temsilcisi ile vekilinin
iradelerinin çelişmesi 
664
– 15 yaşından büyük olan mağdur ile vekilinin iradelerinin çelişmesi 
667
– Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikâyetten vazgeçilmesi 
668
– Şikâyetten vazgeçmenin kabul etmeyen sanığı etkilememesi 
670
– Şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanık hakkında verilecek hüküm 
671
– Vekilin vekâletnamesinde vazgeçme yetkisinin bulunması zorunluluğu 
672
– Şikâyetten vazgeçme beyanından vazgeçme 
673
– Sir (sosyal inceleme raporu) 
676
– Hükümde gösterilen kanun yolu bildirimi 
679
– İkinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması 
681
– Tekerrüre esas alınan ilamın uzlaşma nedeniyle ortadan kaldırılması 
683
– 20.07.2016 tarihinden önce hükmedilen kesin adli para cezalarında
tekerrür 
683
– İstinabe yasağı 
684
– Sanığın bozmaya karşı diyeceklerinin istinabe yoluyla sorulması 
685
– Başka suçtan ceza infaz kurumunda olan sanığın duruşmada hazır
edilmemesi 
686
– Sanığın savunmasının SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) ile
alınması 
689
– CMK’nın 196/4. maddesi gereğince zorunlu görülen durumun belirtilmesi 
690
– Şüpheli durumlarda mağdur ve sanığın gerçek yaşının tespiti 
691
– Raporu düzenleyen heyette mutlaka bir radyoloji uzmanının
bulunması zorunluluğu 
692
– Hastane doğumluların yaşının düzeltilememesi 
693
– Kurulacak hükme bir etkisi yoksa yaş tashihi yapılmaması 
693
– Ceza mahkemesinin hukuk mahkemesinin yaş tespiti kararı ile bağlı
olmaması 
694
– Hüküm kurarken kademeli uygulama yapılması 
696
– Artırım yaparken ayın yıla tamamlanması 
699
– İndirim yaparken sonuç cezanın yıl yerine ay olarak tespiti 
700
– Hükmün iddianamede belirtilen fiil ve fail hakkında verilebilmesi 
701
– Aleniyet ilkesinin ihlali 
704
– On sekiz yaşından büyük sanığın duruşmalarının kapalı yapılması 
704
– On sekiz yaşından küçük sanığın duruşmalarının açık yapılması 
707
– Sanığın cezai ehliyetinin tespiti 
707
– İştirak hâlinde işlenen suçlarda zamanaşımı 
710
– BAM'ın mahkûmiyet kararını kaldırarak duruşma açmadan karar vermesi 
710
– BAM'ın bozmadan sonra yeniden hüküm kurmadan sadece esastan
red kararı vermesi 
715
– Temyiz dilekçesinde sebep gösterme zorunluluğu 
716
– Bozma kararına uyularak verilen karara karşı sadece temyiz yolunun
açık olması 
718
KAYNAKÇA 
719
KAVRAM DİZİNİ 
723