Çalışan Buluşlarının Esasları İsmail Kaya  - Kitap

Çalışan Buluşlarının Esasları

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
92
Barkod:
9786052647066
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
175,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, 10.01.2017 tarihinde 29944 sayı ile yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik'in yürürlüğe girmesi ile zaman içerisinde ortaya çıkmıştır.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik, çalışanlar ve işverenlerin buluşlara ilişkin birbirine karşı hak ve yükümlülüklerine yönelik maddeler içermektedir. Günlük hayatta, örneğin, bir özel işletme veya bir kamu kurum veya kuruluşu ile iş ilişkisi içerisinde olan teknisyen, mühendis gibi teknik personeller, buluş ortaya koyan bir çalışan diğer bir ifadeyle buluş sahibi olabilmektedir. Buluş ortaya koyan çalışanlar, günlük hayatta buluş veya buluşlarıyla ilgili farklı çalışan buluşu vakalarıyla karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla, her bir çalışanın ortaya koyduğu bir buluşla ilgili hak ve yükümlülüklerinin farkında olması, buna göre davranması veya işvereninden kendisine buna uygun olarak hareket etmesini beklemesi gerekmektedir.
Bu kitap ile özellikle çalışanların buluşları ile ilgili hak ve yükümlülükleri konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Pratik kılavuz niteliğinde olan bu kitap, okuyuculara çalışan buluşları hukukunu kolaylıkla anlayabilecekleri bir kaynak olarak ortaya konmuştur. Kitap içerisinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik maddeleri temel alınarak, çalışan buluşları; basit, sade ve anlaşılabilir bir şekilde okuyuculara sunulmaktadır. Kitap içerisinde, çalışan buluşlarına ilişkin konular kolay anlamaya yardımcı toplam 152 adet şema ile ele alınmakta, gerekli görülen yerlerde sayfaların alt kısmında konuyu destekleyici dipnotlar verilmektedir. Kitap içerisinde ayrıca, okuyucuların yararlanması için bir şema-süre matrisi ve çalışan buluşlarına yönelik bir indeks de verilmektedir.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
1. TANIMLAR 
9
1.1. Çalışan 
9
1.2. Çalışan Buluşu 
9
1.3. Hizmet Buluşu 
10
1.4. Serbest Buluş 
10
1.5. Katkı Payı 
11
1.6. Bedel 
11
1.7. Teşvik Ödülü 
11
1.8. Çalışan Buluşlarına İlişkin Hükümlerin Kapsamı 
12
2. ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN EMREDİCİ NİTELİĞİ
VE HAKKANİYETE UYGUNLUK ŞARTI 
12
3. HİZMET BULUŞUNA DAİR BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
14
4. İŞVERENİN BULUŞA İLİŞKİN HAKKI VE HAK TALEBİNDE TEKEL 
19
5. TEŞVİK ÖDÜLÜ 
25
6. BEDEL ÖDEMESİ 
26
6.1. Bedelin Belirlenmesi İle İlgili Esaslar 
26
6.2. Bir Ürün Veya Yöntemde Birden Fazla Buluşun Kullanılması 
33
6.3. Hizmet Buluşunun Ait Olduğu Grup 
34
6.4. Bedelin Hesaplanması 
35
6.5. Bedelin Ödeme Şekli 
35
6.6. Bedelin Hesaplanmasında Esas Alınan Süre 
38
6.7. Bedelin Taraflarca Belirlenmesi 
39
7. UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ VE TAHKİM 
40
8. HİZMET BULUŞU İÇİN PATENT BAŞVURUSU YAPILMASI 
42
9. TARAFLARIN PATENT BAŞVURUSU İLE İLGİLİ HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
46
10. SERBEST BULUŞ, BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TEKLİFTE
BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
49
11. ÇALIŞANIN ÖN ALIM HAKKI 
53
12. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI 
54
13. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLAR 
55
13.1.Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluş Kapsamına
Giren Buluşlar 
55
13.2.Bildirim Yükümlülüğü 
57
13.3.Başvuru Bildirimi 
61
13.4.Hak Sahipliği Talebi 
62
13.5.Başvuru Yükümlülüğü 
63
13.6.Hak Sahipliği Kararına İtiraz 
67
13.7.Hakkın Devri 
70
13.8.Buluştan Elde Edilen Gelirin Paylaşımı 
71
14. KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLAR 
75
14.1.Kamu Destekli Proje 
75
14.2.Bildirim Yükümlülüğü 
76
14.3.Hak Sahipliği Talebi 
78
14.4.Başvuru Yükümlülüğü 
81
14.5.Kamu kurum veya kuruluşlarının kullanma hakkı 
84
15. ŞEMA–SÜRE MATRİSİ 
87
16. EK 
88
17. İNDEKS 
89