Bilişim Suçları ve Delil Elde Etme Yöntemleri Murat Semiz  - Kitap

Bilişim Suçları ve Delil Elde Etme Yöntemleri

4. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
459
Barkod:
9786052645673
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
570,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Teknolojideki gelişmelere ve yeniliklere paralel olarak, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı suçlar da artmakta ve çeşitlenmektedir. Buna karşılık, bu suçlarla mücadelede klasik ve genel delil elde etme yöntemleri çoğu zaman yetersiz kaldığından, soruşturmalarında bu yöntemler yanında daha özel ve teknik delil ve delil elde etme yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma ile öncelikle suç tanımında unsur ya da nitelikli hal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına bakılmaksızın, bilişim sitemleri yoluyla işlenen tüm suçlar, bunların unsurları, nitelendirilmeleri ve bunlara dair Yargıtay içtihatları ve uygulaması ele alınarak, bu suçların soruşturmasında kullanılan özel ve teknik deliller ile bu delillerin ne şekilde elde edilerek soruşturmanın çözümünde kullanıldıkları ve nihai olarak soruşturmanın hangi hallerde nasıl sonuçlandırılması gerektiği örnek müzekkere ve kararlar ile birlikte ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Böylece, bilişim suçlarında ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçların tamamında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilinç ve yöntem oluşturulmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle, bu çalışmada ele alınan suçlar ve bu suçlara ilişkin delil elde etme yöntemleri, örnekleri ile birlikte iyi bir şekilde anlaşılıp içselleştirildiğinde, bilişim suretiyle işlenen tüm suçlar bakımından nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair mantık ve refleks de oluşacaktır. Zira, bu tür suçlarda çoğu zaman aynı ya da benzer delil elde etme ve şüpheliye ulaşma yöntemleri kullanılmaktadır.
Bu amaç ve saik doğrultusunda, savcılık ve soruşturma aşamasında edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi, istinaf denetimindeki tecrübelerimizle harmanlayarak oluşturduğumuz ve teorik ve soyut anlatımlara mümkün olduğu kadar az yer verdiğimiz bu kaynak, başta C. Savcıları ve Hâkimler olmak üzere tüm hukukçuların soruşturma ve yargılamada en kolay ve pratik şekilde faydalanabilecekleri şekilde hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tanımlar
.
Bilişim Sistemleri Yoluyla İşlenen Suçlar ve Delil Elde Etme Yöntemleri
.
Müsadere ve İstinabe
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
TEŞEKKÜR 
9
İÇİNDEKİLER 
11
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR
I– IP ADRESİ (Internet Protokol) 
23
A– PORT 
24
B– NAT IP 
25
C– ÖZEL (Private) / YEREL / İÇ IP 
27
II– NUMARA TAŞIMA (MANİPÜLASYON), YÖNLENDİRME ve APP TO
NETWORK ARAMALAR 
30
III– AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI 
32
IV– LOG KAYDI 
33
V– ERİŞİM SAĞLAYICI 
34
VI– YER SAĞLAYICI 
36
VII– İÇERİK SAĞLAYICI 
37
VIII– BTK (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU) 
38
IX– ÜYE İŞ YERİ 
40
A– 3D SECURE 
40
B– MAİL ORDER 
41
X– QR KOD 
42
XI– PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME 
42
XII– DİJİTAL MATERYAL 
44
XIII– ID BİLGİSİ 
46
XIV–URL ADRESİ 
47
XV– DOMAİN (ALAN ADI) 
47
XVI–HOSTİNG 
49
İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMLERİ YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ
I– HAKARET, TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARI 
51
A– SUÇLARIN YASAL UNSULARI VE MUHAKEME KOŞULLARI 
51
 SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞINA DAİR KYOK
ÖRNEKLERİ 
56
 TÜZELKİŞİYE HAKARET KYOK ÖRNEKLERİ 
59
 ŞİKAYET KOŞULU VE SÜRESİ KYOK ÖRNEKLERİ 
60
B– SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 
61
1– IP ADRESİNİN TESPİT EDİLEBİLDİĞİ DURUMLAR 
61
 YER SAĞLAYICIDAN IP BİLGİSİ VE AYRINTILARI SORMA
MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
62
 ERİŞİM SAĞLAYICIDAN IP KULLANICI KİMLİĞİ SORMA
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
63
 FACEBOOK/İNSTAGRAM/WHATSAPP ÜZERİNDEN HAKARET,
TEHDİT, ŞANTAJ VS. İÇİN TEMSİLCİLİKTEN BİLGİ SORMA 
65
 MİCROSOFT, ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA
ÖRNEK MÜZEKKERE 
66
 MİCOROSOFT, MÜŞTEKİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA 
66
 MYNET, ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA 
66
2– IP ADRESİNİN TEMİN/TESPİT EDİLEMEDİĞİ HALLERDE ŞÜPHELİ
KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ 
67
a– Müşteki ya da Vekilinin Şüphelinin Kimliğini Bildirdiği
Haller 
67
Doğrultusunda Şüphelinin Kimliğinin Belirlenmesi 
68
 HAT SAHİBİ ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI İÇİN TALİMAT/
KOLLUK MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
69
 HESAP SAHİBİNİN OKUL BİLGİLERİNİ SORMA
TALİMAT/KOLLUK MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
70
c– Sadece ID/Kullanıcı Adının ve/veya Paylaşıma Dair Ekran
Çıktısının İbraz Edildiği Haller 
71
 SİBER ŞUBEDEN AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI İSTEME
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
71
3– BİLDİRİLEN veya TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER 
72
 ŞÜPHELİ İÇİN CMK 134’LÜ TALİMAT ÖRNEĞİ 
74
 CMK 134 TALEBİ ÖRNEK MÜZEKKERE 
75
4– ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ 
75
 FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM, WHATSAPP, SKYPE,
OUTLOOK, HOTMAİL KYOK ÖRNEK 
76
II– BİLİŞİM SİSTEMLERİNE HUKUKA AYKIRI ERİŞİM, ENGELLEME VE YARAR
SAĞLAMA SUÇLARI (TCK m. 243 ve 244) 
78
A– SUÇLARIN YASAL UNSURLARI 
79
B– DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 
96
1– MAİL–SOSYAL PAYLAŞIM–OYUN HESABINA ERİŞİM 
96
 KNİGHT OYUN MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
98
 MİCROSOFT, ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA
ÖRNEK MÜZEKKERE 
99
 MİCOROSOFT, MÜŞTEKİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP
SORMA 
99
 MYNET ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA 
99
 İNSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP IP SORMA BTS
BECENİ ÖRNEK MÜZEKKERE 
100
 TİNDER ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL
ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
100
 YANDEX/MAİL.RU/ICQ ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER
SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA
TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
101
 WATTPAD ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL
ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
101
 ROBLOX ŞİRKETİNE DOĞRUDAN SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI
VASITASIYLA TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU
TALİMAT 
101
 FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM, WHATSAPP, SKYPE,
OUTLOOK, HOTMAİL, MİCROSOFT KYOK ÖRNEK (Bilişim
Sistemine Hukuka Aykırı Erişim ) 
105
2– E–DEVLET HESABINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM 
106
 E–DEVLET ŞİFRESİ ÖRNEK MÜZEKKERE 
107
 PTT E–DEVLET ŞİFRESİ ALMA ÖRNEK MÜZEKKERE 
108
3– BİLGİSAYAR SERVERLERİNE/SUNUCULARINA VE BİLİŞİM
ARAÇLARINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM 
108
 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM ARACI HACKLEME KOLLUK ÖRNEK
MÜZEKKERE 
110
 MÜŞTEKİNİN İNCELEME İZNİ VERMEDİĞİ HALLERDE
ÖRNEK KYOK 
110
C– HUKUKİ NİTELENDİRME VE İÇTİMA 
111
III– ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL, HABERLEŞMENİN GİZLİĞİNİ İHLAL, KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI VERME, ELE GEÇİRME SUÇLARI (TCK 132, 133, 134, 136) 
112
A– SUÇLARIN YASAL UNSURLARI 
112
1– Suç Konusu Eylemler 
110
2– Suç Kastı 
124
B– SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 
129
 FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM, WHATSAPP, SKYPE,
OUTLOOK, HOTMAİL KYOK ÖRNEK (Özel Hayatın Gizliliğini
İhlal, Kişisel Verileri Geçirme, Kaydetme, Yayma) 
133
C– İÇTİMA ve ZİNCİRLEME SUÇ 
134
D– SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 
139
IV– MÜSTEHCENLİK SUÇU 
139
A– SUÇUN YASAL UNSURLARI 
139
 ÖRNEK İDDİANAME MÜSTEHCENLİK 
140
B– SORUŞTURMA ve DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ (ABD ULUSAL
ÇOCUK MERKEZİ İHBARLARI) 
141
 MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜNÜN BULUNMAMASI ÖRNEK KYOK 
142
 DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ OLUMSUZ–ÖRNEK KYOK 
144
 NAT IP KYOK ÖRNEK 
145
 CMK 134 ÖNCESİ KOLLUK ARAŞTIRMASI İÇİN ÖRNEK
MÜZEKKERE 
147
 CMK 134 TALEBİ ÖRNEK 
149
 CMK 134 ARAMA KARARININ KOLLUK İNFAZ YAZI ÖRNEĞİ 
149
 İNSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP IP SORMA ÖRNEK
MÜZEKKERE 
151
 TİNDER ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL ABONELİK
BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
152
 YANDEX/MAİL.RU/ICQ ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER
SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL
ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
152
 WATTPAD ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL ABONELİK
BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
153
 ROBLOX ŞİRKETİNE DOĞRUDAN SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI
VASITASIYLA TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
153
C– YETKİ SORUNU 
154
 IP ADRESİ SABİT ADRESE TANIMLI YARGI YETKİSİ DIŞINDA
ÖRNEK YETKİSİZLİK 
155
 IP ADRESİ GSM HATTINA TANIMLI KARŞI YETKİSİZLİK ÖRNEK 
155
 IP ADRESİ NAT, ÜYELİK GSM HATTINA KARŞI YETKİSİZLİK ÖRNEK 
157
V– BANKA veya KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇLARI
(TCK m.245/1–2–3) 
158
A– KART SAHİBİNİN BİLGİSİ–RIZASI DIŞINDA BANKA veya KREDİ
KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK m. 245/1) 
158
1– SUÇUN YASAL UNSURLARI 
158
a– Banka veya Kredi Kartı 
158
b– Banka veya Kredi Kartından İşlem/Harcama Yapılması 
159
c– Yarar Elde Edilmesi 
162
d– Suçun Mağduru 
164
e– Kartın Ele Geçiriliş Şeklinin Münferit Suç Oluşturması 
164
f– Harcama Yapılan İş Yerine Karşı Ayrıca Bir Suç Oluşmaması 
167
2– SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEM VE USÜLLERİ
(TCK’nın 245/1. fıkrasındaki suç yönünden) 
169
a– Müşteki İfadesi ve Temin Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler 
169
b– Karttan Yapılan İşlem Detaylarının Bankadan Sorulması 
171
 BANKA, BİLGİ İSTEME ANA MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
173
 YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALAR– TCK 13 ÖRNEK
KYOK 
179
 BAŞKA/YABANCI BANKADAN ATM KAMERA KAYDI
İSTEME ÖRNEK MÜZEKKERE 
180
 SİBER/KOLLUK ATM GÖRÜNTÜSÜ ÇÖZÜMLEME VE
MUKAYESE İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
181
 BANKA, KARTTAN YAPILAN İŞLEM DETAYLARINI
İSTEME MÜZEKKERE CEVABI ÖRNEĞİ 
182
c– Üye İş yerinden Bilgi ve Belge Talep Edilmesi 
183
 ÜYE İŞ YERİ DOĞRUDAN BİLGİ İSTEME ÖRNEK
MÜZEKKERE 
183
 ÜYE İŞ YERİ (KOLLUK VASITASIYLA İFADELİ) BİLGİ
İSTEME ÖRNEK MÜZEKKERE 
185
 BAŞKA BANKA, ÜYE İŞ YERİNE AİT BİLGİ İSTEME
MATBU ÖRNEK 
187
d– Harcama Bilgileri; IP adresi, Kargo Adresi, İletişim Bilgisi ve
Kargo Teslimat Belgesi üzerinden Delil Araştırma 
187
 ÜYE İŞ YERİ YAZI CEVABI ÖRNEĞİ 
188
 IP KULLANICISI SORMA (Erişim Sağlayıcıdan)
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
194
 IP ŞÜPHELİSİ İÇİN TALİMAT ÖRNEĞİ 
196
e– Başka Bir Hesaba Para Gönderilmesi 
199
 BANKA, EFT BİLGİSİ SORMA MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
199
 KOPYA YOK, FİZİKİ KART VE ŞİFRESİ İLE İŞLEM
YAPILMIŞ ÖRNEK KYOK 
202
 HESAP SAHİBİ ŞÜPHELİ İÇİN MÜZEKKERE/TALİMAT
ÖRNEĞİ 
203
 SİBER/KOLLUK ATM GÖRÜNTÜSÜ ÇÖZÜMLEME VE
MUKAYESE İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
205
f– İkiz Simkart Yoluyla Hesaba Erişim ve Harcama Halinde
Yapılması Gereken İşlemler 
208
g– Mağazadan Fiziki Kart ile İşlem Yapılması Durumunda
Yapılması Gereken İşlemler 
209
h– Fatura Ödenmesi veya Oyun Yüklenmesi Halinde Delil
Araştırması 
210
 GSM KONTÖR/OYUN YÜKLEME VE FATURA ÖDEMESİ
BİLGİ SORMA MATBU MÜZEKKERE– 
211
 ELEKTRİK, DOĞALGAZ, SU veya İNTERNET FATURASI
ÖDEME BİLGİSİ SORMA MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
212
 GSM FATURA ÖDEME ÖRNEK YAZI CEVABI 
213
 FATURASI ÖDENEN ŞÜPHELİ İÇİN MATBU TALİMAT
ÖRNEĞİ 
215
 GÖÇ İDARESİ MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
219
 FATURASI ÖDENEN ŞÜPHELİLER MATBU KYOK
ÖRNEKLER 
221
i– Suçta Kullanılan GSM Hattına Dair Araştırma 
224
 GSM OPERATÖRÜNDEN, HAT SAHİBİ BİLGİSİ İSTEME
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
224
 GSM OPERATÖRÜNDEN, ABONELİK SÖZLEŞMESİ VE
KİMLİK İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
225
 BAŞKA SAVCILIKTAN ABONELİK BİLGİSİ İSTEME MATBU
TALİMAT ÖRNEĞİ 
226
j– Kripto Para Şirketleri ve Yurt Dışı Harcamalarda Yapılması
Gereken İşlemler 
227
 TCK 245/1–2–3 KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNDEN DOĞRUDAN
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
VASITASIYLA HARCAMA BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 
228
 TCK 245/2–3 KAPAMINDA APPLE/FACEBOOK/MİCOROSOFT
ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA HARCAMA BİLGİSİ
SORMA MATBU TALİMAT 
229
3– ÜYE İŞ YERİ ŞİKÂYETİ/İHBARI ÜZERİNE SORUŞTURMA 
229
ÜYE İŞ YERİ ŞİKÂYETİ ÖRNEK KYOK 
232
4– ATM ÖNÜNDE YARDIM BAHANESİ İLE RIZA DIŞI PARA ÇEKME
EYLEMLERİ 
234
5– YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLERİN TEK SEFERDE BİRDEN ÇOK
YABANCI KART İLE ATM'DEN PARA ÇEKME EYLEMLERİ 
242
 BANKALARARASI KART MERKEZİ YABANCI KART BİLGİSİ
SORMA 
243
 YABANCI KARTLAR ÖRNEK KYOK 
244
6– ARAÇ KİRALAMA ve TEMİNAT AMAÇLI KARTTAN PARA ÇEKME
İŞLEMLERİ 
244
 ARAÇ KİRALAMA BLOKE BEDEL İADESİ HUKUKİ İTİLAF
ÖRNEK KYOK 
246
B– SAHTE KART ÜRETME/KOPYALAMA, SATMA, DEVRETME, SATIN ALMA,
KABUL ETME (TCK m.245/2) ve KULLANMA SUÇLARI (TCK m. 245/3) 
247
1– SUÇUN YASAL UNSURLARI 
247
2– SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 
254
a– Başkasına Ait Kimlik veya Bilgileriyle Bankaya Başvurularak
Sahte Kart Oluşturulması/Üretilmesi 
254
 BANKA, SAHTE KART BİLGİSİ İSTEME MÜZEKKERE
ÖRNEĞİ 
255
b– Fiziki Pos Cihazı Yoluyla Kart Kopyalama/Üretme 
258
c– ATM Cihazına Aparat Yerleştirmek Suretiyle Kart
Kopyalama/Üretme 
260
C– BİLİŞİM SUÇU İŞLEMEK AMACIYLA CİHAZ VE PROGRAM YAPMA VE OLUŞTURMA (TCK 245/A) ve TCK 245 ile BAĞLANTILI MALA ZARAR VERME, KİŞİSEL VERİLERİ ELDE ETME SUÇLARI (TCK 151 ve 136) 
263
D– TEŞEBBÜS 
268
E– İÇTİMA 
271
1– TCK’nın 245/1, 2 ve 3. Fıkralarında Tanımlanan Suçlar
Bakımından 
271
1– TCK’nın 245/2.maddesi ile 5464 Sayılı Yasanın 37/2. Ve TCK’nın
204 ve 207.Maddeleri Bakımından 
277
2– Tefecilik (TCK m.241) ve Gerçeğe Aykırı Harcama Belgesi
Düzenleme Suçu (5464 sk. m.36) 
287
E– ZİNCİRLEME SUÇ 
291
F– YETKİ SORUNU 
302
VI– BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE
DOLANDIRICILIK SUÇLARI (TCK m.158/1–f ) 
303
A– GENEL OLARAK 
303
1– SUÇUN YASAL UNSURLARI 
303
 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ
OLUŞMADIĞINA DAİR KYOK KARAR ÖRNEKLERİ 
307
2– YETKİ SORUNU 
309
 DOLANDIRICILIK YETKİSİZLİK ÖRNEK KARAR 
312
B– BİLİŞİM SURETİYLE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ 
312
1– İLAN YA DA REKLAM YOLUYLA 
312
 MÜŞTEKİNİN İLETİŞİME GEÇTİĞİ HAT SAHİBİ MATBU
TALİMAT 
314
 GÖÇ İDARESİ MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
316
 GSM OPERATÖRÜ, HAT SAHİBİ BİLGİSİ İSTEME MATBU
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
317
 GSM OPERATÖRÜ, ABONELİK SÖZLEŞMESİ İSTEME MATBU
ÖRNEK 
318
 BAŞKA SAVCILIKTAN ABONELİK BİLGİSİ İSTEME MATBU
TALİMAT ÖRNEĞİ 
318
 SABİT HAT BİLGİSİ SORMA ÖRNEK MÜZEKKERE 
322
 İNTERNET İLAN (SAHİBİNDEN.COM) BİLGİSİ SORMA
ÖRNEK MÜZEKKERE 
323
 IP ŞÜPHELİSİ İÇİN MATBU TALİMAT 
327
 BANKA, HAVALE BİLGİSİ SORMA MATBU MÜZEKKERE
ÖRNEĞİ (DOLANDIRICILIK) 
328
 BANKA, EFT BİLGİSİ SORMA MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ
(DOLANDIRICILIK) 
330
 HESAP SAHİBİ ŞÜPHELİ İÇİN MATBU TALİMAT/MÜZEKKERE
ÖRNEK 
333
2– ARADAKİ ADAM (MAN İN THE MİDDLE) YÖNTEMİYLE
DOLANDIRICILIK 
336
a– Suçun Yasal Unsurları 
336
ARADAKİ ADAM TCK 13 YURTDIŞI ÖRNEK KYOK 
340
b– Delil Elde Etme Yöntemleri 
341
MAN İN THE MİDDLE MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
344
3– PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME SURETİYLE DOLANDIRICILIK 
346
a– Suçun Yasal Unsurları 
346
b– Delil Elde Etme Yöntemleri 
359
 DOLANDIRICILIK AMAÇLI SAHTE PROGRAM/SAHİFE
(PHISING) OLUŞTURMA 
361
 PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME İDDİANME
ÖRNEKLERİ 
362
4– ONAY KODU GÖNDERİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK 
364
 SABİT HAT BİLGİ İSTEME MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
365
 GSM OPERATÖRÜ/ SERVİS SAĞLAYICI/TÜRK TELEKOM
ONAY KODU/ FATURAYA ÜCRET YANSIMA BİLGİ İSTEME
MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
366
ONAY KODU FATURAYA YANSIMA İDDİANAME ÖRNEĞİ 
367
5– SAHTE YA DA HACKLENMİŞ HESAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN
MAİL YA DA MESAJLAR YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
DOLANDIRICILIK 
368
6– KENDİNİ BANKACI, SİGORTACI VEYA KAMU GÖREVLİSİ OLARAK
TANITMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK m. 158/1–L) 
371
a– Suçun Yasal Unsurları 
371
b– Delil Elde Etme Yöntemleri 
376
 BTK MANİPLASYON YAZI CEVABI 
383
 158/1–L İDDİANAME ÖRNEKLERİ 
388
C– KRİPTO PARA TAKİBİ ve YURT DIŞI HARCAMALAR 
389
 KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA
MATBU TALİMAT 
391
 APPLE/FACEBOOK ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA
MATBU TALİMAT 
391
 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YURT DIŞI KAYNAKLI SOSYAL
PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN İŞLENDİĞİ HALLERDE YURT
İÇİNDEKİ TEMSİLCİLİĞİNEN BİLGİ (IP) SORMA MATBU
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
392
 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN TEMSİLCİLİĞİ BULUNMAYAN YURT
DIŞI KAYNAKLI SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN
İŞLENDİĞİ HALLERDE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE
BAŞKANLIĞI VASITASIYLA ABONELİK BİLGİSİ (IP SORMA)
MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 
393
 ASKFM ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI
VASITASIYLA TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU
TALİMAT 
393
D– TEŞEBBÜS 
394
E– İÇTİMA 
395
F– ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ (43/1) 
398
VII– BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇLARI (TCK m.142/2–e) 
405
A– SUÇUN YASAL UNSURLARI 
405
B– DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 
420
C– KRİPTO PARA TAKİBİ ve YURT DIŞI KAYNAKLI İŞLEMLER 
422
 KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA
MATBU TALİMAT 
424
 APPLE/FACEBOOK ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA
MATBU TALİMAT 
424
BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK ÖRNEK İDDİANAMELER 
425
IX– ORTAK HÜKÜMLER 
425
A– ŞAHSİ CEZASIZLIK VE İNDİRİM SEBEPLERİ (TCK m.167/1–2) 
425
 TCK 245/4 ŞAHSİ CEZASIZLIK ÖRNEK KYOK 
427
B– ETKİN PİŞMANLIK 
428
X– FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS SUÇLARI 
440
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜSADERE VE İSTİNABE
I– EL KOYMA 
447
II– MÜSADERE 
450
III– İSTİNABE ve BUDAPEŞTE SÖZLEŞMESİ 
451
A– İSTİNABE 
452
 İSTİNABE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 
453
 YURT DIŞINDA İŞLENEN SUÇ İSTİNABE OLMADAN BİLGİ TALEBİ
KYOK ÖRNEKLER 
455
B– BUDAPEŞTE SÖZLEŞMESİ 
457
SONUÇ 
459