Ceza ve Hukuk Uygulamasında Adli Narsisizm Narsisizm Hukuku ve Narsistik Suçları Mustafa Öztürk, Akgün Bilgin  - Kitap
Ceza ve Hukuk Uygulamasında

Adli Narsisizm

Narsisizm Hukuku ve Narsistik Suçları

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
677
Barkod:
9786050518948
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
750,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap Narsistik Kişilik Bozukluğu, Narsist, Narsist Meyilli, Narsist Stilli veya Narsist Motifli insanların "neden, nasıl, nerede ve ne zaman" suçluluk duygusuna sahip olabileceğine, suç türlerinde karakteristik özelliklerine ve bıraktığı ayak izlerine, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adaletin seyrini veya adaletin işleyişini saptırma sorularına dair cevapları içermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Etimolojik, Fenomolojik, Terminolojik ve Kavramsal Açıklamalar;
.
Adli Narsisizm
.
Adalet Sisteminde Narsistler
.
Narsisizm Hukuku ve Narsistik Suçlar
.
Narsist Motivasyonlu Ceza Davaları
.
Narsisistik Test Envanterleri ve Ölçekler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SORUMLULUK REDDİ BEYANI 
7
ÖNSÖZ 
9
ÖNSÖZ 
15
KISALTMALAR 
27
CEZA HUKUKU ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
29
a. Ampirik (Olgusal) Hukuk Araştırması 
33
b. Demoskopik Hukuk Araştırması 
35
c. Hukuki Gerçeklik Araştırması 
36
d. İçtihat Araştırması 
38
ADLİ ve ARAŞTIRMACI PSİKOLOJİSİ 
41
a. Temel Amacı 
42
b. Ceza Adaleti Sistemine Katkıları 
43
c. Kuramları ve Yaklaşımları 
44
BİRİNCİ BÖLÜM
ETİMOLOJİK, FENOMOLOJİK, TERMİNOLOJİK ve KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR
A– KONUNUN TANITILMASI 
49
a. Araştırmanın Konusu ve Önemi 
49
b. Araştırmanın Kapsamı 
50
c. Araştırma Yaklaşımı 
50
d. Araştırmanın Amacı 
51
e. Araştırmanın Türü 
52
f. Araştırma Metodolojisi 
54
g. Verilerin Toplanması ve Analizi 
54
B– NARSİSİZM’İN TARİHİ 
55
C– KUTSAL METİNLERDE NARSİSİZM 
72
a. Tevrat 
75
b. İncil 
76
c. Kur'ân –ı Kerim 
86
D– NARSİSTİK SAPKINLIK ve SAPIKLIK 
90
a. Psikanalizde Narsisizm 
94
b. Narsistik Kişilik Bozukluğu 
95
c. Narsisizm Türleri 
100
d. Narsist Sapık 
106
e. Narsist Sapkınlığın Nedenleri 
107
E– NARSİSTLİK TİPOLOJİLERİ ve DERECELERİ 
112
a. Teorik Tipolojisi 
114
b. Pratik Tipolojisi 
114
c. Üst Aşama Derecesi 
114
d. Orta Aşama Derecesi 
115
e. Alt Aşama Derecesi 
115
f. Yatkınlık Eğilimi Derecesi 
116
İKİNCİ BÖLÜM
ADLİ NARSİSİZM
A– ADLİ NARSİSİZM TEORİSİ 
119
a. Narsistlik Tatmin Bütçesi 
123
b. Narsistlik Hayranlık ve Rekabet Anketi Kısa Ölçeği (NARQ–S) 
125
B– NARSİSİZMİN SOSYAL ADALETE ETKİSİ 
127
C– NARSİSTLERİN ADALET ANLAYIŞI 
136
D– NARSİSTLERİN ADALET İÇGÜDÜLERİ 
138
a. Cinsellik 
141
b. Varolma 
142
c. Benlik Saygısı 
143
d. Saldırganlık 
146
e. Değerler Sorunu 
147
f. Ölüm 
149
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADALET SİSTEMİNDE NARSİSTLER
A– PATOLOJİK NARSİSİZİM ve KRİMİNOLOJİK SONUÇLARI 
153
B– NARSİSİZM’İN SUÇLULUK ve ADLİ KONULARLA BAĞLANTISI 
156
a. Suç ve Habis (Kötü Huylu) Narsisizm Arasındaki Bağlar 
162
b. Narsisizm ve Suçlu Davranışı 
166
C– NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE CEZAİ HÜKÜMLER 
170
a. Kişilik Faktörü 
170
b. Cezai Hükümler 
171
D– ADALET SİSTEMİNDE NARSİSTLERİN ROLÜ 
181
a. Ceza Mahkemesi 
185
b. Aile Mahkemesi 
187
c. İş Mahkemesi 
192
d. Vergi Mahkemesi 
194
e. Cezaevi 
195
E– NARSİSTE KARŞI YASAL MÜCADELEYİ YÜRÜTME STRATEJİSİ 
197
F– NARSİSİZM İLE MÜCADELEDE ALMAN CEZA KANUNU 
200
a. Alman Ceza Kanunu’nun (StGB) 63. Maddesi Uyarınca Cezai İşlemler 202
b. Özel Koşullar 
203
c. Tipik Suçlar 
204
d. Cezalandırmanın Anlamı 
205
e. Önleyici Nitelikte Kamunun Korunması 
205
f. Tedavi Yönü (Terapötik Önlem) 
206
g. Ceza Adaleti ve Sosyal Adaletteki Önemi 
206
h. Cezai İşlemlerdeki Etkileri 
206
i. Alman Ceza İnfaz Kanunu (StVollzG)’na göre Tedavi Edilemeyen Hastalıklar Nedeniyle Narsistlerin Tahliye Edilmemesi veya Tahliye Sonrası Önleyici Tedbirlerle Kontrol Altına Alınması 
208
G– NARSİSTLERİ SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA TEKNİKLERİ 
210
H– YARGI MENSUPLARI ve NARSİSTLİK YETKİ SENDROMU 
216
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NARSİSİZM HUKUKU ve NARSİSTİK SUÇLAR
A– NARSİSİZM ve HUKUKUN KESİŞTİĞİ NOKTA 
225
a. Kişilik Bozukluklarında Hukuk ve Bilirkişi İfadeleri 
230
b. Mahkemeler için Narsist Kişilik Ölçümü 
231
c. Narsist Kişilik Bozukluğunun Değerlendirilmesini İçeren Adli Bağlamlar233
d. Hukuki ve Adli Bakımdan Narsisizme Yaklaşımlar 
237
B– NARSİSİZM HUKUKU 
240
a. Ceza Hukuku Bakımından 
244
b. Özel Hukuk Bakımından 
245
c. Aile Mahkemesinde Narsist İstismarın Kanıtlanması 
245
d. Çocuk Velayeti Davaları 
246
e. İştirak Nafakası Davaları 
250
f. Boşanma Davaları 
252
g. İş Davaları 
254
h. İcra ve İflas Davaları 
257
C– CASUSLUK FALİYETLERİ ve İSTİHBARAT SUÇU 
262
a. İstihbarat Suçu 
263
b. Casusluk ile Narsistik Kişilik Bozukluğu Arasındaki Bağlantı 
265
c. Güdüler ve Taktikler 
268
d. Döngüler 
269
e. Motivasyonlar 
276
f. Etkenler 
277
g. Narsistik Casusluk Taktikleri 
278
h. Narsistik İstihbarat Suçu Motifleri 
280
D– TERÖR SUÇU 
283
a. Terörizmin Psikolojik Temeli olarak Narsisizm 
283
b. Narsisistik Terör Teorisi 
285
c. Terörizm ile Narsistik Kişilik Bozukluğu Arasındaki Bağlantı 
287
d. Psikolojik Terörizm 
289
e. Radikal Terörizm 
291
f. Ulusal (Ülke İçi) Terörizm 
292
g. Sosyal Grup Terörizmi 
293
h. İdeolojik Grup Terörizmi 
294
i. Etnik Terörizm 
295
j. Dini Motifli Terörizm 
295
k. Telafi Edici Terörizm 
296
E– NARKOTİK SUÇLAR 
298
a. Narsisizm ile Madde Bağımlılığı Arasındaki Bağlantı 
301
b. Narsistik Uyuşturucu Bağımlılarının Davranışları ve Döngüleri 
302
c. Narsist Bireyde Bağımlılık Döngüsü 
303
d. Uyuşturucu Suçu 
304
e. Ceza İndirimi 
306
F– CİNSEL SALDIRI SUÇU 
307
a. Narsistik Cinsel İstismarın Arkasındaki Psikoloji 
310
b. Narsistik Cinsel İstismar Türleri ve Etkileri 
311
c. Narsistik Cinsel İstismarın Tespit Edilmesi 
312
G– AİLE İÇİ ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARI 
312
a. Narsistik İstismarın Aile İçi Şiddetle Eşleştirilmesi 
320
b. Narsisizm ve Aile İçi Şiddet Suçlamalarıyla Mücadele 
322
H– SAHTECİLİK ve DOLANDIRICILIK 
323
a. Narsisizm, sahteciliğe, büyük dolandırıcılığa ve şantaja neden olan patolojik bir kişilik biçimidir. 
323
b. Dolandırıcılık ve Akıl Hastalığı 
325
c. Dolandırıcılıkta Savunma Aracı Olarak Akıl Hastalığı 
326
d. Narsisizm ve Sahtecilik, Dolandırıcılık Kombinasyonu 
327
e. Narsistik Dolandırıcının Temel Özellikleri 
328
f. Patolojik Dolandırma Nedenleri 
329
g. Narsist Dolandırıcıların Suç İşleme Güdüleri ve Motivasyonları 
330
İ– HAKARET ve TEHDİT SUÇLARI 332 a. Narsistik Hakaret 333 b. Narsistik Tehdit, Gözdağı ve Korkutmak 
334
J– KONTROL EDİCİ veya ZORLAYICI DAVRANIŞ SUÇU 
337
K– FEMİNİST MOTİFLİ SUÇLAR 
340
a. Narsist Kadınların İşledikleri Suçlar 
347
b. Mağduru Utandırmak ve İstismarcılığa Fırsat Vermek 
350
L– NARSİST ÇOCUKLARIN ve ERGEN GENÇLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR 
353
a. Çocuklarda Narsisizmin İnşası 
354
b. Narsist Annelerin Çocukları Üzerinde Etkisi 
357
c. Narsistik Eğilimler 
361
d. Suçun Gelişimi 
366
e. Narsist Kişilik Bozukluğunun Öfke Patlamalarına ve Saldırgan Davranışlarına Etkisi 
369
f. Narsist Çocuk Suçların Tipik Özellikleri ve Suç Türleri 
371
g. Ceza Ehliyeti 
372
h. Güvenlik Tedbirleri 
376
i. Tutuklama ve Tutuklama Yasağı 
378
BEŞİNCİ BÖLÜM
NARSİST MOTİVASYONLU CEZA DAVALARI
A– NARSİSİZM ve CİNAYET DAVRANIŞLARI 
382
a. Cinayet ve Kişilik 
383
b. Psikopati ve Cinayet 
385
c. Antisosyal Kişilik ve Cinayet 
387
d. Narsisistik Kişilik ve Cinayet 
389
e. Cinayet Eğilimi ve Psikolojik Testler 
391
B– CİNAYETE MEYİLLİ NARSİSTLERİN ÖZELLİKLERİ 
392
C– SERİ KATİL NİELS HÖGEL DAVASI 
395
a. Olayların Kronolojisi 
396
b. Katilin Profili 
402
c. Katilin Psikolojisi 
404
d. Savcılık İddianamesi 
407
e. Ceza Davası 
412
D– ÇOCUK KATİLİ MAGNUS GÄFGEN DAVASI 
413
a. Olayların Kronolojisi 
414
b. Katilin Profili 
417
c. Katilin Psikolojisi 
421
d. Savcılık İddianamesi 
423
e. Ceza Davası 
424
ALTINCI BÖLÜM
NARSİSİSTİK TEST ENVANTERLERİ ve ÖLÇEKLER
A– ADLİ NARSİSİZM UZMANLIĞI 
529
B– NARSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE) 
531
C– PATOLOJİK NARSİSİZM ENVANTERİ (PNE) 
532
D– HİPERSENİFTİF (AŞIRI DUYARLI) NARSİSİZM ÖLÇEĞİ (KNÖ) 
535
E– TOPLUMSAL NARSİSİZM ÖLÇEĞİ 
536
F– KOLEKTİF NARSİSİZM ÖLÇEĞİ 
537
G– KUTSAL KİTAP İNCİL'E AŞIRI SAHİPLENME ANKETİ 
538
H– KUTSAL KİTAP KUR'AN–I KERİM'İN AŞIRI SAHİPLENME ANKETİ 
542
I– AJAN AŞIRI SAHİPLENME ALT ÖLÇEĞİ 
546
İ– TOPLUMSAL AŞIRI SAHİPLENME ALT ÖLÇEĞİ 
546
J– DİNDARLIĞIN MERKEZİLİĞİ ÖLÇEĞİ (CRS) 
547
K– İNTERNET YORUMCULUĞU GÖREVİ 
549
YEDİNCİ BÖLÜM
EMSAL MAHKEME KARARLARI
A– TÜRKİYE 
553
B– ALMANYA 
595
C– İSVİÇRE 
630
ÖZEL BÖLÜM
ADLİ NARSİSİZM SİNEMA FİLMİ VE ROMANI
A– SİNEMA FİLMİ: İlk Korku (Primal Fear, 1996) 
661
B– EDEBİ ROMAN: Yetenekli Bay Ripley (The Talented Mr. Ripley, 1955) 
663
KAYNAKÇA 
667