Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan, Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Egemenoğlu, Erkam Yılmaz  - Kitap
6. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
296
Barkod:
9789750287756
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Eylül 2021
170,00
45,00 (%74)
2. baskı
Eylül 2021
338,00
338,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Ceza hukuku derslerinde anlatılan teorik bilgilerin öğrenciler tarafından somut olaylara uygulanmasında ve öğrencilerin muhakeme kabiliyetlerinin geliştirilmesinde, olay soruları ve mahkeme içtihatlarının tahlili büyük bir önem arz etmektedir. Bir olayın suç teşkil eden bir fiil olduğunu ve dolayısıyla suç tipini doğru olarak belirleyen öğrencinin, o suç tipiyle ilgili unsurları bildiği ve teorik dersleri kavradığı anlaşılmaktadır.
İki bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümünde olay ve yargı kararlarının incelenmesi ile çözümüne, ikinci bölümünde ise ceza hukuku özel hükümler dersi sınav sorularına yer verilmiş, eserde yer alan soruların tamamının çözümlü olması sağlanmıştır.
Kitap yeni baskısında mevzuata uygun olarak güncellenmiş, yeni eklemeler yapılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Altıncı Baskıya Önsöz 
5
Beşinci Baskıya Önsöz 
6
Dördüncü Baskıya Önsöz 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
8
İkinci Baskıya Önsöz 
9
Önsöz 
10
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm
OLAY VE MAHKEME KARARLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
21
II. OLAY SORULARININ ÇÖZÜMÜ 
21
A. Fail ve Mağdurlarını Göstermek Suretiyle Olayda Somut Olarak Hangi Hareketin, Hangi Suçun Oluşumuna Sebebiyet Verdiğini Belirterek, Suçların Tespit Edilmesi 
22
B. Varsa Hukuka Uygunluk Sebebi Dolayısıyla Suç Oluşturmayan Eylemlerin Belirlenmesi 
23
C. Olayla İlgili Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Hallerin Tespiti 
24
D. Şahsi Cezasızlık Sebepleriyle Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebeplerin ve Objektif Cezalandırılabilme Şartını İhtiva Eden Suçların Belirlenmesi 
25
1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
25
2. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Sebepler 
25
3. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
26
E. Somut Olayda Saptanan Suçlar Bakımından Suçun Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Tespiti 
26
1. Nitelikli Unsurların Tespiti 
26
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Tespiti 
27
F. Suçun Özel Görünüş Şekillerinden Teşebbüs Aşamasında Kalan ve İştirak Halinde İşlenen Suçlar İle Suçların İçtimaı Hallerinin Tespiti 
28
1. Teşebbüs 
28
2. İştirak 
28
3. İçtima 
29
G. Verilen Bilgiler Çerçevesinde Faillerin Sorumluluklarının Belirlenmesi 
29
III. MAHKEME KARARLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
30
A. Olayın Tespiti 
30
B. Çözülmesi Gereken Hukuki Uyuşmazlık 
31
C. Uyuşmazlığa Dayanak Kanun Hükümleri 
31
D. Mercilerin Görüşleri 
31
E. Değerlendirme (Hukuki Kanaat) 
32
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ
SINAV SORULARI VE PRATİK ÇALIŞMALAR
I. CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ÇÖZÜMLENMİŞ SINAV SORULARI 
33
A. Ara Sınavlar 
33
1. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı – I 
33
a. Sorular ve Cevaplar 
33
2. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı – II 
37
a. Metin Soruları ve Cevapları 
37
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı – III 
40
a. Olay 
40
b. Sorular ve Cevaplar 
42
4. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – IV 
49
a. Metin Soruları ve Cevaplar 
49
b. Olay 
52
c. Sorular ve Cevaplar 
53
d. Yargıtay Kararı İncelemesi 
56
e. Metin Soruları 
57
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – V 
66
a. Metin Soruları 
66
b. OLAY I 
70
c. OLAY II 
70
d. Sorular Ve Cevaplar 
71
B. Mazeret Sınavları 
75
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – I 
75
OLAY I 
75
OLAY II 
76
Sorular ve Cevaplar 
76
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı – II 
81
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı – III 
87
a. Metin Soruları Ve Cevapları 
87
b. OLAY I 
90
c. OLAY II 
91
d. Sorular ve Cevaplar 
91
C. Final Sınavları 
94
1. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – I 
94
a. Sorular ve Cevaplar 
94
2. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – II 
96
a. Sorular ve Cevaplar 
96
3. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – III 
100
a. Sorular ve Cevaplar 
100
4. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – IV 
103
a. OLAY I 
103
b. OLAY II 
104
c. Sorular ve Cevaplar 
104
d. Karar İnceleme 
110
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – V 
112
a. OLAY I 
112
b. OLAY II 
112
c. Sorular ve Cevaplar 
113
6. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – VI 
120
a. OLAY I 
122
b. OLAY II 
123
c. Sorular ve Cevaplar 
123
D. Bütünleme Sınavları 
129
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı ve Cevap Anahtarı – I 
129
a. OLAY 
129
b. Sorular 
130
c. Karar İnceleme 
135
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı ve Cevap Anahtarı – II 
137
a. OLAY I 
137
b. OLAY II 
137
c. Sorular ve Cevaplar 
138
3. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – III 
144
a. Sorular ve Cevaplar 
144
4. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı – IV 
148
a. Sorular ve Cevaplar 
148
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı ve Cevap Anahtarı – V 
151
a. Metin Soruları ve Cevaplar 
151
b. OLAY I 
154
c. Sorular ve Cevaplar 
155
c. OLAY II 
157
d. Sorular ve Cevaplar 
158
II. CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ÇÖZÜMLENMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
160
A. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – I 
160
1. OLAY 
160
2. Sorular ve Cevaplar 
161
B. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – II 
163
1. OLAY I 
163
2. OLAY II 
164
3. Sorular ve Cevaplar 
164
C. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – III 
167
1. OLAY 
167
2. Sorular ve Cevaplar 
168
D. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – IV 
170
1. OLAY 
170
2. Sorular ve Cevaplar 
171
E. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – V 
174
1. OLAY 
174
2. Sorular ve Cevaplar 
175
F. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – VI 
177
1. OLAY 
177
2. Sorular ve Cevaplar 
178
G. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – VII 
180
1. OLAY 
180
2. Sorular ve Cevaplar 
181
H. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – VIII 
185
1. OLAY 
185
2. Sorular ve Cevaplar 
186
I. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – IX 
190
1. OLAY 
190
2. Sorular ve Cevaplar 
191
J. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – X 
196
1. OLAY 
196
2. Sorular ve Cevaplar 
197
K. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – XI 
200
1. OLAY 
200
2. Sorular ve Cevaplar 
201
L. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı – XII 
204
1. OLAY 
204
2. Sorular ve Cevaplar 
205
M. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Karar İnceleme Pratikleri Cevap Anahtarı 
207
III. CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ÇEVRİMİÇİ SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI 
239
Yargıtay Karar Dizini 
295