Bilişim Alanında Suçlar Prof. Dr. Berrin Akbulut  - Kitap

Bilişim Alanında Suçlar

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
499
Barkod:
9786052648292
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
550,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Eserin ilk baskısında yalnızca suçların incelenmesine yer verilmişti. İkinci baskısında daha önce yazılanlara ilave olarak bilişim alanında işlenen suçların yapısal ve teknik özelliklerine yer verilmiş, karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda yaşanan gelişmelere değinilmiştir. İkinci baskısında ayrıca metin gözden geçirilmiş, bazı Yargıtay kararları ilave edilmiştir. Eserin 3. baskısında ise yukarıdaki konulara ilave olarak yeni ödeme sistemleri, bu kapsamda kripto para konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca yapay zeka, otonom araçlar ve robot konuları ilave edilmiştir. Bazı konularda ise genişletmelere yer verilmiştir. Tüm bunların haricinde metin gözden geçirilmiş, doktrindeki çalışmalara yer verilmiş ve Yargıtay kararları eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bilişim Alanında Suçların Yapısal ve Teknik Özellikleri
.
Bilişim Alanında Suçların Tarihi Gelişimi ve Bilişim Sistemine Girme
.
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
.
Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN YAPISAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
I. TEKNİK KAVRAMLAR 
23
A. Bilgisayar 
23
B. Bilişim 
29
C. İnternet 
33
II. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN CEZA HUKUKUNA
ETKİSİ 
40
A. Bilişim Teknolojisinin Korunması Zorunluluğu 
40
B. Bilişim Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku 
42
1. Kişisel Veriler 
45
2. Bilişim Suçları 
50
3. Telif Hakları 
56
4. Elektronik Ticaret ve Elektronik İmza 
59
5. Yeni Ödeme Sistemleri 
61
a. Elektronik Para 
61
b. Kripto Para 
63
aa. Genel Olarak 
63
bb. Blok Zinciri 
68
cc. Merkeziyetsiz Finans 
73
dd. Kripto Para Cüzdanları 
75
ee. Kripto Para Borsaları 
78
ff. Türkiye’de Kripto Para 
82
gg. Uluslararası Alanda Kripto Para 
86
hh. Kripto Paranın Dondurulması 
91
aaa. Genel Olarak 
91
bbb. Kripto Paranın Dondurulması 
94
c. Elektronik Çek 
96
d. Kredi Kartı 
97
6. Yapay Zeka 
98
a. Genel Olarak 
98
b. Makine Öğrenme 
100
c. Derin Öğrenme 
102
d. Yapay Zekanın Gelecekteki Etkisi 
103
e. Yapay Zekanın Kullanım Alanları ve Suç İşlemedeki ve
Önlemedeki Etkileri 
107
f. Ceza Hukuku Sorumluluğu 
112
aa. Genel Olarak 
112
bb. Suçun Unsurları Açısından 
113
cc. Kusur Açısından 
128
dd. Cezanın Amacı Açısından 
134
g. Bazı Yapay Zeka Teknolojileri 
136
7. Otonom Araçlar 
143
a. Genel Olarak 
143
b. Otonom Araç Seviyeleri 
144
c. Otonom Araçların Olumlu ve Olumsuz Yönleri 
146
d. Otonom Araçlar ve Ceza Hukuku Sorumluluğu 
147
aa. Genel Olarak 
147
bb. Türkiye’de Durum 
149
8. Robotlar 
150
9. Bilişim Teknolojilerinde Yaşanan Diğer Gelişmeler 
153
III. BİLİŞİM SUÇLARI 
157
A. Bilişim Suçlarının Gelişimi 
157
B. Bilişim Suçlarının Tanımı 
160
1. Genel Olarak 
160
2. Tanımlamada İleri Sürülen Kriterler 
164
a. Bilgisayarın veya Bilişimin Amaç veya Araç Olmasını Arayan
Kriter 
164
b. Suçları Malvarlığı İhlalleriyle Sınırlayan Kriter 
166
c. Bilişim Sistemleriyle Herhangi Bir Şekilde Bağlantılı Olan
Suçları Esas Alan Kriter 
167
d. Bilgisayar veya Bilişim Araçları Kullanımını Esas Alan Kriter 
168
e. Suçu İşleyen Faili Esas Alan Kriter 
169
f. Veri İletişim Ağlarını Esas Alan Kriter 
169
g. Tanım Yapmayanların Suçları Gruplandırması 
170
h. Değerlendirme 
172
C. Bilişim Suçlarının Ekonomik Suç Niteliği 
173
a. Genel Olarak 
173
b. Ekonomik Suç Kavramı 
176
c. Bilişim Suçlarının Ekonomik Suç Niteliği 
183
D. Bilişim Suçlarını İşlemede Kullanılan Araçlar 
184
1. Genel Olarak 
184
2. Virüsler 
187
3. Truva atı (Trojan Horse) 
191
4. Solucanlar (Worms) 
192
5. Tavşanlar (Rabbits) 
194
6. Bukalemunlar (Chamemeon) 
194
7. Bombalar 
195
8. Casus Yazılımlar (Spyware) 
196
9. Telefon Çeviriciler (Dialers) 
197
10. Keylogger (Tuş Kaydedici) 
197
11. Sazan Avlama (Phishing) 
197
12. Arka Kapılar (Backdoor) 
198
13. Sniffer (Koklayıcı) 
199
14. Spam (Mesaj Sağanakları) 
199
15. Kök Kullanıcı Takımları (Rootkit) 
201
16. ARP Zehirlenmesi 
201
17. DNS Aldatmacası 
201
18. DOS (Hizmet Engelleme Saldırısı) Saldırısı– DDoS (Dağıtık Hizmet
Engelleme) Saldırısı 
202
19. Botnet Saldırısı 
203
20. Port Tarama 
203
21. Diğer Saldırı Yöntemleri 
204
İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ VE BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME
I. BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ 
205
A. Karşılaştırmalı Hukukta Yaşanan Gelişmeler 
205
B. Türk Ceza Kanununda Yaşanan Gelişmeler 
211
1. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
211
a. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu Düzenlemesi ve Suçlar 
211
b. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemelerin 1989
Tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısındaki Düzenlemelerden
Farkları 
214
c. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Düzenlemesine Yöneltilen
Eleştiriler 
216
2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
218
II. BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR KAVRAMI 
221
III. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU 
223
A. Genel Olarak 
223
B. Korunan Hukuki Değer 
228
C. Suçun Unsurları 
230
1. Maddi Unsur 
230
a. Fail ve Mağdur 
230
aa. Fail 
230
bb. Mağdur 
231
b. Konu 
232
c. Fiil 
235
aa. Genel Olarak 
235
bb. Girmek 
239
cc. Kalmaya Devam Etmek 
244
2. Manevi Unsur 
248
D. Suçun Nitelikli Hali 
249
E. Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hali 
256
F. Teşebbüs 
258
G. İştirak 
259
H. İçtima 
259
I. Yaptırım 
263
İ. Soruşturma ve Kovuşturma 
265
IV. VERİ NAKİLLERİNİ SİSTEME GİRMEKSİZİN TEKNİK ARAÇLA İZLEME SUÇU 
266
A. Genel Olarak 
266
B. Korunan Hukuki Değer 
268
C. Suçun Unsurları 
269
1. Maddi Unsur 
269
a. Fail ve Mağdur 
269
aa. Fail 
269
bb. Mağdur 
269
b. Konu 
270
c. Fiil 
273
2. Manevi Unsur 
276
D. Teşebbüs 
276
E. İştirak 
277
F. İçtima 
277
G. Yaptırım 
278
H. Soruşturma ve Kovuşturma 
278
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME
I. SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA
DEĞİŞTİRME SUÇU 
281
A. Genel Olarak 
281
B. Korunan Hukuki Değer 
285
C. Suçun Unsurları 
289
1. Maddi Unsur 
289
a. Fail ve Mağdur 
289
aa. Fail 
289
bb. Mağdur 
291
b. Konu 
293
c. Hareket ve Netice 
295
aa. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi veya
Bozulması 
295
2. Manevi Unsur 
310
3. Hukuka Aykırılık 
311
D. Suçun Nitelikli Hali 
312
E. Teşebbüs 
315
F. İştirak 
315
G. İçtima 
316
H. Yaptırım 
325
1. Genel Olarak 
325
2. Ceza 
326
I. Soruşturma ve Kovuşturma 
327
II. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK SUÇU 
329
A. Genel Olarak 
329
B. Korunan Hukuki Değer 
342
C. Suçun Unsurları 
343
1. Maddi Unsur 
343
a. Fail ve Mağdur 
343
aa. Fail 
343
bb. Mağdur 
344
b. Konu 
345
c. Fiil 
346
aa. Genel Olarak 
346
Verilerin Başka Yere Gönderilmesi 
347
aaa. Fiillerin Tanımlanması 
347
bbb. Fiillerin Kapsamına Giren Durumlar 
348
bbbb. Bankamatik veya Kredi Kartları Dışındaki
Kartların Kullanılması 
355
cccc. Online Bankacılık 
358
dddd. Online Satış 
359
eeee. Diğer Fiiller 
361
cc. Haksız Çıkar Sağlamak 
362
aaa. Çıkar Sağlamak 
362
bbb. Çıkarın Haksız Olması 
369
2. Manevi Unsur 
370
D. Nitelikli Hal 
370
E. Teşebbüs 
370
F. İştirak 
371
G. İçtima 
372
H. Yaptırım 
373
1. Ceza 
373
2. Güvenlik Tedbiri 
374
I. Soruşturma ve Kovuşturma 
375
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL OLARAK 
377
II. BAŞKASINA AİT BANKA VEYA KREDİ KARTIYLA YARAR SAĞLAMAK SUÇU 
383
A. Korunan Hukuki Değer 
383
B. Suçun Unsurları 
385
1. Maddi Unsur 
385
a. Fail ve Mağdur 
385
aa. Fail 
385
bb. Mağdur 
387
b. Konu 
391
c. Fiil 
392
aa. Genel Olarak 
392
bb. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Kullanılması
veya Kullandırtılması 
393
cc. Yarar Sağlamak 
402
2. Manevi Unsur 
402
3. Hukuka Aykırılık 
403
C. Teşebbüs 
403
D. İştirak 
404
E. İçtima 
405
F. Şahsi Cezasızlık Sebebi 
413
G. Etkin Pişmanlık 
415
H. Yaptırım 
417
1. Ceza 
417
2. Güvenlik Tedbiri 
418
I. Soruşturma ve Kovuşturma 
418
III. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK,
DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU 
419
A. Korunan Hukuki Değer 
419
B. Suçun Unsurları 
421
1. Maddi Unsur 
421
a. Fail ve Mağdur 
421
aa. Fail 
421
bb. Mağdur 
422
b. Konu 
423
c. Fiil 
424
2. Manevi Unsur 
431
3. Hukuka Aykırılık 
431
C. Teşebbüs 
432
D. İştirak 
434
E. İçtima 
435
F. Yaptırım 
439
G. Soruşturma ve Kovuşturma 
440
IV. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANARAK YARAR
SAĞLAMAK SUÇU 
441
A. Koruna Hukuki Değer 
441
B. Suçun Unsurları 
442
1. Maddi Unsur 
442
a. Fail ve Mağdur 
442
aa. Fail 
442
bb. Mağdur 
443
b. Konu 
443
c. Fiil 
444
2. Manevi Unsur 
447
3. Hukuka Aykırılık 
448
C. Teşebbüs 
448
D. İştirak 
448
E. İçtima 
449
F. Yaptırım 
454
G. Soruşturma ve Kovuşturma 
454
V. YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR 
455
A. Genel Olarak 
455
B. Korunan Hukuki Değer 
459
C. Suçun Unsurları 
460
1. Maddi unsur 
460
a. Fail ve Mağdur 
460
aa. Fail 
460
bb. Mağdur 
460
b. Konu 
461
c. Fiil 
465
2. Manevi Unsur 
467
3. Hukuka Aykırılık 
468
D. Teşebbüs 
469
E. İştirak 
470
F. İçtima 
470
G. Yaptırım 
471
H. Soruşturma ve Kovuşturma 
471
SONUÇ 
473
KAYNAKÇA 
479